Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego został oceniony jako jeden z najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce - w najnowszym Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych Rzeczpospolitej zajął II miejsce w kategorii "Wydziały ekonomiczne" (na 27 wydziałów).

Jak pisze organizator rankingu, laureaci zestawienia "nie tylko oferują świetne studia, ale też dbają o dostępność kadry akademickiej oraz międzynarodowe doświadczenie studentów i wykładowców". Do przygotowania rankingu wykorzystano dane z rejestrów zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on, a także informacje z ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych (ELA).

1. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski
2. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
3. Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
4. Wydział Nauk Ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
5. Wydział Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
6. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
7. Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
8. Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
9. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
10. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Sprawdź Ranking Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych Rzeczpospolitej