Podział roku akademickiego 2019/2020 - Zarządzenie Rektora UŁ nr 71 z dnia 31.05.2019 r.