dr Janusz Reichel

adiunkt


Katedra Zarządzania Miastem i Regionem

Zakład Zarządzania Regionem


 

Nr telefonu: 42 635 63 39
Nr pokoju: 37
E-mail: janusz.reichel@uni.lodz.pl
Prywatna strona www:
Konsultacje: Pn.: 9:00 - 10:00 w dn. 6-27.05.2019
Sr.: 10:00 - 11:00 w dn. 8-29.05.2019

Opis:

ORCID ID: 0000-0002-7594-380X

 

2017 - nagroda dla Uniwersytetu Łódzkiego w konkursie EduInspiracje 2016 w kategorii „Edukacja zawodowa” za projekt „Homoresponsabilis in the globalized World” (projekt został doceniony przez kapitułę konkursu za innowacyjne podejście do nauczania i skuteczność w wykorzystaniu rezultatów projektu). Zwycięski projekt zrealizowany został przez zespół z Wydziału Zarządzania UŁ w składzie dr Janusz Reichel, dr Agata Rudnicka, dr Błażej Socha oraz dr Maciej Turała przy wsparciu Karoliny Tomczyk z Biura Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych.

2016-2018 koordynator ze strony UŁ, projekt „OPEN MIND - gamified platform and open online course in Social Entrepreneurship for female learners and students from diverse fields of study”, realizowany przez: VUZF - VISHE UCHILISHTE PO ZASTRAHOVANE  FINANSI (HIGHER INSTITUTE OF INSURANCE AND FINANCE, Bulgaria). Partnerzy z Bułgarii, Wielkiej Brytanii, Grecji i Rumunii. Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus + Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne - Szkolnictwo Wyższe (projekt: 2016-1-BG01-KA203-023754).

2016-2017 udział w nieformalnym międzynarodowym konsorcjum w projekcie poświęconym badaniu postrzegania przez studentów przyszłych pracodawców pod kątem ich społecznej odpowiedzialności. Projekt prowadzi Prof. Dr. Silke Bustamante z Hochschule für Wirtschaft und Recht z Berlina. W projekcie bierze udział ponad 30 badaczy z ponad 20 krajów oz całego świata.

2015-2016 udzial w projekcie “Lingwistyka dla ekoodpowiedzialnego biznesu MA” (FSS/2014/HEI/W/0110, Fundusze Norweskie) - wramach projektu współpracowały ze sobą wydziały Filologiczny i zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

2014-2015 udział w badaniu ilościowym "Social Responsibility Education Across Europe". Projekt Yasar University Izmir (Turcja) realizowano w 10 krajach.

2013 udział w badaniu międzynarodowym "New Business Models". Projekt zainicjowany przez Prof. Jana Jonkera z Nijmegen School of Management (NSM), Radboud University Nijmegen, Holland. Partnerzy z 12 krajów. 

2012-2013 Kierownik projektu Leonardo da Vinci ToI: Homoresponsabilis in the globalized World (2011-1-PL1-LEO05-19895).

2011-2012 Udział w projekcie badawczym "The role of governments in promoting sector-specific Corporate Responsibility - a European Benchmark" (University of St.Gallen i Bertelsmann Stiftung).

2009 Badania własne nad sukcesją stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych w ramach tematu “Zarządzanie strategiczne w organizacjach sektora non-profit” (Nr 505/0351).

2008-2009 Badania własne poświęcone współpracy organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami.

2007 – 2009 Udział w projekcie Badanie uwarunkowań organizacyjnych i technicznych tworzenia związków symbiotycznych w parkach przemysłowych w Polsce realizowanym przez Ośrodek Zapobiegania Zanieczyszczeniu Środowiska (projekt badawczy rozwojowy nr R11 019 02 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

2006-2008 Wydziałowy koordynator projektu Leonardo da Vinci EU Training Excellence for Social Entrepreneurship Sector (EU TESES SI/06/BF/PP - 176007).

