Wydział Zarządzania UŁ nawiązuje relacje z instytucjami, które w znaczący sposób przyczyniają się do zwiększania potencjału rozwojowego naszych studentów i pracowników.

 • Na Wydziale Zarządzania funkcjonuje Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania. Stowarzyszenie wspiera Wydział Zarządzania w realizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych, angażuje kadrę akademicką, studentów oraz naszych interesariuszy do osobistego rozwoju i podejmowania działań na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu łódzkiego.

Współpraca z administracją publiczną

Wydział Zarządzania UŁ – zgodnie ze swoją misją – działa aktywnie na rzecz regionu łódzkiego. Współpracując z władzami samorządowymi staramy się tworzyć sprzyjający klimat dla rozwoju nowoczesnej przedsiębiorczości w regionie.

 • Współpracujemy z Urzędem Miasta Łodzi przy realizacji Programu Młodzi w Łodzi, na Wydziale mają miejsce stałe ekspozycje promocyjnych materiałów projektowych oraz standy informujące o poszczególnych komponentach akcji Młodzi w Łodzi. Kolejnym aspektem relacji z Urzędem Miasta Łodzi jest zaangażowanie w inicjatywy mające na celu wsparcie rozwoju naszego regionu. W ramach takich działań pracownicy Wydziału Zarządzania biorą udział w spotkaniach z potencjalnymi inwestorami w regionie łódzkim.
 • Mobilny Punkt Informacyjny to forma spotkań z klientami przeprowadzana poza siedzibą Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE) z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb informacyjnych mieszkańców danego rejonu. Celem konsultacji jest zwiększenie świadomości o możliwości otrzymania bezpłatnej, profesjonalnej i kompleksowej informacji dotyczącej Funduszy Europejskich oraz przekazanie informacji o zakresie usług oferowanych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Ponadto, zachęcenie Klientów do skorzystania z usług PIFE jak również dostarczenie informacji o możliwościach korzystania z programów finansowanych oraz o zasadach ich realizacji. Konsultacje odbywają się na Wydziale Zarządzania UŁ dwa razy do roku.

Rada Menedżerów Publicznych

3-go kwietnia 2014 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Menedżerów Publicznych przy Wydziale Zarządzania UŁ. Celem jej funkcjonowania jest zacieśnienie współpracy administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz organizacji sektora użyteczności publicznej z Wydziałem Zarządzania w zakresie potrzeb dydaktycznych oraz badawczych. Zaproszenie do udziału w Radzie przyjęli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z obszaru województwa oraz organizacji użyteczności publicznej.
Przejawem współpracy, nawiązanej w ramach Rady Menedżerów Publicznych są przedsięwzięcia przynoszące obustronne korzyści zarówno Wydziałowi Zarządzania, jak i instytucjom zrzeszonym w Radzie.

Jedną z takich inicjatyw jest projekt „Prace dyplomowe dla sektora publicznego”. W ramach projektu członkowie Rady wskazują propozycje tematów, które studenci Wydziału Zarządzania mogą rozwijać pisząc prace licencjackie i magisterskie, z zakresu szeroko rozumianego zarządzania publicznego. Propozycje dotyczą różnorodnych obszarów zarządzania, marketingu, finansów, rachunkowości i innych dziedzin, w których Wydział Zarządzania posiada potencjał umożliwiający wniesienie istotnego wkładu merytorycznego.
Kolejną inicjatywą są „Spotkania z Menedżerami Publicznymi” – cykl otwartych prelekcji praktyków w dziedzinie zarządzania publicznego. Zaproszeni goście podejmują tematy stanowiące współcześnie największe wyzwania dla sektora publicznego. Prelegenci omawiają poszczególne problemy z perspektywy jednostki organizacyjnej, którą kierują, z uwzględnieniem własnych zawodowych doświadczeń.

Szkoła Giełdowa

Inauguracja działalności Szkoły Giełdowej odbyła się 19 maja 2016 r. Gościem specjalnym wydarzenia była Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - prof. dr hab. Małgorzata Zaleska. W programie znalazło się także wystąpienie Rektora UŁ prof. dra hab. Antoniego Różalskiego.

