• Lubisz wyzwania?
 • Stawiasz na rozwój?
 • Myślisz o tym, by zarządzać zasobami ludzkimi lub robić to lepiej niż dotychczas?
 • Zamierzasz poznać różne rozwiązania w zakresie ZZL, przedyskutować interesujące Cię kwestie i uzyskać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania?
 • Chcesz dowiedzieć się o realnym ZZL w wirtualnym świecie, o rekrutacji 2.0, 3.0, 4.0, szkoleniach w Second Life, kompetencjach wirtualnych?
 • Masz ochotę wziąć udział w konkursie "Zet Zet eL - to mój cel"?

jeśli TAK, to zapraszamy na:

 

Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 

Kierownik studiów:

dr hab. Joanna Cewińska
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
pokój 342, III piętro
tel. (42) 635 53 99
joanna.cewinska@uni.lodz.pl

 

Adresaci studiów:

Menedżerowie i pracownicy działów ZZL każdego typu instytucji; doradcy i konsultanci w zakresie ZZL; menedżerowi pragnący wzbogacić wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania ludźmi; osoby zainteresowane problematyką ZZL oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.

 

Cel studiów:

Przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków rozwoju dyscypliny, nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami ZZL oraz kształtowania relacji interpersonalnych.

 

Po zakończeniu studiów:

Twoja wiedza o ZZL będzie znaczenie bogatsza; będziesz umiał(a) identyfikować i rozwiązywać problemy związane z ZZL oraz posługiwać się metodami i technikami ZZL, stwierdzisz, że Twoja potrzeba rozwoju chwilowo została zaspokojona, co napełni Cię radością i zmotywuje do działania.

 

Program studiów:

Współczesne założenia i programy ZZL (Employer Branding, Work Life Balance Standard, Diversity Management, Corporate Wellness, Program Sabbatical, zarządzanie talentami, wirtualizacja ZZL), strategiczne ZZL, międzynarodowe ZZL, planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja, adaptacja pracownicza, wynagradzanie i motywowanie, ocenianie, rozwój i szkolenie, derekrutacja, prawo i stosunki pracy, warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy, organizacja i funkcjonowania działu ZZL, controlling personalny, administracja kadrowo-płacowa, socjo-psychologiczne problemy ZZL, kierowanie zespołami, rozwój umiejętności interpersonalnych, seminarium dyplomowe.

 

Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w piątki w godzinach 16.45 - 21.00 i w soboty w godzinach 9.00 - 15.45. w budynku Wydziału Zarządzania, przy ul. Matejki 22/26.

Gwarantujemy: profesjonalną kadrę, sprawną organizację, atmosferę współpracy.

 

Czas trwania studiów:

Studia trwają od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. Zajęcia kończą się w czerwcu 2021 r.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja trwa od 10 czerwca 2020 r. do 5 października 2020 r.

W miesiącu sierpniu 2020 r. dokumenty można przesyłać jedynie pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

 

Wymagane dokumenty:

 

Szanowni Państwo, w związku z brakiem możliwości osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w budynku Wydziału Zarządzania wynikającego z sytuacji epidemicznej w kraju, prosimy o ich przesłanie tradycyjną pocztą listem poleconym na dane sekretariatu odpowiedzialnego za obsługę danego kierunku.

 

Dodatkowo do pobrania

 

Koszt uczestnictwa:

 

4.000 zł. płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru.

 

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zapisu. Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy jest złożenie w sekretariacie studiów kompletu dokumentów.

Dokumenty można składać w pokoju 337 (sekretariat Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi) lub przesłać pocztą na adres Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Informacja telefoniczna udzielana jest w godzinach pracy sekretariatu. Udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania przesłane poczta elektroniczną.

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 30 osób.

 

Sekretariat studiów:

Wydział Zarządzania UŁ
ul. J. Matejki 22/26,
sekretariat Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, III piętro, pokój 337, tel./fax (0-42) 635 52 34

 

Jeśli jeszcze się wahasz – napisz do nas lub zadzwoń – rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości:

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Cewińska, tel. 602 777 082, joanna.cewinska@uni.lodz.pl


Uwaga, sekretariat czynny:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–13:00.