Zainteresowania:

- społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR), etyka biznesu, etyka środowiskowa;

- organizacje pozarządowe, ekonomia społeczna i przedsiębiorczość społeczna, współpraca międzysektorowa (administracja publiczna, organizacje pozarządowe, biznes);

- zarządzanie środowiskowe, systemy zarządzania środowiskowego (ISO 14001, EMAS), ekonomia środowiskowa, rozwój zrównoważony; audyty systemów zarządzania;

- zarządzanie, zarządzanie strategiczne oraz zarządzanie projektami (w  organizacjach biznesowych, non-profit i sektora publicznego); ewaluacja i monitoring projektów;

 

Publikacje: 2018
 • Janusz Reichel, Błażej Socha, Do students of management and economics consider choosing jobs in social economy organizations?, [w:] (red.), ENTERPRISE AND COMPETITIVE ENVIRONMENT Conference Proceedings (978-8-0750-9561-9), Wydawnictwo Mendel University in Brno, Brno 2018, s. 538-549 [URL].
   
 • Janusz Reichel, Succession of Leadership Position in Non-governmental Organisations: Case studies , „Journal of Corporate Responsibility and Leadership” (2392-2680), 2018, vol. 5, nr 1, s. 85-104 [DOI] [URL].
   
 • Janusz Reichel, Sukcesja stanowisk kierowniczych w organizacjach pozarządowych (978-8-3814-2178-2), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2018.
   
2017
 • Janusz Reichel, New business models. Research results and exemplary case study , „Humanities and Social Sciences” (2300-5327), 2017, vol. XXII, nr 24 (1), s. 185-196 [DOI].
   
 • Janusz Reichel, Sustainable Development as a Challenge for a Society and an Economy , „Economic and Environmental Studies” (1642-2597), 2017, vol. 17, nr 4 (44), s. 1203-1215 [DOI] [URL].
   
2016
 • Agata Rudnicka-Reichel, Janusz Reichel, Edukacja w zakresie społecznych i ekologicznych aspektów zarządzania z wykorzystaniem pedagogiki aktywnego uczenia się i serious games, [w:] J. Makowski (red.), Języki specjalistyczne. Edukacja. Perspektywy. Kariera (978-8-3652-3727-9), Wydawnictwo Wydziału Filologicznego Uniwerseytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 11-27.
   
 • Janusz Reichel, Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego - wnioski z wyników badań, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” (2083-8611), 2016, nr 267, s. 146-162.
   
2015
 • Agata Rudnicka-Reichel, Janusz Reichel, CSR education in the light of active pedagogy. Research results., [w:] J. Bieńkowska (red.), Creativity and Innovation in Business and Education (978-8-3808-8073-3), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 103-112 [DOI].
   
 • Janusz Reichel, Public sector involvement in the promotion of social responsibility – examples of sector-specific instruments with the special focus on financial sector in Poland , [w:] A. Rudnicka-Reichel (red.), CSR Trends. Making a difference. (978-8-3932-1607-9), Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź 2015, s. 115-133.
   
 • Janusz Reichel, Doskonalenie partnerstwa organizacji pozarządowych i biznesu. Wstępne wyniki badań, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2015, nr 378, s. 320-331.
   
2014
 • Janusz Reichel, Agata Rudnicka-Reichel, Management System Standards and Other Initiatives for CSR, [w:] D. Turker, H. Toker, C. Altuntas (red.), Contemporary Issues in Corporate Social Responsibility (978-0-7391-8373-1), Wydawnictwo Lexington Books, Lanham, Boulder, New York, Toronto, Plymouth, UK 2014, s. 71-87.
   
 • Janusz Reichel, Agata Rudnicka-Reichel, Błażej Socha, Dariusz Urban, Łukasz Florczak, Inclusion a company to responsible index in Poland – market reaction, [w:] J. Reichel (red.), CSR Trends. Beyond Business as Usual (978-8-3932-1605-5), Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź 2014, s. 169-190.
   
 • CSR Trends. Beyond Business as Usual (978-8-3932-1605-5), pod red. Janusz Reichel, Wydanie pierwsze, Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź 2014.
   
