Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości podaje do wiadomości, że 5 lipca 2021 roku o godz. 14.00 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Jana Kołowskiego w formie zdalnej z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Temat rozprawy:

"Model systemu zarządzania informacją w jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"

 

Promotor:

dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

   
Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Niedzielski (Akademia Pomorska w Słupsku)

dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski, prof. PŁ (Politechnika Łódzka)

Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej będzie dostępna w Repozytorium UŁ co najmniej 10 dni przed obroną na jednym stanowisku komputerowym na parterze w Bibliotece UŁ, bez możliwości kopiowania i drukowania.  Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl).                

Uczestnictwo w publicznej obronie rozprawy doktorskiej będzie możliwe poprzez wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie będzie udostępniony po złożeniu oświadczeniapodpisanego (tradycyjnie – w wersji papierowej lub elektronicznie – podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym) i złożonym lub przesłanym na minimum 2  godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony, na adres email obrona.wz@uni.lodz.pl

  


 

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości podaje do wiadomości, że 8 marca 2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Makarego Piaseckiego w formie zdalnej z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Temat rozprawy:

"Transfer technologii w przedsiębiorstwach przemysłu przetwórstwa spożywczego - uwarunkowania, modele"

 

Promotor:

dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Promotor pomocniczy:

dr hab. Paweł Głodek (Uniwersytet Łódzki)

Recenzenci:

prof. dr hab. Krystyna Poznańska (Szkoła Główna Handlowa

w Warszawie)

dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej będzie dostępna w Repozytorium UŁ co najmniej 10 dni przed obroną na jednym stanowisku komputerowym na parterze w Bibliotece UŁ, bez możliwości kopiowania i drukowania.  Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl).                

Uczestnictwo w publicznej obronie rozprawy doktorskiej będzie możliwe poprzez wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie będzie udostępniony po złożeniu oświadczeniapodpisanego (tradycyjnie – w wersji papierowej lub elektronicznie – podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym) i złożonym lub przesłanym na minimum 2  godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony, na adres email obrona.wz@uni.lodz.pl

  


 

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości podaje do wiadomości, że 1 lutego 2021 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Jarosława Linki w formie zdalnej z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Temat rozprawy:

"Marketing relacji w chińskim kontekście kulturowym na przykładzie doświadczeń polskich firm inwestujących w Chińskiej Republice Ludowej"

 

Promotor: dr hab. Krystyna Iwińska-Knop, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
Recenzenci:

prof. dr hab. Edyta Rudawska (Uniwersytet Szczeciński)

prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk (Uniwersytet Łódzki)

Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej będzie dostępna w Repozytorium UŁ co najmniej 10 dni przed obroną na jednym stanowisku komputerowym na parterze w Bibliotece UŁ, bez możliwości kopiowania i drukowania.          

Uczestnictwo w publicznej obronie rozprawy doktorskiej będzie możliwe poprzez wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie będzie udostępniony po złożeniu oświadczeniapodpisanego (tradycyjnie – w wersji papierowej lub elektronicznie – podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym) i złożonym lub przesłanym na minimum 2  godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony, na adres email obrona.wz@uni.lodz.pl

  


 

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości podaje do wiadomości, że 2 listopada 2020 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Marty Raźniewskiej w formie zdalnej z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Temat rozprawy:

"Zarządzanie relacjami z dostawcami w sektorze ekologicznej żywności"

 

Promotor: prof. dr hab. Maciej Urbaniak (Uniwersytet Łódzki)
Promotor pomocniczy: dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Recenzenci:

dr hab. Sabina Kauf, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

dr hab.inż. Piotr Cyplik, prof. PP (Politechnika Poznańska)

Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej będzie dostępna w Repozytorium UŁ co najmniej 10 dni przed obroną na jednym stanowisku komputerowym na parterze w Bibliotece UŁ, bez możliwości kopiowania i drukowania. Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl).         

Uczestnictwo w publicznej obronie rozprawy doktorskiej będzie możliwe poprzez wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie będzie udostępniony po złożeniu oświadczeniapodpisanego (tradycyjnie – w wersji papierowej lub elektronicznie – podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym) i złożonym lub przesłanym na minimum 2  godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony, na adres email obrona.wz@uni.lodz.pl

  


 

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości podaje do wiadomości, że 23 września 2020 roku o godz. 12.00 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Leny Grzesiak w formie zdalnej z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Temat rozprawy:

"Kapitał ludzi a skuteczność audytu wewnętrznego"

 

Promotor: dr hab. Małgorzata Striker, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Anna Lipka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

prof. dr hab. Marta Juchnowicz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej będzie dostępna w Repozytorium UŁ co najmniej 10 dni przed obroną na jednym stanowisku komputerowym na parterze w Bibliotece UŁ, bez możliwości kopiowania i drukowania. Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl).                

 

Uczestnictwo w publicznej obronie rozprawy doktorskiej będzie możliwe poprzez wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie będzie udostępniony po złożeniu oświadczeniapodpisanego (tradycyjnie – w wersji papierowej lub elektronicznie – podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym) i złożonym lub przesłanym na minimum 2  godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony, na adres email obrona.wz@uni.lodz.pl

  


 

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości podaje do wiadomości, że 22 września 2020 roku o godz. 10.00 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Nikodema Sarny w formie zdalnej z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Temat rozprawy:

"Programmatic buying a efektywność rekalmy internetowej w Polsce"

 

Promotor: dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Grzegorz Mazurek (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

dr hab. Tymoteusz Doligalski, prof. SGH(Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej będzie dostępna w Repozytorium UŁ co najmniej 10 dni przed obroną na jednym stanowisku komputerowym na parterze w Bibliotece UŁ, bez możliwości kopiowania i drukowania. Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl).                

 

Uczestnictwo w publicznej obronie rozprawy doktorskiej będzie możliwe poprzez wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie będzie udostępniony po złożeniu oświadczeniapodpisanego (tradycyjnie – w wersji papierowej lub elektronicznie – podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym) i złożonym lub przesłanym na minimum 2  godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony, na adres email obrona.wz@uni.lodz.pl

  


 

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości podaje do wiadomości, że 29 czerwca 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Piotra Sosnowskiego w formie zdalnej z wykorzystaniem Microsoft Teams.

Temat rozprawy:

"Ewaluacja środowiskowa w relacjach z dostawcami na rynku B2B"

 

Promotor: prof.dr hab. Maciej Urbaniak (Uniwersytet Łódzki)
 Promotor pomocniczy: dr Agata Rudnicka-Reichel (Uniwersytet Łódzki)
Recenzenci:

prof. dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

prof.dr hab. inż. Joanna Ejdys (Politechnika Białostocka)

Wersja elektroniczna rozprawy doktorskiej będzie dostępna w Repozytorium UŁ co najmniej 10 dni przed obroną na jednym stanowisku komputerowym na parterze w Bibliotece UŁ, bez możliwości kopiowania i drukowania. Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl).                

 

Uczestnictwo w publicznej obronie rozprawy doktorskiej będzie możliwe poprzez wykorzystanie aplikacji Microsoft Teams. Link do uczestnictwa w publicznej obronie będzie udostępniony po złożeniu oświadczenia podpisanego (tradycyjnie – w wersji papierowej lub elektronicznie – podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym) i złożonym lub przesłanym na minimum 2  godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia obrony, na adres email obrona.wz@uni.lodz.pl

  


 

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości podaje do wiadomości, że 15 stycznia 2020 roku o godz. 11.30 na Wydziale Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 w auli A3 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Michała Medowskiego na temat:

"Zarządzanie portfelem marek według Byrona Sharpa w świetle koncepcji STP"

 

Promotor: dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ
 
Recenzenci:

prof. dr hab. Lechosław Garbarski (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

dr hab. Jacek Kall, prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


 

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości podaje do wiadomości, że 16 grudnia 2019 roku o godz. 13.30 na Wydziale Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 w auli A3 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Andrzeja Wasiaka na temat:

"Instytucjonalno-organizacyjne determinanty zarządzania bezpieczeństwem na drogach publicznych w Polsce"

 

Promotor: prof. dr hab. Danuta Stawasz (Uniwersytet Łódzki)
Promotor pomocniczy: dr Dorota Sikora-Fernandez (Uniwersytet Łódzki)
Recenzenci:

dr hab. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, prof. PŚ (Politechnika Śląska)

prof. dr hab. Piotr Niedzielski (Uniwersytet Szczeciński)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

  


 

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości podaje do wiadomości, że 2 grudnia 2019 roku o godz. 13.00 na Wydziale Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 w auli A3 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Bartosza Malinowskiego na temat:

"Motywy stosowania crowdfundingu przez polskich producentów gier wideo"

 

Promotor: dr hab. Tomasz Czapla, prof UŁ
 
Recenzenci:

dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEWr (Uniwersytet ekonomiczny we Wrocławiu)

dr hab. Bolesław Rok, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

  


 

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości podaje do wiadomości, że 25 listopada 2019 roku o godz. 11.00 na Wydziale Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 w auli A3 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Krzysztofa Jędrzejewskiego na temat:

"Marketing w kreowaniu wizerunku gmniny i zwiększaniu jej konkurencyjności na przykładzie gmin województwa łódzkego"

 

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Gregor (UŁ)
 
Recenzenci:

prof. dr hab. Henryk Mruk (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)

dr hab. Janusz Kot, prof PŚk (Politechnika Świętokrzyska)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 30 września 2019 roku o godz. 12.00 w auli Rady Wydziału (aula A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgra Pawła Łuczaka na temat:

"Internet narzędziem rozwoju zasobów ludzkkich organizacji"

 

Promotor: dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk, prof. UŁ
 
Recenzenci:

prof. dr hab. Aldona Andrzejczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

dr hab. Marlena Plebańska, prof AFiB Vistula (Akademia Finansów i Biznesu Vistula)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


