Dlaczego warto studiować na Wydziale Zarządzania UŁ?

 

Badania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych dowodzą, iż większość osób kończących kierunki ekonomiczne nie ma problemu z zatrudnieniem, a ich średni czas poszukiwania pracy jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku ogółu absolwentów. Zapotrzebowanie na absolwentów takich kierunków jak zarządzanie, logistyka czy finanse i rachunkowość potwierdza także liczba ofert pracy.

 

NASZE SUKCESY

 

Miejsce w rankingach

 

Wydział Zarządzania UŁ otrzymał jako pierwszy w Polsce w obszarze nauk społecznych najwyższą – wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Doceniono działania dotyczące doskonalenia systemu w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i przedstawicielami rynku pracy. Wydział jako jeden z pięciu wydziałów zarządzania uniwersytetów publicznych bezprzymiotnikowych otrzymał w 2016 roku kategorię naukową A.

 

W rankingu kierunków studiów opublikowanym przez Perspektywy w 2020 roku kierunki Wydziału Zarządzania UŁ zajęły zdecydowanie wysokie miejsca - Zarządzanie awansowało na 6 pozycję (w 2019 r. miejsce 14), a Finanse i Rachunkowość na 7 pozycję (w 2019 r. miejsce 10).

 

Wydział Zarządzania UŁ od lat znajduje się w czołówce rankingu Rzeczpospolitej. W 2017 r. został oceniony jako jeden z najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce - w Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych Rzeczpospolitej zajął II miejsce w kategorii "Wydziały ekonomiczne" (na 27 wydziałów). W 2019 r. w rankingu uczelni i studiów ekonomicznych „Rzeczpospolitej” Uniwersytet Łódzki zajął 3 miejsce w gronie uczelni nieekonomicznych oferujących najlepsze studia ekonomiczne. W 2020 roku w rankingu uczelni i studiów ekonomicznych „Rzeczpospolitej” Uniwersytet Łódzki zajął 3 miejsce w gronie uczelni nieekonomicznych oferujących najlepsze studia ekonomiczne. W poprzednich edycjach rankingu oceniano wydziały ekonomiczne, natomiast zestawienie w 2020 roku wyróżnia uczelnie nieekonomiczne oferujące najlepszą edukację z zakresu ekonomii, gdyż zgodnie z zapisami Konstytucji dla Nauki, kierunki studiów są przypisane do uczelni, a nie do wydziałów. Zestawienie obejmuje wyniki uzyskane w czterech kategoriach: kariery absolwentów, jakość nauczania, potencjał naukowy oraz umiędzynarodowienie.

 

Akredytacje na Wydziale Zarządzania UŁ

 

Wydział Zarządzania UŁ posiada akredytacje międzynarodowych instytucji, które prowadzą do znacznego zwiększenia kompetencji studentów. Dzięki akredytacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) studenci kierunku Rachunkowość oraz Rachunkowość i zarządzanie finansami są zwolnieni z wybranych egzaminów w ramach zdobywania certyfikatu ACCA. Certyfikat ACCA jest uznawany na międzynarodowym rynku firm zajmujących się rachunkowością i finansami. Jest to pierwsza w Polsce akredytacja dla kierunków studiów prowadzonych w języku polskim.

W 2015 roku specjalność zarządzanie projektami na kierunku Zarządzanie otrzymała akredytację International Project Management Association Polska (IPMA Polska), która jest częścią międzynarodowej organizacji International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. Studenci tej specjalności realizują przedmioty zakwalifikowane do programu IPMA Student.

Dzięki umowie z Chartered Institute of Management Accountants studenci kierunku Management and Finance mogą brać udział w programie CIMA. Umożliwia on zdobycie Certificate in Business Accounting oraz uzyskiwanie zwolnień z egzaminów CIMA.

Kierunek Logistyka otrzymał akredytację na zgodność ze standardami ELA (European Logistics Association). Programy studiów I i II stopnia są dostosowane do najnowszych światowych standardów kształcenia w zakresie logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Absolwenci studiów I i II stopnia mogą ubiegać się o certyfikat European Junior Logistician oraz European Senior Logistician.

Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych (BPA) został oficjalnie przyjęty do Blue Prism Academia. To pierwszy kierunek w regionie i jeden z pierwszych kierunków w Polsce, który oferuje studentom praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia robotów oraz możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu. Blue Prism to najczęściej wykorzystywany program w branży Robotyzacji Procesów Automatycznych (RPA), służący do automatyzowania działań z użyciem programów komputerowych.

 

 

STUDIA PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB RYNKU PRACY

 

System szkolnictwa wyższego a rynek pracy

 

Rynek pracy wymaga od absolwentów studiów coraz większej elastyczności. Dotychczasowa obowiązująca państwowa lista kierunków studiów nie była wystarczająco dobrą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz na aspiracje edukacyjne młodzieży. Wskazuje na to chociażby duża liczba studentów studiujących dwa kierunki. Dlatego też wprowadzono zmiany prawne i możliwość tworzenia programów przez uczelnie. Każda szkoła wyższa powinna dostosować swoją ofertę do zmieniających się wymagań rynku pracy poprzez identyfikację tych wymagań (określenie efektów kształcenia), zaprojektowanie programów kształcenia, a następnie skuteczne monitorowanie rynku pracy oraz wprowadzanie korekt do programów studiów.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z pierwszych w Polsce skorzystał z tej możliwości i podjął się trudnego zadania zmiany programów studiów oraz ich dopasowania do wymagań rynku pracy. W tym celu powołano zespół specjalistów, który przez 6 miesięcy przygotowywał nową ofertę programową, analizował programy uczelni europejskich i amerykańskich, jak również nawiązał współpracę z wieloma instytucjami i firmami z otoczenia biznesowego, aby wspólnie z praktykami określić potrzeby pracodawców.


Kluczowe cechy nowych programów Wydziału Zarządzania UŁ:

 • opracowane pod kątem przygotowania do zawodu;
 • konsultowane z partnerami biznesowymi;
 • formy kształcenia dostosowane do współczesnych czasów:
  • większa interaktywność,
  • większe zaangażowanie studenta i nauczyciela,
  • ograniczenie form wykładowych na rzecz dyskusyjnych, prezentacyjnych, gier symulacyjnych;
 • zamiast „wysłuchaj i powtórz” wprowadzamy model „zrozum i zrób”;
 • nacisk na zajęcia kształtujące konkretne umiejętności;
 • Bussiness English w programie studiów;
 • nowy przedmiot w I semestrze studiów: „Kształtowanie umiejętności profesjonalnych” – dostarczenie narzędzi, które ułatwią studiowanie i korzystanie z aktywnych elementów programu:
  • ścieżki rozwoju zawodowego,
  • zarządzanie czasem,
  • techniki komunikacji w biznesie;
 • proponowany studentom szeroki zakres wyboru przedmiotów w trakcie studiów upodabnia program studiów do programów w uczelniach krajów anglosaskich, które charakteryzują się bardzo dużą elastycznością;
 • zapewnienie stałego dostosowywania programów studiów do potrzeb rynku pracy poprzez włączanie przedstawicieli pracodawców do Rad Kierunków, które nadzorują programy;
 • przygotowanie absolwenta do aktywnego zaistnienia na rynku pracy.


Nowa koncepcja programowa Wydziału Zarządzania UŁ to niewątpliwie zmiana fundamentalna. Jej adaptacja przyniesie ważne dla nas wszystkich efekty – w postaci studiów o lepszych programach, a co za tym idzie - wyższej satysfakcji studentów i zwiększenie konkurencyjności absolwentów Wydziału na rynku pracy, jak również zaspokojenie zapotrzebowania pracodawców na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

 

Szkolenia


Oferujemy szeroką gamę szkoleń. Naszą rozpoznawalność zawdzięczamy wybitnym ekspertom naukowym, współpracy z sektorem biznesowym i instytucjami publicznymi.

 

Zajęcia pozanaukowe


Na wydziale aktywnie działa aż 12 kół naukowych. Każdy może wybrać spośród nich coś dla siebie i być częścią z nich. Jest to szansa na nabranie praktycznych umiejętności, pogłębienie wiedzy i poszerzenie bazy kontaktów. Studenci z wyższych roczników chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z młodymi kolegami. Czytaj więcej...

Dlaczego warto studiować na Wydziale Zarządzania UŁ?