2013
 • Janusz Reichel, Sector-specific Corporate Responsibility in Poland, [w:] T. Beschorner, T. Hajduk, S. Simeonov (red.), Corporate Responsibility in Europe: Government Involvement in Sector-specific Initiatives. (3-8679-3337-5), Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung, --- 2013, s. 179-198.
   
 • Janusz Reichel, Agata Rudnicka-Reichel, Michaela Haase, Emmanuel Raufflet, Ethics Education, [w:] S. Idowu (red.), Encyclopedia of Corporate Social Responsibility (978-3-6422-8087-0), Wydawnictwo Springer International Publishing, Heidelberg 2013, s. 1088-1094.
   
 • Janusz Reichel, Homoresponsabilis - edukacja globalna na rzecz społecznej odpowiedzialności w szkolnictwie zawodowym, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2013, vol. 288, nr 1/1, s. 160-172.
   
2012
 • Agata Rudnicka-Reichel, Janusz Reichel, Doskonalenie jakości organizacji w wymiarze społecznym i środowiskowym w kontekście normy ISO 26000, „Problemy Zarządzania” (1644-9584), 2012, vol. 10, nr 2 (37), s. 84-93.
   
2011
 • Janusz Reichel, Badanie społecznej odpowiedzialności organizacji – co badać i jak?, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, nr 156, s. 62-72.
   
 • Janusz Reichel, Agata Rudnicka-Reichel, Jak przygotować program współpracy organizacji pozarządowej z przedsiębiorstwami? (978-8-3932-1600-0), Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź 2011.
   
 • Janusz Reichel, Agata Rudnicka-Reichel, Zasady odpowiedzialnego kształcenia menedżerów - potrzeba odpowiedzialnego nauczania, [w:] J. Reichel, P. Oczyp (red.), Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju (978-8-3932-5641-9), Wydawnictwo Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011, s. 39-43.
   
 • Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju (978-8-3932-5641-9), pod red. Janusz Reichel, Przemysław Oczyp, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011.
   
 • Janusz Reichel, Agata Rudnicka-Reichel, Jan Jonker, Nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonym. (978-8-3932-1602-4), Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź 2011.
   
 • Janusz Reichel, Przedsiębiorstwa społeczne w turystyce, [w:] A. Stasiak (red.), Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce. (978-8-3933-1970-1), Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2011, s. 311-320.
   
 • Janusz Reichel, Społeczna odpowiedzialność organizacji z różnych sektorów, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2011, vol. 220, nr 220, s. 104-110.
   
 • Janusz Reichel, Witold Luciński, Finansowanie budowy i funkcjonowania parku ekoprzemysłowego, [w:] A. Doniec (red.), Symbioza i parki przemysłowe (978-8-3264-0641-6), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2011, s. 110-118.
   
 • Janusz Reichel, Witold Luciński, Rola i funkcjonowanie centrum zarządzającego w parku ekoprzemysłowym, [w:] A. Doniec (red.), Symbioza i parki przemysłowe (978-8-3264-0641-6), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2011, s. 72-105.
   
 • Janusz Reichel, Andrzej Sikorski, Strategia i zarządzanie strategiczne w parkach ekoprzemysłowych, [w:] A. Doniec (red.), Symbioza i parki przemysłowe (978-8-3264-0641-6), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2011, s. 58-72.
   
 • Janusz Reichel, Maciej Owczarek, Henryk Duński, Uwarunkowania prawne tworzenia i funkcjonowania parków ekoprzemysłowych, [w:] A. Doniec (red.), Symbioza i parki przemysłowe (978-8-3264-0641-6), Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, Warszawa 2011, s. 39-57.
   
 • Janusz Reichel, Współpraca przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w ramach programu społecznej odpowiedzialności, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2011, vol. 3, nr 261, s. 1-20.
   
2010
 • Janusz Reichel, Realizacja strategii CSR we współpracy z organizacjami pozarządowymi, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2010, vol. 1, nr 100, s. 97-109.
   
