Rachunkowość

 

 

Czy wiecie, że kierunek Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UŁ powstał jako pierwszy w Polsce? A to wszystko dzięki inicjatywie pracowników Katedry Rachunkowości naszego Wydziału, jednego z najlepszych ośrodków naukowo-badawczych w kraju w dziedzinie rachunkowości, rozpoznawanego również za granicą. Katedra ta, określana mianem łódzkiej szkoły rachunkowości, z około 70 letnim doświadczeniem naukowym, badawczym i praktycznym, wielokrotnie współuczestniczyła w opracowaniu zmian legislacyjnych w polskiej rachunkowości. Studenci tego kierunku mają unikalną szansę zdobywać wiedzę w połączeniu z jej praktycznym zastosowaniem pod okiem wybitnych specjalistów.

 

Program studiów powstał we współpracy ze specjalistami - praktykami i  jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku. Studenci poznają między innymi formy prowadzenia ewidencji gospodarczej, podstawy prawne działalności gospodarczej, zasady sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz podstawy controllingu w przedsiębiorstwie.

 
Akredytacja ACCA
Wydział Zarządzania posiada akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, jednej z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości. Członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów. Akredytacja na Wydziale zwalnia absolwentów I stopnia kierunku Rachunkowość z egzaminów F1, F2, F3, F4, F6. Kwalifikacje można rozpocząć już w trakcie studiów i uzyskać zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.
Sprawdź, jakie są warunki kwalifikacji ACCA dla studentów! Czytaj więcej... 


Inne certyfikaty
Studenci mają możliwość uzyskania w trakcie zajęć certyfikatu informującego o znajomości oprogramowania wykorzystywanego do badania sprawozdań finansowych. Certyfikat jest wystawiany przez zewnętrzną firmę Datev.pl – największego dostawcę oprogramowania do badania sprawozdań finansowych na rynku polskim i wiodącego na rynku niemieckim.

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Finanse przedsiębiorstw
Prawo podatkowe
Rachunkowość finansowa
Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości
Sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych
System finansowo-księgowy
Podstawy rachunkowości zarządczej/controllingu
Rachunkowość a podatki

 

Aktywność naszych studentów

 

Studenckie Koło Naukowe SIGMA działające przy Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ jest najstarszym Kołem Rachunkowości w Polsce. Na przestrzeni trzydziestu czterech lat działalności Koło osiągnęło wiele sukcesów naukowych takich jak duża liczba opublikowanych referatów, zwycięstwa i wyróżnienia w konkursach oraz udział w wielu znaczących konferencjach, seminariach i debatach. Do kluczowych projektów realizowanych przez Koło SIGMA należą: cykliczna Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON, zajęcia dla studentów I roku Rachunkowość 5+, Akademia Rachunkowości SIGMA - cykl szkoleń i warsztatów skierowanych do studentów Wydziału Zarządzania organizowanych w semestrze letnim, SIGMA w szkole - warsztaty dla młodzieży. Każdy student zainteresowany tematyką finansów i rachunkowości może ubiegać się o członkostwo w SIGMIE.

sigma.sknr.pl/

 

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci kierunku Rachunkowość na Wydziale Zarządzania wyróżniają się wiedzą o innowacyjnym podejściu do rachunkowości uwzględniającym dynamiczne zmiany w otoczeniu podmiotów gospodarczych, potrafią projektować systemy rachunkowości dopasowane do potrzeb modelu biznesowego danego przedsiębiorstwa. Wykazują bardzo dobrą znajomość języków obcych na poziomie B2 oraz narzędzi informatycznych. Są profesjonalnie przygotowani do podjęcia pracy w biurach rachunkowych, w biurach doradztwa podatkowego, w firmach BPO, w firmach audytorskich, w działach księgowości, działach controllingu w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, na takich stanowiskach jak: specjalista ds. rachunkowości finansowej, specjalista ds. rachunkowości podatkowej, specjalista ds. rachunkowości zarządczej, doradca podatkowy, samodzielny księgowy, asystent dyrektora finansowego.
 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 80 (min. 35)

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

Kierunek Rachunkowość należy do grupy kierunków FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny finansów i rachunkowości. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów.

