Przed rozpoczęciem ścieżki ACCA należy dokonać elektronicznej rejestracji w ACCA (osoby liczące na zwolnienia z egzaminów powinny to uczynić minimum na dwadzieścia dni przed ostateczną datą przyjmowania zgłoszeń na egzaminy). Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza on-line na stronie http://www.accaglobal.com/gb/en/qualifications/apply-now.html. Za pośrednictwem bankowości elektronicznej należy wnieść opłatę rejestracyjną (£ 79) i roczną opłatę członkowską (£ 81).

Do rejestracji w ACCA wymagane są następujące dokumenty:
  • dowód osobisty lub paszport
  • zdjęcie paszportowe
  • dyplomy ukończenia liceum, studiów licencjackich i magisterskich, podyplomowych, MBA, biegłego rewidenta (dokumenty należy przesłać do ACCA w dwóch wersjach językowych: polskiej i tłumaczenia przysięgłego na język angielski)
  • indeks, suplement do dyplomu lub wyciąg listy przedmiotów wraz z tłumaczeniem przysięgłym
  • skrócony akt małżeński wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język angielski- w przypadku, gdy nazwisko na dyplomach i dokumencie tożsamości są różne.
Skany dokumentów można przesłać do ACCA w trakcie elektronicznej rejestracji lub ich kserokopie tradycyjna pocztą na adres:
ACCA CUSTOMER SERVICES
2 Central Quay 89 Hydepark Street
Glasgow G3 8BW United Kingdom