Polsko-Amerykański Program Studiów MBA (PAM Center)

Rekrutacja na rok akademicki 2019 - 2020 trwa

 

Tematyka:

 

Polsko-Amerykański Program MBA, oferowany przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, to studia podyplomowe przeznaczone dla menedżerów, którzy czują potrzebę ukierunkowania swojej wiedzy oraz skonfrontowania doświadczeń z najnowszymi trendami zarządzania.
PAM Center powstało w 1995 roku, w wyniku zawartej umowy pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i University of Maryland at College Park (USA). Od tego czasu oferuje międzynarodowej klasy studia oraz programy szkoleniowe dla firm z całej Polski.
Ideą studiów MBA jest powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką biznesową. Wykładowcami w Programie studiów MBA są zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i praktycy biznesu. Polska i zagraniczna kadra umożliwiają zaznajomienie się z kompleksowymi światowymi rozwiązaniami z zakresu zarządzania.
W Programie stosowane są aktywne techniki kształcenia oraz najnowocześniejsze technologie wspomagające nauczanie. Ogromna waga przywiązana jest do pracy zespołowej m.in. przy międzynarodowych studiach przypadku (case studies) oraz projektów grupowych realizowanych w firmach.
Wywodząc się z różnych sektorów biznesu oraz posiadając zróżnicowane wykształcenie, studenci mają szansę na unikalną wymianę doświadczeń i spojrzenie z nowej perspektywy na problemy organizacji biznesowych.

Od 2016 roku podyplomowe Studia MBA w PAM Center realizowane są wspólnie z Minot State University (USA). Dodatkowo w programie studiów obowiązkowy jest kurs realizowany na renomowanym zagranicznym uniwersytecie (np. Stanford, Wharton, MIT) za pośrednictwem platformy MOOC. Student ma możliwość wybrania jednego z kilku kursów, wpisujących się w kanon programu MBA. Częścią programu są realizowane zajęcia kończące się przystąpieniem do egzaminu certyfikującego kompetencje menedżerskie (realizowane przez międzynarodowe organizacje ACCA, CIM, IPMA). Podczas studiów student powinien zdobyć przynajmniej jeden międzynarodowy certyfikat z wybranej specjalności. To znakomita szansa na podniesienie swoich kwalifikacji oraz zdobycie nowoczesnej wiedzy. Uczestnicy Programu uzyskują i są w stanie zastosować w praktyce kompleksowe światowe rozwiązania z zakresu zarządzania.

Absolwenci Programu MBA uzyskują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Certyfikat wystawiony przez Minot State University i Uniwersytet Łódzki, potwierdzający ukończenie wspólnego programu studiów,
 • Certyfikat ukończenia kursu z zakresu zarządzania w jednym z renomowanych uniwersytetów z USA za pośrednictwem platformy MOOC.


Ponadto program studiów przewiduje zdobycie (po zewnętrznym egzaminie) certyfikatu jednej z trzech specjalności:
Rachunkowość: ACCA Diploma in Accounting and Business (ACCA)
Marketing: Foundation Certificate in Marketing – FCM (CIM)
Zarządzanie projektami: Certified Project Management Associate (IPMA)

 

Kandydaci:

 

Zainteresowani przystąpieniem do Programu MBA muszą posiadać: minimum ukończone studia licencjackie, minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe, komunikatywną znajomość języka angielskiego (dla osób zainteresowanych organizujemy we wrześniu kurs Business English z native speakerem)

 

Silne strony programu:

 

 • Doświadczenie w realizacji

 

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA jest organizowany przez PAM Center od 1996 r. Był to jeden z pierwszych Programów MBA w Polsce. Przez ponad 20 lat realizacji zdobył renomę i rozpoznawalność w kręgach biznesowych, nie tylko regionu łódzkiego. Jest oparty na amerykańskim standardzie MBA i wykorzystuje najnowszą wiedzę oraz doświadczenia z tego zakresu.

