Zadanie 1. Modernizacja procesów i technik ZZL w JST, dr Katarzyna Wojtaszczyk

Celem zadania jest wzrost skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w JST. Program adresowany jest do pracowników komórek kadrowych JST lub osób pełniących funkcje kierownicze, które odpowiedzialne są za zarządzanie zasobami ludzkimi - udział w programie kończy wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi do praktyki JST. W ramach zadania oferowane są następujące wsparcia: - rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych; - szkolenie w zakresie ZZL zakończone opracowaniem standardów ZZL; - pomoc przy wdrażaniu opracowanych standardów w zakresie ZZL; - budowa i wdrożenie narzędzia informatycznego wspomagającego ZZL.

Efektem będzie 100 JST, których pracownicy ukończyli szkolenie z zakresu ZZL i, w którym wdrożone zostaną: standardy w zakresie pozyskiwania pracowników, standardy w zakresie oceniania pracowników, standardy w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, narzędzie informatyczne wspomagające ZZL.

Zadanie 1. Modernizacja procesów i technik ZZL w JST, dr Katarzyna Wojtaszczyk

Celem zadania jest wzrost skuteczności zarządzania zasobami ludzkimi w JST. Program adresowany jest do pracowników komórek kadrowych JST lub osób pełniących funkcje kierownicze, które odpowiedzialne są za zarządzanie zasobami ludzkimi - udział w programie kończy wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi do praktyki JST. W ramach zadania oferowane są następujące wsparcia: - rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych; - szkolenie w zakresie ZZL zakończone opracowaniem standardów ZZL; - pomoc przy wdrażaniu opracowanych standardów w zakresie ZZL; - budowa i wdrożenie narzędzia informatycznego wspomagającego ZZL.

Efektem będzie 100 JST, których pracownicy ukończyli szkolenie z zakresu ZZL i, w którym wdrożone zostaną: standardy w zakresie pozyskiwania pracowników, standardy w zakresie oceniania pracowników, standardy w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, narzędzie informatyczne wspomagające ZZL.