Wydarzenia

Zarządzenie Rektora UŁ nr 47 w sprawie określenia sposobu organizowania imprez masowych lub innych niż masowe organizowanych w obiektach lub na terenach należących do Uniwersytetu Łódzkiego

Zarządzenie Rektora UŁ nr 97 z dnia 23.07.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 47 Rektora UŁ z dnia 28.03.2019 r. w sprawie określenia sposobu organizowania imprez masowych lub imprez innych niż masowe organizowanych w obiektach lub na terenach należących do Uniwersytetu Łódzkiego

Załącznik nr 1

Kontakt: Dział Administracji i Komunikacji, pok. 105, 107, tel. 42 635 63 41 lub 42 635 63 31

Materiały graficzne Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Zarządzania UŁ

UWAGA! Zgodnie z obowiązującą identyfikacją wizualną Uniwersytetu Łódzkiego logotyp Wydziału Zarządzania UŁ stosujemy samodzielnie bez dokładania logotypu Uniwersytetu Łódzkiego.

Wszystkie materiały zawierające logotyp Wydziału Zarządzania UŁ przed ich opublikowaniem w wersji elektronicznej lub wydrukiem powinny uzyskać akceptację Działu Administracji i Komunikacji. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: wydarzenia.wz@uni.lodz.pl 

Preferowanym terminem organizacji wydarzeń dla studentów są czwartki w godzinach 13.15-15.00

W salach obowiązuje zakaz wieszania na ścianach plakatów i materiałów dydaktycznych przy pomocy materiałów, które powodowałyby trwałe uszkodzenia tynku – np. pinezek, plasteliny florystycznej, przylepców, taśmy klejącej itp. Można natomiast użyć taśmy malarskiej bądź folii samoprzylepnej typu easyflip. 

Luty 2020

Seminarium "Do kogo należą dane. Przyszłość informacji w epoce cyfrowej"
Termin: 28 lutego 2020
Miejsce: sala Rady Wydziału Zarządzania
Organizator: Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania UŁ

pokaż więcej                                       

 

Marzec 2020

Konferencja Innowacyjne działania w obszarze zarządzania i marketingu 
Termin: 20 marca 2020 
Miejsce: Wydział Zarządzania
Organizator: SKN ManageTeam                              

Dni Kariery
Termin: 24 marca 2020
Miejsce: Wydział Zarządzania
Organizator: AIESEC Polska

pokaż więcej

  Turniej Cashflow
Termin: 26 marca 2020
Miejsce: Wydział Zarządzania
Organizator: SKN ManageTeam

 

Archiwum wydarzeń >>