Rozkłady zajęć w semestrze zimowym 2019/20

(plan zajęć dla studentów zostanie opublikowany około 20.09.2019)

Organizacja roku akademickiego 2019/20

Podział Roku Akademickiego 2019/2020

          KOMUNIKATY

Studia stacjonarne dzienne        

Rozkład zajęć dla wykładowców »

Rozkład seminariów »

Rozkład zajęć dla grup studenckich: 

                    ► kierunek analityka biznesu  »
                    ► kierunek Business Management  »
                    ► kierunek cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie  »
                    ► kierunek finanse i inwestycje  »
                    ► kierunek finanse i rachunkowość  »
                    ► kierunek logistyka  »
                    ► kierunek logistyka w biznesie  »
                    ► kierunek Management and Finance  »
                    ► kierunek marketing  » 
                    ► kierunek przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami  »
                    ► kierunek rachunkowość  » 
                    ► kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami  » 
                    ► kierunek zarządzanie  » 
                    ► kierunek zarządzanie biznesem  » 
                    ► kierunek zarządzanie miastem  » 
                    ► kierunek zarządzanie publiczne  » 
                    ► kierunek zarządzanie w administracji publicznej  » 
                    ► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi  »  

Studia niestacjonarne zaoczne 

 Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych I i II stopnia »

 Terminy seminariów studiów niestacjonarnych I i II stopnia »

Rozkład zajęć dla wykładowców »

Rozkład zajęć dla grup studenckich: 

► grupa kierunków finanse i rachunkowość »
► grupa kierunków zarządzanie »
► kierunek analityka biznesu »
► kierunek finanse i rachunkowość  »
► kierunek logistyka  »
► kierunek logistyka w biznesie  »
► kierunek marketing  » 
► kierunek rachunkowość  » 
► kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami  » 
► kierunek zarządzanie  » 
► kierunek zarządzanie biznesem  » 
► kierunek zarządzanie w administracji publicznej  » 
► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi  »

 

Studia doktoranckie

 Terminy zimowych zjazdów 4 roku niestacjonarnych studiów doktoranckich »

► Rozkład zajęć na studiach stacjonarnych »  
► Rozkład zajęć na studiach niestacjonarnych »

  

Archiwum

Rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2016/2017 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2015/2016 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2014/2015 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2013/2014 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2012/2013 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2010/2011 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2009/2010 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2008/2009 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2007/2008 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2006/2007 semestr zimowy, semestr letni