  

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 27 września 2019 roku o godz. 9.00 w auli Rady Wydziału (aula A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgra Tomasza Miszczaka na temat:

"Elastyczność małych przedsiębiorstw w kontekście finansowania zewnętrznego z udziałem środków publicznych"

 

Promotor: dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ
Promotor pomocniczy: dr Paweł Głodek (Uniwersytet Łódzki)
Recenzenci:

prof. dr hab. Teresa Łuczka (Politechnika Poznańska)

dr hab. Marek Matejun, prof. PŁ (Politechnika Łódzka)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


  

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 26 września 2019 roku o godz. 10.30 w auli Rady Wydziału (aula A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Żakliny Jabłońskiej na temat:

"Franczyza w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa franczyzodawcy na przykładzie branży gastronomicznej"

 

Promotor: dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ
 
Recenzenci:

dr hab. Bogusława Bek-Gaik, prof. AGH (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

prof. dr hab. Ewa Walińska (Uniwersytet Łódzki)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

 


  

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 25 września 2019 roku o godz. 11.00 w auli Rady Wydziału (aula A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Małgorzaty Kotlińskiej na temat:

"Współczesne metody zarządzania projektem filmowym"

 

Promotor: dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. UŁ
 
Recenzenci:

prof. dr hab. Jan Skalik (Uniwersytet Zielonogórski)

dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEWr (Uniwersytet   Ekonomiczny we Wrocławiu)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


 

 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 8 lipca 2019 roku o godz. 13.00 w auli Rady Wydziału (aula A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Zuzanny Słomczewskiej-Roge na temat:

"Zarządzanie łańcuchami skojarzeń w budowaniu marki i wizerunku miasta na przykładzie Łodzi"

 

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Markowski (UŁ)
 
Recenzenci:

prof. nadzw. dr hab. Ewa Glińska (Politechnika Białostocka)

prof. nadzw. dr hab. Wawrzyniec Rudolf (UŁ)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 8 lipca 2019 roku o godz. 10.00 w auli Rady Wydziału (aula A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:finanse) mgr Marty Baraniak na temat:

"Finansowanie działalności innowacyjnej indywidualnych gospodarstw rolnych województwa łódzkiego"

 

Promotor: prof. nadzw.dr hab. Jakub Marszałek (UŁ)
 Promotor pomocniczy:  dr Dorota Starzyńska (UŁ)
Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Węcławski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka
(Politechnika Koszalińska)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 10 czerwca 2019 roku o godz. 13.00 w auli Rady Wydziału (aula A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Haliny Pomykały na temat:

"Rola oczekiwań interesariuszy w doskonaleniu organizacji opartych na podejściu procesowym"

 

Promotor: prof. dr hab. Maciej Urbaniak (UŁ)
 Promotor pomocniczy:  dr T. Bartosz Kalinowski
Recenzenci:

prof. nadzw.dr hab. Aleksander Lotko (Uniwersytet Technologiczno - Humanistyczny w Radomiu)

dr hab. inż. Łukasz Hadaś
(Politechnika Poznańska)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


  

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 9 maja 2019 roku o godz. 13.30 w auli Rady Wydziału (aula A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:finanse) mgr Anety Brzeskiej na temat:

"Audyt spółdzielni mieszkaniowej-potrzeba integracji rewizji finansowej i lustracji"

 

Promotor: prof. nadzw.dr hab. Wojciech Nowak (UŁ)
   
Recenzenci:

prof. nadzw.dr hab. Jolanta Chluska (Politechnika Częstochowska)

prof. nadzw.dr hab. Józef Pfaff
(Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


  

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 19 marca 2019 roku o godz. 10.30 w auli Rady Wydziału (aula A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Anny Krasnovej na temat:

"Kształtowanie relacji pomiędzy pracodawcą a byłymi pracownikami"

 

Promotor: prof. nadzw.dr hab. Joanna Cewińska (UŁ)
   
Recenzenci:

prof.dr hab. Anna Lipka (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

prof. dr hab. Aleksy Pocztowski
(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


 

 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 11 marca 2019 roku o godz. 14.00 w auli Rady Wydziału (aula A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:finanse) mgr Żanety Pietrzak na temat:

"Ocena wykorzystania budzetowania operacyjnego w przedsiębiorstwach w Polsce"

 

Promotor: prof. nadzw.dr hab. Tomasz Wnuk-Pel (UŁ)
   
Recenzenci:

prof. nadzw. dr hab. Bartłomiej Nita (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

prof. nadzw. dr hab. Paweł Mielcarz
(Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 1 marca 2019 roku o godz. 10.30 w auli Rady Wydziału (aula A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Aleksandry Majdy-Kariozen na temat:

"Modele sukcesji władzy i własności w spółkach rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie"

 

Promotor: prof. nadzw.dr hab. Wojciech Popczyk (UŁ)
   
Recenzenci:

prof. nadzw. dr hab. Krystyna Leszczewska  (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Wach
(Uniwersytet Ekonomicznyw Krakowie)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 21 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w sali 31A przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:finanse) mgr Moniki Perlińskiej na temat:

"Prawa do emisji gazów cieplarnianych w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw-propozycja standardu rachunkowości"

 

Promotor: prof. nadzw.dr hab. Ewa Śnieżek (UŁ)
   
Recenzenci:

prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bek-Gaik  (Akademia Górniczo-Hutnicza)

prof. nadzw. dr hab. Arleta Szadziewska

(Uniwersytet Gdański)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 22 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w Auli Rady Wydziału (A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Agaty Matuszewskiej na temat:

"Marka korporacyjna a marka pracodawcy - związki i zależności"

 

Promotor: prof. nadzw.dr hab. Robert Kozielski (UŁ)
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz (Uniwersytet Warszawski)

prof.nadzw. dr hab. Magdalena Grębosz-Krawczyk (Plitechnika Łódzka)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 21 stycznia 2019 roku o godz. 12.00 w Auli Rady Wydziału (A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Patrycji Mizery-Pęczek na temat:

"Rekrutacja i selekcja artystów w kontekście twórczości organizacyjnej"

 

Promotor: prof. nadzw.dr hab. Katarzyna Wojtaszczyk (UŁ)
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Tadeusz Listwan (Społeczna Akademia Nauk)

prof. dr hab. Bogusław Nierenberg (Uniwersytet Jagielloński)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 10 grudnia 2018 roku o godz. 10.30 w Auli Rady Wydziału (A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Izabeli Różańskiej-Bińczyk na temat:

"Transfer dobrych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi z biznesu do jednostek samorządu terytorialnego"

 

Promotor: prof. nadzw.dr hab. Joanna Cewińska (UŁ)
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Jolanta Szaban (Akademia Leona Koźmińskiego)

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (Uniwersytet Jagielloński)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 26 listopada 2018 roku o godz. 12.00 w Auli Rady Wydziału (A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Dagmary Skurpel na temat:

"Logistyczne aspekty tworzenia wartości dla kienta w handlu elektronicznym"

 

Promotor: prof. nadzw.dr hab. Krystyna Iwińska-Knop (UŁ)
   
Recenzenci:

prof.zw. dr hab. Bogna Pilarczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

prof. nadzw. dr hab. Edyta Rudawska (Uniwersytet Szczeciński)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 15 października 2018 roku o godz. 11.00 w Auli Rady Wydziału (A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Joanny Gieragi na temat:

"Marketing wewnętrzny w kształtowaniu postaw pracowników szkolnictwa wyższego w Polsce na przykładzie uniwersytetów publicznych"

 

Promotor: prof. nadzw.dr hab. Elżbieta Biesaga-Słomczewska (UŁ)
   
Recenzenci:

prof. zw. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

prof. zw. dr hab. Jacek Otto (Politechnika Łódzka)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 8 października 2018 roku o godz. 12.00 w Auli Rady Wydziału (A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Ernesta Bolka na temat:

"Efektywność systemów kontroli wewnętrznej w przeciwdziałaniu nadużyciom w dużych przedsiębiorstawchw Polsce"

 

Promotor: prof. nadzw.dr hab. Grzegorz Urbanek (UŁ)
   
Recenzenci:

prof. nadzw. dr hab. Agata Adamska (SGH w Warszawie)

prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bek-Gaik (AGH w Krakowie)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 9 lipca 2018 roku o godz. 9.30 w Auli Rady Wydziału (A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:finanse) mgr Magdaleny Dąbkowskiej na temat:

"Determinanty wyboru źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim"

 

Promotor: pro.f dr hab. Jerzy Różański
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Aurelia Bielawska (Uniwersytet Szczeciński)

dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 2 lipca 2018 roku o godz. 14.00 w Auli Rady Wydziału (A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Beaty Potemskiej na temat:

"Funkcjonowanie i przemiany małego urzędu w gminie wiejskiej w świetle wyzwań rozwojowych i uwarunkowań lokalnych-rekomendacje modelowe na rzecz poprawy funkcjonowania małego urzędu w gminie"

 

Promotor: prof. zw.dr hab. Tadeusz Markowski
   
Recenzenci:

prof. zw. dr hab. Aleksander Noworól (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr hab. Janusz Kot, prof. PŚk (Politechnika Świętokrzyska)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


 
Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 25 czerwca 2018 roku o godz. 12.30 w Auli Rady Wydziału (A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:finanse) mgra Jarosława Dębskiego na temat:

"Kształtowanie zakresu i struktury raportu rocznego-propozycja modelu dla spółek rynku NewConnect"

 

Promotor: dr hab. Ewa Śnieżek, prof UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Joanna Krasodomska, prof UEKr

dr hab. Józef Pfaff, prof. UEKt

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)

 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 18 czerwca 2018 roku o godz. 10.00 w Auli Rady Wydziału (A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgra Artura Janusza na temat:

"Zarządzanie projektami w procesach rozwoju klastrów"

 

