Wykaz nauczycieli akademickich pełniących funkcje opiekuna kierunkowego

studenckich praktyk zawodowych

 

 

Pełnomocnikiem Dziekana ds. Praktyk Studenckich jest dr hab. Beata Glinkowska-Krauze, prof. UŁ

 

L.p.

Opiekun

Kierunek i tryb studiów

1

mgr Katarzyna Ciach

1.    Rachunkowość – stacjonarne

2.    Rachunkowość – niestacjonarne

3.    Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie - stacjonarne

4.   Cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie - niestacjonarne

5.    Zarządzanie miastem – stacjonarne

2

dr hab. Beata Glinkowska-Krauze, prof. UŁ

1.    Zarządzanie – stacjonarne

2.    Zarządzanie – niestacjonarne

3.    Finanse i inwestycje – stacjonarne

4.   Finanse i inwestycje – niestacjonarne

3

dr Małgorzata Kołodziejczak

1.    Marketing – stacjonarne

2.    Marketing – niestacjonarne

3.    Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami – stacjonarne

4.    Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami – niestacjonarne

4

dr Marzena Syper-Jędrzejak

1.    Zarządzanie zasobami ludzkimi – stacjonarne

2.    Zarządzanie zasobami ludzkimi – niestacjonarne

3.  Analityka biznesu - stacjonarne

4.  Analityka biznesu - niestacjonarne

5

dr Wojciech Ulrych  

1.    Biznes  Managment - stacjonarne

2.    Managment and Finance - stacjonarne

6

dr Grażyna Wieteska  

1.    Logistyka - stacjonarne

2.    Logistyka - niestacjonarne

 

Obsługa administracyjna praktyk studenckich:

mgr Justyna Babińska
Dział Jakości Kształcenia i Obsługi Studenta
Wydział Zarządzania
pok. 18, tel. 42 635-47-16
e-mail: babinska@uni.lodz.pl