Wydział Zarządzania UŁ kieruje swoją ofertę współpracy do wszystkich typów organizacji, przedsiębiorstw oraz instytucji administracji państwowej.

Praktyki studenckie

Na Wydziale Zarządzania UŁ przygotowujemy studentów do aktywnego zaistnienia na rynku pracy i zachęcamy ich do odbywania praktyk i staży już w trakcie studiów, aby nabywając niezbędne doświadczenie, potrafili umiejętnie odnaleźć się na rynku pracy.

Praktyki studenckie są integralną częścią programu studiów. Zależy nam na realizacji efektywnego systemu praktyk studenckich i propagowania roli praktyk studenckich wśród społeczności akademickiej Wydziału Zarządzania, dlatego zapraszamy do współpracy z nami w następujących obszarach:

  • możliwość odbycia praktyk przez studentów Wydziału Zarządzania,
  • przesyłanie propozycji praktyk skierowanych do studentów i bezpłatne zamieszczanie ich na stronie internetowej Wydziału Zarządzania,
  • prezentacja firmy na stronie internetowej Wydziału Zarządzania jako przedsiębiorstwa oferującego praktyki dla studentów Wydziału Zarządzania.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przyjęciem studentów na praktyki zachęcamy także do podpisywania porozumień ramowych dotyczących odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Zarządzania.

Praca/Praktyki/Staże

Jeśli dysponujecie Państwo ofertą pracy na konkretne stanowisko zachęcamy do przesłania takiej oferty, która następnie zostanie bezpłatne zamieszczona na stronie internetowej Wydziału Zarządzania oraz na Portalu Absolwenta Wydziału Zarządzania UŁ, a tym samym zyskujecie Państwo pewność, że trafi do grona wykwalifikowanych absolwentów naszego Wydziału.

Szkolenia

Oferujemy możliwość przeprowadzenia szkolenia we wskazanym zakresie i wymiarze dla pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji zewnętrznych. Dajemy możliwość podniesienia kwalifikacji, pozyskania umiejętności praktycznych oraz rozwoju osobistego. Gwarantujemy dostosowanie programu szkolenia do potrzeb instytucji zamawiającej. Zapewniamy kompletną organizację szkolenia (analizę potrzeb - stworzenie programu, prowadzących, materiały szkoleniowe, infrastrukturę, niezbędne wyposażenie, jak i usługi cateringowe).

Szczegółowa oferta

Studia podyplomowe

W obliczu wyzwań stawianych przez współczesny świat biznesu menedżerowie i kadra kierownicza przedsiębiorstw potrzebują kompleksowej, nowoczesnej wiedzy, która umożliwi im analizę sytuacji niezbędną do rozwiązywania problemów biznesowych. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w tym obszarze polecamy Państwu udział w profesjonalnych studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania. Oferta studiów podyplomowych jest zróżnicowana tematycznie. Znaczna część tych studiów ma wieloletnią tradycję realizacji i daje gwarancję nabywania aktualizowanej wiedzy w danej dziedzinie. Oferta naszych studiów podyplomowych jest skierowana zarówno do osób pragnących pogłębiać swoją wiedzę w ściśle określonych dziedzinach życia zawodowego jak i do tych, którzy planują uzupełnienie swojego wykształcenia bądź zmianę wykonywanego zawodu.

Jesteśmy także w stanie przygotować program studiów podyplomowych dedykowanych konkretnemu gronu odbiorców. Zarówno tematyka studium podyplomowego, jak też jego zakres programowy może być każdorazowo dostosowany do konkretnych wymagań. Oferta edukacyjna studiów podyplomowych jest stale aktualizowana i dostosowywana do zmieniających się potrzeb rynku.

Szczegółową ofertę studiów podyplomowych znajdą Państwo na: podyplomowe.wz.uni.lodz.pl

 

Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ

Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ patronuje wydarzeniom naukowym, kulturalnym i społecznym. Patronatem Honorowym mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Wydziału lub Uniwersytetu, a także dla nauki i kultury polskiej.

Zasady przyznawania patronatu
Załącznik 1 - Wniosek o przyznanie patronatu honorowego (.doc)

 

Wydział Zarządzania UŁ kieruje swoją ofertę współpracy do wszystkich typów organizacji, przedsiębiorstw oraz instytucji administracji państwowej.

