Wykaz publikacji naukowych pracowników zamieszczony jest w zakładce pracownicy.

 

Rejestr publikacji

Pytania i uwagi prosimy kierować na adres e-mail: publikacje.wz@uni.lodz.pl

Formularz zgłoszeniowy jest widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników.

Wykaz publikacji naukowych pracowników zamieszczony jest w zakładce pracownicy.

 

Rejestr publikacji

Pytania i uwagi prosimy kierować na adres e-mail: publikacje.wz@uni.lodz.pl

Formularz zgłoszeniowy jest widoczny tylko dla zalogowanych użytkowników.

KALKULATOR LICZENIA SLOTÓW PUBLIKACYJNYCH I PUNKTÓW

      KALKULATOR 

 

WYKAZ wydawnictw (AKTUALIZACJA) publikujących punktowane recenzowane monografie naukowe (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lipca 2021 r.)

WYKAZ czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (AKTUALIZACJA) wraz z przypisaną liczbą punktów (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lutego 2021 r.)

Lista czasopism naukowych (UJEDNOLICONA) obowiązująca w latach 2017-2018 (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 stycznia 2017 r.)

 • część A - Journal Citation Reports (JCR)
 • część B - publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
 • część C - European Reference Index for the Humanities (ERIH)"

Lista czasopism naukowych obowiązująca od 2016 roku (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 r.)

 • część A - Journal Citation Reports (JCR)
 • część B - publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
 • część C - European Reference Index for the Humanities (ERIH)"

Lista czasopism naukowych obowiązująca od 2015 roku (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. wraz ze zmianami z dnia 01.07.2016r.):

Lista czasopism naukowych obowiązująca od 2014 roku (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.):

Lista czasopism naukowych obowiązująca od 2013 roku (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2013 r.):

 • część A - Journal Citation Reports (JCR)
 • część B - publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)
 • część C - European Reference Index for the Humanities (ERIH)

Lista czasopism naukowych obowiązująca w 2012 roku:

 • część A - Journal Citation Reports (JCR)
 • część B - publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor