CZYM JEST ACCA? 

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) jest stowarzyszeniem zrzeszającym specjalistów w zakresie rachunkowości i finansów z całego świata. Aby zostać członkiem ACCA należy zdać 13 egzaminów w zależności od zdobytego doświadczenia i kwalifikacji, wziąć udział w internetowym szkoleniu Professional Ethics Module oraz wykazać się minimum trzyletnią praktyką zawodową. ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych biznesowych kwalifikacji zawodowych, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów.

Dzięki ACCA będziesz mógł łatwo znaleźć pracę w kraju i za granicą, zwiększysz swoje szanse na pracę na kierowniczych stanowiskach, awans oraz sukces zawodowy. Możesz pracować jako:

 • Kontroler finansowy
 • Audytor
 • Specjalista ds. rachunkowości
 • Analityk finansowy
 • Główny księgowy
 • Specjalista ds. sprawozdawczości

ACCA daje także silne podstawy do pracy na stanowiskach menedżerskich. Wielu członków ACCA pełni bardzo wysokie funkcje dyrektorów finansowych, CFO, partnerów spółek, dyrektorów regionalnych, członków zarządów i rad nadzorczych.

Program ACCA pokrywa wszelkie zagadnienia niezbędne do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Kwalifikacja daje szeroką wiedzę, pozwalającą na pewne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji biznesowych, jednocześnie umożliwiając specjalizację w wybranej dziedzinie. Program kwalifikacji bazuje na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach pracodawców.

Program ACCA stwarza uczestnikom unikalną możliwość zdobycia w trakcie kwalifikacji dwóch dyplomów. Ukończenie modułu Applied Knowledge (3 pierwsze egzaminy AB, MA, FA + moduł etyczny Foundations in Ethics) daje dyplom ACCA Diploma in Accounting and Business.

Zakończenie modułu Applied Skills (Egzaminy: LW, PM, TX, FR, AA, FM) oraz zaliczenie modułu szkoleniowego Ethics and Professional Skills Module (EPSM) upoważnia do otrzymania dyplomu ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business.

KWALIFIKACJA ACCA

Kwalifikacja ACCA jest zadeklarowana osobom, które chcą osiągnąć wysoką pozycję zawodową w dowolnej dziedzinie gospodarki rachunkowości audytu i finansów. Aby zdobyć kwalifikację ACCA należy zdać 13 egzaminów oraz wykazać się odpowiednią praktyką zawodową. Większość z 13 egzaminów poświęconych jest rachunkowości finansowej oraz zarządczej, ale wiedzę zdobywa się również z takich dziedzin jak podatki, prawo, audyt, a także analiza biznesowa.

Egzaminy odzwierciedlają złożoność procesów i zagadnień w pracy współczesnego specjalisty ds. finansów i podzielone są na trzy poziomy:

 • Applied Knowledge
 • Applied Skills
 • Strategic Professional

Poziomy Applied Knowledge oraz Applied Skills stanowią wprowadzenie do technik rachunkowości finansowej i zarządczej, pokrywają wszystkie kluczowe techniczne aspekty pracy, których znajomości się oczekuje od finansistów.

Poziom Applied Knowledge, obejmuje egzaminy AB, MA, FA; koncentruje się na wiedzy i zagadnieniach teoretycznych przedstawianych w formie studiów przypadków, pokazujących jak w praktyce wygląda praca finansisty. Egzaminy te zdaje się w formie komputerowej, w specjalnych centrach egzaminacyjnych On demand CBE, niezależnie od terminu sesji egzaminacyjnych ACCA.

Poziom Applied Skills, obejmuje egzaminy od LW do FM; skupia się na praktycznych technikach i umiejętnościach niezbędnych finansistom. Od czerwca 2018 r. egzaminy PM, TX (Global), FR, AA, FM zdawane są w formie komputerowej (Session CBE), w ramach sesji ACCA organizowanych cztery razy w roku, w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Poziom Strategic Professional to rozwinięcie tematyki poprzednich egzaminów o zaawansowane zagadnienia związane z m.in. zarządzaniem, raportowaniem, audytem, relacjami z interesariuszami, pod kątem pełnienia ról zarządczych w organizacji. Obowiązkowe egzaminy na tym poziomie to egzaminy Essentials: SBL i SBR. Dodatkowo, każdy student zdaje dwa wybrane egzaminy spośród czterech dostępnych egzaminów Options: AFM, APM, ATX, AAA.