W ramach Szkoły Giełdowej Wydział Zarządzania UŁ we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych  organizuje kursy „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz "Giełda dla średniozaawansowanych". Jest to inicjatywa skierowana do wszystkich studentów zainteresowanych tematyką podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie” obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w prowadzeniu operacji finansowych, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka czy psychologia inwestowania. Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego.

Akademia Przyszłości

Wydział Zarządzania UŁ był w okresie wrzesień 2017-czerwiec 2018 inwestorem społecznym wspierającym Akademię Przyszłości - program Stowarzyszenia Wiosna. Objęliśmy opiekę nad kolegium ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat współpracy i udziału we wspólnie realizowanych wydarzeniach.

Współpraca z organizacjami studenckimi

 • W ramach współpracy z NZS Regionu Łódzkiego Na Wydziale Zarządzania dwa razy do roku odbywa się Wampiriada - projekt charytatywny, którego głównym celem jest szerzenie idei honorowego krwiodawstwa oraz zebranie jak największej ilości krwi.
 • Dni Kariery - jedne z największych targów pracy, praktyk i staży są organizowane przez studentów już od ponad 20 lat na Wydziale Zarządzania UŁ. Głównym celem przedsięwzięcia jest zapoznanie młodych osób z aktualnymi trendami na rynku pracy oraz z ofertami potencjalnych pracodawców. Organizatorem targów jest AIESEC.

Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami non-profit

 • Fundacja DKMS - organizacja akcji mających na celu zachęcenie studentów do rejestrowania się do bazy potencjalnych dawców szpiku. 
 • Fundacja CSR Impact, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Wydział Zarządzania UŁ zorganizowały 24 kwietnia 2012 r. wydarzenie pod hasłem Łódzki Dzień CSR połączony z prezentacją "Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2011. Dobre Praktyki". Spotkanie adresowano do przedstawicieli świata biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką społecznej odpowiedzialności z regionu łódzkiego. Podczas seminarium zaprezentowano opublikowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu Raport Dobrych Praktyk. Uczestnicy poszerzyli także swoją wiedzę na temat jednego z najczęściej dyskutowanych obecnie standardów społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Spotkanie było świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania dobrych praktyk, które mogą zainspirować do podejmowania działań na rzecz społecznej odpowiedzialności we własnym otoczeniu. W trakcie wydarzenia skupiono się również na trendach, jakie widoczne są w obszarze społecznym i środowiskowym organizacji. 22 listopada 2012 r. został zorganizowany II Łódzki Dzień CSR poświęcony tematowi partnerstwa biznesu z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie było okazją do rozmowy o wyzwaniach stojących przed partnerami, sposobnością do zaprezentowania dobrych praktyk i podzielenia się doświadczeniami związanymi z budową relacji międzysektorowych. W dniach 16-31 grudnia 2013 studenci oraz pracownicy Wydziału Zarządzania mogli oglądać wystawę zdjęć „Brudny Zysk" poświęconą warunkom pracy w sektorze odzieżowym w Gruzji. Wystawie, zorganizowanej we współpracy z Fundacją CSR Impact, towarzyszyło seminarium, w którym wzięli udział przedstawiciele pracodawców oraz związków zawodowych z branży odzieżowej.
 • We współpracy z Łódzkim Forum Lewiatan na Wydziale Zarządzania UŁ odbywały się wydarzenia Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, m.in. szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, (rekrutacja, marketing, pisanie biznes planu itp.). Najważniejszym elementem akcji był ogólnopolski konkurs na najlepszy pomysł biznesowy pod hasłem „Start-up Boat”. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości zakończyła konferencja nawiązująca do tematyki wydarzenia, w której wzięły udział osoby związane ze środowiskiem startupów.
 • NetworKING to cykl spotkań organizowany we współpracy z Agencją Kreatywną Vibematters, podczas których studenci mają okazję porozmawiać z praktykami wykorzystującymi w różnych branżach kontakty zawodowe. Dzięki doświadczeniu i wiedzy gości, uczestnicy spotkań uczą się jak wykorzystywać networking w rozwoju kariery zawodowej.

 

Wydział Zarządzania UŁ nawiązuje relacje z instytucjami, które w znaczący sposób przyczyniają się do zwiększania potencjału rozwojowego naszych studentów i pracowników.

