Zadanie 3. Wsparcie dla procesów dot. planowania w obszarach funkcjonalnych, mgr Małgorzata Żak-Skwierczyńska

Celem zadania jest usprawnienie istniejących procesów związanych z planowaniem w obszarach funkcjonalnych oraz usprawnienie procesów związanych z podejmowaniem decyzji w oparciu o rachunek społeczno-ekonomiczny i nowoczesne metody oceniania.

W ramach zadania oferowane jest następujące wsparcie:

  • kursy (obszary tematyczne: zintegrowane zarządzanie, zintegrowane planowanie, rachunek społeczno-ekonomiczny, nowoczesne metody oceniania);
  • warsztaty (Program stanowi rozszerzenie zakresu merytorycznego realizowanego w ramach kursów. Uczestnicy pracować będą nad opracowaniem zintegrowanych projektów rozwojowych pod kątem rozwoju terytorialnych układów funkcjonalnych);
  • zintegrowany plan / strategia rozwoju.

Kursy i warsztaty adresowane są do pracowników JST, dla których opracowany zostanie zintegrowany plan rozwoju oraz pracowników JST leżących w obszarach funkcjonalnych określonych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, innych dokumentach strategicznych szczebla rządowego lub samorządowego.