Tryb składania podań o zmianę zajęć

Tryb składania i rozpatrywania podań dla usprawnienia procesu rozpatrywania podań studentów dotyczących zmiany zajęć do wyboru wprowadza się następujące terminy ich rozpatrywania: Termin podstawowy – tydzień poprzedzający rozpoczęcie semestru; Termin ostateczny – tydzień przed pierwszymi zajęciami, na które student chce się zapisać i nie później niż tydzień przed pierwszymi zajęciami, z których student chce się wypisać.

Zajęcia z wychowania fizycznego

Warunki uczestnictwa i zaliczenia zajęć wychowania fizycznego – więcej informacji o zajęciach Wychowania Fizycznego na stronie: www.swfis.uni.lodz.pl

 

ZAPISY NA ZAJĘCIA

Zapisy na specjalność - I rok II stopnia (od 29.11.2019)

  1. Informacja o zapisach
  2. Opisy specjalności
  3. WYNIKI ZAPISÓW

Zapisy na lektorat (wykład do wyboru) - I rok I i II stopnia (od 29.11.2019)

<test diagnostyczny z języka obcego>

  1. Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
  2. Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia