Działalność naukowa Katedry koncentruje się wokół praktycznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Systematycznie prowadzona jest analiza i ocena polityki personalnej – temat badawczy KBN nr HO2D 00815 Zarządzanie personelem w polskiej praktyce gospodarczej (lata 1999 – 2001) oraz diagnoza dysfunkcji i patologii w sferze zarządzania zasobami ludzkimi – temat badawczy KBN nr HO2D 04425 dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi (lata 2003 – 2005).

Interesują nas kwestie związane z pozyskiwaniem pracowników, rozwojem kadr oraz szeroko rozumianym motywowaniem. Zajmujemy się nie tylko instytucjami nastawionymi na zysk, ale i organizacjami politycznymi, sportowymi, szpitalami, szkołami wyższymi oraz przedsiębiorstwami socjalnymi. Badaniami obejmujemy także zmiany w tych sferach otoczenia organizacji, które z punktu widzenia kształtowania polityki personalnej współczesnych organizacji, mają największe znaczenie – śledzimy przemiany kulturowe, demograficzne i zachodzące na rynku pracy.

Obszar naszych zainteresowań badawczych stale się poszerza i obejmuje obecnie również takie tematy jak:

 • przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji w procesie pozyskiwania i utrzymywania pracowników w organizacji w kontekście standardów unijnych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych m. in. reprezentowanych przez osoby wykluczone społecznie
 • społeczna odpowiedzialność biznesu – jako standard Zarządzania zasobami ludzkimi
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach zróżnicowanych kulturowo
 • controlling personalny
 • employer branding - budowanie marki pracodawcy
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście zmiany pokoleniowej (pokolenieY)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia

Efektem naszych badań są monografie książkowe i publikacje czasopiśmiennicze.

 

Działalność naukowa Katedry koncentruje się wokół praktycznych aspektów zarządzania zasobami ludzkimi. Systematycznie prowadzona jest analiza i ocena polityki personalnej – temat badawczy KBN nr HO2D 00815 Zarządzanie personelem w polskiej praktyce gospodarczej (lata 1999 – 2001) oraz diagnoza dysfunkcji i patologii w sferze zarządzania zasobami ludzkimi – temat badawczy KBN nr HO2D 04425 dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi (lata 2003 – 2005).

Interesują nas kwestie związane z pozyskiwaniem pracowników, rozwojem kadr oraz szeroko rozumianym motywowaniem. Zajmujemy się nie tylko instytucjami nastawionymi na zysk, ale i organizacjami politycznymi, sportowymi, szpitalami, szkołami wyższymi oraz przedsiębiorstwami socjalnymi. Badaniami obejmujemy także zmiany w tych sferach otoczenia organizacji, które z punktu widzenia kształtowania polityki personalnej współczesnych organizacji, mają największe znaczenie – śledzimy przemiany kulturowe, demograficzne i zachodzące na rynku pracy.

Obszar naszych zainteresowań badawczych stale się poszerza i obejmuje obecnie również takie tematy jak:

 • przeciwdziałanie wszelkiej dyskryminacji w procesie pozyskiwania i utrzymywania pracowników w organizacji w kontekście standardów unijnych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych m. in. reprezentowanych przez osoby wykluczone społecznie
 • społeczna odpowiedzialność biznesu – jako standard Zarządzania zasobami ludzkimi
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach zróżnicowanych kulturowo
 • controlling personalny
 • employer branding - budowanie marki pracodawcy
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście zmiany pokoleniowej (pokolenieY)
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach sportowych
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach ochrony zdrowia

Efektem naszych badań są monografie książkowe i publikacje czasopiśmiennicze.