Rozkłady zajęć w semestrze zimowym 2019/2020

Organizacja roku akademickiego 2019/20

Podział Roku Akademickiego 2019/2020

Opiekunowie roku i grup st. stacjonarne 1. stopnia r.a. 2019/2020

          KOMUNIKATY

Studia stacjonarne dzienne        

Rozkład zajęć dla wykładowców » 18.11.2019

Rozkład seminariów »

Rozkład zajęć dla grup studenckich: 

                    ► kierunek analityka biznesu »
                    ► kierunek Business Management »
                    ► kierunek cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie »
                    ► kierunek finanse i inwestycje »
                    ► kierunek finanse i rachunkowość »
                    ► kierunek logistyka »
                    ► kierunek logistyka w biznesie »
                    ► kierunek Management and Finance »
                    ► kierunek marketing » 
                    ► kierunek przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami »
                    ► kierunek rachunkowość » 
                    ► kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami » 
                    ► kierunek zarządzanie » 
                    ► kierunek zarządzanie biznesem » 
                    ► kierunek zarządzanie miastem » 
                    ► kierunek zarządzanie publiczne » 
                    ► kierunek zarządzanie w administracji publicznej » 
                    ► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi »  

Studia niestacjonarne zaoczne 

 Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych I i II stopnia »

 Terminy seminariów studiów niestacjonarnych I i II stopnia »

Rozkład zajęć dla wykładowców » 19.11.2019

Rozkład zajęć dla grup studenckich: 

 grupa kierunków finanse i rachunkowość » 
► grupa kierunków zarządzanie » 
► kierunek analityka biznesu » 
► kierunek finanse i rachunkowość » 
► kierunek logistyka » 
► kierunek logistyka w biznesie » 
► kierunek marketing » 
► kierunek rachunkowość » 
► kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami » 
► kierunek zarządzanie » 
► kierunek zarządzanie biznesem » 
► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi » 

 

Studia doktoranckie

         Terminy zimowych zjazdów 4 roku niestacjonarnych studiów doktoranckich »

Rozkład zajęć na studiach stacjonarnych »  
Rozkład zajęć na studiach niestacjonarnych »

 

Archiwum

Rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2016/2017 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2015/2016 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2014/2015 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2013/2014 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2012/2013 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2010/2011 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2009/2010 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2008/2009 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2007/2008 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2006/2007 semestr zimowy, semestr letni