Kierunek jest uruchamiany przy min. liczbie 30 chętnych. 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]


Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Michał Wiatr
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Ewa Walińska, prof. dr hab. Anna Szychta,  Zbigniew Czupryniak (praktyk)

 

Rachunkowość

 

 

Czy wiecie, że kierunek Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UŁ powstał jako pierwszy w Polsce? A to wszystko dzięki inicjatywie pracowników Katedry Rachunkowości naszego Wydziału, jednego z najlepszych ośrodków naukowo-badawczych w kraju w dziedzinie rachunkowości, rozpoznawanego również za granicą. Katedra ta, określana mianem łódzkiej szkoły rachunkowości, z około 70 letnim doświadczeniem naukowym, badawczym i praktycznym, wielokrotnie współuczestniczyła w opracowaniu zmian legislacyjnych w polskiej rachunkowości. Studenci tego kierunku mają unikalną szansę zdobywać wiedzę w połączeniu z jej praktycznym zastosowaniem pod okiem wybitnych specjalistów.

 

Program studiów powstał we współpracy ze specjalistami - praktykami i  jest na bieżąco dostosowywany do aktualnych potrzeb rynku. Studenci poznają między innymi formy prowadzenia ewidencji gospodarczej, podstawy prawne działalności gospodarczej, zasady sporządzania i analizy sprawozdań finansowych oraz podstawy controllingu w przedsiębiorstwie.

 
Akredytacja ACCA
Wydział Zarządzania posiada akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości, jednej z najpopularniejszych i najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z dziedziny rachunkowości. Członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów. Akredytacja na Wydziale zwalnia absolwentów I stopnia kierunku Rachunkowość z egzaminów F1, F2, F3, F4, F6. Kwalifikacje można rozpocząć już w trakcie studiów i uzyskać zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.
Sprawdź, jakie są warunki kwalifikacji ACCA dla studentów! Czytaj więcej... 


Inne certyfikaty
Studenci mają możliwość uzyskania w trakcie zajęć certyfikatu informującego o znajomości oprogramowania wykorzystywanego do badania sprawozdań finansowych. Certyfikat jest wystawiany przez zewnętrzną firmę Datev.pl – największego dostawcę oprogramowania do badania sprawozdań finansowych na rynku polskim i wiodącego na rynku niemieckim.

 

Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów

 

Finanse przedsiębiorstw
Prawo podatkowe
Rachunkowość finansowa
Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości
Sporządzanie i analiza sprawozdań finansowych
System finansowo-księgowy
Podstawy rachunkowości zarządczej/controllingu
Rachunkowość a podatki

 

Aktywność naszych studentów

 

Studenckie Koło Naukowe SIGMA działające przy Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ jest najstarszym Kołem Rachunkowości w Polsce. Na przestrzeni trzydziestu czterech lat działalności Koło osiągnęło wiele sukcesów naukowych takich jak duża liczba opublikowanych referatów, zwycięstwa i wyróżnienia w konkursach oraz udział w wielu znaczących konferencjach, seminariach i debatach. Do kluczowych projektów realizowanych przez Koło SIGMA należą: cykliczna Ogólnopolska Konferencja Naukowa SIGMA MARATON, zajęcia dla studentów I roku Rachunkowość 5+, Akademia Rachunkowości SIGMA - cykl szkoleń i warsztatów skierowanych do studentów Wydziału Zarządzania organizowanych w semestrze letnim, SIGMA w szkole - warsztaty dla młodzieży. Każdy student zainteresowany tematyką finansów i rachunkowości może ubiegać się o członkostwo w SIGMIE.

sigma.sknr.pl/

 

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci kierunku Rachunkowość na Wydziale Zarządzania wyróżniają się wiedzą o innowacyjnym podejściu do rachunkowości uwzględniającym dynamiczne zmiany w otoczeniu podmiotów gospodarczych, potrafią projektować systemy rachunkowości dopasowane do potrzeb modelu biznesowego danego przedsiębiorstwa. Wykazują bardzo dobrą znajomość języków obcych na poziomie B2 oraz narzędzi informatycznych. Są profesjonalnie przygotowani do podjęcia pracy w biurach rachunkowych, w biurach doradztwa podatkowego, w firmach BPO, w firmach audytorskich, w działach księgowości, działach controllingu w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, na takich stanowiskach jak: specjalista ds. rachunkowości finansowej, specjalista ds. rachunkowości podatkowej, specjalista ds. rachunkowości zarządczej, doradca podatkowy, samodzielny księgowy, asystent dyrektora finansowego.
 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 80 (min. 35)

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

Kierunek Rachunkowość należy do grupy kierunków FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ. Przez pierwszy rok wszyscy studenci grupy kierunków uczęszczają na zajęcia wspólne z dziedziny finansów i rachunkowości. Na II semestrze wybierany jest kierunek studiów.

Kierunek jest uruchamiany przy min. liczbie 30 chętnych. 

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]


Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Michał Wiatr
Członkowie Rady Programowej: prof. dr hab. Ewa Walińska, prof. dr hab. Anna Szychta,  Zbigniew Czupryniak (praktyk)

 Print