Aby rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne nie trzeba posiadać zarówno wiedzy oraz doświadczenia z zakresu rachunkowości.

Proces kwalifikacji może trwać maksymalnie 10 lat. W praktyce jednak zajmuje to przeciętnie od 2,5 do 4 lat. Od momentu rejestracji jako student do momentu zdania ostatniego z egzaminów nie może upłynąć więcej niż 10 lat.

POZIOMY ACCA

Program ACCA pokrywa wszelkie zagadnienia niezbędne do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Kwalifikacja daje szeroką wiedzę pozwalającą na pewne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji biznesowych, jednocześnie umożliwiając specjalizację w wybranej dziedzinie. Program kwalifikacji bazuje na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach pracodawców. Egzaminy oparte są na studiach przypadków, które mają bezpośrednie odzwierciedlenie w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci ACCA zdobywają nie tylko twardą wiedzę ale także praktyczne umiejętności biznesowe, które wspierają ich karierę i rozwój.

Program ACCA składa się z trzech poziomów: Applied Knowledge, Applied Skills, Strategic Professional

Applied Knowledge obejmuje:

AB - Accountant in Business

Osoba uzyskująca pozytywny wynik z egzaminu na tym poziomie m.in.: rozumie specyfikę otoczenia biznesowego oraz jego wpływ na funkcjonowanie organizacji, rozumie rolę finansistów i innych kluczowych funkcji w zapewnieniu wydajności organizacji i poszanowania zasad etyki, nabywa wiedzę z zakresu podstawowych zasad skutecznego zarządzania.

MA- Management Accounting

Po zaliczeniu tego egzaminu, kandydaci powinni nabyć praktyczne umiejętności sporządzania i interpretowania podstawowych informacji kosztowych i ilościowych, wykorzystywanych przez kadrę zarządzającą w procesie planowania i podejmowania decyzji.

W szczególności:

 • wyjaśnić charakter, źródło i cele informacji zarządczej,
 • wyjaśnić i zastosować techniki księgowania kosztów,
 • przygotować budżety dla planowania i kontroli,
 • porównać rzeczywiste koszty z kosztami standardowymi i analizować wszelkie odchylenia,
 • analizować, interpretować i monitorować wyniki biznesowe.

FA - Financial Accounting

Po pomyślnym zakończeniu tego etapu kandydaci powinni być w stanie:

 • wyjaśnić cele sprawozdawczości finansowej,
 • zdefiniować cechy jakościowe informacji finansowej,
 • zastosować techniki księgowania i przygotować zestawienie obrotów i sald (w tym identyfikować i korygować błędy),
 • sporządzać podstawowe sprawozdania finansowe,
 • sporządzać proste skonsolidowane sprawozdania finansowe,
 • interpretować sprawozdania finansowe.

Applied Skills obejmuje:

LW Corporate and Business Law
PM Performance Management- rachunkowość zarządcza
TX Taxation- przepisy podatkowe dotyczące osób fizycznych, pojedynczych firm i grup firm.
FR Financial Reporting- sprawozdawczość finansowa wg MSSF
AA Audit and Assurance- audyt i rewizja finansowa (wg MSRF)
FM Financial Management- zarządzanie finansami w kontekście strategii jednostki

Strategic Professional, swym zakresem obejmuje dwa moduły: Essentials oraz Options.

Moduł Essentials to egzaminy:

 • SBL Strategic Business Leader
 • SBR Strategic Business Reporting

W module Options do wyboru pozostają dwa egzaminy spośród:

 • AFM Advanced Financial Management - podejmowanie decyzji zarządczych; strategie finansowe i biznesowe
 • APM Advanced Performance Management - zaawansowane zarządzanie dokonaniami
 • ATX Advanced Taxation - zaawansowane podatki (egzamin obejmuje wyłącznie podatki brytyjskie)
 • AAA Advanced Audit and Assurance – zaawansowane zagadnienia audytu i ubezpieczeń
   

CZYM JEST ACCA? 

