Wręczenie nagród dla najlepszych absolwentów
i pracowników naukowo-dydaktycznych

2020

Rok 2020 zaskoczył wszystkich i zmienił wiele planów. Od kilkunastu lat na Wydziale Zarządzania UŁ ostatnia sobota listopada wiązała się z uroczystą Galą Absolwenta uświetniającą moment zakończenia studiów i rozpoczęcia nowego etapu życia. W tym roku okazało się to niemożliwe. Nie zapominamy jednak o naszych absolwentach. Wielu z nich w terminie obroniło prace magisterskie i ukończyło studia pierwszego stopnia, a także uzyskało bardzo dobre wyniki w nauce, mimo zmiany nauki na formę zdalną. Dlatego, zgodnie z tradycją, również w tym roku wyróżniamy naszych najlepszych absolwentów.

Czternaście osób odebrało z rąk Dziekana WZ UŁ medale za chlubne studia, sześć osób zostało nagrodzonych za najlepsze prace magisterskie i za najwyższe wyniki w nauce. Nie zapominamy także o naszych pracownikach naukowo-dydaktycznych, którzy zostali docenieni za pracę na rzecz promocji nauki i najwyżej punktowane publikacje. Rozdanie nagród zaplanowano tak, aby każdy laureat mógł odebrać nagrodę w bezpiecznych warunkach. 

 

Nagrody dla absolwentów


• Nagroda im. prof. Alicji Jarugowej - nagrodzona mgr Marta Kęska za pracę „Preferencje specjalistów rachunkowości w zakresie polityki rachunkowości w wybranych krajach świata”, napisaną pod kierunkiem dra hab. Przemysława Kabalskiego, prof. UŁ.

• Nagroda Dziekana – nagrodzona mgr Dominika Rosik za pracę „Kształcenie w zakresie rachunkowości a oczekiwania studentów na przykładzie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Ewy Śnieżek, prof. UŁ.

• Nagroda ufundowana przez Joannę Skrzydlewską, absolwentkę Wydziału Zarządzania UŁ – nagrodzona mgr Kalina Marta Bokwa za najwyższą średnią na II stopniu - 4,9.

• Nagroda ufundowana przez Santander Universidades – nagrodzony Michał Kolasa za pracę „Budowanie wizerunku firmy w social media poprzez real time marketing”, napisaną pod kierunkiem dr Jolanty Bieńkowskiej.
WYWIAD Z MICHAŁEM KOLASĄ >> >>

• Nagroda ufundowana przez Dachser - nagrodzona Aleksandra Krawczyk za najwyższą średnią na kierunku Logistyka na studiach I stopnia - 4,8.

• Nagroda ufundowana przez Deloitte - nagrodzony Dominik Uznański za najwyższą średnią na kierunku Rachunkowość na studiach I stopnia - 4,9.

• 14 medali „Za chlubne studia” – dla absolwentów wyróżniających się najlepszymi wynikami w nauce i wzorową postawą podczas studiów.

 

 

Nagrody dla pracowników naukowo-dydaktycznych

Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ przyznaje również nagrody za: najwyżej punktowaną publikację naukową w roku akademickim 2019/2020 oraz za zasługi w zakresie promocji nauki. W tym roku laureatami zostali:

Dwie nagrody ex aequo za publikacje naukowe opublikowane w czasopismach za 140 pkt.:
• dr hab. Justyna Dobroszek – artykuł samodzielny „Supply chain and logistics controller – two promising professions for supporting transparency in supply chain management”.
• dr hab. Jan Michalak – artykuł współautorski „Directive 2014/95/EU: Accountants’ understanding and attitude towards mandatory non-financial disclosures in corporate reporting”.

Nagrodę Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za zasługi w zakresie promocji nauki w roku akademickim 2019/2020 otrzymała dr Dominika Kaczorowska-Spychalska za aktywne komentowanie tematów związanych z inteligentnymi technologiami.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego rozdanie nagród!

