Zarządzanie

 

Jeśli chcecie zostać specjalistami w zakresie zarządzania, wiedzieć, jak rozwijać i udoskonalać organizację, kierunek Zarządzanie jest adresowany do Was. Program studiów obejmuje przedmioty ogólnomenedżerskie takie jak podstawy zarządzania, ekonomię, podstawy działalności biznesowej, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, podstawy marketingu, prawo cywilne i handlowe, podstawy zarządzania procesami operacyjnymi.

 

Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie to bardzo dobry początek kształcenia dla tych, którzy nie są jeszcze w pełni zdecydowani, którą z dziedzin nauk ekonomicznych wybrać. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zarówno specjalizować się w obszarze marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi czy zarządzania publicznego jak i kontynuować kształcenie na takich kierunkach jak Finanse i rachunkowość, Logistyka czy Prawo podatkowe i rachunkowość.

 

Dzięki aktywnej współpracy Wydziału Zarządzania z otoczeniem biznesowym, macie szanse realizować praktyki zawodowe w największych polskich firmach oraz międzynarodowych korporacjach.

 

Rada Biznesu
Rada Biznesu funkcjonuje przy Wydziale Zarządzania UŁ od 2003 roku. Zrzesza liderów biznesu głównie z województwa łódzkiego. Należą do niej takie firmy jak PZU, BZ WBK, Infosys, Gatta, PKO Bank Polski, PGE. Dzięki bliskiej współpracy z biznesem na studentów czekają staże i praktyki w firmach, zajęcia z praktykami, kursy i szkolenia, wykłady praktyków biznesu, spotkania z przedstawicielami firm i instytucji. Rada Biznesu uczestniczy także w tworzeniu i zmianach programów kształcenia, aby bardziej dostosować je do wymagań rynku pracy.

 

Aktywność naszych studentów

 

Na aktywnych studentów kierunku Zarządzanie czekają: Studenckie Koło Naukowe BIZAKTYWNE, Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM oraz Studenckie Koło Naukowe FEIM.

Celem działalności SKN BIZAKTYWNE jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu kreatywnych rozwiązań biznesowych. Koło co roku organizuje konferencję Creative Vibes, szkolenia dla studentów, a także warsztaty adresowane do uczniów szkół (m.in. Aniołowie biznesu), inspirując innych do poszukiwania kreatywnych rozwiązań oraz generowania innowacyjnych pomysłów na swój biznes.

SKN ManageTeaM zajmuje się poszerzaniem wiedzy z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych modeli biznesowych, organizuje spotkania i konferencje, śledzi trendy w obszarze zarządzania, marketingu, biznesu. Wydaje publikacje i dba o rozwój interpersonalny członków koła.

Celem SKN FEIM (Fascynaci Ekspansji Internetowych Mediów) jest realizacja projektów stricte marketingowych, związanych ściśle z przedmiotem zainteresowań uczestników koła naukowego, jak np. zarządzanie stronami organizacji na portalach społecznościowych, tworzenie internetowego wideo i zarządzanie tymi kampaniami tworzonymi na potrzeby rekrutacji nowych członków koła. Koło Naukowe stara się również uświadamiać społeczeństwo w zakresie zagrożeń, jakie niesie za sobą Internet.
bizaktywne.wz.uni.lodz.pl/  

www.sknmtm.wz.uni.lodz.pl/ 

sknfeim.wixsite.com/oficjalnastrona

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci kierunku Zarządzanie przygotowani będą m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. zarządzania, specjalista ds. doskonalenia organizacji, doradca, konsultant, specjalista ds. planowania strategicznego.

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 60 (min. 35)

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

Zasady rekrutacji:
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same jak w odniesieniu do studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie.

Kierunek jest uruchamiany przy min. liczbie 30 chętnych.

 

 

  

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Izabela Bednarska-Wnuk
Członkowie Rady Programowej: mgr Maria Szymankiewicz

 

 Kierunek "Zarządzanie" - studiowanie i możliwości pracy. Zobacz wywiad z dr. Bartłomiejem Kurzykiem

 

Zarządzanie

 

Jeśli chcecie zostać specjalistami w zakresie zarządzania, wiedzieć, jak rozwijać i udoskonalać organizację, kierunek Zarządzanie jest adresowany do Was. Program studiów obejmuje przedmioty ogólnomenedżerskie takie jak podstawy zarządzania, ekonomię, podstawy działalności biznesowej, wprowadzenie do finansów i rachunkowości, podstawy marketingu, prawo cywilne i handlowe, podstawy zarządzania procesami operacyjnymi.

