USOS - Uniwersytecki Systemu Obsługi Studiów to kompleksowe oprogramowanie wspomagające proces obsługi toku studiów. System zawiera wszelkie informacje o oferowanych przez Uczelnię przedmiotach, prowadzonych zajęciach, programach studiów, przechowuje dane pracowników i studentów, wystawione oceny i zaliczenia, plany zajęć, płatności studentów, informacje kadrowe i inne.
 
Serwis USOSweb umożliwi Państwu dostęp do niektórych z tych informacji za pośrednictwem strony internetowej: https://usosweb.uni.lodz.pl/.
 

Do czego służy studentom serwis USOSweb? 

Każdy student ma obowiązek uczestniczyć w organizowanych na Wydziale zapisach na specjalności, przedmioty do wybory, seminaria i lektoraty za pośrednictwem serwisu USOSweb. Do obowiązku każdego studenta należy śledzenie informacji, zwłaszcza dotyczących terminów i zasad rejestracji na zajęcia.
 
Dzięki serwisowi każdy student UŁ może również: 
 
  • sprawdzić zajęcia na jakie został zapisany w danym semestrze oraz nazwiska i tytuły osób prowadzących 
  • sprawdzić otrzymane przez siebie oceny i zaliczenia 
  • uzyskać informacje na temat prowadzonych przez Uczelnię przedmiotów 
  • uczestniczyć na koniec każdego semestru w ankietowej ocenie nauczycieli, pracowników dziekanatów oraz infrastruktury Uczelni
  • uzyskać inne informacje dotyczące toku studiów, np. które przedmioty są konieczne do zaliczenia odpowiedniego etapu programu studiów czy jaka jest wymagana ilość punktów ECTS 
  • uzyskać informacje na temat ewentualnych należności finansowych wobec Uczelni, numerze konta bankowego, na które trzeba dokonać wpłaty

Jak i kiedy korzystać z USOSweba?

Do ogólnych informacji serwisu USOSweb pod adresem https://usosweb.uni.lodz.pl/ ma dostęp każdy użytkownik Internetu. Do szczegółowych informacji osobowych i programowych mają dostęp jedynie zalogowani użytkownicy, przy czym każdy może oglądać jedynie swoje dane w serwisie. Informacje na USOSwebie są aktualizowane 2 razy dziennie.
 
Aby móc zalogować się do USOSweba i mieć dostęp do większej ilości informacji należy użyć do tego celu identyfikatora (PESEL) oraz hasła (to samo, co w procesie rekrutacji, przy logowaniu w systemie IRK  - Internetowej Rekrutacji Studentów).
 
Poniżej rysunek z panelem logowania po kliknięciu ‘zaloguj się’, który znajduje się w prawym, górnym rogu zaraz po wejściu na główną stronę USOSweba.
 
 

Dlaczego warto logować się do USOSweba?

Uczestnicząc terminowo w organizowanych rejestracjach na zajęcia, samodzielnie decydujecie Państwo o wyborze specjalności, bloków specjalizacyjnych, przedmiotów do wyboru, lektoratów czy seminariów. Brak udziału w rejestracji powoduje administracyjne przypisanie do zajęć.
 
Logując się, macie Państwo większy dostęp do informacji związanych z tokiem studiów i Uczelnią.
Uzyskujecie Państwo możliwość wcześniejszego zweryfikowania poprawności wpisanych do systemu zajęć, ocen i zaliczeń. 
 
Biorąc udział w ankietowej ocenie zajęć oraz ocenie pracy dziekanatu, przyczyniacie się Państwo do poprawy jakości prowadzonych zajęć, jak również pracy dziekanatu.
 

Struktura USOSweba

Strona tytułowa USOSweba  wygląda tak, jak na rysunku poniżej. Można podzielić ją na cztery sekcje:
 
1, Panel Centralnego Systemu Uwierzytelniania. Większość funkcji dostępnych w USOSwebie nie jest dostępna dla każdego, kto wpisze w przeglądarce adres serwisu. Dostęp do nich wymaga wcześniejszego zalogowania się, czyli podania własnego numeru PESEL i hasła. Na samej górze każdej strony serwisu znajduje się przycisk ‘zaloguj się’. 
 
2. Menu główne. Zawiera listę odnośników do głównych działów USOSweba, takich jak na przykład ‘Katalog’, ’ Dla studentów’ lub ‘Dla pracowników’. 
 
3. Menu podrzędne. Panel z lewej strony ekranu zawiera menu związane z pozycją wybraną w głównym menu. Zawartość tego menu zmienia się między innymi w zależności od działu wybranego w górnym menu. Przykładowo, po wybraniu w górnym menu pozycji ‘Dla studentów’ w menu z lewej strony odpowiednio zmieniają się pozycje.  Nie każdy użytkownik ma dostęp do wszystkich odnośników. Niektóre dostępne są dla wszystkich (i czasami nawet nie trzeba się zalogować, żeby móc z nich korzystać), niektóre tylko dla studentów, inne jeszcze tylko dla pracowników. 
 
4. Treść strony. Po wybraniu odpowiedniej pozycji z menu zmienia się odpowiednio treść strony.