 • Na Wydziale Zarządzania funkcjonuje Stowarzyszenie Innowatorów Zarządzania. Stowarzyszenie wspiera Wydział Zarządzania w realizacji innowacyjnych projektów edukacyjnych, angażuje kadrę akademicką, studentów oraz naszych interesariuszy do osobistego rozwoju i podejmowania działań na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu łódzkiego.

Współpraca z administracją publiczną

Wydział Zarządzania UŁ – zgodnie ze swoją misją – działa aktywnie na rzecz regionu łódzkiego. Współpracując z władzami samorządowymi staramy się tworzyć sprzyjający klimat dla rozwoju nowoczesnej przedsiębiorczości w regionie.

 • Współpracujemy z Urzędem Miasta Łodzi przy realizacji Programu Młodzi w Łodzi, na Wydziale mają miejsce stałe ekspozycje promocyjnych materiałów projektowych oraz standy informujące o poszczególnych komponentach akcji Młodzi w Łodzi. Kolejnym aspektem relacji z Urzędem Miasta Łodzi jest zaangażowanie w inicjatywy mające na celu wsparcie rozwoju naszego regionu. W ramach takich działań pracownicy Wydziału Zarządzania biorą udział w spotkaniach z potencjalnymi inwestorami w regionie łódzkim.
 • Mobilny Punkt Informacyjny to forma spotkań z klientami przeprowadzana poza siedzibą Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich (PIFE) z uwzględnieniem zidentyfikowanych potrzeb informacyjnych mieszkańców danego rejonu. Celem konsultacji jest zwiększenie świadomości o możliwości otrzymania bezpłatnej, profesjonalnej i kompleksowej informacji dotyczącej Funduszy Europejskich oraz przekazanie informacji o zakresie usług oferowanych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Ponadto, zachęcenie Klientów do skorzystania z usług PIFE jak również dostarczenie informacji o możliwościach korzystania z programów finansowanych oraz o zasadach ich realizacji. Konsultacje odbywają się na Wydziale Zarządzania UŁ dwa razy do roku.

Rada Menedżerów Publicznych

3-go kwietnia 2014 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Menedżerów Publicznych przy Wydziale Zarządzania UŁ. Celem jej funkcjonowania jest zacieśnienie współpracy administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz organizacji sektora użyteczności publicznej z Wydziałem Zarządzania w zakresie potrzeb dydaktycznych oraz badawczych. Zaproszenie do udziału w Radzie przyjęli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych z obszaru województwa oraz organizacji użyteczności publicznej.
Przejawem współpracy, nawiązanej w ramach Rady Menedżerów Publicznych są przedsięwzięcia przynoszące obustronne korzyści zarówno Wydziałowi Zarządzania, jak i instytucjom zrzeszonym w Radzie.

Jedną z takich inicjatyw jest projekt „Prace dyplomowe dla sektora publicznego”. W ramach projektu członkowie Rady wskazują propozycje tematów, które studenci Wydziału Zarządzania mogą rozwijać pisząc prace licencjackie i magisterskie, z zakresu szeroko rozumianego zarządzania publicznego. Propozycje dotyczą różnorodnych obszarów zarządzania, marketingu, finansów, rachunkowości i innych dziedzin, w których Wydział Zarządzania posiada potencjał umożliwiający wniesienie istotnego wkładu merytorycznego.
Kolejną inicjatywą są „Spotkania z Menedżerami Publicznymi” – cykl otwartych prelekcji praktyków w dziedzinie zarządzania publicznego. Zaproszeni goście podejmują tematy stanowiące współcześnie największe wyzwania dla sektora publicznego. Prelegenci omawiają poszczególne problemy z perspektywy jednostki organizacyjnej, którą kierują, z uwzględnieniem własnych zawodowych doświadczeń.

Szkoła Giełdowa

Inauguracja działalności Szkoły Giełdowej odbyła się 19 maja 2016 r. Gościem specjalnym wydarzenia była Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie - prof. dr hab. Małgorzata Zaleska. W programie znalazło się także wystąpienie Rektora UŁ prof. dra hab. Antoniego Różalskiego.

