W latach 1995-2017 stopień doktora nauk ekonomicznych nadano 227 osobom, z których 40 było spoza UŁ. Bardzo duże znaczenie dla rozwoju działalności naukowej Wydziału miało wyodrębnienie się dyscypliny Finanse, dzięki czemu już w 2011 roku Wydział Zarządzania uzyskał uprawnienia do doktoryzowania (obok nauk o zarządzaniu) w tym zakresie. Łącznie na WZ UŁ nadano 249 stopni doktora. 

W latach 1995-2017 stopień doktora nauk ekonomicznych nadano 227 osobom, z których 40 było spoza UŁ. Bardzo duże znaczenie dla rozwoju działalności naukowej Wydziału miało wyodrębnienie się dyscypliny Finanse, dzięki czemu już w 2011 roku Wydział Zarządzania uzyskał uprawnienia do doktoryzowania (obok nauk o zarządzaniu) w tym zakresie. Łącznie na WZ UŁ nadano 249 stopni doktora.