Zadanie 6. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego, dr Beata Banachowicz

Celem głównym zadania jest promowanie innowacji w zarządzaniu publicznym. Adresatami programu są jednostki samorządu terytorialnego, które zainteresowane są poprawą sprawności zarządzania poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w sferze instytucjonalnej oraz w sektorze usług publicznych.

W ramach zadania oferowane są następujące wsparcia:

  • Laboratorium innowacji (Living Lab);
  • Obserwatorium Innowacji Sektora Publicznego (OPSI).

W ramach Living Lab innowacje technologiczne i procesowe będą opracowywane, testowane i udoskonalane w warunkach rzeczywistych Innowacyjne produkty, usługi czy aplikacje opracowane w wyniku współpracy JST oraz interdyscyplinarnych zespołów zadaniowych będą wdrażane w organizacjach, dla których zostały przygotowane.

Efektami będzie: identyfikacja problemów lokalnych w 16 JST, poszukiwanie i opracowanie adekwatnych rozwiązań wybranych problemów lokalnych, prezentacja rezultatów podjętych działań, ocena kosztów i korzyści rekomendowanych rozwiązań.

Głównym celem Obserwatorium Innowacji Sektora Publicznego jest systematyczne gromadzenie, analizowanie i rozprzestrzenianie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w sektorze publicznym. Efektem działania Obserwatorium Innowacji będzie poszukiwanie mechanizmów wspierania władz w zakresie podniesienia sprawności i efektywności ich funkcjonowania.

Zadanie 6. Opracowanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu zarządzania publicznego, dr Beata Banachowicz

Celem głównym zadania jest promowanie innowacji w zarządzaniu publicznym. Adresatami programu są jednostki samorządu terytorialnego, które zainteresowane są poprawą sprawności zarządzania poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w sferze instytucjonalnej oraz w sektorze usług publicznych.

W ramach zadania oferowane są następujące wsparcia:

  • Laboratorium innowacji (Living Lab);
  • Obserwatorium Innowacji Sektora Publicznego (OPSI).

W ramach Living Lab innowacje technologiczne i procesowe będą opracowywane, testowane i udoskonalane w warunkach rzeczywistych Innowacyjne produkty, usługi czy aplikacje opracowane w wyniku współpracy JST oraz interdyscyplinarnych zespołów zadaniowych będą wdrażane w organizacjach, dla których zostały przygotowane.

Efektami będzie: identyfikacja problemów lokalnych w 16 JST, poszukiwanie i opracowanie adekwatnych rozwiązań wybranych problemów lokalnych, prezentacja rezultatów podjętych działań, ocena kosztów i korzyści rekomendowanych rozwiązań.

Głównym celem Obserwatorium Innowacji Sektora Publicznego jest systematyczne gromadzenie, analizowanie i rozprzestrzenianie wiedzy o innowacyjnych rozwiązaniach stosowanych w sektorze publicznym. Efektem działania Obserwatorium Innowacji będzie poszukiwanie mechanizmów wspierania władz w zakresie podniesienia sprawności i efektywności ich funkcjonowania.