Rekrutacja 2018/2019

 

Finaliści/laureaci olimpiad stopnia centralnego 

 

Cudzoziemcy

 

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Analityka biznesu  60
Finanse i inwestycje  60
Logistyka  80
Marketing  60
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami  60
Rachunkowość  80

Zarządzanie

specjalność Analityka systemowa i technologie e-biznesu
specjalność Zarządzanie projektami

 95
Zarządzanie publiczne  35
Zarzadzanie zasobami ludzkimi  60
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management  35
Management and Finance  35
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Gospodarka przestrzenna*  120
Lingiwstyka dla biznesu*  90

 * wykaz przedmiotów wymaganych (Uchwała nr 109 Senatu UŁ) z dnia 22 maja 2017 r.

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1,5
PR x 4
Język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3
Matematyka, Geografia, Historia, WOS, Informatyka

3
maksymalnie dwa (niewymagane)
PP x 0,5
PR x 1

Matematyka, Geografia, Historia, WOS
Informatyka, Fizyka, Biologia, Chemia

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

Terminarz rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 9.05.2018-9.07.2018

Przypisywanie wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 12.07.2018
Publikacja list osób zakwalifikowanych do 17.07.2018

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

18.07.2018-21.07.2018

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 21.07.2018)

do 24.07.2018
Publikacja list osób przyjętych na studia do 27.07.2018

 

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia:

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc
Finanse i rachunkowość  110
Logistyka 80
Zarządzanie 180
Zarządzanie biznesem 80
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management 35
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Gospodarka przestrzenna

 120

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 9.05.2018-16.07.2018

Przypisywanie wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 19.07.2018

Rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć” dla kierunku

Business Management

20.07.2018-22.07.2018

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

26.07.2018-30.07.2018

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 30.07.2018)

do 2.08.2018
Publikacja list osób przyjętych na studia do 3.08.2018


 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Logistyka 80
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE  
Analityka biznesu

 
 

 

140
 
 
 
 

Marketing
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Zarządzanie

specjalność Analityka systemowa i technologie e-biznesu
specjalność Zarządzanie projektami

Zarządzanie publiczne
Zarzadzanie zasobami ludzkimi
GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  
Finanse i inwestycje

60

Rachunkowość
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Gospodarka przestrzenna 60

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2018-17.09.2018

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 19.09.2018

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

11.09.2018-19.09.2018

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 19.09.2018)

do 21.09.2018
Udostępnienie list osób przyjętych na studia do 25.09.2018

 

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie publiczne

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

 120
specjalność Zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów) - od I semestru 60

Finanse i rachunkowość

specjalność Doradca finansowy

specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

90

Logistyka

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

70
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Gospodarka przestrzenna 60
Prawo podatkowe i rachunkowość 150

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2018-17.09.2018

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 19.09.2018

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

11.09.2018-19.09.2018

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 20.09.2017)

do 21.09.2018
Udostępnienie list osób przyjętych na studia do 25.09.2018

 

Rekrutacja 2018/2019

 

Finaliści/laureaci olimpiad stopnia centralnego 

 

Cudzoziemcy

 

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Analityka biznesu  60
Finanse i inwestycje  60
Logistyka  80
Marketing  60
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami  60
Rachunkowość  80

Zarządzanie

specjalność Analityka systemowa i technologie e-biznesu
specjalność Zarządzanie projektami

 95
Zarządzanie publiczne  35
Zarzadzanie zasobami ludzkimi  60
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management  35
Management and Finance  35
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Gospodarka przestrzenna*  120
Lingiwstyka dla biznesu*  90

 * wykaz przedmiotów wymaganych (Uchwała nr 109 Senatu UŁ) z dnia 22 maja 2017 r.

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1,5
PR x 4
Język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3
Matematyka, Geografia, Historia, WOS, Informatyka

3
maksymalnie dwa (niewymagane)
PP x 0,5
PR x 1

Matematyka, Geografia, Historia, WOS
Informatyka, Fizyka, Biologia, Chemia

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

Terminarz rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 9.05.2018-9.07.2018

Przypisywanie wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 12.07.2018
Publikacja list osób zakwalifikowanych do 17.07.2018

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

18.07.2018-21.07.2018

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 21.07.2018)

do 24.07.2018
Publikacja list osób przyjętych na studia do 27.07.2018

 

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia:

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc
Finanse i rachunkowość  110
Logistyka 80
Zarządzanie 180
Zarządzanie biznesem 80
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management 35
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Gospodarka przestrzenna

 120

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 9.05.2018-16.07.2018

Przypisywanie wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 19.07.2018

Rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć” dla kierunku

Business Management

20.07.2018-22.07.2018

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

26.07.2018-30.07.2018

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 30.07.2018)

do 2.08.2018
Publikacja list osób przyjętych na studia do 3.08.2018


 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Logistyka 80
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE  
Analityka biznesu

 
 

 

140
 
 
 
 

Marketing
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Zarządzanie

specjalność Analityka systemowa i technologie e-biznesu
specjalność Zarządzanie projektami

Zarządzanie publiczne
Zarzadzanie zasobami ludzkimi
GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  
Finanse i inwestycje

60

Rachunkowość
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Gospodarka przestrzenna 60

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2018-17.09.2018

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 19.09.2018

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

11.09.2018-19.09.2018

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 19.09.2018)

do 21.09.2018
Udostępnienie list osób przyjętych na studia do 25.09.2018

 

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie publiczne

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

 120
specjalność Zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów) - od I semestru 60

Finanse i rachunkowość

specjalność Doradca finansowy

specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

90

Logistyka

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

70
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Gospodarka przestrzenna 60
Prawo podatkowe i rachunkowość 150

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2018-17.09.2018

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 19.09.2018

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

11.09.2018-19.09.2018

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 20.09.2017)

do 21.09.2018
Udostępnienie list osób przyjętych na studia do 25.09.2018

 

 Print