Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania    
ul. J. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

Sekcja ds. rekrutacji i monitorowania karier
e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51

  • rekrutacja na studia licencjackie oraz magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

 

Rekrutacja na studia doktoranckie

pok. 7

e-mail: mkrysiak@uni.lodz.pl

tel. 42 635 62 42

  • stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie

 

 

Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania    
ul. J. Matejki 22/26, 90-237 Łódź

 

Sekcja ds. rekrutacji i monitorowania karier
e-mail: rekrutacja.wz@uni.lodz.pl
tel. 42 635 50 51

  • rekrutacja na studia licencjackie oraz magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne)

 

Rekrutacja na studia doktoranckie

pok. 7

e-mail: mkrysiak@uni.lodz.pl

tel. 42 635 62 42

  • stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie

 

 

 Print