24 września 2019 r. na Wydziale Zarządzania UŁ odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia działania. Społeczność akademicka, wraz z partnerami naukowymi i biznesowymi, a także zaproszonymi gośćmi oficjalnie uczciła ćwierć wieku istnienia Wydziału, który wykształcił niemal 24 000 absolwentów.

W ramach obchodów odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Wydziału, które poprowadził Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla. Głos zabrali Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Antoni Różalski, a także Wiceprezydent Miasta Łodzi Adam Wieczorek. Podczas posiedzenia wręczono 25 statuetek pracownikom Wydziału, którzy w szczególny sposób zapisali się w historii Wydziału. Spotkanie jubileuszowe uświetnił przepiękny wykład Prodziekana ds. jakości kształcenia dr. Andrzeja Kompy.

Uroczystości zwieńczone zostały nadaniem auli A3 imienia prof. Zofii Mikołajczyk, która współtworzyła polską szkołę nauk o zarządzaniu. Pani Profesor Zofii Mikołajczyk była wieloletnim kierownikiem Katedry Organizacji i Kierowania, a następnie Katedry Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, współtwórcą polskiej szkoły nauk o zarządzaniu, wybitnym ekspertem w dziedzinie metod i technik zarządzania oraz zarządzania zmianami. W uroczystościach uczestniczyła dr Anna Tarabasz, która w niezwykle emocjonalny i przejmujący sposób przywołała wspomnienia o pani Prof. Zofii Mikołajczyk, która była nie tylko jej przewodnikiem intelektualnym, ale również babcią.

Z okazji 25-lecia opublikowany został album podsumowujący 25 lat istnienia Wydziału.Goście Wydziału mogli zapoznać się z wystawą prezentującą wspomnienia absolwentów, którzy nadsyłali swoje historie w ramach specjalnego konkursu jubileuszowego. Wspominali wykładowców, zajęcia, a także wydarzenia i inne historie, które były pełne emocji i wzruszeń.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkich tym, którzy spędzili z nami ten piękny dzień. Dziękujemy również za wszystkie gratulacje, listy i upominki od tych, którzy nie mogli uczestniczyć w naszych uroczystościach!

Listy gratulacyjne, które otrzymaliśmy podczas Jubileuszu 25-lecia WZ UŁ:

Tablica pamiątkowa z gratulacjami od Dziekana, Grona Dziekańskiego i całej społeczności akademickiej Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Tablica pamiątkowa z gratulacjami od Dziekana, Rady Wydziału i całej społeczności Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej
Tablica pamiątkowa z gratulacjami od Dziekana i całej społeczności Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej
List z gratulacjami od Przewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN str.1, str.2
List z gratulacjami od prof. dr. hab. Jana Wiktora
List z gratulacjami od prof. dr. hab. Henryka Mruka
List gratulacyjny od Rektora i całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
List z gratulacjami od Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju i całej społeczności Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
List z gratulacjami od Dziekana i całej społeczności Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
List z gratulacjami od Dziekana i całej społeczności akademickiej Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej
List gratulacyjny od Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz wrocławskiego środowiska naukowego
List gratulacyjny od Dziekana i społeczności akademickiej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
List gratulacyjny od Dziekana, Rady Wydziału i całej społeczności Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
List gratulacyjny od Dziekana i całej społeczności Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
List gratulacyjny od Dziekana, Senatu i całej społeczności Akademii WSB
List z gratulacjami od Dziekana, Rady Wydziału, pracowników i studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
List z gratulacjami od Dziekana, Kolegium Dziekańskiego i całej społeczności Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
List z gratulacjami od Rady Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej
List z gratulacjami od Dyrektora Krakowskiej Szkoły Biznesu
List z gratulacjami od Prezesa i Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa
List z gratulacjami od Prezesa Zarządu Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rady Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie
List z gratulacjami od Burmistrza i Samorządu Miasta Uniejowa
List z gratulacjami od Prezesa Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego
List z gratulacjami od Prezesa Zarządu Strefy Edukacji Sp. z.o.o.
List z gratulacjami od Komendanta, funkcjonariuszy i pracowników Wojewódzkiej Policji w Łodzi

ZOBACZ FOTORELACJĘ >>

OBEJRZYJ FILM >>