 

Studia I stopnia na kierunku Zarządzanie to bardzo dobry początek kształcenia dla tych, którzy nie są jeszcze w pełni zdecydowani, którą z dziedzin nauk ekonomicznych wybrać. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą zarówno specjalizować się w obszarze marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi czy zarządzania publicznego jak i kontynuować kształcenie na takich kierunkach jak Finanse i rachunkowość, Logistyka czy Prawo podatkowe i rachunkowość.

 

Dzięki aktywnej współpracy Wydziału Zarządzania z otoczeniem biznesowym, macie szanse realizować praktyki zawodowe w największych polskich firmach oraz międzynarodowych korporacjach.

 

Rada Biznesu
Rada Biznesu funkcjonuje przy Wydziale Zarządzania UŁ od 2003 roku. Zrzesza liderów biznesu głównie z województwa łódzkiego. Należą do niej takie firmy jak PZU, BZ WBK, Infosys, Gatta, PKO Bank Polski, PGE. Dzięki bliskiej współpracy z biznesem na studentów czekają staże i praktyki w firmach, zajęcia z praktykami, kursy i szkolenia, wykłady praktyków biznesu, spotkania z przedstawicielami firm i instytucji. Rada Biznesu uczestniczy także w tworzeniu i zmianach programów kształcenia, aby bardziej dostosować je do wymagań rynku pracy.

 

Aktywność naszych studentów

 

Na aktywnych studentów kierunku Zarządzanie czekają: Studenckie Koło Naukowe BIZAKTYWNE, Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM oraz Studenckie Koło Naukowe FEIM.

Celem działalności SKN BIZAKTYWNE jest rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu kreatywnych rozwiązań biznesowych. Koło co roku organizuje konferencję Creative Vibes, szkolenia dla studentów, a także warsztaty adresowane do uczniów szkół (m.in. Aniołowie biznesu), inspirując innych do poszukiwania kreatywnych rozwiązań oraz generowania innowacyjnych pomysłów na swój biznes.

SKN ManageTeaM zajmuje się poszerzaniem wiedzy z zakresu konwencjonalnych i niekonwencjonalnych modeli biznesowych, organizuje spotkania i konferencje, śledzi trendy w obszarze zarządzania, marketingu, biznesu. Wydaje publikacje i dba o rozwój interpersonalny członków koła.

Celem SKN FEIM (Fascynaci Ekspansji Internetowych Mediów) jest realizacja projektów stricte marketingowych, związanych ściśle z przedmiotem zainteresowań uczestników koła naukowego, jak np. zarządzanie stronami organizacji na portalach społecznościowych, tworzenie internetowego wideo i zarządzanie tymi kampaniami tworzonymi na potrzeby rekrutacji nowych członków koła. Koło Naukowe stara się również uświadamiać społeczeństwo w zakresie zagrożeń, jakie niesie za sobą Internet.
bizaktywne.wz.uni.lodz.pl/  

www.sknmtm.wz.uni.lodz.pl/ 

sknfeim.wixsite.com/oficjalnastrona

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci kierunku Zarządzanie przygotowani będą m.in. do pracy na stanowiskach: specjalista ds. zarządzania, specjalista ds. doskonalenia organizacji, doradca, konsultant, specjalista ds. planowania strategicznego.

 

 

 

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (dzienne) (3-letnie licencjackie)

Orientacyjny limit miejsc - 60 (min. 35)

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA (zaoczne ) (3-letnie licencjackie)

Zasady rekrutacji:
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń zasady rekrutacji będą takie same jak w odniesieniu do studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie.

Kierunek jest uruchamiany przy min. liczbie 30 chętnych.

 

 

  

Charakterystyka kierunku [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

Skład Rady Programowej kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
Koordynator kierunku: dr Izabela Bednarska-Wnuk
Członkowie Rady Programowej: mgr Maria Szymankiewicz

 

 Kierunek "Zarządzanie" - studiowanie i możliwości pracy. Zobacz wywiad z dr. Bartłomiejem Kurzykiem

 Drukuj