Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa - pracownicy

Kierownik: dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ

Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ
profesor UŁ, Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy z Zagranicą i Kontaktów z Otoczeniem
356  42 635 52 27 
Uwagi: W sprawie konsultacji proszę o kontakt mailowy.
prof. dr hab. Jerzy Różański
profesor zwyczajny
352  42 635 50 71  Pn.: 14:00-15:00
Sr.: 11:00-12:00

prof. dr hab. Dorota Witkowska
profesor zwyczajny
349  42 635 52 46 
Uwagi: Urlop 24.02.-5.03.2020
dr hab. Alicja Winnicka-Popczyk, prof. UŁ
profesor UŁ
354  42 635 62 95 
Uwagi: Dyżury: bardzo proszę o kontakt mailowy.
dr hab. Bogna Kaźmierska-Jóźwiak
adiunkt, Wydziałowy Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Programu ERASMUS
353  42 635 55 66  Pn.: 12.00-13.00 online (MS Teams) - proszę o wcześniejsze potwierdzenie (mail, MS Teams)
Wt.: 13.00-14.00 online (MS Teams) - proszę o wcześniejsze potwierdzenie (mail, MS Teams)
Sb.: Konsultacje w trybie zdalnym odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową

dr Marta Baraniak
adiunkt
360  42 635 52 45 
Uwagi: Konsultacje w trybie zdalnym odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu drogą mailową.
dr Justyna Bogołębska
adiunkt
363  426355124  
dr Damian Kaźmierczak
adiunkt
363  42 635 51 24 
Uwagi: W sprawach konsultacji bardzo proszę o kontakt mailowy
dr Paweł Kopczyński
adiunkt
354  42 635 62 95 
dr Paweł Sekuła
adiunkt
356  42 635 52 27 
Uwagi: W sprawie konsultacji proszę o kontakt mailowy
dr Błażej Socha
adiunkt
353  42 635 55 66  Pn.: 16.30-17.30
Sr.: 12.00-13.00

Uwagi: Proszę o wcześniejsze potwierdzenie przez kontakt mejlowy / MS Teams
dr Dorota Starzyńska
adiunkt
360  42 635 52 45  Pn.: 12.00 -13.00 Oto link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a25fb37a9e96e4849ac73b9286d14a25f%40thread.tacv2/conversations?groupId=3a8375b3-9e33-4ac5-9613-c0775a13da4d&tenantId=63441aef-da0e-4397-bb7e-f9d4705e963b

mgr Ewelina Niedzielska
asystent
358  42 635 52 40  Wt.: 15:30-16:30Doktoranci
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
mgr Alina Błaszczyk
doktorant
   
mgr Tomasz Gasiński
doktorant
   
mgr Adam Kucharski
doktorant
   
mgr Justyna Mirończuk
doktorant
   


Doktoranci SDNS UŁ
Imię i nazwisko Pokój Telefon Konsultacje
Bernard Kokczyński
doktorant
   


Sekretariat
Imię i nazwisko Pokój Telefon Godziny przyjęć
mgr Anna Jurga-Kornecka
specjalista
346  42 635 52 22  Pn.: 9.00 – 15.00
Wt.: 9.00 – 15.00
Sr.: 9.00 – 15.00
Cz.: 9.00 – 15.00
Pt.: 9.00 – 15.00

Joanna Muras
specjalista
344  42 635 52 32  Pn.: 9.00 – 15.00
Wt.: 9.00 – 15.00
Sr.: 9.00 – 15.00
Cz.: 9.00 – 15.00
Pt.: 9.00 – 15.00