Rekrutacja 2022/2023

 

 

Finaliści/laureaci olimpiad stopnia centralnego 

 

Cudzoziemcy

 

Opłaty za studia

 

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Analityka biznesu 60
Automatyzacja procesów biznesowych - BPA 60
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie* 35
Finanse i inwestycje  60
Logistyka  80
Marketing  60
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami  60
Rachunkowość  80

Zarządzanie

 60
Zarządzanie miastem  35
Zarzadzanie zasobami ludzkimi  60
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management*  35
Digital Communication and Social Media for Management NOWOŚĆ! 30
Management and Finance  35
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Lingwistyka dla biznesu*  80

 * wykaz przedmiotów wymaganych (Uchwała nr 205 Senatu UŁ z dnia 18 czerwca 2021 r. ze zmianami)

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1,5
PR x 4

język obcy nowożytny

 

język angielski (dla kierunków: Automatyzacja procesów biznesowych - BPA,

Business Management, Digital Communication and Social Media for Management
oraz Management and Finance)

2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS, język obcy nowożytny (poza angielskim) (dla kierunków Business Management, Digital Communication and Social Media for Management oraz Management and Finance)*

 

matematyka, informatyka, fizyka (dla kierunku Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie)*

 

matematyka, informatyka, geografia, język obcy nowożytny poza językiem angielskim

(dla kierunku Automatyzacja procesów biznesowych - BPA)

 

3
maksymalnie dwa (niewymagane)
PP x 0,5
PR x 1

matematyka, geografia, historia, WOS,
informatyka, fizyka, biologia, chemia

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 5.05.-7.07.2022

Przypisywanie wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 11.07.2022
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 14.07.2022

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

15-19.07.2022

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego – 19.07.2022)

do 22.07.2022
Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu do 26.07.2022
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 28.07.2022

*Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia:

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Rachunkowość i zarządzanie finansami

specjalność Menedżer finansowy

specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

specjalność Rachunkowość z akredytacją ACCA
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

 110

Logistyka w biznesie

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

80

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

145

Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)

specjalność Zarządzanie firmą

specjalność Zarządzanie zasobami IT

80
Zarządzanie w administracji publicznej 35
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business and Digital Analytics NOWOŚĆ! 30
Business Management 35
Environmental Management NOWOŚĆ! 30

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 5.05.-11.07.2022

Przypisywanie wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 14.07.2022

Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć...” dla określonych kierunków

15 i 18.07.2022
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 20.07.2022

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

oryginał i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

21-25.07.2022

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 25.07.2022)

do 28.07.2022
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 1.08.2022

*Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Logistyka 80
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE  
Analityka biznesu

 
 

 

140
 
 
 
 

Marketing
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
Zarządzanie

Zarządzanie miastem

Zarzadzanie zasobami ludzkimi
 
GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  
Finanse i inwestycje

60

Rachunkowość

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.-9.09.2022

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 13.09.2022
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 15.09.2022

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości

- zdjęcie (spełniajace wymogi określone dla dowodów osobistych)

16-21.09.2022

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego – 21.09.2022)

do 23.09.2022
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 27.09.2022

*Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

120

Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)

specjalność Zarządzanie firmą

 specjalność Zarządzanie zasobami IT

60
Zarządzanie w administracji publicznej 35

Rachunkowość  i zarządzanie finansami

specjalność Menedżer finansowy

specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

specjalność Rachunkowość z akredytacją ACCA
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

90

Logistyka w biznesie

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

70
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Prawo podatkowe i rachunkowość 150

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.-9.09.2022

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 13.09.2022
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 15.09.2022

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

oryginał i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

16-21.09.2022

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego – 21.09.2022)

do 23.09.2022
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 27.09.2022

*Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

Rekrutacja 2022/2023

 

 

Finaliści/laureaci olimpiad stopnia centralnego 

 

Cudzoziemcy

 

Opłaty za studia

 

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Analityka biznesu 60
Automatyzacja procesów biznesowych - BPA 60
Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie* 35
Finanse i inwestycje  60
Logistyka  80
Marketing  60
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami  60
Rachunkowość  80

Zarządzanie

 60
Zarządzanie miastem  35
Zarzadzanie zasobami ludzkimi  60
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business Management*  35
Digital Communication and Social Media for Management NOWOŚĆ! 30
Management and Finance  35
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Lingwistyka dla biznesu*  80

 * wykaz przedmiotów wymaganych (Uchwała nr 205 Senatu UŁ z dnia 18 czerwca 2021 r. ze zmianami)

 

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden (wymagany)
PP x 1,5
PR x 4

język obcy nowożytny

 

język angielski (dla kierunków: Automatyzacja procesów biznesowych - BPA,

Business Management, Digital Communication and Social Media for Management
oraz Management and Finance)

