Pierwszym krokiem oczywiście będzie wpisanie adresu USOSweba w pasku przeglądarki i zalogowanie się. Proces ten dokładnie został opisany w punkcie 1.2.
 

Zakładka ‘Dla studentów’

Po kliknięciu, w głównym menu na zakładkę ‘Dla studentów’ pojawi się do wyboru kategoria ‘Rejestracja’ oraz ‘Moje studia’ wraz z pod kategoriami (patrz po lewej stronie w menu podrzędne).
 

Rejestracja

W tej sekcji zapiszesz się na specjalności, przedmioty do wyboru, seminaria, lektoraty i lekcje wychowania fizycznego.
 

Moje studia

Poniżej omówienie poszczególnych pod kategorii w zakładce Moje studia:
 
Wstęp
Graficzne przedstawienie menu Moje studia
 
Sprawdziany
Na Wydziale Zarządzania nie korzystamy z tej sekcji strony.
 
Oceny
W tej sekcji znaleźć można oceny z poszczególnych przedmiotów, karty przebiegu studiów.
 
Podpięcia
Na Wydziale Zarządzania nie korzystamy z tej sekcji strony. Podpięcia są przypisywane automatycznie przez odpowiedni Dziekanat. Student nie powinnien sam podpinać przedmiotów.
 
Decyzje
Na Wydziale Zarządzania nie korzystamy z tej sekcji strony.
 
Zaliczenia etapów
Na tym poziomie menu, znajdziecie Państwo informacje o poszczególnych rozliczeniach etapów Twoich studiów na każdym Wydziale, na którym studiujesz. 

Ważne! Po kliknięciu w SZCZEGÓŁY każdego z etapów wyświetlą nam się informacje o punktach ECTS, a co najważniejsze pod tabelą znajdować się będzie ‘Oficjalny status (i komentarz) zaliczenia etapu’, czyli wszelkie informacje o Decyzjach Dziekana (np. o warunku, patrz rysunek poniżej). 
 
 
Rankingi
W tej sekcji można sprawdzić swoją średnią ze studiów oraz średnie z całego toku  studiów dla aktywnych studentów ERASMUS.
 
Stypendia
W tym dziale znajdują się informacje o przyznanych stypendiach, podzielonych wg kolejnych wypłat.
 
Wymiana studencka
Ta sekcja przeznaczona jest na wszelkie informacje dotyczące wyjazdów studentów za granicę. Znajdziesz tutaj oferty wyjazdów, wszelkie wnioski z nimi związanymi i wyjazdy na których aktualnie przebywasz, bądź które dopiero będą miały miejsce. 
 
Poniżej przykład przyznanego wyjazdu.
 
 
Ankiety
Ankieta w systemie USOSweb pozwala wszystkim studentom ocenić jakość zajęć dydaktycznych prowadzonych w danym semestrze jak również infrastrukturę Wydziału Zarządzania wraz z oceną pracy dziekanatu. Ankieta jest całkowicie anonimowa. W systemie nie są przechowywane żadne dane, które umożliwiałyby późniejsze skojarzenie oceny i/lub komentarzy z jej Autorem. Odnotowany jest jedynie fakt wypełnienia ankiety oraz wypisane komentarze.  Więcej bieżących informacji na ten temat znajdziesz na Naszej stronie internetowej.
 
Płatności
- Należności nierozliczone – jeśli chcesz dokonać przelewu na początek powinieneś przejść do tego punktu. W tym miejscu znajdują się wszystkie numery Twoich kont wirtualnych, na które możesz dokonać przelewy za warunki, legitymacje, dyplomy, powtarzanie semestru itp. 
 
WAŻNE! Dla każdego Wydziału, na którym studiujesz, będzie to inny numer konta. Proszę, zwróć na to uwagę. Przykład na rysunku poniżej.
 
- Należności rozliczone – w tej sekcji masz możliwość sprawdzenia czy pieniądze zostały zaksięgowane na koncie.
 
- Wpłaty wszystkie – tutaj znajduje się lista wpłat, których dokonałeś z przydziałem do poszczególnych spraw. 
 
- Wpłaty nierozliczone –  w tym punkcie znajdziesz wszelkie informacje o nadpłatach, rozliczeniach z należności. 
- Konto bankowe – na Wydziale Zarządzania nie korzystamy z tej opcji.
 
Dyplomy
W tej pozycji menu możesz sprawdzić informacje o swoich uzyskanych dyplomach.
 
 
WAŻNE! Po zgłoszeniu tematu do swojego promotora, należy sprawdzać w tej sekcji czy temat pracy został zaakceptowany. Pozwoli to na dalszy rozwój Twojej pracy.