Egzaminy w ACCA można zdawać w formie papierowej i komputerowej (CBE). Sesja egzaminacyjna dla egzaminów w wersji papierowej odbywa się cztery razy do roku w wybranych licencjonowanych Centrach ACCA w Polsce. Egzaminy w wersji komputerowej (CBE) można zdawać przez cały rok.

Egzaminy ACCA należy zaliczać modułami na poziomie Fundamentals (najpierw moduł Knowledge poprzez zwolnienia lub egzaminy, następnie Skills) lub w dowolnej kolejności na poziomie Professional.

Istnieje możliwość uzyskania zwolnień z egzaminów. Ukończenie uczelni z akredytowanymi przez ACCA specjalnościami/programami uprawnia do zwolnień z części egzaminów. Aktualna lista akredytowanych programów znajduje się na stronie: http://www.accapolska.pl/ACCA-na-uczelniach/Akredytowane-uczelnie. Zwolnienia przyznawane są, jeżeli w trakcie studiów (licencjackich, magisterskich lub podyplomowych) uczestniczyło się w zajęciach pokrywających się tematycznie z przedmiotem tych egzaminów. Zazwyczaj po studiach na kierunku rachunkowość można uzyskać zwolnienia z przedmiotów AB, MA, FA, LW, natomiast po studiach ekonomicznych i pokrewnych z egzaminu F1. Biegli rewidenci w Polsce otrzymują zwykle zwolnienia ze wszystkich egzaminów poziomu  Fundamentals (od F1 do F9). Zwolnienia są jednak kwestią indywidualną. Ewentualną możliwość zwolnienia można sprawdzić na stronie http://www.accaglobal.com. Ostateczną decyzję podejmuje ACCA w Glasgow.

Uwaga! Zwolnienie z egzaminów nie oznacza zwolnienia z opłaty egzaminacyjnej.

 

Wydział Zarządzania UŁ otrzymał akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) dla kierunków Rachunkowość oraz Finanse i rachunkowość. Akredytacja ta zwalnia absolwentów studiów I stopnia kierunku Rachunkowość z egzaminów AB, MA, FA, LW, TX oraz absolwentów studiów II stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość, którzy zaliczyli przedmioty: Operacyjna rachunkowość zarządcza i strategiczna rachunkowość zarządcza z egzaminów AB, MA, FA, LW, PM, FR. w ramach kwalifikacji ACCA.

Dzięki akredytacji, studenci Wydziału Zarządzania UŁ mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów i uzyskania zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

 

Kierunek studiów

Liczba zwolnień

z egzaminów

Egzaminy ACCA, które obejmują zwolnienia

Studenci Rachunkowości (I stopień)

AB, MA, FA, LW, TX

Studenci FiR (II stopień) bez względu na specjalność

AB, MA, FA, LW

Studenci FiR (II stopień) (konieczność zaliczenia przedmiotów: Strategiczna rachunkowość zarządcza, Operacyjna rachunkowość zarządcza, Rachunek kosztów)

6

AB, MA, FA, LW, PM, FR

Studenci FiR (II stopień)

(konieczność zaliczenia przedmiotów: Sprawozdawczość grup kapitałowych, Zaawansowane zagadnienia MSSF, Międzynarodowa sprawozdawczość finansowa)

AB, MA, FA, LW, PM, FR

CBE (Computer Based Exams) to egzaminy ACCA zdawane w  formie komputerowej w autoryzowanych ośrodkach licencjonowanych przez cały rok. Egzaminy ACCA CBE można zdawać tylko w licencjonowanym centrum egzaminacyjnym, uprawnionym do przeprowadzania egzaminów w formie komputerowej (CBE). Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które są zarejestrowane w ACCA.

W roku 2013 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jako pierwszy w Łodzi i regionie uzyskał licencję na przeprowadzanie egzaminów ACCA CBE na poziomach:

  • AB Accountant in Business (wcześniej F1)
  • MA Management Accounting (wcześniej F2)
  • FA Financial Accounting (wcześniej F3)
  • LW Corporate and Business Law (wcześniej F4)

Egzaminy CBE odbywają się w budynku Wydziału Zarządzania, ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Wydziału Zarządzania UŁ dotyczącą terminów przeprowadzania egzaminów.

Każdy egzamin trwa dwie godziny i polega na wykonaniu obliczeń, przeprowadzeniu analiz, udzieleniu odpowiedzi na pytania. Egzaminy oparte są na studiach przypadków, które mają bezpośrednie odzwierciedlenie w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci ACCA zdobywają nie tylko twardą wiedzę ale także praktyczne umiejętności biznesowe, które wspierają ich karierę i rozwój.

Wynik egzaminu jest dostępny od razu po jego zakończeniu. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 50 punktów ze 100 możliwych.

Instrukcja ACCA 1 (.pdf)

Instrukcja ACCA 2 (.pdf)

Exam formulae and maths tables, potrzebne podczas egzaminu F2.