Wydarzenia

Zarządzenie Rektora UŁ nr 47 w sprawie określenia sposobu organizowania imprez masowych lub innych niż masowe organizowanych w obiektach lub na terenach należących do Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Rektora UŁ nr 97 z dnia 23.07.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 47 Rektora UŁ z dnia 28.03.2019 r. w sprawie określenia sposobu organizowania imprez masowych lub imprez innych niż masowe organizowanych w obiektach lub na terenach należących do Uniwersytetu Łódzkiego

Załącznik nr 1

Kontakt: Dział Administracji i Komunikacji, pok. 105, 107, tel. 42 635 63 41 lub 42 635 63 31

Materiały graficzne Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Zarządzania UŁ

UWAGA! Zgodnie z obowiązującą identyfikacją wizualną Uniwersytetu Łódzkiego logotyp Wydziału Zarządzania UŁ stosujemy samodzielnie bez dokładania logotypu Uniwersytetu Łódzkiego.

Wszystkie materiały zawierające logotyp Wydziału Zarządzania UŁ przed ich opublikowaniem w wersji elektronicznej lub wydrukiem powinny uzyskać akceptację Działu Administracji i Komunikacji. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: wydarzenia.wz@uni.lodz.pl 

Preferowanym terminem organizacji wydarzeń dla studentów są czwartki w godzinach 13.15-15.00

Wrzesień 2019

Inauguracja roku akademickiego                                                                        
Termin: 27 września 2019

Organizator: Wydział Zarządzania 

pokaż więcej

 

Październik 2019 

Noc innowacji                         
Termin: 5 października 2019

Organizator: Wydział Zarządzania                                                                         

pokaż więcej

sKOŁOwanie - prezentacja kół naukowych
Termin: 24 października

Organizator: Wydział Zarządzania

 

 

Archiwum wydarzeń >>