Poniższe tabele zawierają informacje o uzyskanych tytułach profesora nauk ekonomicznych. Spośród szesnastu osób, którym nadano ten tytuł na wniosek Rady Wydziału, tylko dwie pochodziły spoza UŁ. Szczególnie bogaty pod tym względem był rok 2011, w którym to cztery osoby z Wydziału Zarządzania, otrzymały tytuł profesora.

Poniższe tabele zawierają informacje o uzyskanych tytułach profesora nauk ekonomicznych. Spośród szesnastu osób, którym nadano ten tytuł na wniosek Rady Wydziału, tylko dwie pochodziły spoza UŁ. Szczególnie bogaty pod tym względem był rok 2011, w którym to cztery osoby z Wydziału Zarządzania, otrzymały tytuł profesora.