 • Janusz Reichel, Znaczenie i rozwój ekonomii społecznej w Polsce, [w:] A. Stasiak (red.), Turystyka społeczna w regionie łódzkim (978-8-3918-6889-8), Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2010, s. 11-21.
   
 • Agata Rudnicka-Reichel, Janusz Reichel, Marzena Pigłowska, Znajomość i realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, „WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE KWARTALNIK ŚRODOWISK NAUKOWYCH I LIDERÓW BIZNESU” (1643-5494), 2010, nr 1/2009, s. 83-90.
   
2009
 • Janusz Reichel, Agata Rudnicka-Reichel, Collaboration of NGOs and Business in Poland, „Social Enterprise Journal” (1750-8614), 2009, vol. 5, nr 2, s. 126-140.
   
 • Janusz Reichel, Maciej Owczarek, Praktyka funkcjonowania parków pzemysłowych, [w:] A. Doniec (red.), Powiązania symbiotyczne między przedsiębiorstwami (978-8-3728-3311-2), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009, s. 23-46.
   
 • Janusz Reichel, Własność i sukcesja władzy w organizacjach pozarządowych - studium przypadku: stowarzyszenie, [w:] S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania (978-8-3880-1855-8), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2009, s. 699-709.
   
 • Agata Rudnicka-Reichel, Janusz Reichel, Współpraca organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami, [w:] G. Makowski, M. Koziarek (red.), Wymiary użyteczności społecznej (978-8-3768-9032-6), Wydawnictwo Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa 2009, s. 63-83.
   
2008
 • Janusz Reichel, Agata Rudnicka-Reichel, Uczyć odpowiedzialnośći czy uczyć odpowiedzialnie, [w:] J. Reichel (red.), Odpowiedzialne kształcenie menedżerów, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 26-36.
   
 • Odpowiedzialne kształcenie menedżerów, pod red. Janusz Reichel, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
   
 • Janusz Reichel, Agata Rudnicka-Reichel, Teaching responsibility or responsible teaching. Afterthoughts in the contex of The Principles Management Educationt, [w:] J. Reichel (red.), Responsible Management Education, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 74-81.
   
 • Responsible Management Education, pod red. Janusz Reichel, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
   
 • Janusz Reichel, Uwagi na temat standardów realizacji usług publicznych, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica” (0208-6018), 2008, nr 215, s. 75-84.
   

 

Książki:

1.
Jonker J., Rudnicka A., Reichel J., Nowe horyzonty. Przewodnik po społecznej odpowiedzialności i rozwoju zrównoważonym. Centrum Strategii i Rozwoju Impact oraz ODE Źródła, Łódź 2011 (ISBN: 978-83-932160-2-4).

2. Reichel J., Oczyp P. (red.), Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011, ss.96, (ISBN: 978-83-932564-1-9) [wydane w wersji drukowanej oraz jako publikacja elektroniczna].

3. Rudnicka A., Reichel J., Jak przygotować program współpracy organizacji pozarządowej z przedsiębiorstwami? Centrum Strategii i Rozwoju Impact, Łódź 2011, ss.32, (ISBN: 978-83-932160-0-0).

4. Lokalny recykling pieniądza - Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 2007, ss.142.

5. Czas Ziemi - Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 2006, ss.99.

6. Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze - Wydawnictwo "Zielone Brygady", Kraków 1997, ss.104.

Opracowania w encyklopediach:

1. Część "Ekonomia" - zawierająca 42 artykuły, 171 haseł, oraz 8 krótkich życiorysów znanych ekonomistów, W: Multimedialna Encyklopedia Powszechna 2002 [Dokument elektroniczny] / Edycja 2001. Łódź: Cartall 2001 - 2 dyski optyczne (CD-ROM).

Wybrane artykuły (od 2000 r.):

 1. Reichel, Janusz (2013). Sector-specific Corporate Responsibility in Poland. Book Chapter (pp. 179-198) in: Beschorner, T.; Hajduk, T. and Simeonov, S. (eds.) Corporate Responsibility in Europe: Government Involvement in Sector-specific Initiatives. 2013 Verlag Bertelsmann Stiftung (ISBN: 3-86793-337-5, 978-3-86793-337-7).

