Relacja z Gali Absolwenta 2013

ZOBACZ ZDJĘCIA 

 

Dziękujemy za udział w Gali Absolwenta 2013!

 

23 listopada 2013 r., w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, odbyła się uroczystość rozdania dyplomów absolwentom Wydziału. W Gali Absolwenta wzięło udział blisko 350 byłych studentów studiów magisterskich oraz licencjackich.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Prorektora Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dra hab. Bogdana Gregora. W swoim wystąpieniu, podkreślił wagę momentu ukończenia studiów w życiu młodych ludzi. Pogratulował absolwentom i ich rodzinom, życząc samych sukcesów w życiu zawodowym. Pan Rektor podziękował także wszystkim osobom, które wniosły swój wkład w proces kształcenia tegorocznych absolwentów – nauczycielom akademickim, administracji i pracownikom dziekanatu.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że tegoroczna Gala Absolwenta to już 19. edycja w życiu Wydziału Zarządzania. Przypomniał, że Wydział był pierwszą jednostkę Uniwersytetu, która wprowadziła tradycję uroczystego ukończenia studiów w togach i biretach.

Następnie głos zabrała Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Ewa Walińska. Na wstępie swojego wystąpienia zaprezentowała statystyki zdanych egzaminów i ocen uzyskanych przez studentów na dyplomach. Następnie, gratulując absolwentom, podkreśliła rolę nie tylko nabytej przez nich na Wydziale wiedzy, ale również wartości i postaw budowanych podczas studiów. Zaapelowała do zebranych o utrzymywanie kontaktów z Wydziałem i wyraziła nadzieję zacieśnienia współpracy. Kończąc swoje wystąpienie, skierowała gratulacje na ręce rodzin studentów kończących dzisiaj studia.

W kolejnej części Gali wręczono nagrody i wyróżnienia. W pierwszej kolejności wręczone zostały listy gratulacyjne Rektora UŁ. Listy w imieniu władz uczelni wręczał prof. dr hab. Bogdan Gregor. Następnie kolegium dziekańskie, z prof. dr hab. Ewą Walińską wręczyło dyplomy wszystkim studentom z oceną bardzo dobrą na dyplomie.

Nagrodę za najlepszą pracę magisterską, ufundowaną przez Klub 500 - Łódź odebrał: mgr Dominik Marcin Szychta za pracę magisterską pt. Zbilansowana karta wyników budżetowanie operacyjne na przykładzie Oddziału Spółki Dystrybucji Energii Elektrycznej. Wraz z nagrodzonym absolwentem dyplom uznania otrzymał dr Jan Michalak, promotor pracy.

 Wyróżnienie Klubu 500 otrzymali:

mgr Łukasz Fiszer – promotor: dr Lucyna Kopczyńska 

mgr Katarzyna Kacprzyk – promotor: prof. zw. dr hab. Jerzy Różański

mgr Barbara Wieczorek –promotor: prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek

Nagrodę ufundowaną przez Poseł do Parlamentu Europejskiego Joannę Skrzydlewską za najwyższą średnią z ocen uzyskanych na studiach otrzymały:

mgr Katarzyna Gibka, absolwentka studiów II stopnia (średnia ze studiów: 4,78),

lic. Marta Stańczyk, absolwentka studiów I stopnia (średnia ze studiów 4,74) 

Po raz drugi wręczono też Nagrodę Imienia Profesor Alicji Jarugi za najlepszą pracę magisterską z zakresu Międzynarodowej Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. Nagrodę otrzymała mgr Ilona Jachymowska za pracę magisterską pt. Nieruchomości we współczesnym raporcie finansowym – MSR 40 a praktyka polskich spółek giełdowych (promotor prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek).

Wręczono także nagrodę w konkursie organizowanym przez Infosys BPO oraz Wydział ZarządzaniaINFOSYS STAR. Nagrodę, płatne praktyki w firmie Infosys oraz upominki otrzymali: Bartłomiej Piekut orazRafał Podsadniak. 

W trakcie Gali, Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Ewa Walińska, podziękowała firmom  Rady Biznesu za dotychczasową współpracę. Przyznała również tytuł Partnera Roku 2013 firmie Infosys BPO.Nagrodę odebrał Krzysztof Skarzyński, dyrektor Działu Controllingu firmy. W gronie Rady Biznesu Dziekan powitała także firmę Deloitte wyrażając nadzieję na owocną i długą współpracę.  

