Czym jest ACCA? 

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) jest stowarzyszeniem zrzeszającym specjalistów w zakresie rachunkowości i finansów z całego świata. Aby zostać członkiem ACCA należy zdać 14 egzaminów, wziąć udział w internetowym szkoleniu Professional Ethics Module oraz wykazać się minimum trzyletnią praktyką zawodową. ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych biznesowych kwalifikacji zawodowych, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów.

Dzięki ACCA będziesz mógł łatwo znaleźć pracę w kraju i za granicą, zwiększysz swoje szanse na pracę na kierowniczych stanowiskach, awans oraz sukces zawodowy. Możesz pracować jako:

 • Kontroler finansowy
 • Audytor
 • Specjalista ds. rachunkowości
 • Analityk finansowy
 • Główny księgowy
 • Specjalista ds. sprawozdawczości

ACCA daje także silne podstawy do pracy na stanowiskach menedżerskich. Wielu członków ACCA pełni bardzo wysokie funkcje dyrektorów finansowych, CFO, partnerów spółek, dyrektorów regionalnych, członków zarządów i rad nadzorczych. 

Poziomy ACCA 

Program ACCA pokrywa wszelkie zagadnienia niezbędne do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Kwalifikacja daje szeroką wiedzę pozwalającą na pewne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji biznesowych, jednocześnie umożliwiając specjalizację w wybranej dziedzinie. Program kwalifikacji bazuje na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach pracodawców. Egzaminy oparte są na studiach przypadków, które mają bezpośrednie odzwierciedlenie w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci ACCA zdobywają nie tylko twardą wiedzę ale także praktyczne umiejętności biznesowe, które wspierają ich karierę i rozwój. 

Program ACCA składa się z dwóch poziomów Fundamental obejmującego moduły Knowledge i Skills oraz Professional

Poziom Fundamental Knowledge obejmuje:
 
F1 - Accountant in Business
Osoba uzyskująca pozytywny wynik z egzaminu na tym poziomie m.in.:
 • zna i rozumie cele przedsiębiorstw oraz ich sposoby interakcji z kluczowymi interesariuszami oraz środowiskiem zewnętrznym,
 • rozumie biznesowe struktury przedsiębiorstwa, funkcje i rolę ładu korporacyjnego,
 • rozpoznaje funkcje rachunkowości i audytu w komunikacji z otoczeniem biznesowym,
 • wie, że wszystkie aspekty biznesu i finansów powinny być prowadzone w sposób, który jest zgodny z przyjętymi zasadami etyki zawodowej.

F2- Management Accounting
Po zaliczeniu egzaminu, kandydaci powinni być w stanie:

 • wyjaśnić charakter, źródło i cele informacji zarządczej,
 • wyjaśnić i zastosować techniki księgowania kosztów,
 • przygotować budżety dla planowania i kontroli,
 • porównać rzeczywiste koszty z kosztami standardowymi i analizować wszelkie odchylenia,
 • analizować, interpretować i monitorować wyniki biznesowe.
F3 - Financial Accounting 
Po pomyślnym zakończeniu tego etapu kandydaci powinni być w stanie:
 • wyjaśnić cele sprawozdawczości finansowej,
 • zdefiniować cechy jakościowe informacji finansowej,
 • zastosować techniki księgowania i przygotować zestawienie obrotów i sald    (w tym identyfikować i korygować błędy),
 • sporządzać podstawowe sprawozdania finansowe,
 • sporządzać proste skonsolidowane sprawozdania finansowe,
 • interpretować sprawozdania finansowe.
Fundamental Skills obejmuje następujące moduły:
 
F4 Corporate and Business Law
 • prawo handlowe
 • prawo cywilne
 • kodeks pracy

F5 Performance Management- rachunkowość zarządcza

F6 Taxation- polskie prawo podatkowe

F7 Financial Reporting- sprawozdawczość finansowa wg MSSF
 
F8 Audit and Assurance- audyt i rewizja finansowa (wg MSRF)
 
F9 Financial Management- zarządzanie finansami w kontekście strategii jednostki
 
Kolejny etap, Professional Essentials, swym zakresem obejmuje:
 
P1 Governance, Risk and Ethics
 • zarządzanie (w tym zarządzanie ryzykiem)
 • kontrola wewnętrzna
 • etyka zawodowa
P2 Corporate Reporting- poziom ten jest kontynuacją przedmiotów F3 i F7
 
P3 Business Analysis- tworzenie i analiza strategii przedsiębiorstwa
 
W PROFESSIONAL OPTIONS do wyboru pozostają dwa poziomy spośród:
 
P4 Advanced Financial Management
 • podejmowanie decyzji zarządczych
 • strategie finansowe i biznesowe
P5 Advanced Performance Management- zaawansowane zarządzanie dokonaniami
 
P6 Advanced Taxation- zaawansowane podatki (egzamin obejmuje wyłącznie podatki brytyjskie)
 
P7 Advanced Audit and Assurance- rozszerzenie poziomu F8.

