Rekrutacja 2017/2018

 

Finaliści/laureaci olimpiad stopnia centralnego 

 

Cudzoziemcy

 

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA - II TURA
Limit miejsc
Management and Finance 45

 

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1,5
PR x 4
Język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3
Matematyka, Geografia, Historia, WOS, Informatyka

3
maksymalnie dwa (niewymagane)
PP x 0,5
PR x 1

Matematyka, Geografia, Historia, WOS
Informatyka, Fizyka i astronomia, Biologia, Chemia

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

Terminarz rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2017-8.09.2017

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

18.09.2017-20.09.2017

 

 Zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia:

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA - II TURA
Limit miejsc
Business Management 15

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 7.08.2017-8.09.2017

Rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć” dla kierunku

Business Management

14.09.2017-15.09.2017

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

18.09.2017-20.09.2017


 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Logistyka 90
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE  
Analityka biznesu

 
 

 

205
 
 
 
 

Marketing
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Zarządzanie

specjalność Analityka systemowa i technologie e-biznesu
specjalność Zarządzanie projektami

Zarządzanie publiczne
Zarzadzanie zasobami ludzkimi
GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  
Finanse i inwestycje

105

Rachunkowość
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Lingwistyka dla biznesu 60
Gospodarka przestrzenna 60

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2017-18.09.2017

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 20.09.2017

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

12.09.2017-20.09.2017

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 20.09.2017)

do 22.09.2017
Udostępnienie list osób przyjętych na studia do 26.09.2017

 

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Zarządzanie publiczne

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

 170
specjalność Zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów) - od I semestru 70

Finanse i rachunkowość

specjalność Doradca finansowy

specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

125

Logistyka

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

110
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Gospodarka przestrzenna 60
Prawo podatkowe i rachunkowość 180

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2017-18.09.2017

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 20.09.2017

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

12.09.2017-20.09.2017

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 20.09.2017)

do 22.09.2017
Udostępnienie list osób przyjętych na studia do 26.09.2017

 

Rekrutacja 2017/2018

 

Finaliści/laureaci olimpiad stopnia centralnego 

 

Cudzoziemcy

 

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA - II TURA
Limit miejsc
Management and Finance 45

 

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1,5
PR x 4
Język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3
Matematyka, Geografia, Historia, WOS, Informatyka

3
maksymalnie dwa (niewymagane)
PP x 0,5
PR x 1

Matematyka, Geografia, Historia, WOS
Informatyka, Fizyka i astronomia, Biologia, Chemia

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

Terminarz rekrutacji

Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2017-8.09.2017

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

18.09.2017-20.09.2017

 

 Zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia:

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA - II TURA
Limit miejsc
Business Management 15

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 7.08.2017-8.09.2017

Rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć” dla kierunku

Business Management

14.09.2017-15.09.2017

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

18.09.2017-20.09.2017


 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Logistyka 90
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE  
Analityka biznesu

 
 

 

205
 
 
 
 

Marketing
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami

Zarządzanie

specjalność Analityka systemowa i technologie e-biznesu
specjalność Zarządzanie projektami

Zarządzanie publiczne
Zarzadzanie zasobami ludzkimi
GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  
Finanse i inwestycje

105

Rachunkowość
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Lingwistyka dla biznesu 60
Gospodarka przestrzenna 60

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2017-18.09.2017

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 20.09.2017

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia świadectwa dojrzałości

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

12.09.2017-20.09.2017

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 20.09.2017)

do 22.09.2017
Udostępnienie list osób przyjętych na studia do 26.09.2017

 

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Zarządzanie publiczne

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

 170
specjalność Zarządzanie biznesem (studia dla nieekonomistów) - od I semestru 70

Finanse i rachunkowość

specjalność Doradca finansowy

specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

125

Logistyka

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

110
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Gospodarka przestrzenna 60
Prawo podatkowe i rachunkowość 180

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.2017-18.09.2017

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 20.09.2017

Składanie dokumentów

- formularz podania

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- kserokopia dowodu osobistego

- deklaracja wyboru specjalności

12.09.2017-20.09.2017

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 20.09.2017)

do 22.09.2017
Udostępnienie list osób przyjętych na studia do 26.09.2017

 

 Print