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) jest stowarzyszeniem zrzeszającym specjalistów w zakresie rachunkowości i finansów z całego świata. Aby zostać członkiem ACCA należy zdać 13 egzaminów w zależności od zdobytego doświadczenia i kwalifikacji, wziąć udział w internetowym szkoleniu Professional Ethics Module oraz wykazać się minimum trzyletnią praktyką zawodową. ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych biznesowych kwalifikacji zawodowych, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów.

Dzięki ACCA będziesz mógł łatwo znaleźć pracę w kraju i za granicą, zwiększysz swoje szanse na pracę na kierowniczych stanowiskach, awans oraz sukces zawodowy. Możesz pracować jako:

 • Kontroler finansowy
 • Audytor
 • Specjalista ds. rachunkowości
 • Analityk finansowy
 • Główny księgowy
 • Specjalista ds. sprawozdawczości

ACCA daje także silne podstawy do pracy na stanowiskach menedżerskich. Wielu członków ACCA pełni bardzo wysokie funkcje dyrektorów finansowych, CFO, partnerów spółek, dyrektorów regionalnych, członków zarządów i rad nadzorczych.

Program ACCA pokrywa wszelkie zagadnienia niezbędne do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Kwalifikacja daje szeroką wiedzę, pozwalającą na pewne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji biznesowych, jednocześnie umożliwiając specjalizację w wybranej dziedzinie. Program kwalifikacji bazuje na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach pracodawców.

Program ACCA stwarza uczestnikom unikalną możliwość zdobycia w trakcie kwalifikacji dwóch dyplomów. Ukończenie modułu Applied Knowledge (3 pierwsze egzaminy AB, MA, FA + moduł etyczny Foundations in Ethics) daje dyplom ACCA Diploma in Accounting and Business.

Zakończenie modułu Applied Skills (Egzaminy: LW, PM, TX, FR, AA, FM) oraz zaliczenie modułu szkoleniowego Ethics and Professional Skills Module (EPSM) upoważnia do otrzymania dyplomu ACCA Advanced Diploma in Accounting and Business.

KWALIFIKACJA ACCA

Kwalifikacja ACCA jest zadeklarowana osobom, które chcą osiągnąć wysoką pozycję zawodową w dowolnej dziedzinie gospodarki rachunkowości audytu i finansów. Aby zdobyć kwalifikację ACCA należy zdać 13 egzaminów oraz wykazać się odpowiednią praktyką zawodową. Większość z 13 egzaminów poświęconych jest rachunkowości finansowej oraz zarządczej, ale wiedzę zdobywa się również z takich dziedzin jak podatki, prawo, audyt, a także analiza biznesowa.

Egzaminy odzwierciedlają złożoność procesów i zagadnień w pracy współczesnego specjalisty ds. finansów i podzielone są na trzy poziomy:

 • Applied Knowledge
 • Applied Skills
 • Strategic Professional

Poziomy Applied Knowledge oraz Applied Skills stanowią wprowadzenie do technik rachunkowości finansowej i zarządczej, pokrywają wszystkie kluczowe techniczne aspekty pracy, których znajomości się oczekuje od finansistów.

Poziom Applied Knowledge, obejmuje egzaminy AB, MA, FA; koncentruje się na wiedzy i zagadnieniach teoretycznych przedstawianych w formie studiów przypadków, pokazujących jak w praktyce wygląda praca finansisty. Egzaminy te zdaje się w formie komputerowej, w specjalnych centrach egzaminacyjnych On demand CBE, niezależnie od terminu sesji egzaminacyjnych ACCA.

Poziom Applied Skills, obejmuje egzaminy od LW do FM; skupia się na praktycznych technikach i umiejętnościach niezbędnych finansistom. Od czerwca 2018 r. egzaminy PM, TX (Global), FR, AA, FM zdawane są w formie komputerowej (Session CBE), w ramach sesji ACCA organizowanych cztery razy w roku, w miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Poziom Strategic Professional to rozwinięcie tematyki poprzednich egzaminów o zaawansowane zagadnienia związane z m.in. zarządzaniem, raportowaniem, audytem, relacjami z interesariuszami, pod kątem pełnienia ról zarządczych w organizacji. Obowiązkowe egzaminy na tym poziomie to egzaminy Essentials: SBL i SBR. Dodatkowo, każdy student zdaje dwa wybrane egzaminy spośród czterech dostępnych egzaminów Options: AFM, APM, ATX, AAA.