Promotor: dr hab. Jarosław Sosnowski, prof. UŁ
   
Recenzenci:

prof. zw. dr hab. Stanisław Rudolf (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)

dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 11 czerwca 2018 roku o godz. 11.00 w Auli Rady Wydziału (A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Barbary Szymochy na temat:

"Kreowanie wizerunku pracodawcy a rozpoznawalność marki organizacji na przykładzie polskich uczelni technicznych"

 

Promotor: dr hab. Elżbieta Biesaga-Słomczewska, prof. UŁ
   
Recenzenci:

prof. zw. dr hab. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

dr hab. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. PŁ (Politechnika Łódzka)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl).
 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 26 marca 2018 roku o godz. 11.00 w Auli Rady Wydziału (A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Joanny Spiżyk na temat:

"Restrukturyzacja naprawcza w małej firmie - specyfika, ograniczenia, metody"

 

Promotor: dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ
   
Recenzenci:

prof. zw. dr hab. Adam Nalepka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

prof. zw. dr hab. Stefan Lachiewicz (Politechnika Łódzka)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 12 lutego 2018 roku o godz. 12.00 w Auli Rady Wydziału (A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgra Artura Modlińskiego na temat:

"Strategie instytucji kultury wobec niezadowolenia i bojkotów konsumenckich"

 

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Domański
   
Recenzenci:

prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Żbikowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr hab. Magdalena Sobocińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 29 stycznia 2018 roku o godz. 12.30 w Auli Rady Wydziału (A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgra Tomasza Deca na temat:

"Efektywność ekonomiczna fuzji i przejęć jako decyzji strategicznych (na przykładzie polskiego sektora elektroenergetycznego)"

 

Promotor: prof. dr hab. Jan Jeżak
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Marek Lisiński (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr hab. Grzegorz Urbanek,prof. UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 24 stycznia 2018 roku o godz. 12.30 w Auli Rady Wydziału (A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: finanse) mgr Agnieszki Zalewskiej na temat:

"Wpływ sukcesji w polskich przedsiębiorstwach rodzinnych na strukturę ich finansowania"

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Różański
   
Recenzenci:

dr hab. Piotr Karpuś, prof.UMCS;

dr hab. Krzysztof Safin,prof. WSB we Wrocławiu

prof.dr hab. Wiesław Dębski (WSFiZ w Warszawie)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).

Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 15 stycznia 2018 roku o godz. 13.00 w Auli Rady Wydziału (A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: finanse) mgr Zuzanny Firkowskiej-Jakobsze na temat:

"Koncepcja zintegrowanego raportu finansowego gminy jako jednostki samorządu terytorialnego"

 

Promotor: dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Ewa Hellich, prof. SGH
d
r hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 8 stycznia 2018 roku o godz. 11.15 w Auli Rady Wydziału (A3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: nauki o zarządzaniu) mgr Małgorzaty Żak-Skwierczyńskiej na temat:

"Bariery we współpracy jednostek samorządu terytorialnego miejskich obszarów funkcjonalnych na przykładzie województwa łódzkiego"

 

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Markowski (UŁ)
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (UEKr)
d
r hab. Justyna Danielewicz, prof. UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 8 stycznia 2018 roku o godz. 11.00 w sali 31przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: finanse) mgra Kamila Borowskiego na temat:

"Nowe formy finansowania inwestycji na przykładzie wybranych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce"

 

Promotor: dr hab. Jerzy Rutkowski, prof. UŁ
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Maria Kosek - Wojnar (UEKr)
prof. d
r hab. Sławomir Juszczyk (SGGW)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38). Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl).
 


 Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 11 grudnia 2017 roku o godz. 09.30 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Anny Michałkiewicz na temat:

"Kształtowanie postaw pracowniczych wobec oceniania okresowego w uniwersytecie"

 

Promotor: prof. dr hab. Zdzisława Janowska
   
Recenzenci:

prof. nadzw. dr hab. Halina Czubasiewicz (UG)
prof. d
r hab. Czesław Sikorski (UŁ)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 11 grudnia 2017 roku o godz. 12.30 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgra Mateusza Bogołębskiego na temat:

"Znaczenie nowoczesnych technologii dla konkurencyjności przdsiębiorstw prowadzących gospodarkę magazynową"

 

Promotor: dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Lewandowski (Politechnika Warszawska)
d
r hab. Marek Matejun, prof. PŁ (Politechnika Łódzka)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38). Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl).
 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 13 listopada 2017 roku o godz. 12.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Magdaleny Olejniczak na temat:

"Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne w zakupach żywności"

 

Promotor: dr hab. Jacek Kall, prof WSB
   
Recenzenci:

dr hab. Lilianna Nowak (UEP)
d
r hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska (UWM w Olsztynie)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38). Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 8 maja 2017 roku o godz. 10.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Małgorzaty Chojnackiej na temat:

"Wydarzenia w przestrzeni miejskiej jako czynnik budowania pozytywnego wizerunku miasta"

 

Promotor: dr hab. Danuta Stawasz, prof UŁ
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Ewa Bojar (PL)
prof. d
r hab. Bogdan Gregor (UŁ)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 12 grudnia 2016 roku o godz. 11.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgr Joanny Szydło na temat:

"Kultura narodowa a kultura organizacyjna. Metodologiczne aspekty badania kultur organizacyjnych"

 

Promotor: dr hab. Joanna Moczydłowska, prof PB
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Bolesław Kuc (UTH)
prof. d
r hab. Łukasz Sułkowski (UJ)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 28 listopada 2016 roku o godz. 12.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:finanse) mgra Pawła Pawlaka na temat:

"Hybrydowy model budżetowania operacyjnego w wydawnictwie"

 

Promotor: dr hab. Anna Szychta, prof UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Arleta Szadziewska, prof UG
d
r hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 21 listopada 2016 roku o godz. 13.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgra Filipa Moterskiego na temat:

"Materialne dziedzictwo poprzemysłowe jako czynnik rowoju w konteście zintegrowanego zarządzania miastem"

 

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Markowski (UŁ)
   
Recenzenci:

dr hab. Monika Murzyn-Kupisz (UEKr)
d
r hab. Krystyna Iwińska-Knop, prof. UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 14 listopada 2016 roku o godz. 11.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:nauki o zarządzaniu) mgra Dariusza Mikołajczyka na temat:

"Sprawność terytorialnego systemu zarządzania kryzysowego"

 

Promotor: dr hab. Danuta Stawasz, prof. UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Marek Leszczyński, prof. UJK
prof. d
r hab. Tadeusz Markowski (UŁ)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 24 października 2016 roku o godz. 13.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: finanse) mgr Kamili Brylskiej-Michałek na temat:

"Rola usług ewidencyjno-podatkowych on-line w funkcjonowaniu mikroprzedsiębiorstwa"

 

Promotor: dr hab. Wojciech Nowak, prof. UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Bogusława Bek-Gaik (AGH)
d
r hab. Przemysław Kabalski, prof. UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 6 lipca 2016 roku o godz. 10.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: finanse) mgr Agnieszki Orankiewicz na temat:

"Krajowe i zagraniczne środki finansowe i ich znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju publicznych uczelni teatralnych w Polsce"

 

Promotor: dr hab. Jerzy Rutkowski, prof. UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Mikołaj Turzyński (UŁ)
prof. d
r hab. Piotr Kalka (Collegium da Vinci w Poznaniu)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 23 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: nauki o zarządzaniu) mgra Błażeja Sochy na temat:

"Wpływ innowacji na wartość oraz pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw regionu łódzkiego"

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Różański (UŁ)
   
Recenzenci:

dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ
d
r hab. Joanna Wiśniewska, prof. US

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 20 czerwca 2016 roku o godz. 11.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: nauki o zarządzaniu) mgr Agnieszki Pruchniak na temat:

"Wykorzystanie potencjału intelektualnego osób niepełnosprawnych w organizacjach"

 

Promotor: prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk (UŁ)
   
Recenzenci:

dr hab. Wanda Błaszczyk, prof UŁ
prof. d
r hab. Janusz Czekaj (UEKr)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 20 czerwca 2016 roku o godz. 9.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: nauki o zarządzaniu) mgra Zbigniewa Fałka na temat:

"Zarządzanie ryzykiem jako element strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem (na przykładzie sektora dystrybucji energii elektrycznej)"

 

Promotor: prof. dr hab. Jan Jeżak (UŁ)
   
Recenzenci:

dr hab. Grzegorz Urbanek, prof UŁ
d
r hab. Piotr Buła (UEKr)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 13 czerwca 2016 roku o godz. 11.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: finanse) mgra Dariusza Rojka na temat:

"Struktura i uwarunkowania rachunkowości zarządczej w przedsiebiorstwie produkcyjnym wykorzystującym koncepcje lean management"

 

Promotor: prof. dr hab. Irena Sobańska (UŁ)
   
Recenzenci:

dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof UŁ
prof. d
r hab. Teresa Martyniuk (UG)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 30 maja 2016 roku o godz. 11.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: nauki o zarządzaniu) mgra Michała Tumielewicza na temat:

"Instytucjonalne i organizacyjne aspekty zarządzania rewitalizacją obszarów miejskich małych i średnich miast województwa łódzkiego"

 

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Markowski (UŁ)
   
Recenzenci:

dr hab. Danuta Stawasz, prof UŁ
d
r hab. Aleksander Noworól, prof UEKr

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 30 maja 2016 roku o godz. 9.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: finanse) mgr Justyny Bogołębskiej na temat:

"Polityka dywidend spółek akcyjnych w warunkach polskiego rynku kapitałowego"

 

Promotor: prof. zw. dr hab. Jerzy Różański (UŁ)
   
Recenzenci:

prof. zw. dr hab. Dorota Witkowska (UŁ)
d
r hab. Małgorzata Tarczyńska-Łuniewska, prof USz