 

 • Praktyczna i aktualizowana wiedza

 

Studia MBA oraz szkolenia prowadzone przez PAM Center dostarczają najwyższej jakości wiedzy kadrom biznesowym przedsiębiorstw i stanowią doskonałą odpowiedź na bieżące wyzwania gospodarcze. Dbamy o to, aby nasze programy nauczania były na bieżąco aktualizowane, tak aby nasi studenci mogli uzyskać i zastosować w praktyce najnowsze rozwiązania biznesowe. Z tych właśnie względów, bazując na opiniach absolwentów oraz studentów, w porozumieniu z polskimi i amerykańskimi metodykami, nasz Program MBA przeszedł w tym roku kolejną modyfikację, tak aby jeszcze lepiej odpowiadać Państwa potrzebom.

 

 • Prestiż

 

Dzięki współpracy PAM Center z amerykańską uczelnią, uczestnicy Programu MBA otrzymują certyfikat potwierdzający zrealizowanie wspólnego programu polsko-amerykańskiego studiów. Ponadto uczestnicy programu uzyskają międzynarodowy certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji menedżerskich jednej z wybranych specjalności. Wartością dodaną do programu jest przygotowanie słuchaczy do dalszego samorozwoju w oparciu o globalne zasoby edukacyjne.

 

 • Wymiana doświadczeń oraz networking biznesowy

 

Jedną z wartości dodanych programu MBA jest wymiana doświadczeń oraz networking biznesowy pomiędzy jego uczestnikami i absolwentami. Absolwenci studiów MBA w PAM Center (prawie 450 osób), pracują w różnych krajach i sektorach gospodarki, a wybrane firmy systematycznie korzystają z kształcenia MBA w PAM Center, co potwierdza trwałość i przydatność praktyczną programu. Jak wykazały badania PAM Center, dla większości menedżerów studia MBA w PAM Center otworzyły nowe możliwości zawodowe takie jak zmiana ścieżki kariery oraz statusu materialnego i społecznego. Program przygotowuje do funkcjonowania z sukcesem w biznesie zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Zajęcia ze specjalistami amerykańskimi stwarzają możliwość poznania innej kultury oraz rozwoju znajomości biznesowego języka angielskiego.

 

 • Realne korzyści

 

Badania wśród naszych absolwentów pokazują, że pracodawcy, którzy zdecydowali się skierować swoich pracowników na studia MBA i szkolenia w PAM Center osiągają z tego tytułu wiele korzyści: ograniczają rotację pracowników, zatrzymując w firmie największe talenty, a co za tym idzie wiedzy i doświadczenia organizacji. Dodatkowo, podnoszą konkurencyjność swoich firm oraz prestiż w globalnym środowisku biznesowym.

 

 • Wsparcie kariery

 

PAM Center wspiera swoich absolwentów i studentów w poszukiwaniach nowych możliwości zawodowych. Większość naszych absolwentów to menedżerowie wyższego i średniego szczebla, zarówno w polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Ponadto, większość studentów MBA otrzymuje awans w czasie pierwszego roku uczestnictwa w naszym programie!

 

 • Warunki nauki

 

Program naszych studiów MBA został tak opracowany, aby umożliwić studentom połączenie ambitnej nauki z aktywnym życiem zawodowym i osobistym. Zajęcia są realizowane w sposób modułowy, co umożliwia studentom koncentrację na jednej tematyce przez okres 3-4 tygodni. Dopiero po ukończeniu jednego przedmiotu, studenci rozpoczynają pracę nad kolejnym.
Wszystkie zajęcia prowadzone są w nowoczesnych salach Wydziału Zarządzania i PAM Center, mieszczących się w Łodzi, przy ul Matejki 22/26. Budynek wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie audio-wizualne. W salach dydaktycznych zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu (WiFi). W budynku znajduje się bufet z ciepłymi posiłkami. Około 100 metrów od naszej siedziby, mieści się Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UŁ (ul. Kopcińskiego 16/18) zapewniające noclegi w przystępnej cenie.