 

Badania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych dowodzą, iż większość osób kończących kierunki ekonomiczne nie ma problemu z zatrudnieniem, a ich średni czas poszukiwania pracy jest zdecydowanie krótszy niż w przypadku ogółu absolwentów. Zapotrzebowanie na absolwentów takich kierunków jak zarządzanie, logistyka czy finanse i rachunkowość potwierdza także liczba ofert pracy.

 

NASZE SUKCESY

 

Miejsce w rankingach

 

Wydział Zarządzania UŁ otrzymał jako pierwszy w Polsce w obszarze nauk społecznych najwyższą – wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Doceniono działania dotyczące doskonalenia systemu w zakresie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i przedstawicielami rynku pracy. Wydział jako jeden z pięciu wydziałów zarządzania uniwersytetów publicznych bezprzymiotnikowych otrzymał w 2016 roku kategorię naukową A.

 

W rankingu kierunków studiów opublikowanym przez Perspektywy w 2020 roku kierunki Wydziału Zarządzania UŁ zajęły zdecydowanie wysokie miejsca - Zarządzanie awansowało na 6 pozycję (w 2019 r. miejsce 14), a Finanse i Rachunkowość na 7 pozycję (w 2019 r. miejsce 10).

 

Wydział Zarządzania UŁ od lat znajduje się w czołówce rankingu Rzeczpospolitej. W 2017 r. został oceniony jako jeden z najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce - w Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych Rzeczpospolitej zajął II miejsce w kategorii "Wydziały ekonomiczne" (na 27 wydziałów). W 2019 r. w rankingu uczelni i studiów ekonomicznych „Rzeczpospolitej” Uniwersytet Łódzki zajął 3 miejsce w gronie uczelni nieekonomicznych oferujących najlepsze studia ekonomiczne. W 2020 roku w rankingu uczelni i studiów ekonomicznych „Rzeczpospolitej” Uniwersytet Łódzki zajął 3 miejsce w gronie uczelni nieekonomicznych oferujących najlepsze studia ekonomiczne. W poprzednich edycjach rankingu oceniano wydziały ekonomiczne, natomiast zestawienie w 2020 roku wyróżnia uczelnie nieekonomiczne oferujące najlepszą edukację z zakresu ekonomii, gdyż zgodnie z zapisami Konstytucji dla Nauki, kierunki studiów są przypisane do uczelni, a nie do wydziałów. Zestawienie obejmuje wyniki uzyskane w czterech kategoriach: kariery absolwentów, jakość nauczania, potencjał naukowy oraz umiędzynarodowienie.

 

Akredytacje na Wydziale Zarządzania UŁ

 

Wydział Zarządzania UŁ posiada akredytacje międzynarodowych instytucji, które prowadzą do znacznego zwiększenia kompetencji studentów. Dzięki akredytacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) studenci kierunku Rachunkowość oraz Rachunkowość i zarządzanie finansami są zwolnieni z wybranych egzaminów w ramach zdobywania certyfikatu ACCA. Certyfikat ACCA jest uznawany na międzynarodowym rynku firm zajmujących się rachunkowością i finansami. Jest to pierwsza w Polsce akredytacja dla kierunków studiów prowadzonych w języku polskim.

W 2015 roku specjalność zarządzanie projektami na kierunku Zarządzanie otrzymała akredytację International Project Management Association Polska (IPMA Polska), która jest częścią międzynarodowej organizacji International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. Studenci tej specjalności realizują przedmioty zakwalifikowane do programu IPMA Student.

Dzięki umowie z Chartered Institute of Management Accountants studenci kierunku Management and Finance mogą brać udział w programie CIMA. Umożliwia on zdobycie Certificate in Business Accounting oraz uzyskiwanie zwolnień z egzaminów CIMA.

Kierunek Logistyka otrzymał akredytację na zgodność ze standardami ELA (European Logistics Association). Programy studiów I i II stopnia są dostosowane do najnowszych światowych standardów kształcenia w zakresie logistyki oraz zarządzania łańcuchem dostaw. Absolwenci studiów I i II stopnia mogą ubiegać się o certyfikat European Junior Logistician oraz European Senior Logistician.

