Rozkłady zajęć w semestrze letnim 2019/2020

Organizacja roku akademickiego 2019/20 (zaktualizowane 15.05.2020)

Opiekunowie roku i grup st. stacjonarne 1. stopnia r.a. 2019/2020

          KOMUNIKATY

Terminy zajęć ujęte w planie mogły ulec zmianie na skutek tymczasowego zawieszenia zajęć dydaktycznych.
Aktualizacje przekazywać będą bezpośrednio prowadzący zajęcia.

Studia stacjonarne dzienne        

Rozkład zajęć dla wykładowców » 15.05.2020

Rozkład seminariów »

Rozkład zajęć dla grup studenckich: 

                    ► kierunek analityka biznesu »
                    ► kierunek Business Management »
                    ► kierunek cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie »
                    ► kierunek finanse i inwestycje »
                    ► kierunek finanse i rachunkowość »
                    ► kierunek logistyka »
                    ► kierunek logistyka w biznesie »
                    ► kierunek Management and Finance »
                    ► kierunek marketing » 
                    ► kierunek przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami »
                    ► kierunek rachunkowość »
                    ► kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami »
                    ► kierunek zarządzanie »
                    ► kierunek zarządzanie biznesem » 
                    ► kierunek zarządzanie miastem »
                    ► kierunek zarządzanie publiczne »
                    ► kierunek zarządzanie w administracji publicznej »
                    ► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi »

Studia niestacjonarne zaoczne 

 Terminy zjazdów i seminariów studiów niestacjonarnych I i II stopnia »

Rozkład zajęć dla wykładowców » 20.05.2020

Rozkład zajęć dla grup studenckich: 

► grupa kierunków finanse i rachunkowość »
► grupa kierunków zarządzanie » 
► kierunek analityka biznesu »
► kierunek finanse i rachunkowość »
► kierunek logistyka »
► kierunek logistyka w biznesie » 
► kierunek marketing » 
► kierunek rachunkowość » 
► kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami »
► kierunek zarządzanie »
► kierunek zarządzanie biznesem »
► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi »

 

Studia doktoranckie

         Terminy zimowych zjazdów 4 roku niestacjonarnych studiów doktoranckich »

Rozkład zajęć na studiach stacjonarnych »  
Rozkład zajęć na studiach niestacjonarnych »

 

Rozkłady zajęć w semestrze letnim 2019/2020

Organizacja roku akademickiego 2019/20 (zaktualizowane 15.05.2020)

Opiekunowie roku i grup st. stacjonarne 1. stopnia r.a. 2019/2020

          KOMUNIKATY

Terminy zajęć ujęte w planie mogły ulec zmianie na skutek tymczasowego zawieszenia zajęć dydaktycznych.
Aktualizacje przekazywać będą bezpośrednio prowadzący zajęcia.

Studia stacjonarne dzienne        

Rozkład zajęć dla wykładowców » 15.05.2020

Rozkład seminariów »

Rozkład zajęć dla grup studenckich: 

                    ► kierunek analityka biznesu »
                    ► kierunek Business Management »
                    ► kierunek cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie »
                    ► kierunek finanse i inwestycje »
                    ► kierunek finanse i rachunkowość »
                    ► kierunek logistyka »
                    ► kierunek logistyka w biznesie »
                    ► kierunek Management and Finance »
                    ► kierunek marketing » 
                    ► kierunek przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami »
                    ► kierunek rachunkowość »
                    ► kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami »
                    ► kierunek zarządzanie »
                    ► kierunek zarządzanie biznesem » 
                    ► kierunek zarządzanie miastem »
                    ► kierunek zarządzanie publiczne »
                    ► kierunek zarządzanie w administracji publicznej »
                    ► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi »

Studia niestacjonarne zaoczne 

 Terminy zjazdów i seminariów studiów niestacjonarnych I i II stopnia »

Rozkład zajęć dla wykładowców » 20.05.2020

Rozkład zajęć dla grup studenckich: 

► grupa kierunków finanse i rachunkowość »
► grupa kierunków zarządzanie » 
► kierunek analityka biznesu »
► kierunek finanse i rachunkowość »
► kierunek logistyka »
► kierunek logistyka w biznesie » 
► kierunek marketing » 
► kierunek rachunkowość » 
► kierunek rachunkowość i zarządzanie finansami »
► kierunek zarządzanie »
► kierunek zarządzanie biznesem »
► kierunek zarządzanie zasobami ludzkimi »

 

Studia doktoranckie

         Terminy zimowych zjazdów 4 roku niestacjonarnych studiów doktoranckich »

Rozkład zajęć na studiach stacjonarnych »  
Rozkład zajęć na studiach niestacjonarnych »

 

Archiwum

Rok akademicki 2019/2020 semestr zimowy
Rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2016/2017 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2015/2016 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2014/2015 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2013/2014 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2012/2013 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2010/2011 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2009/2010 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2008/2009 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2007/2008 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2006/2007 semestr zimowy, semestr letni

Archiwum

Rok akademicki 2019/2020 semestr zimowy
Rok akademicki 2018/2019 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2016/2017 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2015/2016 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2014/2015 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2013/2014 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2012/2013 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2011/2012 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2010/2011 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2009/2010 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2008/2009 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2007/2008 semestr zimowy, semestr letni
Rok akademicki 2006/2007 semestr zimowy, semestr letni