Rekrutacja 2017/2018

 

Finaliści/laureaci olimpiad stopnia centralnego 

 

Cudzoziemcy

 

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Analityka biznesu 70
Business Management 35
Finanse i inwestycje 70
Logistyka 90
Management and Finance 70
Marketing 70
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami 70
Rachunkowość 90

Zarządzanie

specjalność Analityka systemowa i technologie e-biznesu
specjalność Zarządzanie projektami

105
Zarządzanie publiczne 70
Zarzadzanie zasobami ludzkimi 70
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Lingwistyka dla biznesu 60
Gospodarka przestrzenna 120

 

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1,5
PR x 4
Język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3
Matematyka, Geografia, Historia, WOS, Informatyka

3
maksymalnie dwa (niewymagane)
PP x 0,5
PR x 1

Matematyka, Geografia, Historia, WOS
Informatyka, Fizyka i astronomia, Biologia, Chemia

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

Terminarz rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 9.05.2017-10.07.2017

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 13.07.2017
Publikacja list osób zakwalifikowanych do 18.07.2017

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

19.07.2017-22.07.2017

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 22.07.2017)

Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu

 

do 25.07.2017

 

 

 

do 27.07.2017

Publikacja list osób przyjętych na studia do 28.07.2017

 

 Zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia:

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
Limit miejsc
Business Management 35

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Zarządzanie publiczne

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

 specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

250
specjalność Zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów) - od I semestru 70

Finanse i rachunkowość

specjalność Doradca finansowy

specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami

specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

120

Logistyka

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

100
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Gospodarka przestrzenna 120

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 5.05.2017-17.07.2017

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 20.07.2017

Rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć” tylko dla kierunku

Business Management

21.07.2017-23.07.2017
Publikacja list osób zakwalifikowanych do 26.07.2017

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

27.07.2017-31.07.2017

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 31.07.2017)

do 03.08.2017 

Publikacja list osób przyjętych na studia do 04.08.2017


 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Logistyka 90
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE  
Analityka biznesu

 
 

 

205
 
 
 
 

Marketing
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Zarządzanie

specjalność Analityka systemowa i technologie e-biznesu
specjalność Zarządzanie projektami

Zarządzanie publiczne
Zarzadzanie zasobami ludzkimi
GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  
Finanse i inwestycje

105

Rachunkowość
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Lingwistyka dla biznesu 60
Gospodarka przestrzenna 60

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2017-18.09.2017

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 20.09.2017

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

12.09.2017-20.09.2017

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 20.09.2017)

do 22.09.2017
Udostępnienie list osób przyjętych na studia do 26.09.2017

 

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Zarządzanie publiczne

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

 170
specjalność Zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów) - od I semestru 70

Finanse i rachunkowość

specjalność Doradca finansowy

specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

125

Logistyka

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

110
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Gospodarka przestrzenna 60
Prawo podatkowe i rachunkowość 180

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2017-18.09.2017

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 20.09.2017

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

12.09.2017-20.09.2017

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 20.09.2017)

do 22.09.2017
Udostępnienie list osób przyjętych na studia do 26.09.2017

 

Rekrutacja 2017/2018

 

Finaliści/laureaci olimpiad stopnia centralnego 

 

Cudzoziemcy

 

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Analityka biznesu 70
Business Management 35
Finanse i inwestycje 70
Logistyka 90
Management and Finance 70
Marketing 70
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami 70
Rachunkowość 90

Zarządzanie

specjalność Analityka systemowa i technologie e-biznesu
specjalność Zarządzanie projektami

105
Zarządzanie publiczne 70
Zarzadzanie zasobami ludzkimi 70
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Lingwistyka dla biznesu 60
Gospodarka przestrzenna 120

 

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1,5
PR x 4
Język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3
Matematyka, Geografia, Historia, WOS, Informatyka

3
maksymalnie dwa (niewymagane)
PP x 0,5
PR x 1

Matematyka, Geografia, Historia, WOS
Informatyka, Fizyka i astronomia, Biologia, Chemia

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

Terminarz rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 9.05.2017-10.07.2017

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 13.07.2017
Publikacja list osób zakwalifikowanych do 18.07.2017

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

19.07.2017-22.07.2017

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 22.07.2017)

Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu

 

do 25.07.2017

 

 

 

do 27.07.2017

Publikacja list osób przyjętych na studia do 28.07.2017

 

 Zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia:

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
Limit miejsc
Business Management 35

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Zarządzanie publiczne

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

 specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

250
specjalność Zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów) - od I semestru 70

Finanse i rachunkowość

specjalność Doradca finansowy

specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami

specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

120

Logistyka

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

100
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Gospodarka przestrzenna 120

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 5.05.2017-17.07.2017

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 20.07.2017

Rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć” tylko dla kierunku

Business Management

21.07.2017-23.07.2017
Publikacja list osób zakwalifikowanych do 26.07.2017

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

27.07.2017-31.07.2017

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 31.07.2017)

do 03.08.2017 

Publikacja list osób przyjętych na studia do 04.08.2017


 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Logistyka 90
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE  
Analityka biznesu

 
 

 

205
 
 
 
 

Marketing
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Zarządzanie

specjalność Analityka systemowa i technologie e-biznesu
specjalność Zarządzanie projektami

Zarządzanie publiczne
Zarzadzanie zasobami ludzkimi
GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  
Finanse i inwestycje

105

Rachunkowość
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Lingwistyka dla biznesu 60
Gospodarka przestrzenna 60

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2017-18.09.2017

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 20.09.2017

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

12.09.2017-20.09.2017

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 20.09.2017)

do 22.09.2017
Udostępnienie list osób przyjętych na studia do 26.09.2017

 

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Zarządzanie publiczne

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

 170
specjalność Zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów) - od I semestru 70

Finanse i rachunkowość

specjalność Doradca finansowy

specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

125

Logistyka

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

110
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Gospodarka przestrzenna 60
Prawo podatkowe i rachunkowość 180

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2017-18.09.2017

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 20.09.2017

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

12.09.2017-20.09.2017

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 20.09.2017)

do 22.09.2017
Udostępnienie list osób przyjętych na studia do 26.09.2017

 

 Print