Kierunek Automatyzacja Procesów Biznesowych (BPA) został oficjalnie przyjęty do Blue Prism Academia. To pierwszy kierunek w regionie i jeden z pierwszych kierunków w Polsce, który oferuje studentom praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia robotów oraz możliwość zdobycia międzynarodowego certyfikatu. Blue Prism to najczęściej wykorzystywany program w branży Robotyzacji Procesów Automatycznych (RPA), służący do automatyzowania działań z użyciem programów komputerowych.

 

 

STUDIA PRZYSTOSOWANE DO POTRZEB RYNKU PRACY

 

System szkolnictwa wyższego a rynek pracy

 

Rynek pracy wymaga od absolwentów studiów coraz większej elastyczności. Dotychczasowa obowiązująca państwowa lista kierunków studiów nie była wystarczająco dobrą odpowiedzią na potrzeby rynku pracy oraz na aspiracje edukacyjne młodzieży. Wskazuje na to chociażby duża liczba studentów studiujących dwa kierunki. Dlatego też wprowadzono zmiany prawne i możliwość tworzenia programów przez uczelnie. Każda szkoła wyższa powinna dostosować swoją ofertę do zmieniających się wymagań rynku pracy poprzez identyfikację tych wymagań (określenie efektów kształcenia), zaprojektowanie programów kształcenia, a następnie skuteczne monitorowanie rynku pracy oraz wprowadzanie korekt do programów studiów.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego jako jeden z pierwszych w Polsce skorzystał z tej możliwości i podjął się trudnego zadania zmiany programów studiów oraz ich dopasowania do wymagań rynku pracy. W tym celu powołano zespół specjalistów, który przez 6 miesięcy przygotowywał nową ofertę programową, analizował programy uczelni europejskich i amerykańskich, jak również nawiązał współpracę z wieloma instytucjami i firmami z otoczenia biznesowego, aby wspólnie z praktykami określić potrzeby pracodawców.


Kluczowe cechy nowych programów Wydziału Zarządzania UŁ:

 • opracowane pod kątem przygotowania do zawodu;
 • konsultowane z partnerami biznesowymi;
 • formy kształcenia dostosowane do współczesnych czasów:
  • większa interaktywność,
  • większe zaangażowanie studenta i nauczyciela,
  • ograniczenie form wykładowych na rzecz dyskusyjnych, prezentacyjnych, gier symulacyjnych;
 • zamiast „wysłuchaj i powtórz” wprowadzamy model „zrozum i zrób”;
 • nacisk na zajęcia kształtujące konkretne umiejętności;
 • Bussiness English w programie studiów;
 • nowy przedmiot w I semestrze studiów: „Kształtowanie umiejętności profesjonalnych” – dostarczenie narzędzi, które ułatwią studiowanie i korzystanie z aktywnych elementów programu:
  • ścieżki rozwoju zawodowego,
  • zarządzanie czasem,
  • techniki komunikacji w biznesie;
 • proponowany studentom szeroki zakres wyboru przedmiotów w trakcie studiów upodabnia program studiów do programów w uczelniach krajów anglosaskich, które charakteryzują się bardzo dużą elastycznością;
 • zapewnienie stałego dostosowywania programów studiów do potrzeb rynku pracy poprzez włączanie przedstawicieli pracodawców do Rad Kierunków, które nadzorują programy;
 • przygotowanie absolwenta do aktywnego zaistnienia na rynku pracy.


Nowa koncepcja programowa Wydziału Zarządzania UŁ to niewątpliwie zmiana fundamentalna. Jej adaptacja przyniesie ważne dla nas wszystkich efekty – w postaci studiów o lepszych programach, a co za tym idzie - wyższej satysfakcji studentów i zwiększenie konkurencyjności absolwentów Wydziału na rynku pracy, jak również zaspokojenie zapotrzebowania pracodawców na odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

 

Szkolenia


Oferujemy szeroką gamę szkoleń. Naszą rozpoznawalność zawdzięczamy wybitnym ekspertom naukowym, współpracy z sektorem biznesowym i instytucjami publicznymi.

 

Zajęcia pozanaukowe


Na wydziale aktywnie działa aż 12 kół naukowych. Każdy może wybrać spośród nich coś dla siebie i być częścią z nich. Jest to szansa na nabranie praktycznych umiejętności, pogłębienie wiedzy i poszerzenie bazy kontaktów. Studenci z wyższych roczników chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z młodymi kolegami. Czytaj więcej...

 Print