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 25 kwietnia 2016 roku o godz. 12.30 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: nauki o zarządzaniu) mgr Agaty Rutkowskiej na temat:

"Analiza procesów restrukturyzacyjnych instytucji wdrażających Program Operacyjny Kapitał Ludzki na przykładzie regionu łódzkiego"

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Różański
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Adam Nalepka (UEKr)
d
r hab. Edward Stawasz, prof UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 25 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: nauki o zarządzaniu) mgr. Piotra Czerwonki na temat:

"Wykorzystanie usług IT we wspomaganiu zarządzania krajowymi organizacjami na przykładzie chmury obliczeniowej"

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Zieliński
   
Recenzenci:

dr hab. Ewa Ziemba, prof. UEKt
d
r hab. Bożena Matusiak

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 11 kwietnia 2016 roku o godz. 10.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: nauki o zarządzaniu) mgr Beaty Gotwald-Fei na temat:

"Wykorzystanie marketingu elektronicznego w kreowaniu i stymulowaniu popytu na przykładzie rynku atrakcji turystycznych"

 

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Gregor
   
Recenzenci:

dr hab. Mariusz Trojanowski, prof. UW
d
r hab. Robert Kozielski, prof UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 21 marca 2016 roku o godz. 9.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: nauki o zarządzaniu) mgr Olgi Dryni na temat:

"Orientacja rynkowa polskich uczelni publicznych"

 

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Markowski
   
Recenzenci:

dr hab. Izabela Kowalik, prof. SGH
d
r hab. Elżbieta Biesaga-Słomczewska, prof UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 18 stycznia 2016 roku o godz. 12.30 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: finanse) mgr Katarzyny Bednarek na temat:

"Potencjał inwestycyjny przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej i jego wpływ na konkurencyjność województwa łódzkiego"

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Różański
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Krystyna Brzozowska (USz)
d
r hab. Jerzy Rutkowski, prof UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 23 listopada 2015 roku o godz. 11.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: nauki o zarządzaniu) mgra Pawła Olczaka na temat:

"Analiza ryzyka w transporcie drogowym z zastosowaniem nowoczesnych technologii informatycznych"

 

Promotor: dr hab. Jarosław Sosnowski, prof UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Jerzy Mikulski, prof UEKt
d
r hab. Remigiusz Kozłwski, prof UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 9 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: nauki o zarządzaniu) mgr Marii Czajkowskiej na temat:

"Społeczno-kulturowe czynniki rozproszenia władzy w uczelnich publicznych (na przykładzie uczelni łódzkich)"

 

Promotor: prof. dr hab. Czesław Sikorski (UŁ)
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (UJ)
d
r hab. Ilona Świątek-Barylska (UŁ)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 5 października 2015 roku o godz. 11.30 w auli posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania (A 3) przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: finanse) mgra Damiana Kaźmierczaka na temat:

"Determinanty emisji obligacji zamiennych z opcją przedterminowego wykupu długu"

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Różański (UŁ)
   
Recenzenci:

prof dr hab. Wiesław Dębski (WSFiZ W-wa)
prof. dr hab. Waldemar Tarczyński (USz)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38). Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)
 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 27 kwietnia 2015 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: nauki o zarządzaniu) mgr Anety Balińskiej-Grzelak na temat:

"Partycypacyjny styl zarządzania zmianami w systemie edukacji ponadgimnazjalnej - stan i możliwości stosowania"

 

Promotor: prof. dr hab. Czesław Sikorski (UŁ)
   
Recenzenci:

dr hab. Agnieszka Baruk, prof PŁ
prof. dr hab. Janusz Czekaj (UEKr)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38). Natomiast streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczone jest na stronie Wydziału Zarządzania UŁ (www.wz.uni.lodz.pl)
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 30 marca 2015 roku o godz. 9.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: nauki o zarządzaniu) mgr Anisy Wykin na temat:

"Uwarunkowania efektywności szkoleń zawodowych prowadzonych dla osób niepełnosprawnych fizycznie"

 

Promotor: prof. dr hab. Stefan Lachiewicz (PŁ)
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk (UŁ)
prof. dr hab. Janusz Czekaj (UEKr)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 2 marca 2015 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina:finanse) mgr Agnieszki Siwiec-Rudź na temat:

"Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w realizacji inwestycji środowiskowych na przykładzie woj. świętokrzyskiego"

 

Promotor: dr hab. Jerzy Rutkowski, prof. UŁ
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (UEKr)
prof. dr hab. Jerzy Różański (UŁ)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 17 października 2014 roku o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: nauki o zarządzaniu) mgra Mariusza Woźniakowskiego na temat:

"Internetowe public relations w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw"

 

Promotor: dr hab. Jarosław Sosnowski, prof. UŁ
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Marian Strużycki (SGH)
dr hab. Krystyna Iwińska-Knop, prof. UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 15 października 2014 roku o godz. 14.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina: finanse) mgr Mai Reszki na temat:

"Polityka spójności i jej finansowanie z budżetów gmin w świetle unijnych zasad konkurencyjności na przykładzie regionu łódzkiego"

 

Promotor: dr hab. Jerzy Rutkowski, prof. UŁ
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Władysław Milo (UŁ)
prof. dr hab. Piotr Kalka (Instytut Zachodni w Poznaniu)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 26 września 2014 roku o godz. 9.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina finanse) mgra Marcina Michalaka na temat:

"Pomiar i komunikowanie wartości ekonomicznej majątku trwałego w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa"

 

Promotor: prof. dr hab. Irena Sobańska
   
Recenzenci:

dr hab. Waldemar Dotkuś, prof UEWr
prof. dr hab. Ewa Walińska (UŁ)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 7 lipca 2014 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina finanse) mgr Justyny Dobroszek na temat:

"Pomiar kosztów i wyników w systemie controllingu w przedsiębiorstwach usług logistycznych"

 

Promotor: dr hab. Anna Szychta, prof UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Andrzej Kardasz, prof UEWr
dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 7 lipca 2014 roku o godz. 11.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina finanse) mgra Pawła Kopczyńskiego na temat:

"Koncepcja diagnozowania zagrożeń dla kontynuacji działalności przedsiębiorstw w Polsce w świetle doświadczeń zagranicznych"

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Różański
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska (UG)
dr hab. Anna Szychta, prof UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 30 czerwca 2014 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina nauki o zarządzaniu) mgra Łukasza Bikowskiego na temat:

"Zarządzanie ryzykiem kredytowym przez banki spółdzielcze w Polsce"

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Węcławski (UMCS)
prof. dr hab. Bogdan Gregor (UŁ)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 23 czerwca 2014 roku o godz. 12.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina nauki o zarządzaniu) mgr Sylwii Kosińskiej na temat:

"Zarządzanie procesem innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach"

 

Promotor: dr hab. Anna Rogut, prof. SAN
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Dominiak (UG)
dr hab. Edward Stawasz, prof UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 02 czerwca 2014 roku o godz. 12.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina nauki o zarządzaniu) mgra Dariusza Koperczaka na temat:

"System kształcenia w szkolnictwie wyższym w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy"

 

Promotor: prof. dr hab. Zdzisława Janowska
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Małgorzata Gableta (UEWr)
prof. dr hab. Elżbieta Kryńska (UŁ)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 02 czerwca 2014 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina nauki o zarządzaniu) mgra Wiktora Krasy na temat:

"Wykorzystanie narzędzi wewnętrznego public relations w procesie budowania wizerunku firmy na przykładzie elektrowni systemowych w Polsce"

 

Promotor: dr hab. Jarosław Sosnowski, prof UŁ
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Marian Strużycki (SGH)
prof. dr hab. Maciej Urbaniak (UŁ)

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 31 marca 2014 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina nauki o zarządzaniu) mgra Łukasza Nowakowskiego na temat:

"Innowacje w transporcie samochodowym tworzące wartość dodaną na rynku B2B"

 

Promotor: dr hab. Jarosław Sosnowski, prof UŁ
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Piotr Blaik (UO)
dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 17 marca 2014 roku o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina nauki o zarządzaniu) mgr Eweliny Kiełek na temat:

"Kredyt technologiczny jako instrument zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP w Polsce"

 

Promotor: dr hab. Edward Stawasz, prof UŁ
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Różański (UŁ)
dr hab. Wojciech Downar, prof. US

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 03 marca 2014 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina nauki o zarządzaniu) mgr Kamili Szymańskiej na temat:

"Zarządzanie wartością dla klienta na rynku niszowych usług kulturalnych (na przykładzie kin studyjnych)"

 

Promotor: dr hab. Krystyna Iwińska-Knop, prof UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Elżbieta Biesaga-Słomczewska, prof. UŁ
dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 27 stycznia 2014 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina nauki o zarządzaniu) mgr Beaty Szymańskiej na temat:

"Satysfakcja klienta komercyjnego na rynku usług sanatoryjnych - jej determinanty i poziom"

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk (UŁ)
   
Recenzenci:

dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka, prof. SGGW
dr hab. Elżbieta Biesaga-Słomczewska, prof. UŁ

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


 Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 25 listopada 2013 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina nauki o zarządzaniu) mgr Anny Leszczyńskiej na temat:

"Źródła finansowania działań marketingowych przedsiębiorstw sektora MSP - determinanty i zakres wykorzystania"

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk (UŁ)
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Różański (UŁ)
prof. dr hab. Henryk Mruk (UEP)

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 28 października 2013 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina nauki o zarządzaniu) mgr Joanny Kuśmierek na temat:

"Kreowanie nowych produktów bankowych w bankowości detalicznej"

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk (UŁ)
   
Recenzenci:

dr hab. Krystyna Iwińska-Knop, prof. UŁ
dr hab. Jacek Otto, prof PŁ

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 08 lipca 2013 roku o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina nauki o zarządzaniu) mgra inż. Krzysztofa Paska na temat:

