Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które są zarejestrowane w ACCA. Procedura zgłoszenia na egzamin:

 1. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy [PL] application form [ENG] ze wskazaniem m.in. poziomu egzaminu, terminu egzaminu (zgodnie z harmonogramem), danych do wystawienia faktury.
 2. Kandydat otrzymuje potwierdzenie zakwalifikowania do egzaminu w wybranym terminie oraz informację o miejscu egzaminu (sala) i wskazanie wysokości opłaty (adekwatnej do poziomu egzaminu). Opłatę za egzamin należy uregulować najpóźniej tydzień przed planowaną datą egzaminu.
 3. Po zarejestrowaniu wpłaty na koncie bankowym UŁ, zostanie wystawiona faktura a następnie kandydat zostaje zarejestrowany na egzamin w systemie ACCA. Po zgłoszeniu w systemie ACCA - (wygenerowaniu „tokenu”) zmiana jego terminu lub rezygnacji z niego jest niemożliwa.

Na egzamin należy stawić się na pół godziny przed rozpoczęciem i przynieść ze sobą:

 • dowód tożsamości ze zdjęciem
 • numer ACCA
 • przybory do pisania
 • kalkulator.

Regulamin Centrum Egzaminacyjnego ACCA na WZ UŁ

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które są zarejestrowane w ACCA. Procedura zgłoszenia na egzamin:

 1. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy [PL] application form [ENG] ze wskazaniem m.in. poziomu egzaminu, terminu egzaminu (zgodnie z harmonogramem), danych do wystawienia faktury.
 2. Kandydat otrzymuje potwierdzenie zakwalifikowania do egzaminu w wybranym terminie oraz informację o miejscu egzaminu (sala) i wskazanie wysokości opłaty (adekwatnej do poziomu egzaminu). Opłatę za egzamin należy uregulować najpóźniej tydzień przed planowaną datą egzaminu.
 3. Po zarejestrowaniu wpłaty na koncie bankowym UŁ, zostanie wystawiona faktura a następnie kandydat zostaje zarejestrowany na egzamin w systemie ACCA. Po zgłoszeniu w systemie ACCA - (wygenerowaniu „tokenu”) zmiana jego terminu lub rezygnacji z niego jest niemożliwa.

Na egzamin należy stawić się na pół godziny przed rozpoczęciem i przynieść ze sobą:

 • dowód tożsamości ze zdjęciem
 • numer ACCA
 • przybory do pisania
 • kalkulator.

Regulamin Centrum Egzaminacyjnego ACCA na WZ UŁ