Zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty bezpłatnych lekcji prowadzonych w liceach dla klas maturalnych przez wykładowców Wydziału Zarządzania UŁ.

 

W przypadku pytań dotyczących zajęć w szkołach prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Administracji i Komunikacji, e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl, tel. 42 635 53 68.

 

Jakie zajęcia oferujemy?

 

Człowiek przedsiębiorczy a kariera zawodowa

Praca u innych? A może praca na własny rachunek? Rozwijanie przedsiębiorczości i odpowiedzi na podstawowe pytania o związek postawy przedsiębiorczej z karierą zawodową. Wprowadzenie teoretyczne (wykład - ok. 30 minut) połączone z warsztatami 

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Zarządzania
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: wykład + warsztaty

 

Komunikacja werbalna i niewerbalna drogą do prezentacji własnej osoby

Jak Cię widzą tak Cię piszą. Czy to co mówisz jest najważniejsze? Czy może ważne jest to jak wyglądasz? Jaki wpływ ma wygląd a jaki słowa i tonacja głosu na postrzeganie Ciebie przez innych? Praktyczne rady, wskazówki i zasady.

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Zarządzania  

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: wykład + warsztaty

 

Rozmowa kwalifikacyjna – czynniki umiejętnego pokazania swojej osoby

Wykreuj siebie. Nie daj się zaskoczyć. Bądź najlepszy. Udowodnij, że jesteś przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej i gotowy do przyszłej pracy. Praktyczne rady, wskazówki i zasady.

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Zarządzania  

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: wykład + warsztaty

 

Pracownik przyszłości – człowiek czy komputer

Nieustający postęp technologii oraz digitalizacja kolejnych obszarów społeczeństwa wywiera istotny wpływ na wszystkie aspekty życia człowieka – również na jego funkcjonowanie w miejscu pracy. Czy za 20-30-50 lat pracownikiem będzie człowiek czy komputer? Gdzie jest miejsce człowieka w pracy przyszłości?
Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

Od rozmowy do umowy: Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja podczas rozmowy (pierwsze wrażenie, dress code, komunikacja werbalna i niewerbalna).

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

Powiedz NIE. Asertywność drogą do kariery

Przedstawienie pojęcia asertywności, zachowań asertywnych, biernych i agresywnych, komunikacja werbalna i niewerbalna związana z zachowaniami asertywnymi. Autodiagnoza w zakresie asertywności (mapa asertywności).

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

Znokautuj mobbing: Sposoby przeciwdziałania mobbingowi w prace i szkole

Złość, agresja, przemoc – rozróżnienie pojęć. Mobbing jako specyficzna forma przemocy. Konsekwencje mobbingu. Sposoby zapobiegania.

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

Znajdź dobrą pracę. Metody poszukiwania pracy

Źródła ofert pracy jawnego i ukrytego rynku pracy. Pasywne i aktywne metody poszukiwania pracy.

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

Czas decyzji. O skutecznym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

Proces podejmowania decyzji (w tym edukacyjnych i zawodowych). Czynniki utrudniające i ułatwiające podejmowanie decyzji.

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

Bądź lepszy na starcie! Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

Warsztaty z pisania CV i listów motywacyjnych. Podstawowe zasady. Podstawowe błędy.

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

Konflikt na warsztacie. Identyfikacja i rozwiązywanie konfliktów

Pojęcie konfliktu i jego rodzaje. Metody rozwiązywania konfliktów.

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

W grupie siła, czyli o umiejętnościach pracy zespołowej

Warsztaty poświęcone rozwojowi umiejętności pracy w grupie. Pojęcie grupy. Role zespołowe. Problemy pojawiające się w grupach (konformizm, myślenie grupowe, próżniactwo społeczne) i sposoby radzenia sobie z nimi. Wybrane metody grupowego rozwiązywania problemów (burza mózgów, metoda sześciu kapeluszy).

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

 

Rekomendacje zrealizowanych w szkołach zajęć:

 

"Dwie klasy drugie i jedna pierwsza Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku uczestniczyły w ciekawych warsztatach na temat konfliktu. Zajęcia prowadzone były w bardzo atrakcyjny sposób. Niecodzienna forma zajęć zainteresowała uczniów. Prowadząca angażowała się na każdym etapie swoich działań. Spotkanie z panią Patrycją Mizerą-Pęczek na pewno pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój uczniów."
Małgorzata Kujda - nauczyciel w Gimnazjum nr 1 w Łasku

 

"Warsztaty były super przygotowane, sprawnie i w ciekawy sposób przeprowadzone. Pani prowadząca bardzo sympatyczna i rzeczowa, miała fajny kontakt z młodzieżą. Całość godna polecenia!"

Monika Hibner - nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym nr XXIX w Łodzi

 

"Pan dr Bartłomiej Kurzyk przeprowadził fantastyczne zajęcia warsztatowe dla uczniów w naszej szkole: Zarządzanie czasem oraz Techniki pamięci. Uczniowie byli bardzo zadowoleni  z udziału w zajęciach. Wiele osób od razu wprowadziło sposoby skutecznego zarządzania własnym czasem. Nowe techniki zapamiętywania świetnie sprawdziły się w nauce języków obcych. Uczniowie stwierdzili, że tego typu zajęcia powinny odbywać się już w klasie pierwszej, żeby od początku korzystać z tych umiejętności."
Alina Błaszczyk - nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym nr XII w Łodzi

 

 

Zachęcamy do skorzystania z szerokiej oferty bezpłatnych lekcji prowadzonych w liceach dla klas maturalnych przez wykładowców Wydziału Zarządzania UŁ.

