TERMINARZ EGZAMINÓW ACCA

Egzaminy odbywają się raz w miesiącu z wyłączeniem okresu wakacyjnego (lipiec – sierpień). 

Semestr zimowy 2018/2019

  • 27 września 2018 (czwartek), godz. 9.00, sala 07
  • 4 października 2018 (czwartek) godz. 11.30, sala 07
  • 25 października 2018 (czwartek) godz. 9.00, sala 07
  • 6 listopada 2018 (wtorek) godz. 9.00, sala 07
  • 22 listopada 2018 (czwartek) godz. 9.00, sala 07
  • 4 grudnia 2018 (wtorek) godz. 9.00, sala 07
  • 20 grudnia 2018 (czwartek), godz. 9.00, sala 07
  • 3 stycznia 2019 (czwartek), godz. 9.00, sala 07
  • 29 stycznia 2019 (wtorek), godz. 9.00, sala 07

Warunkiem przystąpienia do egzaminu CBE jest:

CENY EGZAMINÓW ACCA

Module Knowledge

 

AB – MA – FA

490 PLN (brutto*)

Module Skills

 

LW

580 PLN (brutto*)

*Usługi egzaminacyjne są zwolnione z podatku VAT.

Opłatę za egzamin należy wnosić wyłącznie za pośrednictwem Wydziału Zarządzania.

Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Bank PEKAO S.A.II O/Łódź 34 1240 3028 1111 0010 5553 9851
tytułem: opłata za egzamin ACCA (+ imię i nazwisko + poziom zdawanego egzaminu)