Rekrutacja 2021/2022

  

Trwa nabór na studia I stopnia w trybie stacjonarnym na kierunku Zarządzanie miastem. Elektroniczna rejestracja zakończy się 10 września br. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na temat tego kierunku studiów >> >>

 

Finaliści/laureaci olimpiad stopnia centralnego 

 

Cudzoziemcy

 

Opłaty za studia

 

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Analityka biznesu 60
Automatyzacja procesów biznesowych - BPA 60
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie* 35
Finanse i inwestycje  60
Logistyka  80
Marketing  60
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami  60
Rachunkowość  80

Zarządzanie

 60
Zarządzanie miastem  35
Zarzadzanie zasobami ludzkimi  60
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management*  35
Management and Finance  35
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Lingwistyka dla biznesu*  80

 * wykaz przedmiotów wymaganych (uchwała nr 452 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r.)

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1,5
PR x 4

język obcy nowożytny

 

język angielski (dla kierunków: Automatyzacja procesów biznesowych - BPA,

Business Management)

2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS, język obcy nowożytny (poza angielskim) (dla kierunków Business Management oraz Management and Finance)*

 

matematyka, informatyka, fizyka (dla kierunku Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie)*

 

matematyka, informatyka, geografia, język obcy nowożytny poza językiem angielskim

(dla kierunku Automatyzacja procesów biznesowych - BPA)

 

3
maksymalnie dwa (niewymagane)
PP x 0,5
PR x 1

matematyka, geografia, historia, WOS,
informatyka, fizyka, biologia, chemia

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 24.05.-8.07.2021

Przypisywanie wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 12.07.2021
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 15.07.2021

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

16-20.07.2021

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego – 20.07.2021)

do 23.07.2021
Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu do 27.07.2021
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 29.07.2021

*Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia:

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Rachunkowość i zarządzanie finansami

specjalność Menedżer finansowy

specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

specjalność Rachunkowość z akredytacją ACCA
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

 110

Logistyka w biznesie

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

80

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

145

Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)

specjalność Zarządzanie firmą

specjalność Zarządzanie zasobami IT

80
Zarządzanie w administracji publicznej 35
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management 35

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 24.05.-12.07.2021

Przypisywanie wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 15.07.2021

Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć...” dla określonych kierunków

16 i 19.07.2021
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 21.07.2021

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

oryginał i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

22-26.07.2021

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 26.07.2021)

do 29.07.2021
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 2.08.2021

*Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Logistyka 80
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE  
Analityka biznesu

 
 

 

140
 
 
 
 

 Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie*
Marketing
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Zarządzanie

Zarządzanie miastem
Zarzadzanie zasobami ludzkimi
GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  
Finanse i inwestycje

60

Rachunkowość

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 2.08.-10.09.2021

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 14.09.2021
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 16.09.2021

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości

- zdjęcie (spełniajace wymogi określone dla dowodów osobistych)

17-22.09.2021

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego – 22.09.2021)

do 24.09.2021
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 29.09.2021

*Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

85

Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)

specjalność Zarządzanie firmą

 specjalność Zarządzanie zasobami IT

60
Zarządzanie w administracji publicznej 35

Rachunkowość  i zarządzanie finansami

specjalność Menedżer finansowy

specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

specjalność Rachunkowość z akredytacją ACCA
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

90

Logistyka w biznesie

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

70
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Prawo podatkowe i rachunkowość 150

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 2.08.-10.09.2021

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 14.09.2021
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 16.09.2021

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

oryginał i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

17-22.09.2021

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego – 22.09.2021)

do 24.09.2021
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 29.09.2021

*Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

Rekrutacja 2021/2022

  

Trwa nabór na studia I stopnia w trybie stacjonarnym na kierunku Zarządzanie miastem. Elektroniczna rejestracja zakończy się 10 września br. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na temat tego kierunku studiów >> >>

 

Finaliści/laureaci olimpiad stopnia centralnego 

 

Cudzoziemcy

 

Opłaty za studia

 

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Analityka biznesu 60
Automatyzacja procesów biznesowych - BPA 60
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie* 35
Finanse i inwestycje  60
Logistyka  80
Marketing  60
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami  60
Rachunkowość  80

Zarządzanie

 60
Zarządzanie miastem  35
Zarzadzanie zasobami ludzkimi  60
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management*  35
Management and Finance  35
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Lingwistyka dla biznesu*  80

 * wykaz przedmiotów wymaganych (uchwała nr 452 Senatu UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r.)

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1,5
PR x 4

język obcy nowożytny

 

język angielski (dla kierunków: Automatyzacja procesów biznesowych - BPA,

Business Management)

2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS, język obcy nowożytny (poza angielskim) (dla kierunków Business Management oraz Management and Finance)*

 

matematyka, informatyka, fizyka (dla kierunku Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie)*

 

matematyka, informatyka, geografia, język obcy nowożytny poza językiem angielskim

(dla kierunku Automatyzacja procesów biznesowych - BPA)

 

3
maksymalnie dwa (niewymagane)
PP x 0,5
PR x 1

matematyka, geografia, historia, WOS,
informatyka, fizyka, biologia, chemia

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 24.05.-8.07.2021

Przypisywanie wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 12.07.2021
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 15.07.2021

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

16-20.07.2021

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego – 20.07.2021)

do 23.07.2021
Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu do 27.07.2021
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 29.07.2021

*Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia:

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Rachunkowość i zarządzanie finansami

specjalność Menedżer finansowy

specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

specjalność Rachunkowość z akredytacją ACCA
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

 110

Logistyka w biznesie

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

80

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

145

Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)

specjalność Zarządzanie firmą

specjalność Zarządzanie zasobami IT

80
Zarządzanie w administracji publicznej 35
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management 35

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 24.05.-12.07.2021

Przypisywanie wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 15.07.2021

Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć...” dla określonych kierunków

16 i 19.07.2021
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 21.07.2021

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

oryginał i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

22-26.07.2021

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 26.07.2021)

do 29.07.2021
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 2.08.2021

*Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Logistyka 80
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE  
Analityka biznesu

 
 

 

140
 
 
 
 

 Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie*
Marketing
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Zarządzanie

Zarządzanie miastem
Zarzadzanie zasobami ludzkimi
GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  
Finanse i inwestycje

60

Rachunkowość

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 2.08.-10.09.2021

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 14.09.2021
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 16.09.2021

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości

- zdjęcie (spełniajace wymogi określone dla dowodów osobistych)

17-22.09.2021

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego – 22.09.2021)

do 24.09.2021
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 29.09.2021

*Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

85

Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)

specjalność Zarządzanie firmą

 specjalność Zarządzanie zasobami IT

60
Zarządzanie w administracji publicznej 35

Rachunkowość  i zarządzanie finansami

specjalność Menedżer finansowy

specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

specjalność Rachunkowość z akredytacją ACCA
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

90

Logistyka w biznesie

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

70
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Prawo podatkowe i rachunkowość 150

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 2.08.-10.09.2021

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 14.09.2021
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 16.09.2021

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

oryginał i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

17-22.09.2021

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego – 22.09.2021)

do 24.09.2021
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 29.09.2021

*Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 Print