"Wpływ innowacyjności w sektorze B2B na zarządzanie procesami logistycznymi"

 

Promotor: dr hab. Jarosław Sosnowski, prof. UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ
prof. dr hab. Piotr Blaik (UO)

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


 Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 08 lipca 2013 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (dyscyplina nauki o zarządzaniu) mgr Marty Jabłońskiej na temat:

"Zarządzanie rozwojem systemu odnawialnych źródeł energii"

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Zieliński
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Różański (UŁ)
prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko (PB)

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 20 maja 2013 roku o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (w dyscyplinie nauki o zarządzaniu) mgr Moniki Fabińskiej na temat:

"Benchmarking regionalny jako instrument zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu"

 

Promotor: dr hab. Anna Rogut, prof. UŁ
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Bogdan Piasecki (UŁ)
prof. dr hab. Barbara Kożuch (UJ)

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 20 maja 2013 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (w dyscyplinie nauki o zarządzaniu) mgra Jerzego Tuszyńskiego na temat:

"Doradztwo gospodarcze dla małych i mikroprzedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa śląskiego"

 

Promotor: dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. UŁ
prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz (SAN w Łodzi)

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 22 kwietnia 2013 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (w dyscyplinie nauki o zarządzaniu) mgra Adama Wojsy na temat:

"Uwarunkowania procesu kierowania zespołami realizującymi projekty inwestycyjne
w sektorze nieruchomości komercyjnych
"

 

Promotor: prof. dr hab. Stefan Lachiewicz
   
Recenzenci:

dr hab. Wanda Błaszczyk, prof. UŁ
dr hab. Dagmara Lewicka, prof. AGH

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 25 marca 2013 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (w dyscyplinie nauki o zarządzaniu) mgr Agnieszki Kubackiej na temat:

"Koncepcja wdrażania zintegrowanego zarządzania gospodarką odpadami
na przykładzie Miasta Łodzi
"

 

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Markowski (UŁ)
   
Recenzenci:

dr hab. Danuta Stawasz, prof. UŁ
dr hab. Piotr Jeżowski, prof. SGH

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 25 lutego 2013 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (w dyscyplinie nauki o zarządzaniu) mgr Haliny Bernat na temat:

"Determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw w specjalnych strefach ekonomicznych
w Polsce
"

 

Promotor: dr hab. Wanda Błaszczyk, prof. UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Wojciech Nowak, prof. UŁ
dr hab. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof. PŁ

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 19 grudnia 2012 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (w dyscyplinie nauki o zarządzaniu) mgra Marka Ziółkiewicza na temat:

"Analiza czynników wpływających na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw sektora BPO/SSC na przykładzie Polski"

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Różański (UŁ)
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk (UŁ)
prof. dr hab. Bogumił Bernaś (UEWr)

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 26 listopada 2012 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (w dyscyplinie finanse) mgra Michała Wiatra na temat:

"Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej - propozycja modelu"

 

Promotor: dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ
prof. dr hab. Zbiogniew Messner (UEKt)

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 05 listopada 2012 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (w dyscyplinie nauki o zarządzaniu) mgra Andrzeja Szypko na temat:

"Fuzje i przejęcia jako szansa w procesie rozwoju przedsiębiorstw"

 

Promotor: dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ
dr hab. Szymon Cyfert, prof. UEP

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 27 czerwca 2012 roku o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (w dyscyplinie finanse) mgr Alicji Lefik-Szczepańskiej na temat:

"Sprawozdanie finansowe jako źródło użytecznej informacji ekonomicznej - propozycja nowej formuły sprawozdawczej dla uczelni publicznej"

 

Promotor: prof. dr hab. Ewa Walińska (UŁ)
   
Recenzenci:

dr hab. Wojciech Nowak, prof. UŁ
dr hab. Waldemar Gos, prof. USz

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 27 czerwca 2012 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (w dyscyplinie finanse) mgra Sławomira Jędrzejewskiego na temat:

"Wycena przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej a jego sprawozdanie finansowe"

 

Promotor: prof. dr hab. Ewa Walińska (UŁ)
   
Recenzenci:

dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ
prof. dr hab. Zbigniew Luty (UEWr)

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 25 czerwca 2012 roku o godz. 13.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (w dyscyplinie nauki o zarządzaniu) mgra Pawła Czyża na temat:

"Współrządzenie jako zasada zarządzania regionalnym systemem innowacji"

 

Promotor: dr hab. Anna Rogut, prof. UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB
dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 18 czerwca 2012 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (w dyscyplinie nauki o zarządzaniu) mgr Marzeny Syper-Jędrzejak na temat:

"Wpływ zarządzania karierą oraz programów praca-życie
na zmniejszenie stresu zawodowego menedżera XXI wieku
"

 

Promotor: prof. dr hab. Zdzisława Janowska (UŁ)
   
Recenzenci:

dr hab. Wanda Błaszczyk, prof. UŁ
prof. dr hab. Maria Kopertyńska (UEWr)

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 28 maja 2012 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (w dyscyplinie nauki o zarządzaniu) mgr Anny Wronki na temat:

"Rola certyfikatów produktowych i systemowych w komunikacji na rynku B2B"

 

Promotor: prof. dr hab. Maciej Urbaniak
   
Recenzenci:

dr hab. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ
dr hab. Katarzyna Szczepańska, prof. PW

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 14 maja 2012 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską (w dyscyplinie nauki o zarządzaniu) mgra Pawła Kuźbika na temat:

"Determinanty stosowania społecznej odpowiedzialności organizacji
w zarządzaniu klubem piłkarskim
"

 

Promotor: dr hab. Wandy Błaszczyk, prof. UŁ
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Zdzisława Janowska (UŁ)
prof. dr hab. Marek Lisiński (UEKr)

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 23 kwietnia 2012 roku o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Katarzyny Caban-Piaskowskiej na temat:

"Rozwój struktur sieciowych w usługach turystycznych"

 

Promotor: prof. dr hab. Czesław Sikorski
   
Recenzenci:

dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. UŁ
dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek, prof. UMCS

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 23 kwietnia 2012 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Melanii Brzozowskiej na temat:

"Ład informacyjny w farmaceutycznym ekosystemie biznesu"

 

Promotor: dr hab. Wanda Błaszczyk, prof. UŁ
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Czesław Sikorski
dr hab. Janusz Czekaj, prof. UEKr

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


 Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 26 marca 2012 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Anny Tarabasz temat:

"Komunikacja z klientem za pośrednictwem Internetu na przykładzie wybranych banków"

 

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Gregor
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk (UŁ)
dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 05 marca 2012 roku o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Jolanty Bieńkowskiej na temat:

"Bariery zaspokajania potrzeb pracowników w organizacji"

 

Promotor: prof. dr hab. Czesław Sikorski
   
Recenzenci:

dr hab. Wanda Błaszczyk, prof. UŁ
dr hab. Anna Rakowska, prof. UMCS

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 20 lutego 2012 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Anity Usielskiej na temat:

"Marketing wewnętrzny w kreowaniu wartości usługi edukacyjnej i satysfakcjonowaniu klientów"

 

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Gregor
   
Recenzenci:

dr hab. Elżbieta Biesaga-Słomczewska, prof. UŁ
prof. dr hab. Henryk Mruk

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 01 lutego 2012r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Magdaleny Jasiniak na temat:

"Efekty działalności przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych w sekcji przetwórstwa przemysłowego w regionie łódzkim - analiza porównawcza"

 

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Dębski (UŁ)
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Krystyna Dziworska (UGd)
dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 12 grudnia 2011r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Grzegorza Podgórskiego na temat:

"Koncepcja polityki bezpieczeństwa dla sieci i systemów informatycznych wyższych uczelni
w gospodarce opartej na wiedzy
"

 

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Zieliński
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Jerzy Różański
dr hab. Maria Mach, prof. UE w Katowicach

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 28 listopada 2011r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Izabeli Skadłubowicz na temat:

"Zastosowanie Balanced Scorecard w usprawnianiu funkcjonowania
urzędów skarbowych w Polsce
"

 

Promotor: dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ
dr hab. Janusz Czekaj, prof. UEKr

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 21 listopada 2011r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Justyny Starostki:

"Design jako czynnik zwiększania wartości produktu - na przykładzie polskiej i szwedzkiej branży meblarskiej"

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk
   
Recenzenci:

dr hab. Krystyna Iwińska-Knop, prof. UŁ
dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).
 