 

W przypadku pytań dotyczących zajęć w szkołach prosimy o kontakt z pracownikiem Działu Administracji i Komunikacji, e-mail: marta.gorecka@uni.lodz.pl, tel. 42 635 53 68.

 

Jakie zajęcia oferujemy?

 

Człowiek przedsiębiorczy a kariera zawodowa

Praca u innych? A może praca na własny rachunek? Rozwijanie przedsiębiorczości i odpowiedzi na podstawowe pytania o związek postawy przedsiębiorczej z karierą zawodową. Wprowadzenie teoretyczne (wykład - ok. 30 minut) połączone z warsztatami 

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Zarządzania
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: wykład + warsztaty

 

Komunikacja werbalna i niewerbalna drogą do prezentacji własnej osoby

Jak Cię widzą tak Cię piszą. Czy to co mówisz jest najważniejsze? Czy może ważne jest to jak wyglądasz? Jaki wpływ ma wygląd a jaki słowa i tonacja głosu na postrzeganie Ciebie przez innych? Praktyczne rady, wskazówki i zasady.

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Zarządzania  

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: wykład + warsztaty

 

Rozmowa kwalifikacyjna – czynniki umiejętnego pokazania swojej osoby

Wykreuj siebie. Nie daj się zaskoczyć. Bądź najlepszy. Udowodnij, że jesteś przygotowany do rozmowy kwalifikacyjnej i gotowy do przyszłej pracy. Praktyczne rady, wskazówki i zasady.

Temat przygotowany przez pracownika Katedry Zarządzania  

Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: wykład + warsztaty

 

Pracownik przyszłości – człowiek czy komputer

Nieustający postęp technologii oraz digitalizacja kolejnych obszarów społeczeństwa wywiera istotny wpływ na wszystkie aspekty życia człowieka – również na jego funkcjonowanie w miejscu pracy. Czy za 20-30-50 lat pracownikiem będzie człowiek czy komputer? Gdzie jest miejsce człowieka w pracy przyszłości?
Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

Od rozmowy do umowy: Autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja podczas rozmowy (pierwsze wrażenie, dress code, komunikacja werbalna i niewerbalna).

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

Powiedz NIE. Asertywność drogą do kariery

Przedstawienie pojęcia asertywności, zachowań asertywnych, biernych i agresywnych, komunikacja werbalna i niewerbalna związana z zachowaniami asertywnymi. Autodiagnoza w zakresie asertywności (mapa asertywności).

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

Znokautuj mobbing: Sposoby przeciwdziałania mobbingowi w prace i szkole

Złość, agresja, przemoc – rozróżnienie pojęć. Mobbing jako specyficzna forma przemocy. Konsekwencje mobbingu. Sposoby zapobiegania.

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

Znajdź dobrą pracę. Metody poszukiwania pracy

Źródła ofert pracy jawnego i ukrytego rynku pracy. Pasywne i aktywne metody poszukiwania pracy.

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

Czas decyzji. O skutecznym podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych

Proces podejmowania decyzji (w tym edukacyjnych i zawodowych). Czynniki utrudniające i ułatwiające podejmowanie decyzji.

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

Bądź lepszy na starcie! Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

Warsztaty z pisania CV i listów motywacyjnych. Podstawowe zasady. Podstawowe błędy.

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

Konflikt na warsztacie. Identyfikacja i rozwiązywanie konfliktów

Pojęcie konfliktu i jego rodzaje. Metody rozwiązywania konfliktów.

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

W grupie siła, czyli o umiejętnościach pracy zespołowej

Warsztaty poświęcone rozwojowi umiejętności pracy w grupie. Pojęcie grupy. Role zespołowe. Problemy pojawiające się w grupach (konformizm, myślenie grupowe, próżniactwo społeczne) i sposoby radzenia sobie z nimi. Wybrane metody grupowego rozwiązywania problemów (burza mózgów, metoda sześciu kapeluszy).

Temat przygotowany przez pracowników Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Czas trwania zajęć: 2 godziny lekcyjne, forma: warsztaty

 

 

Rekomendacje zrealizowanych w szkołach zajęć:

 

"Dwie klasy drugie i jedna pierwsza Publicznego Gimnazjum nr 1 w Łasku uczestniczyły w ciekawych warsztatach na temat konfliktu. Zajęcia prowadzone były w bardzo atrakcyjny sposób. Niecodzienna forma zajęć zainteresowała uczniów. Prowadząca angażowała się na każdym etapie swoich działań. Spotkanie z panią Patrycją Mizerą-Pęczek na pewno pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój uczniów."
Małgorzata Kujda - nauczyciel w Gimnazjum nr 1 w Łasku

 

"Warsztaty były super przygotowane, sprawnie i w ciekawy sposób przeprowadzone. Pani prowadząca bardzo sympatyczna i rzeczowa, miała fajny kontakt z młodzieżą. Całość godna polecenia!"

Monika Hibner - nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym nr XXIX w Łodzi

 

"Pan dr Bartłomiej Kurzyk przeprowadził fantastyczne zajęcia warsztatowe dla uczniów w naszej szkole: Zarządzanie czasem oraz Techniki pamięci. Uczniowie byli bardzo zadowoleni  z udziału w zajęciach. Wiele osób od razu wprowadziło sposoby skutecznego zarządzania własnym czasem. Nowe techniki zapamiętywania świetnie sprawdziły się w nauce języków obcych. Uczniowie stwierdzili, że tego typu zajęcia powinny odbywać się już w klasie pierwszej, żeby od początku korzystać z tych umiejętności."
Alina Błaszczyk - nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym nr XII w Łodzi

 

 

 Print