 

 • Kadra dydaktyczna

 

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych m.in. Uniwersytetu Łódzkiego. Do udziału w Programie zaproszeni zostaną również uznani praktycy biznesu z kraju i zagranicy.
Profesjonalne terminale wideokonferencyjne, platforma do zdalnego nauczania (e-campus) oraz dostęp do szerokopasmowej sieci umożliwiają doskonałą komunikację i pełną interakcję między studentami i wykładowcami podczas trwania studiów

 

Czas trwania:

Studia rozpoczynają się w październiku 2020 roku a kończą w kwietniu 2022roku, łącznie 473 godziny zajęć. Językami wykładowymi są język polski i angielski. Zajęcia odbywają się w piątki (w godzinach 17:00-20.15), w soboty (w godzinach 09:00-16:00) oraz czasami w niedziele (w godzinach 09:00-14:15), w salach Wydziału Zarządzania. Zajęcia są realizowane stacjonarnie oraz z użyciem narzędzi nauczania na odległość (wideokonferencje, zajęcia on-line z użyciem e-platform edukacyjnych).

 

Ilość miejsc:

Limit miejsc: 30 osób

 

Koszt uczestnictwa:

Informacja nt. kosztów dostępna na stronie www.pam.uni.lodz.pl

 

Kierownik studiów:

dr Anna Sibińska

 

Osoba kontaktowa:

Dagmara Krupińska, tel: 42 635 49 57

 

Dane teleadresowe:

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Telefon: (48) 42 635 49 65, 635 49 58
email: pamctr@uni.lodz.pl
www: www.pam.uni.lodz.pl

 

 

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA (PAM Center)

Rekrutacja na rok akademicki 2019 - 2020 trwa

 

Tematyka:

 

Polsko-Amerykański Program MBA, oferowany przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center), Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, to studia podyplomowe przeznaczone dla menedżerów, którzy czują potrzebę ukierunkowania swojej wiedzy oraz skonfrontowania doświadczeń z najnowszymi trendami zarządzania.
PAM Center powstało w 1995 roku, w wyniku zawartej umowy pomiędzy Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i University of Maryland at College Park (USA). Od tego czasu oferuje międzynarodowej klasy studia oraz programy szkoleniowe dla firm z całej Polski.
Ideą studiów MBA jest powiązanie wiedzy teoretycznej z praktyką biznesową. Wykładowcami w Programie studiów MBA są zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i praktycy biznesu. Polska i zagraniczna kadra umożliwiają zaznajomienie się z kompleksowymi światowymi rozwiązaniami z zakresu zarządzania.
W Programie stosowane są aktywne techniki kształcenia oraz najnowocześniejsze technologie wspomagające nauczanie. Ogromna waga przywiązana jest do pracy zespołowej m.in. przy międzynarodowych studiach przypadku (case studies) oraz projektów grupowych realizowanych w firmach.
Wywodząc się z różnych sektorów biznesu oraz posiadając zróżnicowane wykształcenie, studenci mają szansę na unikalną wymianę doświadczeń i spojrzenie z nowej perspektywy na problemy organizacji biznesowych.

Od 2016 roku podyplomowe Studia MBA w PAM Center realizowane są wspólnie z Minot State University (USA). Dodatkowo w programie studiów obowiązkowy jest kurs realizowany na renomowanym zagranicznym uniwersytecie (np. Stanford, Wharton, MIT) za pośrednictwem platformy MOOC. Student ma możliwość wybrania jednego z kilku kursów, wpisujących się w kanon programu MBA. Częścią programu są realizowane zajęcia kończące się przystąpieniem do egzaminu certyfikującego kompetencje menedżerskie (realizowane przez międzynarodowe organizacje ACCA, CIM, IPMA). Podczas studiów student powinien zdobyć przynajmniej jeden międzynarodowy certyfikat z wybranej specjalności. To znakomita szansa na podniesienie swoich kwalifikacji oraz zdobycie nowoczesnej wiedzy. Uczestnicy Programu uzyskują i są w stanie zastosować w praktyce kompleksowe światowe rozwiązania z zakresu zarządzania.