Aby rozpocząć postępowanie kwalifikacyjne nie trzeba posiadać zarówno wiedzy oraz doświadczenia z zakresu rachunkowości.

Proces kwalifikacji może trwać maksymalnie 10 lat. W praktyce jednak zajmuje to przeciętnie od 2,5 do 4 lat. Od momentu rejestracji jako student do momentu zdania ostatniego z egzaminów nie może upłynąć więcej niż 10 lat.

POZIOMY ACCA

Program ACCA pokrywa wszelkie zagadnienia niezbędne do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. Kwalifikacja daje szeroką wiedzę pozwalającą na pewne i odpowiedzialne podejmowanie decyzji biznesowych, jednocześnie umożliwiając specjalizację w wybranej dziedzinie. Program kwalifikacji bazuje na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach pracodawców. Egzaminy oparte są na studiach przypadków, które mają bezpośrednie odzwierciedlenie w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci ACCA zdobywają nie tylko twardą wiedzę ale także praktyczne umiejętności biznesowe, które wspierają ich karierę i rozwój.

Program ACCA składa się z trzech poziomów: Applied Knowledge, Applied Skills, Strategic Professional

Applied Knowledge obejmuje:

AB - Accountant in Business

Osoba uzyskująca pozytywny wynik z egzaminu na tym poziomie m.in.: rozumie specyfikę otoczenia biznesowego oraz jego wpływ na funkcjonowanie organizacji, rozumie rolę finansistów i innych kluczowych funkcji w zapewnieniu wydajności organizacji i poszanowania zasad etyki, nabywa wiedzę z zakresu podstawowych zasad skutecznego zarządzania.

MA- Management Accounting

Po zaliczeniu tego egzaminu, kandydaci powinni nabyć praktyczne umiejętności sporządzania i interpretowania podstawowych informacji kosztowych i ilościowych, wykorzystywanych przez kadrę zarządzającą w procesie planowania i podejmowania decyzji.

W szczególności:

 • wyjaśnić charakter, źródło i cele informacji zarządczej,
 • wyjaśnić i zastosować techniki księgowania kosztów,
 • przygotować budżety dla planowania i kontroli,
 • porównać rzeczywiste koszty z kosztami standardowymi i analizować wszelkie odchylenia,
 • analizować, interpretować i monitorować wyniki biznesowe.

FA - Financial Accounting

Po pomyślnym zakończeniu tego etapu kandydaci powinni być w stanie:

 • wyjaśnić cele sprawozdawczości finansowej,
 • zdefiniować cechy jakościowe informacji finansowej,
 • zastosować techniki księgowania i przygotować zestawienie obrotów i sald (w tym identyfikować i korygować błędy),
 • sporządzać podstawowe sprawozdania finansowe,
 • sporządzać proste skonsolidowane sprawozdania finansowe,
 • interpretować sprawozdania finansowe.

Applied Skills obejmuje:

LW Corporate and Business Law
PM Performance Management- rachunkowość zarządcza
TX Taxation- przepisy podatkowe dotyczące osób fizycznych, pojedynczych firm i grup firm.
FR Financial Reporting- sprawozdawczość finansowa wg MSSF
AA Audit and Assurance- audyt i rewizja finansowa (wg MSRF)
FM Financial Management- zarządzanie finansami w kontekście strategii jednostki

Strategic Professional, swym zakresem obejmuje dwa moduły: Essentials oraz Options.

Moduł Essentials to egzaminy:

 • SBL Strategic Business Leader
 • SBR Strategic Business Reporting

W module Options do wyboru pozostają dwa egzaminy spośród:

 • AFM Advanced Financial Management - podejmowanie decyzji zarządczych; strategie finansowe i biznesowe
 • APM Advanced Performance Management - zaawansowane zarządzanie dokonaniami
 • ATX Advanced Taxation - zaawansowane podatki (egzamin obejmuje wyłącznie podatki brytyjskie)
 • AAA Advanced Audit and Assurance – zaawansowane zagadnienia audytu i ubezpieczeń