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 27 czerwca 2011r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Piotra Filipkowskiego na temat:

"Zarządzanie relacjami kupujący-sprzedający na rynkach elektronicznych z zastosowaniem technologii agentowych"

 

Promotor: prof. dr hab. Joanicjusz Nazarko (PB)
   
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Zieliński (UŁ)
dr hab. Nina Siemieniuk, prof. UwB

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 30 maja 2011r. o godz. 09.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Agaty Rudnickiej na temat:

"Uwarunkowania wewnętrzne wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa"

 

Promotor: dr hab. Maciej Urbaniak, prof. UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Jan Jeżak, prof. UŁ
prof. dr hab. Tadeusz Borys UEWr

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 11 kwietnia 2011r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Kamili Mataśki na temat:

"Partnerstwo publiczno-prywarne w Polsce i jego funkcjonowanie
na przykładzie wybranych projektów
"

 

Promotor: dr hab. Jerzy Rutkowski, prof. UŁ
   
Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Markowski (UŁ)
dr hab. Maria Kosek-Wojnar, prof. UEKr

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 04 kwietnia 2011r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Magdaleny Raszki na temat:

"Organizacyjne i społeczno-kulturowe czynniki wypalenia zawodowego kadry kierowniczej"

 

Promotor: prof. dr hab. Czesław Sikorski
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Zdzisława Janowska
prof. dr hab. Marek J. Stankiewicz UMKT

 Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 07 marca 2011r. o godz. 13.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Edyty Kowalskiej na temat:

"Teoria i praktyka zarządzania procesami rewitalizacji miast
w świetle doswiadczeń karjowych i zagranicznych
"

 

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Markowski
   
Recenzenci: dr hab. Danuta Stawasz, prof. UŁ
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (UEKr)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 29 listopada 2010r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Jacka Gada na temat:

"Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych"

 

Promotor: dr hab. Ewa Walińska, prof. UŁ
   
Recenzenci:

prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska (UGd)
dr hab. Jan Jeżak, prof. UŁ

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 22 listopada 2010r. o godz. 12.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Wioletty Krawiec na temat:

"Cykl życia produktu bankowego i jego implikacje dla polityki produktu w bankowości detalicznej"

 

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk
   
Recenzenci: dr hab. Stanisława Wilmańska-Sosnowska, prof. UŁ
prof. dr hab. Jerzy Węcławski (UMCS)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 15 listopada 2010r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Magdaleny Boskar na temat:

"Outsourcing sfery finansowo-księgowej jako metoda restrukturyzacji współczesnych przedsiębiorstw"

 

Promotor: dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. UŁ
   
Recenzenci:

dr hab. Wojciech A. Nowak, prof. UŁ
dr hab. Mirosław Krajewski, prof. UGd

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 8 listopada 2010r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Macieja Frendzla na temat:

"Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru
w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce
"

 

Promotor: prof. dr hab. Alicja Jaruga
   
Recenzenci: dr hab. Anna Szychta, prof. UŁ
prof. dr hab. Kazimierz Sawicki (USz)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 18 października 2010r. o 13.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Agnieszki Wencel temat:

"Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza
zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym
"

 

Promotor: dr hab. Ewa Walińska, prof. UŁ
   
Recenzenci: dr hab. Barbara Gierusz, prof. UGd
dr hab. Radosław Ignatowski, prof. UŁ

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 28 czerwca 2010r. o godz. 09.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Cezarego Szydłowskiego na temat:

"Dualizm władzy publicznej na poziomie województwa
a zarządzanie rozwojem regionalnym
"

 

Promotor: dr hab. Danuta Stawasz, prof. UŁ
   
Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisława Janowska (UŁ)
prof. dr hab. Barbara Kożuch (UJ)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 14 czerwca 2010r. o godz. 12.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Grażyny Wieteski temat:

"Zarządzanie ryzykiem w relacjach dostawca- odbiorca na rynku B2B"

 

Promotor: dr hab. Maciej Urbaniak, prof. UŁ
   
Recenzenci: dr hab. Jarosław Sosnowski, prof. UŁ
dr hab. Maciej Szymczak, prof. UEP

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 07 czerwca 2010r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Magdaleny Kalińskiej-Kuli na temat:

"Uwarunkowania realizacji badań marketingowych oraz ich użyteczność w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem (na przykładzie przedsiębiorstw regionu łódzkiego)"

 

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Gregor (UŁ)
   
Recenzenci: dr hab. Stanisława Wilmańska-Sosnowska, prof. UŁ
prof. dr hab. Zofia Kędzior (AE w Katowicach)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 31 maja 2010r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Małgorzaty Karpińskiej-Krakowiak na temat:

"Uwarunkowania transferu wizerunku marki
w sponsoringu wydarzeń kulturalnych
"

 

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Domański (UŁ)
   
Recenzenci: dr hab. Krystyna Iwińska-Knop, prof. UŁ
prof. dr hab. Jan W. Wiktor (UEKr)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podaje do wiadomości, że publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra inż. Marcina Kłaka została przełożona z 12 kwietnia 2010r. na 26 kwietnia br. na godz. 13.00. Obrona odbędzie się w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26. Temat rozprawy doktorskiej mgra inż. Marcina Kłaka brzmi:

"Zarządzanie wiedzą jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw
sektora wysokich technologii branży lotniczej
"

 

Promotor: dr hab. Jarosław Sosnowski, prof. UŁ
   
Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk (UŁ)
prof. dr hab. Marian Strużycki (SGH)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 12 kwietnia 2010r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra inż. Marcina Kłaka na temat:

"Zarządzanie wiedzą jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw
sektora wysokich technologii branży lotniczej
"

 

Promotor: dr hab. Jarosław Sosnowski, prof. UŁ
   
Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk (UŁ)
prof. dr hab. Marian Strużycki (SGH)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


 

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 22 lutego 2010 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Doroty Żelaznej-Jochim na temat:

 "Koncepcja zarządzania jakością w realizacji inwestycji komunalnych
(na przykładzie gminy Łódź)"

 

Promotor: prof. dr hab.Tadeusz Markowski
   
Recenzenci:

dr hab. Danuta Stawasz, prof. UŁ
dr hab. Ryszard Brol, prof. UEWr
dr hab. Tadeusz Wawak, prof. UJ

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego
( Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 07 grudnia 2009 r. o godz. 12.00 w sali nr 111 przy ul. Matejki 22/26 (budynek Wydziału Zarządzania UŁ)odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Przemysława Czajora na temat:

 "Rola rachunkowości zarządczej w zarządzaniu polskimi elektrowniami
w warunkach liberalizacji rynku energii elektrycznej"

 

Promotor: dr hab. Irena Sobańska, prof. nadzw. UŁ
   
Recenzenci: dr hab. Anna Szychta, prof. nadzw. UŁ
prof. dr hab. Jerzy Gierusz, UGd

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego ( Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 07 grudnia 2009 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Magdaleny Ratalewskiej na temat:

 "Rola wizerunku szkoły wyższej w budowaniu przewagi konkurencyjnej
na rynku dydaktyki internetowej"

 

Promotor: dr hab. Janusz Zrobek, prof. nadzw. UŁ
   
Recenzenci: prof. dr hab. Bogdan Gregor, UŁ
dr hab. Magdalena K. Wyrwicka, prof. nadzw. PP

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego ( Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 16 listopada 2009r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Anny Jurewicz na temat:

"Ujawnianie informacji o segmentach działalności przedsiębiorstwa
jako wyraz ewolucji sprawozdawczości finansowej"

 

Promotor: dr hab. Ewa Walińska, prof. nadzw. UŁ
   
Recenzenci: dr hab. Ewa Śnieżek, prof. nadzw. UŁ
dr hab. Waldemar Dotkuś, prof. nadzw. UEWr

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że 09 listopada 2009 r. o godz. 12.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Izabeli Bednarskiej-Wnuk na temat:

 "Rola dyrektora w zarządzaniu szkołą publiczną"

 

Promotor: dr hab. Wanda Błaszczyk, prof. nadzw. UŁ
   
Recenzenci: dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. nadzw. UŁ
dr hab. Anna Rakowska, prof. nadzw. PL

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego ( Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 29 czerwca 2009r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Katarzyny Szymańskiej na temat:

"Kulturowe uwarunkowania zmian w funkcjonowaniu urzędu administracji publicznej"

 

Promotor: prof. dr hab. Czesław Sikorski UŁ
   
Recenzenci: dr hab. Wanda Błaszczyk, prof. nadzw. UŁ
dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek, prof. nadzw. UMCS

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 22 czerwca 2009r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Renaty Czechowskiej na temat:

"Rola kadry kierowniczej w kreowaniu organizacji opartej na wiedzy"

 

Promotor: prof. dr hab. Zdzisława Janowska UŁ
   
Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Sikorski UŁ
prof. dr hab. Zdzisław Jasiński UEWr

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 27 kwietnia 2009 r. o godz. 12.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Magdaleny Kowalczyk na temat:

"Budżetowanie jako instrument wspierania zarządzania finansami gmin w Polsce"

 

Promotor: dr hab. Marian Walczak, prof. nadzw. UŁ
   
Recenzenci: prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz, (UE w Poznaniu)
dr hab. Wojciech A. Nowak, prof. nadzw. UŁ

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 30 marca 2009 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Doroty Starzyńskiej na temat:

"Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność sektorów gospodarki i przedsiębiorstw kraju goszczącego na przykładzie Polski"

 

Promotor: dr hab. Jerzy Różański, prof. nadzw. UŁ
   
Recenzenci: prof. dr hab. Bogumił Bernaś, (UE we Wrocławiu)
dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. nadzw. UŁ

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 2 marca 2009 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Ryszarda Jędrzejczaka na temat:

"Ekspansja korporacji międzynarodowych na rynki zagraniczne - ujęcie organizacyjne i marketingowe"

 

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Gregor, prof. zw. UŁ
   
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk, prof. zw. UŁ
dr hab. Jacek Otto, prof. nadzw. PŁ

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 16 lutego 2009 r. o godz. 12.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Bartłomieja Kurzyka na temat:

"Product placement jako narzędzie wspierania marki - możliwości a zakres wykorzystania na rynku filmów kinowych w Polsce"

 

Promotor: dr hab. Stanisław Gajewski, prof. nadzw UŁ
   
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor (UŁ)
dr hab. Jacek Kall, prof. nadzw. UE w Poznaniu

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 22 grudnia 2008 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Roberta Walaska na temat:

"Zarządzanie relacjami z klientem jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa"

 

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Gregor
   
Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Mruk
dr hab. Stanisława Wilmańska-Sosnowska, prof. nadzw. UŁ

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 3 listopada 2008 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Małgorzaty Grzegorczyk na temat:

"Pomiar działań i efektów zarządzania relacjami z klientami"

 

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Gregor
   
Recenzenci: dr hab. Jacek Otto, prof. nadzw. PŁ
dr hab. Krystyna Iwińska-Knop, prof. nadzw. UŁ

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 29 października 2008 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Magdaleny Zalewskiej na temat:

"Komunikowanie się w organizacji - studium prakseologiczne"

 

Promotor: dr hab. Wanda Błaszczyk, prof. nadzw. UŁ
   
Recenzenci: dr hab. Janusz Czekaj, prof. nadzw. UE
Prof. zw. dr hab. Czesław Sikorski