Ważną częścią uroczystości było ogłoszenie wyników prestiżowych nagród, przyznawanych przez absolwentów ulubionym prowadzącym - WuZetek 2013. Głosowanie zostało poprowadzone pod czujnym okiem Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. Nagrody były przyznawane osobno przez absolwentów studiów magisterskich i licencjackich. Oto wyniki plebiscytu:

 

KATEGORIA MILIARD W ROZUMIE

Zwycięzcy: 

 

- studia licencjackie: dr Jakub Marszałek

- studia magisterskie: prof. nadzw. dr hab. Anna Szychta

KATEGORIA SPRAWIEDLIWY WYKŁADOWCA

Zwycięzcy: 

 

- studia licencjackie: prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek

- studia magisterskie: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla

KATEGORIA ZAWSZE „DLA NAS”

Zwycięzcy:

- studia licencjackie: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla

- studia magisterskie: prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek

 

KATEGORIA IKONA WYDZIAŁU

Zwycięzcy:

 

- studia licencjackie: prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski

- studia magisterskie: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla


Po przyznaniu nagród, głos zabrał przedstawiciel absolwentów – mgr Stanisław Lipiński. W swoim wystąpieniu, w imieniu absolwentów podziękował wykładowcom za spędzony wspólnie czas i podzielił się z zebranymi kilkoma wnioskami dotyczącymi podsumowania studiów i wejścia absolwentów w życie zawodowe.

Następnie przystąpiono do rozdania dyplomów wszystkim obecnym na Gali absolwentom Wydziału Zarządzania. 
Zamykając oficjalną część uroczystości, Dziekan Wydziału Zarządzania podziękowała sponsorowi – firmieINFOSYS  za pomoc w organizacji Gali Absolwenta. Podziękowała również organizatorom: Działowi Administracji i Komunikacji WZ UŁ oraz Stowarzyszeniu Innowatorów Zarządzania. Zaprosiła także do udziału w wieczornymAfter Party w klubie Bedroom.

Na zakończenie Gali wszyscy absolwenci stanęli do pamiątkowej fotografii ukazującej moment podrzucania biretami oraz wspólnie z kolegium dziekańskim wznieśli toast kończący Galę Absolwenta 2013.

Wieczorem, po 21, w Klubie Bedroom odbyło się After Party Gali, w którym wzięło ponad 180 absolwentek i absolwentów wraz z osobami towarzyszącymi. Impreza trwała do samego rana. 

 RELACJE W MEDIACH:

Łódź Nasze Miasto

Dziennik Łódzki

Express Ilustrowany

TVP Łódź

TV Toya

 

Relacja z Gali Absolwenta 2013

ZOBACZ ZDJĘCIA 

 

Dziękujemy za udział w Gali Absolwenta 2013!

 

23 listopada 2013 r., w budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, odbyła się uroczystość rozdania dyplomów absolwentom Wydziału. W Gali Absolwenta wzięło udział blisko 350 byłych studentów studiów magisterskich oraz licencjackich.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Prorektora Uniwersytetu Łódzkiego, prof. dra hab. Bogdana Gregora. W swoim wystąpieniu, podkreślił wagę momentu ukończenia studiów w życiu młodych ludzi. Pogratulował absolwentom i ich rodzinom, życząc samych sukcesów w życiu zawodowym. Pan Rektor podziękował także wszystkim osobom, które wniosły swój wkład w proces kształcenia tegorocznych absolwentów – nauczycielom akademickim, administracji i pracownikom dziekanatu.

W swoim wystąpieniu podkreślił, że tegoroczna Gala Absolwenta to już 19. edycja w życiu Wydziału Zarządzania. Przypomniał, że Wydział był pierwszą jednostkę Uniwersytetu, która wprowadziła tradycję uroczystego ukończenia studiów w togach i biretach.

Następnie głos zabrała Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Ewa Walińska. Na wstępie swojego wystąpienia zaprezentowała statystyki zdanych egzaminów i ocen uzyskanych przez studentów na dyplomach. Następnie, gratulując absolwentom, podkreśliła rolę nie tylko nabytej przez nich na Wydziale wiedzy, ale również wartości i postaw budowanych podczas studiów. Zaapelowała do zebranych o utrzymywanie kontaktów z Wydziałem i wyraziła nadzieję zacieśnienia współpracy. Kończąc swoje wystąpienie, skierowała gratulacje na ręce rodzin studentów kończących dzisiaj studia.

W kolejnej części Gali wręczono nagrody i wyróżnienia. W pierwszej kolejności wręczone zostały listy gratulacyjne Rektora UŁ. Listy w imieniu władz uczelni wręczał prof. dr hab. Bogdan Gregor. Następnie kolegium dziekańskie, z prof. dr hab. Ewą Walińską wręczyło dyplomy wszystkim studentom z oceną bardzo dobrą na dyplomie.