W ramach Szkoły Giełdowej Wydział Zarządzania UŁ we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych  organizuje kursy „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz "Giełda dla średniozaawansowanych". Jest to inicjatywa skierowana do wszystkich studentów zainteresowanych tematyką podejmowania decyzji inwestycyjnych.
Kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie” obejmuje zagadnienia, których znajomość jest niezbędna w prowadzeniu operacji finansowych, takie jak funkcjonowanie rynku kapitałowego i giełdy, zasady inwestowania, analiza spółek, sposoby oceny ryzyka czy psychologia inwestowania. Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego.

Akademia Przyszłości

Wydział Zarządzania UŁ był w okresie wrzesień 2017-czerwiec 2018 inwestorem społecznym wspierającym Akademię Przyszłości - program Stowarzyszenia Wiosna. Objęliśmy opiekę nad kolegium ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łodzi. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat współpracy i udziału we wspólnie realizowanych wydarzeniach.

Współpraca z organizacjami studenckimi

 • W ramach współpracy z NZS Regionu Łódzkiego Na Wydziale Zarządzania dwa razy do roku odbywa się Wampiriada - projekt charytatywny, którego głównym celem jest szerzenie idei honorowego krwiodawstwa oraz zebranie jak największej ilości krwi.
 • Dni Kariery - jedne z największych targów pracy, praktyk i staży są organizowane przez studentów już od ponad 20 lat na Wydziale Zarządzania UŁ. Głównym celem przedsięwzięcia jest zapoznanie młodych osób z aktualnymi trendami na rynku pracy oraz z ofertami potencjalnych pracodawców. Organizatorem targów jest AIESEC.

Współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami non-profit

 • Fundacja DKMS - organizacja akcji mających na celu zachęcenie studentów do rejestrowania się do bazy potencjalnych dawców szpiku. 
 • Fundacja CSR Impact, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Wydział Zarządzania UŁ zorganizowały 24 kwietnia 2012 r. wydarzenie pod hasłem Łódzki Dzień CSR połączony z prezentacją "Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2011. Dobre Praktyki". Spotkanie adresowano do przedstawicieli świata biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką społecznej odpowiedzialności z regionu łódzkiego. Podczas seminarium zaprezentowano opublikowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu Raport Dobrych Praktyk. Uczestnicy poszerzyli także swoją wiedzę na temat jednego z najczęściej dyskutowanych obecnie standardów społecznej odpowiedzialności ISO 26000. Spotkanie było świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz poznania dobrych praktyk, które mogą zainspirować do podejmowania działań na rzecz społecznej odpowiedzialności we własnym otoczeniu. W trakcie wydarzenia skupiono się również na trendach, jakie widoczne są w obszarze społecznym i środowiskowym organizacji. 22 listopada 2012 r. został zorganizowany II Łódzki Dzień CSR poświęcony tematowi partnerstwa biznesu z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie było okazją do rozmowy o wyzwaniach stojących przed partnerami, sposobnością do zaprezentowania dobrych praktyk i podzielenia się doświadczeniami związanymi z budową relacji międzysektorowych. W dniach 16-31 grudnia 2013 studenci oraz pracownicy Wydziału Zarządzania mogli oglądać wystawę zdjęć „Brudny Zysk" poświęconą warunkom pracy w sektorze odzieżowym w Gruzji. Wystawie, zorganizowanej we współpracy z Fundacją CSR Impact, towarzyszyło seminarium, w którym wzięli udział przedstawiciele pracodawców oraz związków zawodowych z branży odzieżowej.
 • We współpracy z Łódzkim Forum Lewiatan na Wydziale Zarządzania UŁ odbywały się wydarzenia Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, m.in. szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, (rekrutacja, marketing, pisanie biznes planu itp.). Najważniejszym elementem akcji był ogólnopolski konkurs na najlepszy pomysł biznesowy pod hasłem „Start-up Boat”. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości zakończyła konferencja nawiązująca do tematyki wydarzenia, w której wzięły udział osoby związane ze środowiskiem startupów.
 • NetworKING to cykl spotkań organizowany we współpracy z Agencją Kreatywną Vibematters, podczas których studenci mają okazję porozmawiać z praktykami wykorzystującymi w różnych branżach kontakty zawodowe. Dzięki doświadczeniu i wiedzy gości, uczestnicy spotkań uczą się jak wykorzystywać networking w rozwoju kariery zawodowej.