Finanse i rachunkowość, specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

 

Specjalność kierowana jest do osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności niezbędnej do:

 • prowadzenia analiz biznesowych,
 • wykorzystania metod planowania i kontroli (sporządzania budżetów i biznes planów),
 • pomiaru dokonań finansowych i niefinansowych,
 • podejmowania decyzji

w firmach usługowych, produkcyjnych, handlowych oraz organizacjach nienastawionych na zysk.

Program specjalności pozwala na zdobycie m. in. umiejętności:

 • posługiwania się narzędziami informatycznymi (systemy klasy ERP, Excel, Qlickview),
 • współpracy w zespole (w tym współpracy zdalnej),
 • zarządzania projektami,
 • znajdowania i selekcji danych oraz ustalania priorytetów,
 • komunikowania wniosków z przeprowadzonych analiz,
 • projektowania i wykorzystywania systemów rachunkowości zarządczej/controllingu,
 • sporządzania analiz przychodów, kosztów, wydatków i rentowności.

 

Wybrane przedmioty

 

Analiza biznesowa w zarządzaniu (warsztaty komputerowe)
Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu (warsztaty komputerowe)
Metody rachunkowości zarządczej w zarządzaniu projektami (wykład i studia przypadków)
Rachunkowość zarządcza w praktyce – studia przypadków (studia przypadków i warsztaty komputerowe)

 

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w zawodach takich jak np.:

 • controller/specjalista rachunkowości zarządczej,
 • analityk biznesowy,
 • analityk finansowy,
 • analityk kosztów,
 • specjalista ds. planowania,
 • audytor wewnętrzny,
 • specjalista do spraw zarządzania finansami,
 • konsultant ds. finansów.

 

Po zdobyciu doświadczenia w praktyce absolwenci są w pełni przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w zakresie rachunkowości zarządczej/controllingu i zarządzania finansami, np. jako:

 • kierownik działu controllingu/rachunkowości zarządczej,
 • dyrektor finansowy.

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel
Koordynator specjalności: dr Przemysław Czajor
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Irena Sobańska

 

Finanse i rachunkowość, specjalność Rachunkowość zarządcza/controlling

 

Specjalność kierowana jest do osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności niezbędnej do:

 • prowadzenia analiz biznesowych,
 • wykorzystania metod planowania i kontroli (sporządzania budżetów i biznes planów),
 • pomiaru dokonań finansowych i niefinansowych,
 • podejmowania decyzji

w firmach usługowych, produkcyjnych, handlowych oraz organizacjach nienastawionych na zysk.

Program specjalności pozwala na zdobycie m. in. umiejętności:

 • posługiwania się narzędziami informatycznymi (systemy klasy ERP, Excel, Qlickview),
 • współpracy w zespole (w tym współpracy zdalnej),
 • zarządzania projektami,
 • znajdowania i selekcji danych oraz ustalania priorytetów,
 • komunikowania wniosków z przeprowadzonych analiz,
 • projektowania i wykorzystywania systemów rachunkowości zarządczej/controllingu,
 • sporządzania analiz przychodów, kosztów, wydatków i rentowności.

 

Wybrane przedmioty

 

Analiza biznesowa w zarządzaniu (warsztaty komputerowe)
Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu (warsztaty komputerowe)
Metody rachunkowości zarządczej w zarządzaniu projektami (wykład i studia przypadków)
Rachunkowość zarządcza w praktyce – studia przypadków (studia przypadków i warsztaty komputerowe)

 

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci tej specjalności znajdą zatrudnienie w zawodach takich jak np.:

 • controller/specjalista rachunkowości zarządczej,
 • analityk biznesowy,
 • analityk finansowy,
 • analityk kosztów,
 • specjalista ds. planowania,
 • audytor wewnętrzny,
 • specjalista do spraw zarządzania finansami,
 • konsultant ds. finansów.

 

Po zdobyciu doświadczenia w praktyce absolwenci są w pełni przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w zakresie rachunkowości zarządczej/controllingu i zarządzania finansami, np. jako:

 • kierownik działu controllingu/rachunkowości zarządczej,
 • dyrektor finansowy.

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel
Koordynator specjalności: dr Przemysław Czajor
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Irena Sobańska

 Drukuj