Nagrodę za najlepszą pracę magisterską, ufundowaną przez Klub 500 - Łódź odebrał: mgr Dominik Marcin Szychta za pracę magisterską pt. Zbilansowana karta wyników budżetowanie operacyjne na przykładzie Oddziału Spółki Dystrybucji Energii Elektrycznej. Wraz z nagrodzonym absolwentem dyplom uznania otrzymał dr Jan Michalak, promotor pracy.

 Wyróżnienie Klubu 500 otrzymali:

mgr Łukasz Fiszer – promotor: dr Lucyna Kopczyńska 

mgr Katarzyna Kacprzyk – promotor: prof. zw. dr hab. Jerzy Różański

mgr Barbara Wieczorek –promotor: prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek

Nagrodę ufundowaną przez Poseł do Parlamentu Europejskiego Joannę Skrzydlewską za najwyższą średnią z ocen uzyskanych na studiach otrzymały:

mgr Katarzyna Gibka, absolwentka studiów II stopnia (średnia ze studiów: 4,78),

lic. Marta Stańczyk, absolwentka studiów I stopnia (średnia ze studiów 4,74) 

Po raz drugi wręczono też Nagrodę Imienia Profesor Alicji Jarugi za najlepszą pracę magisterską z zakresu Międzynarodowej Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. Nagrodę otrzymała mgr Ilona Jachymowska za pracę magisterską pt. Nieruchomości we współczesnym raporcie finansowym – MSR 40 a praktyka polskich spółek giełdowych (promotor prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek).

Wręczono także nagrodę w konkursie organizowanym przez Infosys BPO oraz Wydział ZarządzaniaINFOSYS STAR. Nagrodę, płatne praktyki w firmie Infosys oraz upominki otrzymali: Bartłomiej Piekut orazRafał Podsadniak. 

W trakcie Gali, Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Ewa Walińska, podziękowała firmom  Rady Biznesu za dotychczasową współpracę. Przyznała również tytuł Partnera Roku 2013 firmie Infosys BPO.Nagrodę odebrał Krzysztof Skarzyński, dyrektor Działu Controllingu firmy. W gronie Rady Biznesu Dziekan powitała także firmę Deloitte wyrażając nadzieję na owocną i długą współpracę.  

Ważną częścią uroczystości było ogłoszenie wyników prestiżowych nagród, przyznawanych przez absolwentów ulubionym prowadzącym - WuZetek 2013. Głosowanie zostało poprowadzone pod czujnym okiem Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. Nagrody były przyznawane osobno przez absolwentów studiów magisterskich i licencjackich. Oto wyniki plebiscytu:

 

KATEGORIA MILIARD W ROZUMIE

Zwycięzcy: 

 

- studia licencjackie: dr Jakub Marszałek

- studia magisterskie: prof. nadzw. dr hab. Anna Szychta

KATEGORIA SPRAWIEDLIWY WYKŁADOWCA

Zwycięzcy: 

 

- studia licencjackie: prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek

- studia magisterskie: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla

KATEGORIA ZAWSZE „DLA NAS”

Zwycięzcy:

- studia licencjackie: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla

- studia magisterskie: prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek

 

KATEGORIA IKONA WYDZIAŁU

Zwycięzcy:

 

- studia licencjackie: prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski

- studia magisterskie: prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla


Po przyznaniu nagród, głos zabrał przedstawiciel absolwentów – mgr Stanisław Lipiński. W swoim wystąpieniu, w imieniu absolwentów podziękował wykładowcom za spędzony wspólnie czas i podzielił się z zebranymi kilkoma wnioskami dotyczącymi podsumowania studiów i wejścia absolwentów w życie zawodowe.

Następnie przystąpiono do rozdania dyplomów wszystkim obecnym na Gali absolwentom Wydziału Zarządzania. 
Zamykając oficjalną część uroczystości, Dziekan Wydziału Zarządzania podziękowała sponsorowi – firmieINFOSYS  za pomoc w organizacji Gali Absolwenta. Podziękowała również organizatorom: Działowi Administracji i Komunikacji WZ UŁ oraz Stowarzyszeniu Innowatorów Zarządzania. Zaprosiła także do udziału w wieczornymAfter Party w klubie Bedroom.

Na zakończenie Gali wszyscy absolwenci stanęli do pamiątkowej fotografii ukazującej moment podrzucania biretami oraz wspólnie z kolegium dziekańskim wznieśli toast kończący Galę Absolwenta 2013.

Wieczorem, po 21, w Klubie Bedroom odbyło się After Party Gali, w którym wzięło ponad 180 absolwentek i absolwentów wraz z osobami towarzyszącymi. Impreza trwała do samego rana. 

 RELACJE W MEDIACH:

Łódź Nasze Miasto

Dziennik Łódzki

Express Ilustrowany

TVP Łódź

TV Toya

 

 Drukuj