2
maksymalnie jeden
(wymagany)
PP x 1
PR x 3

matematyka, geografia, historia, WOS, informatyka

 

geografia, historia, informatyka, matematyka, WOS, język obcy nowożytny (poza angielskim) (dla kierunków Business Management, Digital Communication and Social Media for Management oraz Management and Finance)*

 

matematyka, informatyka, fizyka (dla kierunku Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie)*

 

matematyka, informatyka, geografia, język obcy nowożytny poza językiem angielskim

(dla kierunku Automatyzacja procesów biznesowych - BPA)

 

3
maksymalnie dwa (niewymagane)
PP x 0,5
PR x 1

matematyka, geografia, historia, WOS,
informatyka, fizyka, biologia, chemia

Kategoria 1 i 2 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będzie brany pod uwagę jeden - najkorzystniejszy dla kandydata. Kandydat musi mieć na maturze jeden przedmiot z każdej kategorii obowiązkowo.
Kategoria 3 - może być zapisane kilka przedmiotów, ale do kwalifikacji będą brane pod uwagę dwa z nich - najkorzystniejsze dla kandydata. Przedmioty te dają dodatkowe punkty, ale ich brak nie uniemożliwia kandydatowi przyjęcia na dany kierunek/specjalność.

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 5.05.-7.07.2022

Przypisywanie wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 11.07.2022
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 14.07.2022

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

- oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

15-19.07.2022

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego – 19.07.2022)

do 22.07.2022
Poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu do 26.07.2022
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 28.07.2022

*Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia:

 

STUDIA STACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Rachunkowość i zarządzanie finansami

specjalność Menedżer finansowy

specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

specjalność Rachunkowość z akredytacją ACCA
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

 110

Logistyka w biznesie

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

80

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

145

Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)

specjalność Zarządzanie firmą

specjalność Zarządzanie zasobami IT

80
Zarządzanie w administracji publicznej 35
STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM  
Business and Digital Analytics NOWOŚĆ! 30
Business Management 35
Environmental Management NOWOŚĆ! 30

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 5.05.-11.07.2022

Przypisywanie wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 14.07.2022

Egzamin/rozmowa kwalifikacyjna przewidziana w „Zasadach przyjęć...” dla określonych kierunków

15 i 18.07.2022
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 20.07.2022

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

oryginał i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

21-25.07.2022

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą

(decyduje data stempla pocztowego – 25.07.2022)

do 28.07.2022
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 1.08.2022

*Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne I stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Limit miejsc
Logistyka 80
GRUPA KIERUNKÓW ZARZĄDZANIE  
Analityka biznesu

 
 

 

140
 
 
 
 

Marketing
Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
Zarządzanie

Zarządzanie miastem

Zarzadzanie zasobami ludzkimi
 
GRUPA KIERUNKÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ  
Finanse i inwestycje

60

Rachunkowość

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.-9.09.2022

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku* oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 13.09.2022
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 15.09.2022

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

oryginał i kserokopia świadectwa dojrzałości

- zdjęcie (spełniajace wymogi określone dla dowodów osobistych)

16-21.09.2022

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego – 21.09.2022)

do 23.09.2022
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 27.09.2022

*Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 

Zasady rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA Limit miejsc

Zarządzanie

specjalność Marketing

specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

specjalność Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
specjalność Zarządzanie zasobami ludzkimi

120

Zarządzanie biznesem (dla nieekonomistów)

specjalność Zarządzanie firmą

 specjalność Zarządzanie zasobami IT

60
Zarządzanie w administracji publicznej 35

Rachunkowość  i zarządzanie finansami

specjalność Menedżer finansowy

specjalność Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

specjalność Rachunkowość z akredytacją ACCA
specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

90

Logistyka w biznesie

specjalność Informatyka w logistyce
specjalność Zarządzanie łańcuchem dostaw

70
STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE  
Prawo podatkowe i rachunkowość 150

 

 

Terminarz rekrutacji
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej 1.08.-9.09.2022

Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników

(kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku)

do 13.09.2022
Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do 15.09.2022

Składanie dokumentów

- formularz ankiety osobowej

oryginał i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz suplementu

- zdjęcie (spełniające wymogi określone dla dowodów osobistych)

16-21.09.2022

Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą 

(decyduje data stempla pocztowego – 21.09.2022)

do 23.09.2022
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia do 27.09.2022

*Po wpłacie opłaty rekrutacyjnej na konto wirtualne opłata pojawia się w systemie po 2-3 dniach roboczych w przypadku wpłaty w banku; w przypadku wpłaty na poczcie trwa to nawet dłużej (spowodowane jest to obiegiem dokumentów).

 Print