Rada Biznesu

W 2003 roku na Wydziale Zarządzania UŁ została zainicjowana działalność pierwszej na Uniwersytecie Łódzkim Rady Biznesu. Rada Biznesu Wydziału Zarządzania to prestiżowe grono wiodących przedsiębiorstw i instytucji głównie z regionu łódzkiego.

Rada skupia liderów biznesu aktywnie współpracujących z Wydziałem Zarządzania poprzez realizację różnorodnych inicjatyw, takich jak:

 • zajęcia z praktykami biznesu,
 • konsultacje oferty edukacyjnej,
 • tworzenie i opiniowanie programów studiów w oparciu o aktualne potrzeby rynku pracy,
 • staże i praktyki studenckie,
 • świadczenie usług doradczych i szkoleniowych na rzecz Partnerów z Rady Biznesu,
 • realizacja działań promocyjno-informacyjnych na terenie Wydziału Zarządzania,
 • wspólne projekty edukacyjne.

więcej

Rada Biznesu

W 2003 roku na Wydziale Zarządzania UŁ została zainicjowana działalność pierwszej na Uniwersytecie Łódzkim Rady Biznesu. Rada Biznesu Wydziału Zarządzania to prestiżowe grono wiodących przedsiębiorstw i instytucji głównie z regionu łódzkiego.

Rada skupia liderów biznesu aktywnie współpracujących z Wydziałem Zarządzania poprzez realizację różnorodnych inicjatyw, takich jak:

 • zajęcia z praktykami biznesu,
 • konsultacje oferty edukacyjnej,
 • tworzenie i opiniowanie programów studiów w oparciu o aktualne potrzeby rynku pracy,
 • staże i praktyki studenckie,
 • świadczenie usług doradczych i szkoleniowych na rzecz Partnerów z Rady Biznesu,
 • realizacja działań promocyjno-informacyjnych na terenie Wydziału Zarządzania,
 • wspólne projekty edukacyjne.

więcej