Absolwenci Programu MBA uzyskują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
 • Certyfikat wystawiony przez Minot State University i Uniwersytet Łódzki, potwierdzający ukończenie wspólnego programu studiów,
 • Certyfikat ukończenia kursu z zakresu zarządzania w jednym z renomowanych uniwersytetów z USA za pośrednictwem platformy MOOC.


Ponadto program studiów przewiduje zdobycie (po zewnętrznym egzaminie) certyfikatu jednej z trzech specjalności:
Rachunkowość: ACCA Diploma in Accounting and Business (ACCA)
Marketing: Foundation Certificate in Marketing – FCM (CIM)
Zarządzanie projektami: Certified Project Management Associate (IPMA)

 

Kandydaci:

 

Zainteresowani przystąpieniem do Programu MBA muszą posiadać: minimum ukończone studia licencjackie, minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe, komunikatywną znajomość języka angielskiego (dla osób zainteresowanych organizujemy we wrześniu kurs Business English z native speakerem)

 

Silne strony programu:

 

 • Doświadczenie w realizacji

 

Polsko-Amerykański Program Studiów MBA jest organizowany przez PAM Center od 1996 r. Był to jeden z pierwszych Programów MBA w Polsce. Przez ponad 20 lat realizacji zdobył renomę i rozpoznawalność w kręgach biznesowych, nie tylko regionu łódzkiego. Jest oparty na amerykańskim standardzie MBA i wykorzystuje najnowszą wiedzę oraz doświadczenia z tego zakresu.

 

 • Praktyczna i aktualizowana wiedza

 

Studia MBA oraz szkolenia prowadzone przez PAM Center dostarczają najwyższej jakości wiedzy kadrom biznesowym przedsiębiorstw i stanowią doskonałą odpowiedź na bieżące wyzwania gospodarcze. Dbamy o to, aby nasze programy nauczania były na bieżąco aktualizowane, tak aby nasi studenci mogli uzyskać i zastosować w praktyce najnowsze rozwiązania biznesowe. Z tych właśnie względów, bazując na opiniach absolwentów oraz studentów, w porozumieniu z polskimi i amerykańskimi metodykami, nasz Program MBA przeszedł w tym roku kolejną modyfikację, tak aby jeszcze lepiej odpowiadać Państwa potrzebom.

 

 • Prestiż

 

Dzięki współpracy PAM Center z amerykańską uczelnią, uczestnicy Programu MBA otrzymują certyfikat potwierdzający zrealizowanie wspólnego programu polsko-amerykańskiego studiów. Ponadto uczestnicy programu uzyskają międzynarodowy certyfikat potwierdzający uzyskanie kompetencji menedżerskich jednej z wybranych specjalności. Wartością dodaną do programu jest przygotowanie słuchaczy do dalszego samorozwoju w oparciu o globalne zasoby edukacyjne.

 

 • Wymiana doświadczeń oraz networking biznesowy

 

Jedną z wartości dodanych programu MBA jest wymiana doświadczeń oraz networking biznesowy pomiędzy jego uczestnikami i absolwentami. Absolwenci studiów MBA w PAM Center (prawie 450 osób), pracują w różnych krajach i sektorach gospodarki, a wybrane firmy systematycznie korzystają z kształcenia MBA w PAM Center, co potwierdza trwałość i przydatność praktyczną programu. Jak wykazały badania PAM Center, dla większości menedżerów studia MBA w PAM Center otworzyły nowe możliwości zawodowe takie jak zmiana ścieżki kariery oraz statusu materialnego i społecznego. Program przygotowuje do funkcjonowania z sukcesem w biznesie zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym. Zajęcia ze specjalistami amerykańskimi stwarzają możliwość poznania innej kultury oraz rozwoju znajomości biznesowego języka angielskiego.

