Rozkłady zajęć w semestrze letnim 2018/19

          KOMUNIKATY

Studia stacjonarne dzienne        

Rozkład zajęć dla wykładowców » 15.04.2019

Rozkład seminariów »

Rozkład zajęć dla grup studenckich: 

                    ► kierunek analityka biznesu  »
                    ► kierunek Business Management  »
                    ► kierunek cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie  »
                    ► kierunek finanse i inwestycje  »
                    ► kierunek finanse i rachunkowość  »
                    ► kierunek logistyka  »
                    ► kierunek Management and Finance  »
                    ► kierunek marketing  » 
                    ► kierunek przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami  »
                    ► kierunek rachunkowość  » 
                    ► kierunek zarządzanie  » 
                    ► kierunek zarządzanie biznesem  » 
                    ► kierunek zarządzanie miastem  » 
                    ► kierunek zarządzanie publiczne  » 
                    ► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi  »  

Studia niestacjonarne zaoczne 

 Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych I i II stopnia »

 Terminy seminariów studiów niestacjonarnych I i II stopnia »

Rozkład zajęć dla wykładowców »  18.04.2019

Rozkład zajęć dla grup studenckich: 

► grupa kierunków finanse i rachunkowość »
► grupa kierunków zarządzanie »
► kierunek analityka biznesu »
► kierunek finanse i rachunkowość »
► kierunek logistyka »
► kierunek marketing »
► kierunek rachunkowość »
► kierunek zarządzanie »
► kierunek zarządzanie biznesem »
► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi »

 

Studia doktoranckie

 Terminy letnich zjazdów dla niestacjonarnych studiów doktoranckich »

Rozkład zajęć na studiach stacjonarnych »  
Rozkład zajęć na studiach niestacjonarnych »

  

Archiwum

Rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy
Rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2016/2017 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2015/2016 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2014/2015 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2013/2014 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2012/2013 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2010/2011 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2009/2010 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2008/2009 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2007/2008 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2006/2007 semestr zimowy, semestr letni