Praktyki studenckie

Na Wydziale Zarządzania UŁ przygotowujemy studentów do aktywnego zaistnienia na rynku pracy i zachęcamy ich do odbywania praktyk i staży już w trakcie studiów, aby nabywając niezbędne doświadczenie, potrafili umiejętnie odnaleźć się na rynku pracy.

Praktyki studenckie są integralną częścią programu studiów. Zależy nam na realizacji efektywnego systemu praktyk studenckich i propagowania roli praktyk studenckich wśród społeczności akademickiej Wydziału Zarządzania, dlatego zapraszamy do współpracy z nami w następujących obszarach:

  • możliwość odbycia praktyk przez studentów Wydziału Zarządzania,
  • przesyłanie propozycji praktyk skierowanych do studentów i bezpłatne zamieszczanie ich na stronie internetowej Wydziału Zarządzania,
  • prezentacja firmy na stronie internetowej Wydziału Zarządzania jako przedsiębiorstwa oferującego praktyki dla studentów Wydziału Zarządzania.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani przyjęciem studentów na praktyki zachęcamy także do podpisywania porozumień ramowych dotyczących odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Zarządzania.

Praca/Praktyki/Staże

Jeśli dysponujecie Państwo ofertą pracy na konkretne stanowisko zachęcamy do przesłania takiej oferty, która następnie zostanie bezpłatne zamieszczona na stronie internetowej Wydziału Zarządzania oraz na Portalu Absolwenta Wydziału Zarządzania UŁ, a tym samym zyskujecie Państwo pewność, że trafi do grona wykwalifikowanych absolwentów naszego Wydziału.

Szkolenia

Oferujemy możliwość przeprowadzenia szkolenia we wskazanym zakresie i wymiarze dla pracowników przedsiębiorstw oraz instytucji zewnętrznych. Dajemy możliwość podniesienia kwalifikacji, pozyskania umiejętności praktycznych oraz rozwoju osobistego. Gwarantujemy dostosowanie programu szkolenia do potrzeb instytucji zamawiającej. Zapewniamy kompletną organizację szkolenia (analizę potrzeb - stworzenie programu, prowadzących, materiały szkoleniowe, infrastrukturę, niezbędne wyposażenie, jak i usługi cateringowe).

Szczegółowa oferta

Studia podyplomowe

W obliczu wyzwań stawianych przez współczesny świat biznesu menedżerowie i kadra kierownicza przedsiębiorstw potrzebują kompleksowej, nowoczesnej wiedzy, która umożliwi im analizę sytuacji niezbędną do rozwiązywania problemów biznesowych. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w tym obszarze polecamy Państwu udział w profesjonalnych studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania. Oferta studiów podyplomowych jest zróżnicowana tematycznie. Znaczna część tych studiów ma wieloletnią tradycję realizacji i daje gwarancję nabywania aktualizowanej wiedzy w danej dziedzinie. Oferta naszych studiów podyplomowych jest skierowana zarówno do osób pragnących pogłębiać swoją wiedzę w ściśle określonych dziedzinach życia zawodowego jak i do tych, którzy planują uzupełnienie swojego wykształcenia bądź zmianę wykonywanego zawodu.

Jesteśmy także w stanie przygotować program studiów podyplomowych dedykowanych konkretnemu gronu odbiorców. Zarówno tematyka studium podyplomowego, jak też jego zakres programowy może być każdorazowo dostosowany do konkretnych wymagań. Oferta edukacyjna studiów podyplomowych jest stale aktualizowana i dostosowywana do zmieniających się potrzeb rynku.

Szczegółową ofertę studiów podyplomowych znajdą Państwo na: podyplomowe.wz.uni.lodz.pl

 

Patronat Honorowy Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ

Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ patronuje wydarzeniom naukowym, kulturalnym i społecznym. Patronatem Honorowym mogą być objęte przedsięwzięcia o szczególnej randze i znaczeniu dla Wydziału lub Uniwersytetu, a także dla nauki i kultury polskiej.

Zasady przyznawania patronatu
Załącznik 1 - Wniosek o przyznanie patronatu honorowego (.doc)