Zarządzanie, specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

 

Celem studiów na specjalności Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe jest kształcenie menedżerów i doradców dla potrzeb organizacji komercyjnych i sektora publicznego. Studia na specjalności mają za zadanie umożliwić uczestnikom zdobycie nowoczesnej i wszechstronnej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i doradztwa biznesowego wspierającymi innowacje oraz zarządzanie rozwojem organizacji różnego typu. Zarządzanie przedsiębiorcze oraz umiejętne korzystanie z doradztwa biznesowego to obecnie jeden z kluczowych czynników sukcesów organizacji.


 

Studia dedykowane są dla osób zawodowo zajmujących się przedsiębiorczością i zarządzaniem innowacjami oraz reprezentantów innych zawodów - absolwentów kierunków lub specjalności powiązanych z ekonomią, finansami, zarządzaniem i biznesem, a także dla wszystkich, chcących zdobyć pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy na samodzielnych stanowiskach w organizacjach biznesowych i publicznych.

 


Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Doradztwo biznesowe

Komercjalizacja wiedzy i technologii

Strategie przedsiębiorcze

Budowa projektu rozwojowego

Przedsiębiorczość korporacyjna

Przedsiębiorczość w mediach społecznościowych

Wykorzystanie doradztwa i usług biznesowych

 

 

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci specjalności Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe będą przygotowani do pełnienia roli integrującej i kierowniczej w działach zasobów ludzkich, menedżerów projektów przedsiębiorczych i innowacyjnych, a także do świadczenia usług doradczych. W zależności od indywidualnych predyspozycji oraz preferencji będą mogli podjąć pracę na takich stanowiskach jak: kierownik ds. strategicznych i planowania, kierownik ds. rozwoju produktu, kierownik ds. obsługi biznesu i zarządzania, specjalista ds. organizacji i rozwoju, specjalista ds. konsultingu, animator gospodarczy ds. przedsiębiorczości.

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
Koordynator specjalności: dr Magdalena Ratalewska

Członkowie Rady Programowej: dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ, dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ

 

 

 

Zarządzanie, specjalność Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe

 

Celem studiów na specjalności Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe jest kształcenie menedżerów i doradców dla potrzeb organizacji komercyjnych i sektora publicznego. Studia na specjalności mają za zadanie umożliwić uczestnikom zdobycie nowoczesnej i wszechstronnej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i doradztwa biznesowego wspierającymi innowacje oraz zarządzanie rozwojem organizacji różnego typu. Zarządzanie przedsiębiorcze oraz umiejętne korzystanie z doradztwa biznesowego to obecnie jeden z kluczowych czynników sukcesów organizacji.


 

Studia dedykowane są dla osób zawodowo zajmujących się przedsiębiorczością i zarządzaniem innowacjami oraz reprezentantów innych zawodów - absolwentów kierunków lub specjalności powiązanych z ekonomią, finansami, zarządzaniem i biznesem, a także dla wszystkich, chcących zdobyć pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy na samodzielnych stanowiskach w organizacjach biznesowych i publicznych.

 


Wybrane przedmioty realizowane w trakcie studiów


Doradztwo biznesowe

Komercjalizacja wiedzy i technologii

Strategie przedsiębiorcze

Budowa projektu rozwojowego

Przedsiębiorczość korporacyjna

Przedsiębiorczość w mediach społecznościowych

Wykorzystanie doradztwa i usług biznesowych

 

 

Możliwości zatrudnienia

 

Absolwenci specjalności Przedsiębiorczość i doradztwo biznesowe będą przygotowani do pełnienia roli integrującej i kierowniczej w działach zasobów ludzkich, menedżerów projektów przedsiębiorczych i innowacyjnych, a także do świadczenia usług doradczych. W zależności od indywidualnych predyspozycji oraz preferencji będą mogli podjąć pracę na takich stanowiskach jak: kierownik ds. strategicznych i planowania, kierownik ds. rozwoju produktu, kierownik ds. obsługi biznesu i zarządzania, specjalista ds. organizacji i rozwoju, specjalista ds. konsultingu, animator gospodarczy ds. przedsiębiorczości.

 

Charakterystyka specjalności [.pdf]

Plan studiów stacjonarnych [.pdf]

Plan studiów niestacjonarnych [.pdf]

 

 

Skład Rady Programowej specjalności

Kierownik specjalności: dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
Koordynator specjalności: dr Magdalena Ratalewska

Członkowie Rady Programowej: dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ, dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ

 

 

 Drukuj