 

 • Realne korzyści

 

Badania wśród naszych absolwentów pokazują, że pracodawcy, którzy zdecydowali się skierować swoich pracowników na studia MBA i szkolenia w PAM Center osiągają z tego tytułu wiele korzyści: ograniczają rotację pracowników, zatrzymując w firmie największe talenty, a co za tym idzie wiedzy i doświadczenia organizacji. Dodatkowo, podnoszą konkurencyjność swoich firm oraz prestiż w globalnym środowisku biznesowym.

 

 • Wsparcie kariery

 

PAM Center wspiera swoich absolwentów i studentów w poszukiwaniach nowych możliwości zawodowych. Większość naszych absolwentów to menedżerowie wyższego i średniego szczebla, zarówno w polskich, jak i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Ponadto, większość studentów MBA otrzymuje awans w czasie pierwszego roku uczestnictwa w naszym programie!

 

 • Warunki nauki

 

Program naszych studiów MBA został tak opracowany, aby umożliwić studentom połączenie ambitnej nauki z aktywnym życiem zawodowym i osobistym. Zajęcia są realizowane w sposób modułowy, co umożliwia studentom koncentrację na jednej tematyce przez okres 3-4 tygodni. Dopiero po ukończeniu jednego przedmiotu, studenci rozpoczynają pracę nad kolejnym.
Wszystkie zajęcia prowadzone są w nowoczesnych salach Wydziału Zarządzania i PAM Center, mieszczących się w Łodzi, przy ul Matejki 22/26. Budynek wyposażony jest w najnowocześniejsze technologie audio-wizualne. W salach dydaktycznych zapewniamy bezpłatny dostęp do Internetu (WiFi). W budynku znajduje się bufet z ciepłymi posiłkami. Około 100 metrów od naszej siedziby, mieści się Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe UŁ (ul. Kopcińskiego 16/18) zapewniające noclegi w przystępnej cenie.

 

 • Kadra dydaktyczna

 

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników naukowo-dydaktycznych m.in. Uniwersytetu Łódzkiego. Do udziału w Programie zaproszeni zostaną również uznani praktycy biznesu z kraju i zagranicy.
Profesjonalne terminale wideokonferencyjne, platforma do zdalnego nauczania (e-campus) oraz dostęp do szerokopasmowej sieci umożliwiają doskonałą komunikację i pełną interakcję między studentami i wykładowcami podczas trwania studiów

 

Czas trwania:

Studia rozpoczynają się w październiku 2020 roku a kończą w kwietniu 2022roku, łącznie 473 godziny zajęć. Językami wykładowymi są język polski i angielski. Zajęcia odbywają się w piątki (w godzinach 17:00-20.15), w soboty (w godzinach 09:00-16:00) oraz czasami w niedziele (w godzinach 09:00-14:15), w salach Wydziału Zarządzania. Zajęcia są realizowane stacjonarnie oraz z użyciem narzędzi nauczania na odległość (wideokonferencje, zajęcia on-line z użyciem e-platform edukacyjnych).

 

Ilość miejsc:

Limit miejsc: 30 osób

 

Koszt uczestnictwa:

Informacja nt. kosztów dostępna na stronie www.pam.uni.lodz.pl

 

Kierownik studiów:

dr Anna Sibińska

 

Osoba kontaktowa:

Dagmara Krupińska, tel: 42 635 49 57

 

Dane teleadresowe:

Adres: ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź
Telefon: (48) 42 635 49 65, 635 49 58
email: pamctr@uni.lodz.pl
www: www.pam.uni.lodz.pl

 

 

 Drukuj