 

Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę, pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym. (Henry Ford)

 • Lubisz wyzwania?
 • Stawiasz na rozwój?
 • Myślisz o tym, by zarządzać zasobami ludzkimi lub robić to lepiej niż dotychczas?
 • Zamierzasz poznać różne rozwiązania w zakresie ZZL, przedyskutować interesujące Cię kwestie i uzyskać odpowiedzi na nurtujące Cię pytania?
 • Chcesz dowiedzieć się o realnym ZZL w wirtualnym świecie, o rekrutacji 2.0, 3.0, 4.0, szkoleniach w Second Life, kompetencjach wirtualnych?
 • Masz ochotę wziąć udział w konkursie "Zet Zet eL - to mój cel"?

jeśli TAK, to zapraszamy na:

 

Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 

Kierownik studiów:

dr hab. Joanna Cewińska
Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi
pokój 342, III piętro
tel. (42) 635 53 99
joanna.cewinska@uni.lodz.pl

 

Adresaci studiów:

Menedżerowie i pracownicy działów ZZL każdego typu instytucji; doradcy i konsultanci w zakresie ZZL; menedżerowi pragnący wzbogacić wiedzę i umiejętności z zakresu kierowania ludźmi; osoby zainteresowane problematyką ZZL oraz poszerzeniem wiedzy z tego zakresu.

 

Cel studiów:

Przekazanie wiedzy na temat współczesnych założeń zarządzania zasobami ludzkimi i kierunków rozwoju dyscypliny, nabycie umiejętności posługiwania się metodami i technikami ZZL oraz kształtowania relacji interpersonalnych.

 

Po zakończeniu studiów:

Twoja wiedza o ZZL będzie znaczenie bogatsza; będziesz umiał(a) identyfikować i rozwiązywać problemy związane z ZZL oraz posługiwać się metodami i technikami ZZL, stwierdzisz, że Twoja potrzeba rozwoju chwilowo została zaspokojona, co napełni Cię radością i zmotywuje do działania.

 

Program studiów:

Współczesne założenia i programy ZZL (Employer Branding, Work Life Balance Standard, Diversity Management, Corporate Wellness, Program Sabbatical, zarządzanie talentami, wirtualizacja ZZL), strategiczne ZZL, międzynarodowe ZZL, planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja, adaptacja pracownicza, wynagradzanie i motywowanie, ocenianie, rozwój i szkolenie, derekrutacja, prawo i stosunki pracy, warunki, bezpieczeństwo i higiena pracy, organizacja i funkcjonowania działu ZZL, controlling personalny, administracja kadrowo-płacowa, socjo-psychologiczne problemy ZZL, kierowanie zespołami, rozwój umiejętności interpersonalnych, seminarium dyplomowe.

 

Organizacja studiów:

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, w piątki w godzinach 16.45 - 21.00 i w soboty w godzinach 9.00 - 15.45. w budynku Wydziału Zarządzania, przy ul. Matejki 22/26.

Gwarantujemy: profesjonalną kadrę, sprawną organizację, atmosferę współpracy.

 

Czas trwania studiów:

Studia trwają od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. Zajęcia kończą się w czerwcu 2021 r.

 

Rekrutacja:

Rekrutacja trwa od 10 czerwca 2020 r. do 5 października 2020 r.

W miesiącu sierpniu 2020 r. dokumenty można przesyłać jedynie pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

 

Wymagane dokumenty:

 

Szanowni Państwo, w związku z brakiem możliwości osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w budynku Wydziału Zarządzania wynikającego z sytuacji epidemicznej w kraju, prosimy o ich przesłanie tradycyjną pocztą listem poleconym na dane sekretariatu odpowiedzialnego za obsługę danego kierunku.

 

Dodatkowo do pobrania

 

Koszt uczestnictwa:

 

4.000 zł. płatne w dwóch ratach, przed rozpoczęciem każdego semestru.

 

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zapisu. Warunkiem przyjęcia w poczet słuchaczy jest złożenie w sekretariacie studiów kompletu dokumentów.

Dokumenty można składać w pokoju 337 (sekretariat Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi) lub przesłać pocztą na adres Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Informacja telefoniczna udzielana jest w godzinach pracy sekretariatu. Udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania przesłane poczta elektroniczną.

Po zakończeniu naboru osoby, które zostały przyjęte, otrzymają zawiadomienie o wpisaniu ich na listę słuchaczy i terminie rozpoczęcia zajęć. Aby edycja została uruchomiona, grupa powinna liczyć 30 osób.

 

Sekretariat studiów:

Wydział Zarządzania UŁ
ul. J. Matejki 22/26,
sekretariat Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, III piętro, pokój 337, tel./fax (0-42) 635 52 34

 

Jeśli jeszcze się wahasz – napisz do nas lub zadzwoń – rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości:

Prof. nadzw. dr hab. Joanna Cewińska, tel. 602 777 082, joanna.cewinska@uni.lodz.pl


Uwaga, sekretariat czynny:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–13:00.

 

Każdy, kto przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat. Kto kontynuuje naukę, pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym. (Henry Ford)

 Drukuj