Czym jest ACCA? 

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) jest stowarzyszeniem zrzeszającym specjalistów w zakresie rachunkowości i finansów z całego świata. Aby zostać członkiem ACCA należy zdać 14 egzaminów, wziąć udział w internetowym szkoleniu Professional Ethics Module oraz wykazać się minimum trzyletnią praktyką zawodową. ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych biznesowych kwalifikacji zawodowych, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów.

Dzięki ACCA będziesz mógł łatwo znaleźć pracę w kraju i za granicą, zwiększysz swoje szanse na pracę na kierowniczych stanowiskach, awans oraz sukces zawodowy. Możesz pracować jako:

 • Kontroler finansowy
 • Audytor
 • Specjalista ds. rachunkowości
 • Analityk finansowy
 • Główny księgowy
 • Specjalista ds. sprawozdawczości

ACCA daje także silne podstawy do pracy na stanowiskach menedżerskich. Wielu członków ACCA pełni bardzo wysokie funkcje dyrektorów finansowych, CFO, partnerów spółek, dyrektorów regionalnych, członków zarządów i rad nadzorczych. 

Poziomy ACCA 

Program ACCA pokrywa wszelkie zagadnienia niezbędne do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Kwalifikacja daje szeroką wiedzę pozwalającą na pewne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji biznesowych, jednocześnie umożliwiając specjalizację w wybranej dziedzinie. Program kwalifikacji bazuje na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach pracodawców. Egzaminy oparte są na studiach przypadków, które mają bezpośrednie odzwierciedlenie w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci ACCA zdobywają nie tylko twardą wiedzę ale także praktyczne umiejętności biznesowe, które wspierają ich karierę i rozwój. 

Program ACCA składa się z dwóch poziomów Fundamental obejmującego moduły Knowledge i Skills oraz Professional

Poziom Fundamental Knowledge obejmuje:
 
F1 - Accountant in Business
Osoba uzyskująca pozytywny wynik z egzaminu na tym poziomie m.in.:
 • zna i rozumie cele przedsiębiorstw oraz ich sposoby interakcji z kluczowymi interesariuszami oraz środowiskiem zewnętrznym,
 • rozumie biznesowe struktury przedsiębiorstwa, funkcje i rolę ładu korporacyjnego,
 • rozpoznaje funkcje rachunkowości i audytu w komunikacji z otoczeniem biznesowym,
 • wie, że wszystkie aspekty biznesu i finansów powinny być prowadzone w sposób, który jest zgodny z przyjętymi zasadami etyki zawodowej.

F2- Management Accounting
Po zaliczeniu egzaminu, kandydaci powinni być w stanie:

 • wyjaśnić charakter, źródło i cele informacji zarządczej,
 • wyjaśnić i zastosować techniki księgowania kosztów,
 • przygotować budżety dla planowania i kontroli,
 • porównać rzeczywiste koszty z kosztami standardowymi i analizować wszelkie odchylenia,
 • analizować, interpretować i monitorować wyniki biznesowe.
F3 - Financial Accounting 
Po pomyślnym zakończeniu tego etapu kandydaci powinni być w stanie:
 • wyjaśnić cele sprawozdawczości finansowej,
 • zdefiniować cechy jakościowe informacji finansowej,
 • zastosować techniki księgowania i przygotować zestawienie obrotów i sald    (w tym identyfikować i korygować błędy),
 • sporządzać podstawowe sprawozdania finansowe,
 • sporządzać proste skonsolidowane sprawozdania finansowe,
 • interpretować sprawozdania finansowe.
Fundamental Skills obejmuje następujące moduły:
 
F4 Corporate and Business Law
 • prawo handlowe
 • prawo cywilne
 • kodeks pracy

F5 Performance Management- rachunkowość zarządcza

F6 Taxation- polskie prawo podatkowe

F7 Financial Reporting- sprawozdawczość finansowa wg MSSF
 
F8 Audit and Assurance- audyt i rewizja finansowa (wg MSRF)
 
F9 Financial Management- zarządzanie finansami w kontekście strategii jednostki
 
Kolejny etap, Professional Essentials, swym zakresem obejmuje:
 
P1 Governance, Risk and Ethics
 • zarządzanie (w tym zarządzanie ryzykiem)
 • kontrola wewnętrzna
 • etyka zawodowa
P2 Corporate Reporting- poziom ten jest kontynuacją przedmiotów F3 i F7
 
P3 Business Analysis- tworzenie i analiza strategii przedsiębiorstwa
 
W PROFESSIONAL OPTIONS do wyboru pozostają dwa poziomy spośród:
 
P4 Advanced Financial Management
 • podejmowanie decyzji zarządczych
 • strategie finansowe i biznesowe
P5 Advanced Performance Management- zaawansowane zarządzanie dokonaniami
 
P6 Advanced Taxation- zaawansowane podatki (egzamin obejmuje wyłącznie podatki brytyjskie)
 
P7 Advanced Audit and Assurance- rozszerzenie poziomu F8.