 

Pełna fotorelacja dostępna jest w galerii >> >>

https://www.flickr.com/photos/138241519@N02/albums/72157717716348963

Wręczenie nagród dla najlepszych absolwentów
i pracowników naukowo-dydaktycznych

2020

Rok 2020 zaskoczył wszystkich i zmienił wiele planów. Od kilkunastu lat na Wydziale Zarządzania UŁ ostatnia sobota listopada wiązała się z uroczystą Galą Absolwenta uświetniającą moment zakończenia studiów i rozpoczęcia nowego etapu życia. W tym roku okazało się to niemożliwe. Nie zapominamy jednak o naszych absolwentach. Wielu z nich w terminie obroniło prace magisterskie i ukończyło studia pierwszego stopnia, a także uzyskało bardzo dobre wyniki w nauce, mimo zmiany nauki na formę zdalną. Dlatego, zgodnie z tradycją, również w tym roku wyróżniamy naszych najlepszych absolwentów.

Czternaście osób odebrało z rąk Dziekana WZ UŁ medale za chlubne studia, sześć osób zostało nagrodzonych za najlepsze prace magisterskie i za najwyższe wyniki w nauce. Nie zapominamy także o naszych pracownikach naukowo-dydaktycznych, którzy zostali docenieni za pracę na rzecz promocji nauki i najwyżej punktowane publikacje. Rozdanie nagród zaplanowano tak, aby każdy laureat mógł odebrać nagrodę w bezpiecznych warunkach. 

 

Nagrody dla absolwentów


• Nagroda im. prof. Alicji Jarugowej - nagrodzona mgr Marta Kęska za pracę „Preferencje specjalistów rachunkowości w zakresie polityki rachunkowości w wybranych krajach świata”, napisaną pod kierunkiem dra hab. Przemysława Kabalskiego, prof. UŁ.

• Nagroda Dziekana – nagrodzona mgr Dominika Rosik za pracę „Kształcenie w zakresie rachunkowości a oczekiwania studentów na przykładzie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Ewy Śnieżek, prof. UŁ.

• Nagroda ufundowana przez Joannę Skrzydlewską, absolwentkę Wydziału Zarządzania UŁ – nagrodzona mgr Kalina Marta Bokwa za najwyższą średnią na II stopniu - 4,9.

• Nagroda ufundowana przez Santander Universidades – nagrodzony Michał Kolasa za pracę „Budowanie wizerunku firmy w social media poprzez real time marketing”, napisaną pod kierunkiem dr Jolanty Bieńkowskiej.
WYWIAD Z MICHAŁEM KOLASĄ >> >>

• Nagroda ufundowana przez Dachser - nagrodzona Aleksandra Krawczyk za najwyższą średnią na kierunku Logistyka na studiach I stopnia - 4,8.

• Nagroda ufundowana przez Deloitte - nagrodzony Dominik Uznański za najwyższą średnią na kierunku Rachunkowość na studiach I stopnia - 4,9.

• 14 medali „Za chlubne studia” – dla absolwentów wyróżniających się najlepszymi wynikami w nauce i wzorową postawą podczas studiów.

 

 

Nagrody dla pracowników naukowo-dydaktycznych

Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ przyznaje również nagrody za: najwyżej punktowaną publikację naukową w roku akademickim 2019/2020 oraz za zasługi w zakresie promocji nauki. W tym roku laureatami zostali:

Dwie nagrody ex aequo za publikacje naukowe opublikowane w czasopismach za 140 pkt.:
• dr hab. Justyna Dobroszek – artykuł samodzielny „Supply chain and logistics controller – two promising professions for supporting transparency in supply chain management”.
• dr hab. Jan Michalak – artykuł współautorski „Directive 2014/95/EU: Accountants’ understanding and attitude towards mandatory non-financial disclosures in corporate reporting”.

Nagrodę Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ za zasługi w zakresie promocji nauki w roku akademickim 2019/2020 otrzymała dr Dominika Kaczorowska-Spychalska za aktywne komentowanie tematów związanych z inteligentnymi technologiami.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowującego rozdanie nagród!

 

Pełna fotorelacja dostępna jest w galerii >> >>

https://www.flickr.com/photos/138241519@N02/albums/72157717716348963

 Drukuj