 2. Nguyen N., Reichel J., & Rudnicka A., (April, 2013). Business Ethics Education in Poland: An Empirical Study. Proceedings of the Annual Conference for the Northeast Decision Science Institute, Brooklyn, NY.

 3. Reichel J., Rudnicka A. Zasady Odpowiedzialnego Kształcenia Menedżerów – potrzeba odpowiedzialnego nauczania [w:] Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2011, ss. 39-44, [wydane w wersji drukowanej oraz jako publikacja elektroniczna].

 4. Reichel J., Przedsiębiorstwa społeczne w turystyce, (w:) Stasiak A., Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki społecznej w Polsce. Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2011, ss. 311-320.

 5. Reichel J., Badanie społecznej odpowiedzialności organizacji – co badać i jak? (w:) Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Metodyka, narzędzia, ocena. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  nr 156. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, ss.62-72.

 6. Reichel J., Znaczenie i rozwój ekonomii społecznej w Polsce (w:) Stasiak A., Turystyka społeczna w regionie łódzkim. Wydawnictwo WSTH w Łodzi, Łódź 2010, ss. 11-21.

 7. Reichel J., „Realizacja strategii CSR we współpracy z organizacjami pozarządowymi”, (w:) Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji. Perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 100, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, ss.97-109.

 8. Reichel J., Rudnicka A., 2009, Collaboration of NGOs and Business in Poland (w:) Social Enterprise Journal, Vol.5, No.2, 2009, Emerald.

 9. Reichel J., Własność i sukcesja władzy w organizacjach pozarządowych – studium przypadku: stowarzyszenie. (w:) Banaszak S., Doktór K. (red.), „Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania”, Wydawnictwo WSKiZ, Poznań 2009, (ISBN 978-83-88018-55-8), ss. 699-709.

 10. Reichel J., Rudnicka A., Współpraca organizacji pozarządowych z przedsiębiorstwami. Raport z badań., (rozdział w książce:) "Wymiary użyteczności społecznej. Biznes, administracja publiczna, organizacje pozarządowe a społeczeństwo obywatelskie", Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, ss. 63-82.

 11. Reichel J., „Współpraca z organizacjami pozarządowymi elementem działań społecznie odpowiedzialnych. Wnioski z badań.” Newsletter Forum Odpowiedzialnego Biznesu (http://www.fob.org.pl/wspolpraca-z-organizacjami-pozarzdowymi--257_2907.htm) oraz materiały konferencyjne konferencji Forum Odpowiedzialnego Biznesu 2009: Dialog z interesariuszami w trudnych czasach (24 listopada, Warszawa).

 12. Reichel J., Zaangażowanie władz publicznych w promocję społecznej odpowiedzialności (w:) Czarnecki K. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu a wspólnoty lokalne, Centrum Monitorowania Odpowiedzialności Biznesu, Poznań 2009. (ss.31-38).

 13. Pigłowska M., Reichel J., Rudnicka A., Znajomość i realizacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Współczesne zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu nr 1/2009, s.83-90.

 14. Owczarek M., Reichel J., Praktyka funkcjonowania parków przemysłowych w Polsce. (w:) Doniec A. (red.), Powiązania symbiotyczne pomiędzy przedsiębiorstwami. Politechnika Łódzka, seria: Monografie, Łódź 2009, ss. 23-46.

 15. Reichel J. – Uwagi na temat standardów realizacji usług publicznych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 215, 2008, ss.75-84.

 16. Rudnicka A. Reichel J. - Uczyć odpowiedzialności czy uczyć odpowiedzialnie. Refleksje w kontekście The Principles for Responsible Management Education. ss.26-36 (w:) Gasparski W. (red.) – Odpowiedzialne kształcenie menedżerów. Warszawa 2008, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne [Nośnik optyczny (płyta CD)], ISBN 978–83–61408–16–1, ISBN 987–83–89437–04–4.