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 20 października 2008 r. o godz. 12.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Beaty Glinkowskiej na temat:

"Zarządzanie procesem tworzenia grupy kapitałowej na rynku usług pocztowych w Polsce - na przykładzie przedsiębiorstwa państwowego Poczta Polska"

 

Promotor: dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. nadzw. UŁ
   
Recenzenci: dr hab. Henryk Babis, prof. nadzw. US
dr hab. Jerzy Różański, prof. nadzw. UŁ

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 6 października 2008 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Martina Daligi na temat:

"Wykorzystanie modelowania referencyjnego oraz metodyki 6σ do optymalizacji procesów IT"

Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński
   
Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski
dr hab. Gabriela Idzikowska, prof. UŁ

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 15 września 2008 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgra Tomasza Woźniaka na temat:

"Rola czynnika zabawy w budowaniu relacji marki z konsumentem w Internecie"

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Domański
   
Recenzenci: prof. dr hab. Bogna Pilarczyk
dr hab. Jarosław Sosnowski, prof. UŁ

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 2 czerwca 2008 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Jacka Kalinowskiego na temat:

"Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w systemie informacyjnym rachunkowości zorientowanym na zarządzanie projektami długoterminowymi"

Promotor: dr hab. Irena Sobańska, prof. nadzw. UŁ
   
Recenzenci: dr hab. Ewa Walińska, prof. nadzw. UŁ
dr hab. Anna Karmańska, prof. nadzw. SGH

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 2 czerwca 2008 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Joanny Fornalczyk na temat:

"Uwarunkowania zarządzania działalnością polskich przedsiębiorstw dokonujących bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rynku chińskim"

Promotor: dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. UŁ
   
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk
dr hab. Halina Piekarz, prof. UE

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 21 kwietnia 2008 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Grażyny Tatki na temat:

"Determinanty lojalności konsumentów wobec marek produktów"

Promotor: dr hab. Jarosław Sosnowski, prof. UŁ
   
Recenzenci: dr hab. Janusz Zrobek, prof. UŁ
prof. dr hab. Ewa Kieżel

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 14 kwietnia 2008 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. mgr. Jerzego Choroszczaka i Marka Mikulca na temat:

"Zarządzanie zmianami w polskich kopalniach w latach 1997-2004"

Promotor: dr hab. Anna Fornalczyk, prof. nadzw.
   
Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Stachowicz
prof. dr hab. inż. Jerzy S. Zieliński

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 31 marca 2008 r. o godz. 11.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Waldemara Walczaka na temat:

"Rola zarządzania wiedzą w procesie kreowania kapitału intelektualnego"

Promotor: dr hab. Bogusław Kaczmarek, prof. nadzw.
   
Recenzenci: dr hab. Wanda Błaszczyk, prof. nadzw.
dr hab. Zbigniew Malara, prof. nadzw.

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 17 marca 2008 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Pawła Sekuły na temat:

"Pomiar kosztu kapitału własnego dla potrzeb wyceny akcji w warunkach polskiego rynku kapitałowego"

Promotor: dr hab. Jerzy Różański, prof. nadzw.
   
Recenzenci: dr hab. Dariusz Zarzecki, prof. nadzw.
prof. dr hab. Wiesław Dębski

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 10 marca 2008 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Katarzyny Wach-Grzybowskiej na temat:

"Wpływ strategii CRM na kształtowanie wartości związku z klientem (na przykładzie operatorów polskiej telefonii komórkowej w latach 2001-2004)"

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Domański
   
Recenzenci: dr hab. Krystyna Iwińska-Knop, prof. nadzw.
prof. dr hab. Danuta Surówka-Marszałek

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 3 marca 2008 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Joanny Piorunowskiej-Kokoszko na temat:

"Zarządzanie ryzykiem jako element procesu podejmowania decyzji o fuzji lub przejęciu przedsiębiorstwa"

Promotor: dr hab. Jan Jeżak, prof. nadzw.
   
Recenzenci: dr hab. Jerzy Różański, prof. nadzw.
prof. dr hab. Cezary Suszyński

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 25 lutego 2008 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Marii Świderek na temat:

"Składka jako instrument zarządzania w praktyce regionalnych organizacji powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce"

Promotor: dr hab. Jerzy Rutkowski, prof. nadzw.
   
Recenzenci: prof. dr hab. Antoni Kożuch
dr hab. Wanda Błaszczyk, prof. nadzw.

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 11 lutego 2008 r. o godz. 12.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Marty Hereźniak na temat:

"Efekt kraju pochodzenia i możliwości jego wykorzystania w procesie budowania marki narodowej"

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Domański
   
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk
dr hab. Renata Oczkowska, prof. nadzw.

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 18 lutego 2008 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Dominiki Kaczorowskiej-Spychalskiej na temat:

"Działania marketingowe wydawców książek na rozwijających się rynkach internetowych"

Promotor: Dr hab. Jarosław Sosnowski, prof. UŁ
   
Recenzenci: dr hab. Jacek Otto, prof. PŁ
prof. dr hab. Bogdan Gregor

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 28 stycznia 2008 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Marka Sempacha na temat:

"Rola agencji marketingowych w procesie budowania wizerunku partii na polskim rynku politycznym"

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Domański
   
Recenzenci: dr hab. Krystyna Iwińska-Knop, prof. nadzw UŁ
prof. dr hab. Jan W. Wiktor

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 17 grudnia 2007 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Justyny Anders na temat:

"Wpływ otoczenia administracyjnego na efektywność funduszy strukturalnych UE w zakresie wspierania przedsiębiorczości"

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Domański
   
Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk
prof. dr hab. Barbara Kożuch

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 10 grudnia 2007 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Patryka Gałuszki na temat:

"Wykorzystanie instrumentów marketingowych na rynku fonograficznym"

Promotor: dr hab. Janusz Zrobek, prof. nadzw.
   
Recenzenci: prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw.
dr hab. Jarosław Sosnowski, prof. nadzw.

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 3 grudnia 2007 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Tomasza B. Kalinowskiego na temat:

"Rola systemów zarządzania jakością we wprowadzaniu innowacji produktowych i organizacyjnych"

Promotor: dr hab. Maciej Urbaniak, prof. UŁ
   
Recenzenci: dr hab. Robert Karaszewski, prof. UMK
dr hab. Edward Stawasz, prof. UŁ

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 19 listopada 2007 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Doroty Sikory-Fernandez na temat:

"Uwarunkowania efektywnego zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi w gminie"

Promotor: prof. UŁ dr hab. Danuta Stawasz
   
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Alojzy Zalewski
prof. UŁ dr hab. Jerzy Rutkowski

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 12 listopada 2007 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Leszka Bohdanowicza na temat:

"Profesjonalizm w funkcjonowaniu rad nadzorczych spółek akcyjnych"

Promotor: prof. UŁ dr hab. Jan Jeżak
   
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Magdalena Jerzemowska
prof. UŁ dr hab. Jerzy Różański

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 5 listopada 2007 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Tomasza Jochima na temat:

"Zarządzanie rewitalizacją śródmieścia Łodzi w świetle doświadczeń francuskich i niemieckich"

Promotor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski (UŁ)
   
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Tadeusz Kudłacz (UE w Krakowie)
prof. UŁ dr hab. Danuta Stawasz

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 17 września 2007 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Aleksandry Knop na temat:

"Business process standardization versus decentralization - the dilemma between a global approach and local implementation (based on an example of the automotive financial services sector)"

w języku polskim:

"Standaryzacja a decentralizacja procesów biznesowych - wybór pomiędzy podejściem globalnym a podejściem lokalnym (na przykładzie sektora samochodowych usług finansowych)"

Promotor: prof. UŁ dr hab. Jan Jeżak
   
Recenzenci: prof. SGH dr hab. Piotr Płoszajski
prof. UŁ dr hab. Maciej Urbaniak

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 6 lipca 2007 r. o godz. 09.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Magdaleny Nowak na temat:

"Zintegrowane zarządzanie rozwojem infrastruktury technicznej w gminie"

Promotor: prof. UŁ dr hab. Danuta Stawasz
   
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Barbara Kożuch
prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 2 lipca 2007 r. o godz. 09.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Joanny Dzieńdziory na temat:

"Rola okresowych ocen pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji na przykładzie Służby Celnej"

Promotor: prof. UŁ dr hab. Wanda Błaszczyk
   
Recenzenci: prof. AE dr hab. Janusz Czekaj
prof. UŁ dr hab. Bogusław Kaczmarek

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 25 czerwca 2007 r. o godz. 09.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Dagmary Chachuły na temat:

"Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w controllingu w przedsiębiorstwie"

Promotor: prof. UŁ dr hab. Marian Walczak
   
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Edward Nowak
prof. UŁ dr hab. Ewa Walińska

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu dniu 11 czerwca 2007 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbędzie się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Katarzyny Januszkiewicz na temat:

"Uwarunkowania orientacji pracowników na rozwój zawodowy"

Promotor: prof. UŁ dr hab. Wanda Błaszczyk
   
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki
prof. zw. dr hab. Czesław Sikorski

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu dniu 29 stycznia 2007 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Mariusza Zarzyckiego na temat:

"Audyt środowiska zintegrowanych systemów informatycznych i jego rola w zapewnieniu bezpieczeństwa informacji."

Promotor: prof. nadzw. UŁ dr hab. Gabriela Idzikowska
   
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Turyna
prof. dr hab. Jerzy S. Zieliński

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu dniu 18 grudnia 2006 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Philippa Steinkampa na temat:

"Internationale Forschungs-und Entwicklungskooperationen von deutschen KMU - am Beispiel des Landes Brandenburg".

