Rozkłady zajęć w semestrze letnim 2021/2022

Organizacja roku akademickiego 2021/22

Podział roku akademickiego 2021/22

Opiekunowie roku i grup st. stacjonarne I stopnia

 

Studia stacjonarne dzienne        

Rozkład zajęć dla wykładowców » 12.05.2022

Rozkład seminariów »

Rozkład zajęć dla grup studenckich: 

   skrócony plan zajęć (zdalne/stacjonarne)

                    ► kierunek analityka biznesu »
                    ► kierunek automatyzacja procesów biznesowych - BPA »
                    ► kierunek Business Management »
                    ► kierunek cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie »
                    ► kierunek finanse i inwestycje »
                    ► kierunek logistyka »
                    ► kierunek logistyka w biznesie »
                    ► kierunek Management and Finance »
                    ► kierunek marketing » 
                    ► kierunek przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami »
                    ► kierunek rachunkowość »
                    ► kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami »
                    ► kierunek zarządzanie »
                    ► kierunek zarządzanie biznesem » 
                    ► kierunek zarządzanie miastem »
                    ► kierunek zarządzanie w administracji publicznej »
                    ► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi »

 

Studia niestacjonarne zaoczne 

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych I i II stopnia »

Terminy seminariów studiów niestacjonarnych I i II stopnia »

Rozkład zajęć dla wykładowców » 16.05.2022

Rozkład zajęć dla grup studenckich: 

   skrócony plan zajęć (zdalne/stacjonarne)

► grupa kierunków finanse i rachunkowość »
► grupa kierunków zarządzanie » 
► kierunek analityka biznesu »
► kierunek cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie »
► kierunek finanse i inwestycje »
► kierunek logistyka »
► kierunek logistyka w biznesie » 
► kierunek marketing » 
► kierunek przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami »
► kierunek rachunkowość » 
► kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami »
► kierunek zarządzanie »
► kierunek zarządzanie biznesem »
► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi »

 

Studia doktoranckie

► stacjonarne studia doktoranckie »  
 

 

 

Rozkłady zajęć w semestrze letnim 2021/2022

Organizacja roku akademickiego 2021/22

Podział roku akademickiego 2021/22

Opiekunowie roku i grup st. stacjonarne I stopnia

 

Studia stacjonarne dzienne        

Rozkład zajęć dla wykładowców » 12.05.2022

Rozkład seminariów »

Rozkład zajęć dla grup studenckich: 

   skrócony plan zajęć (zdalne/stacjonarne)

                    ► kierunek analityka biznesu »
                    ► kierunek automatyzacja procesów biznesowych - BPA »
                    ► kierunek Business Management »
                    ► kierunek cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie »
                    ► kierunek finanse i inwestycje »
                    ► kierunek logistyka »
                    ► kierunek logistyka w biznesie »
                    ► kierunek Management and Finance »
                    ► kierunek marketing » 
                    ► kierunek przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami »
                    ► kierunek rachunkowość »
                    ► kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami »
                    ► kierunek zarządzanie »
                    ► kierunek zarządzanie biznesem » 
                    ► kierunek zarządzanie miastem »
                    ► kierunek zarządzanie w administracji publicznej »
                    ► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi »

 

Studia niestacjonarne zaoczne 

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych I i II stopnia »

Terminy seminariów studiów niestacjonarnych I i II stopnia »

Rozkład zajęć dla wykładowców » 16.05.2022

Rozkład zajęć dla grup studenckich: 

   skrócony plan zajęć (zdalne/stacjonarne)

► grupa kierunków finanse i rachunkowość »
► grupa kierunków zarządzanie » 
► kierunek analityka biznesu »
► kierunek cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie »
► kierunek finanse i inwestycje »
► kierunek logistyka »
► kierunek logistyka w biznesie » 
► kierunek marketing » 
► kierunek przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami »
► kierunek rachunkowość » 
► kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami »
► kierunek zarządzanie »
► kierunek zarządzanie biznesem »
► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi »

 

Studia doktoranckie

► stacjonarne studia doktoranckie »  
 

 

 

Archiwum

Rok akademicki 2021/2022 semestr zimowy

Rok akademicki 2020/2021 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2019/2020 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2016/2017 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2015/2016 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2014/2015 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2013/2014 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2012/2013 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2010/2011 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2009/2010 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2008/2009 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2007/2008 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2006/2007 semestr zimowy, semestr letni

 

Archiwum

Rok akademicki 2021/2022 semestr zimowy

Rok akademicki 2020/2021 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2019/2020 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2016/2017 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2015/2016 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2014/2015 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2013/2014 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2012/2013 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2010/2011 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2009/2010 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2008/2009 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2007/2008 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2006/2007 semestr zimowy, semestr letni