 17. Reichel J., Rudnicka A. – Teaching responsibility or responsible teaching. Afterthoughts in the context of The Principles for Responsible Management Education. pp.74-81 (w:) Gasparski W. (red.) – Responsible Management Education. Warszawa 2008, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, ISBN 978–83–61408–12–3, ISBN 987–83–89437–00–6.

 18. Reichel J., Pieniądz lokalny, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1161, red. R. Brol, Wrocław 2007, s. 520-530.

 19. Wykorzystanie narzędzi samooceny w zarządzaniu projektami; Współczesne Zarządzanie 2/2006, s.95-106.

 20. Doniec A., Reichel J. - Ograniczanie rosnącej ilości odpadów; polityka zapobiegawcza. Materiały z sympozjum naukowo-technicznego Gospodarka odpadami komunalnymi ulegającymi biodegradacji a czystsza produkcja i konsumpcja. ŁRFSN-T NOT, Łódź, 20-21 kwietnia 2006, s.44-56.

 21. Nadzór i ocena projektu - Fundusze Europejskie nr 1(8) styczeń-luty 2005 s.38.

 22. Reichel J., Wójcik K. - Uwagi na temat skuteczności potwierdzania efektów środowiskowych osiąganych dzięki systemom zarządzania środowiskowego. (w:) Czyż M. (red.) - Wybrane aspekty równoważenia rozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2005, s. 169 - 175 [monografia].

 23. Co posiadają eurowłaściciele pieniądza? (w:) Galor Z. (red.) - Europa właścicieli. Akademia Rolnicza, Poznań 2005. s. 262 - 273.

 24. Reichel J., Reichel M. - Koncepcja rozwoju zrównoważonego i wysiłki społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony środowiska w świadomości studentów ekonomii i zarządzania. Wyniki badań. (w:) Budnikowski A., Cygler M. (red.) - Ochrona środowiska a procesy integracji i globalizacji. SGH, Warszawa 2004, [książkowe wydanie materiałów konferencyjnych, recenzowane], ss.159-168.

 25. Reichel M., Reichel J. - Wykorzystanie metody Hellwiga do ustalania potencjału innowacyjnego regionów w Polsce. (w:) Nalepka A. (red.) Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. WSzB w Tarnowie, Tarnów 2004. ss. 415-432.

 26. Doniec A., Reichel J., Bulińska M. - Assessment of potential of cleaner production implementation in Polish enterprises. (w:) Journal of Cleaner Production 10 (2002), Elsevier Science Ltd., pp. 299-304. (artykuł w j. angielskim).

 27. Mistrzyni Zen, Gombrowicz i dylemat współodczuwania. "Zielony paradygmat" - dodatek do 12 numeru miesięcznika Odra 2002, s. 18-21.

 28. Reichel J., Sowiński J.: Recykling sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W: III Krajowa Konferencja Samorządów Terytorialnych. Recykling w regionalnej gospodarce odpadami. Łódź 2001 s.138-145. III Krajowa Konferencja Samorządów Terytorialnych. Recykling w regionalnej gospodarce odpadami. Łódź 12-13.11.2001. Łódź: Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Łódź, 2001, ss.169; A4.

 29. Doniec A., Reichel J.: Zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska w społecznościach lokalnych. W: III Krajowa Konferencja Samorządów Terytorialnych. Recykling w regionalnej gospodarce odpadami. Łódź 2001 s.111-118. III Krajowa Konferencja Samorządów Terytorialnych. Recykling w regionalnej gospodarce odpadami. Łódź 12-13.11.2001. Łódź: Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Łódź, 2001, ss.169; A4.

 30. O zysku i etyce. (w:) Obywatel 2001 nr 04 s.6-7.

 31. Antyrynek? - Systemy bezgotówkowej wymiany w Europie. - rozdział w książce (s.185-203): Z.Galor, B.Goryńska-Bittner (red.)- Stara i nowa Europa. Własność - rynek - osobowość. Katedra Nauk Społecznych, Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań 2000, ss.268.

Ogłoszenia
Materiały
Kalendarz sesji