Promotor: prof. dr hab. Wojciech Grzegorczyk
   
Recenzenci: dr hab. Anna Rogut (prof. UŁ)
prof. dr hab. Jerzy Węcławski (UMCS)
prof. dr hab. Ulli Arnold (Uniwersytet w Stuttgarcie)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu dniu 13 listopada 2006 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Jana Michalaka na temat:

"Wpływ globalizacji na pomiar wyników ekonomicznych w rachunkowości zarządczej przedsiębiorstw".

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Irena Sobańska (UŁ)
   
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Alicja Jaruga
prof. zw. dr hab. Sławomir Sojak (UMK)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 30 października 2006 r. o godz. 11.45 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. inż. Andrzeja Daniluka na temat:

"Analiza działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw branży mleczarskiej województwa podlaskiego".

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Kowalczewski (Politechnika Białostocka)
   
Recenzenci: prof. dr hab. Bazyli Poskrobko (Uniwersytet w Białymstoku)
dr hab. Jerzy Różański (prof. UŁ)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 30 października 2006 r. o godz. 9.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Aleksandry Czarneckiej na temat:

"Rola restrukturyzacji w procesach zarządzania przedsiębiorstwami gospodarki komunalnej na przykładzie gminy Częstochowa".

Promotor: dr hab. Bogusław Kaczmarek (prof. UŁ)
   
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz (AE w Poznaniu)
dr hab. Jerzy Różański (prof. UŁ)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 23 października 2006 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Macieja Turały na temat:

"Zintegrowane zarządzanie finansami gmin a ich rozwój społeczno-gospodarczy".

Promotor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski (UŁ)
   
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Jerzy Hausner (AE w Krakowie)
prof. dr hab. Jerzy Rutkowski (UŁ)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 9 października 2006 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Agnieszki Piotrowskiej-Piątek na temat:

"Wizerunek stacji radiowej jako determinanta wyboru radiowego medium reklamowego".

Promotor: prof. dr hab. Jarosław Sosnowski (UŁ)
   
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Marian Strużycki (SGH)
prof. dr hab. Krystyna Iwińska-Knop (UŁ)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 9 października 2006 r. o godz. 12.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Marka Szcześniaka na temat:

"Wyzwania rozwojowe dla systemu bankowego w Polsce w świetle szans i zagrożeń związanych z Nową Umową Kapitałową".

Promotor: prof. dr hab. Jerzy Różański (UŁ)
   
Recenzenci: prof. dr hab. Irena Pyka (AE w Katowicach)
Prof. zw. dr hab. Wojciech Grzegorczyk (UŁ)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 21 września 2006 r. o godz. 13.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Małgorzaty Striker na temat:

"Delegowanie uprawnień jako metoda zarządzania szpitalem w Polsce".

Promotor: prof. zw. dr hab. Zdzisława Janowska
   
Recenzenci: prof. nadzw. dr hab. Wanda Błaszczyk (UŁ)
dr hab. Stanisław Chełpa (AE we Wrocławiu)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 21 września 2006 r. o godz. 11.15 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Wojciecha Ulrycha na temat:

"Wartościowanie pracy i ocena pracownicza jako narzędzia różnicowania wynagrodzeń na przykładzie wybranych przedsiębiorstw regionu łódzkiego".

Promotor: prof. zw. dr hab. Zdzisława Janowska
   
Recenzenci: prof. nadzw. dr hab. Wanda Błaszczyk (UŁ)
prof. nadzw. dr hab. Wanda Kopertyńska
(AE we Wrocławiu)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 25 września 2006 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Anny Lemańskiej-Majdzik na temat:

"Czynniki sukcesu firm powstałych w wyniku samozatrudnienia".

Promotor: dr hab. Edward Stawasz (prof. UŁ)
   
Recenzenci: dr hab. Anna Rogut (prof. UŁ)
prof. dr hab. Krystyna Jędralska (AE w Katowicach)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 18 września 2006 r. o godz. 11.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Aleksandry Krawczyńskiej na temat:

"Zaufanie do lekarza w postrzeganiu jakości usług medycznych".

Promotor: prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor (UŁ)
   
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Henryk Mruk (AE w Poznaniu)
dr hab. Maciej Urbaniak (UŁ)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 18 września 2006 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Joanny Michalak na temat:

"Rola fazy preparacji w procesie realizacji zmian organizacyjnych".

Promotor: prof. zw. dr hab. Zofia Mikołajczyk
   
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Czesław Sikorski (UŁ)
prof. dr hab. Małgorzata Czerska (UG)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 26 czerwca 2006 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Małgorzaty Smolarek na temat:

"Planowanie strategiczne w małej firmie-specyfika, ograniczenia, metody".

Promotor: dr hab. prof. UŁ Edward Stawasz
   
Recenzenci: dr hab. prof. SGH Krystyna Poznańska
dr hab. prof. UŁ Jan Jeżak

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 24 kwietnia 2006 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Michała Klepki na temat:

"Regionalna Strategia Innowacji jako wynik zintegrowanego podejścia do podnoszenia innowacyjności MSP".

Promotor: dr hab. Anna Rogut (prof. UŁ)
   
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Bogdan Piasecki (UŁ)
prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz (SGH)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 20 marca 2006 r. o godz. 12.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Konrada Rokoszewskiego na temat:

"Kształtowanie partnerstwa jako czynnik rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw".

Promotor: prof. UŁ dr hab. Stanisław Gajewski
   
Recenzenci: dr hab. Teresa Łuczka (prof. PP)
dr hab. Edward Stawasz (prof. UŁ)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 27 marca 2006 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Sylwii Kosiorek na temat:

"Uczestnictwo firm konsultingu menedżerskiego w procesie zmian w przedsiębiorstwach".

Promotor: prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk
   
Recenzenci: dr hab. Wanda Błaszczyk (prof. UŁ)
prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz (SGH)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 27 marca 2006 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Katarzyny Kolasińskiej-Morawskiej na temat:

"Uwarunkowania rozwoju handlu wielkopowierzchniowego oraz jego wpływ na zachowania nabywców".

Promotor: prof. zw. dr hab. Bogdan Gregor
   
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Karwowski (USz)
dr hab. Krystyna Iwińska-Knop (UŁ)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 10 października 2005 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Ewy Knap na temat:

"Przejęcie przedsiębiorstwa jako szczególny rodzaj zmiany organizacyjnej".

Promotor: prof. zw. dr hab. Zofia Mikołajczyk
   
Recenzenci: prof. dr hab. Michał Trocki (SGH)
dr hab. Jerzy Różański (prof. nadzw. UŁ)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 19 września 2005 r. o godz. 12.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Pawła Bryły na temat:

"Stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich przy pomocy programu SAPARD (na przykładzie województwa łódzkiego)".

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Domański
   
Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Surówka-Marszałek (AE w Krakowie)
dr hab. Anna Rogut

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 1 czerwca 2005 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Bożenny Barbachowskiej na temat:

"Organizacja czasu pracy naczelnej kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłowych".

Promotor: dr hab. Wanda Błaszczyk (prof. nadzw. UŁ)
   
Recenzenci: dr hab. Janusz Czekaj (prof. nadzw. AE w Krakowie)
prof. dr hab. Władysław Kobyliński (UŁ)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 18 kwietnia 2005 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Agaty Szydlik-Leszczyńskiej na temat:

"Kwalifikacje absolwentów wybranych kierunków wyższych uczelni technicznych w świetle potrzeb rynku pracy".

Promotor: prof. dr hab. Zdzisława Janowska
   
Recenzenci: dr hab. Wacław Jarmołowicz (prof. nadzw. AE w Poznaniu)
dr hab. Maria Stolarska (prof. nadzw. PŁ)
dr hab. Wanda Błaszczyk (prof. nadzw. UŁ)

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).


Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 20 maja 2005 r. o godz. 10.30 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr. Tomasza Króla na temat:

"Wykorzystanie komunikacji marketingowej w działalności publicznych instytucji kultury (na tle specyfiki produktów i potrzeb kulturalnych)".

Promotor: prof. nadzw. UŁ . dr hab. Stanisław Gajewski
   
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Wojciech Grzegorczyk (UŁ)
prof. AE. dr hab. Grazyna Światowy (AE we Wrocławiu)

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu

7 marca 2005 r. o godz. 11.00

w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła siesię publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

mgr. Dominika Drzazgi

na temat:

"Interaktywny model proekologicznego zarządzania gospodarką energetyczną i przestrzenną w rozwoju miasta"

Promotor: prof. zw. dr hab. Tadeusz Markowski
   
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Jerzy Zieliński (UŁ)
prof. zw. dr hab. Tadeusz Borys

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu 31 stycznia 2005 r. o godz. 11.00 w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr Joanny Stępień-Andrzejewskiej na temat:

"Skutki finansowe transakcji zabezpieczających w rachunkowości".

Promotor: dr hab. Irena Sobańska (prof. nadzw. UŁ)
   
Recenzenci: prof. zw. dr hab. Alicja Jaruga (UŁ)
dr hab. Bronisław Micherda (prof. AE w Krakowie)

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu

22 listopada 2004 r. o godz. 11.30

w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

mgr Joanny Krygier

na temat:

"Rola systemów dystrybucji wykorzystujących Internet w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej firm na polskim rynku IT".

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Domański
   
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Wiktor (AE w Krakowie)
prof. nadzw. UŁ dr hab. Jarosław Sosnowski

Dziekan i Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w dniu

22 listopada 2004 r. o godz. 11.30

w sali posiedzeń Rady Wydziału Zarządzania przy ul. Matejki 22/26 odbyła się publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

mgr Kingi Stopczyńskiej

na temat:

"Sponsoring jako narzędzie kreowania wizerunku organizacji".

Promotor: prof. dr hab. Bogdan Gregor
   
Recenzenci: prof. dr hab. Jan Wiktor (AE w Krakowie)
prof. nadzw. UŁ dr hab. Stanisława Wilmańska-Sosnowska

Z rozprawami doktorskimi można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. J. Matejki 34/38).