Publikacje pracowników Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
z lat 2000-2020

 

2020

 1. Fabińska M., How Polish Enterprises Cooperate with Business Environment Institutions and Absorb the Support Provided Under the EU Funds: Analysis of Survey Results, „Eurasian Business Perspectives” (2364-5067), 2020, nr 14/2, s. 357-366 [DOI].
 2. Głodek P., Business Advisors and Small Businesses: Cooperation in the Framework of the Advisory Process, [w:] (red.), Eurasian Business Perspectives (978-3-0304-8504-7), Springer, Cham 2020, s. 65-80.
 3. Głodek P., Forms of Control of Advisory Contracts in Small Businesses: Case of Poland, „Eurasian Business Perspectives” (2364-5067), 2020, nr 14/2, s. 289-299.
 4. Głodek P., Łobacz K., Entrepreneur’s Participation in the Business Advice Process – Insights from the Case Studies of Innovative Small Firms in Polish Regions, [w:] D. Trzmielak, B. Piasecki (red.), Innovation and Intellectual Capital – the Entrepreneurial and Regional Perspectives SIM 110 (978-8-3649-7187-7), Społeczna Akademia Nauk, Łódź - Warszawa 2020, s. 77-87. 
 5. Głodek P., Łobacz K., Małe innowacyjne firmy w procesie doradztwa biznesowego - perspektywa przedsiębiorcy, [w:] R. Tylżanowski (red.), Zarządzanie Innowacjami w Przedsiębiorstwie. Aktualności badawcze (978-8-3728-5915-0), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń 2020, s. 51-60.
 6. Głodek P., Łobacz K., Przedsiębiorczość akademicka. Procesowe modele tworzenia i rozwoju przedsięwzięć akademickich. (978-8-3657-6649-6), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020.
 7. Głodek P., Współpraca doradcy i przedsiębiorcy a charakterystyka procesu doradztwa dla małego przedsiębiorstwa, [w:] E. Sońta-Drączkowska, I. Bednarska-Wnuk (red.), Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach (978-8-3822-0331-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020, s. 37-52. 
 8. Lisowska R., Innovative Behaviour as a Determinant of Growth and Development of Small Enterprises, „Eurasian Business Perspectives” (2364-5067), 2020, nr 14/2, s. 434-356.
 9. Lisowska R., Pamuła A., Changes in the Business Models of Manufacturing Companies in the SME Sector After the Implementation of Cloud Computing Solutions, „Eurasian Business Perspectives” (2364-5067), 2020, nr 14/2, s. 299-311. 
 10. Lisowska R., Stawasz E., Development of Human Resources in Micro and Small Enterprises as a Result of the Use of Business Advisory Services, [w:] D. Trzmielak, B. Piasecki (red.), Innovation and Intellectual Capital – the Entrepreneurial and Regional Perspectives SIM 110 (978-8-3649-7187-7), Społeczna Akademia Nauk, Łódź - Warszawa 2020, s. 61-76.  
 11. Lisowska R., Stawasz E., Human Resources Development in Micro and Small Enterprises as a Result of the Use of Business Advisory Services, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI” (1641-0874), 2020, nr 1, s. 35-48.
 12. Lisowska R., Współpraca małych przedsiębiorstw z partnerami biznesowymi w zakresie działalności innowacyjnej, [w:] A. Kijek, W. Starzyńska (red.), Współpraca - sektor publiczny-nauka-biznes. Warunki rozwoju innowacyjności poprzez zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne (978-8-3227-9393-0), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2020, s. 183-196. 
 13. Lisowska R., Wymiary orientacji przedsiębiorczej a wzrost małych innowacyjnych przedsiębiorstw, [w:] L. Bohdanowicz, P. Dziurski (red.), Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach Wybrane zagadnienia (978-8-3803-0380-5), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 41-55.
 14. Lisowska R., Zdolności dynamiczne a rozwój małych przedsiębiorstw (978-8-3822-0439-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020.  
 15. Łobacz K., Głodek P., Challenges and Barriers of Science and Technology Commercialisation at Public Universities: Introducing a Relation-Based Analytical Framework, [w:] (red.), Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) (978-0-9998-5515-7), Wydawnictwo IBIMA Publishing LLC, King of Prussia 2020, s. 3653-3661.
 16. Matejun M., Matusiak B., Różańska-Bińczyk I., Praktyki green HR a wyniki środowiskowe współczesnych przedsiębiorstw, [w:] J. Cewińska, A. Krejner-Nowecka, S. Winch (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim-wyzwania (978-8-3803-0369-0), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 61-76.
 17. Matejun M., Woźniak M., Strategic determinants of the support absorption process in the SMEs sector companies, „Journal of Economics and Management” (1732-1948), 2020, nr 42 (3), s. 5-24.
 18. Matusiak B., Matejun M., Różańska-Bińczyk I., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako środowisko implementacji praktyk green HR we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] M. Urbaniak, A. Tomaszewski (red.), Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami (978-8-3803-0374-4), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 111-124.
 19. Piotrowska A., Konkurencyjność przedsiębiorstw - główne aspekty i uwarunkowania, „Przegląd Nauk Ekonomicznych” (2544-221X), 2019, nr 32, s. 9-21.Piotrowska A., Rola przedsiębiorczości społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym, [w:] M. Sipa, I. Gorzeń-Mitka, A. Włodarczyk, A. Skibiński, M. Sitek (red.), Wielowymiarowość zarządzania organizacją XXI wieku (978-8-3719-3705-7), Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2019, s. 63-71. 
 20. Piotrowska A., Uwarunkowania konkurencyjności małych przedsiębiorstw innowacyjnych, [w:] A. Marjański, K. Wach (red.), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju (978-8-3649-7164-8), Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2019, s. 313-328.
 21. Ratalewska M., Agnieszka Wierzbicka, Witryna internetowa i reklama w sieci jako formy komunikacji marketingowej MŚP, [w:] E. Bańczyk (red.), „Wyróżniaj się lub zgiń”? W kręgu zagadnień komunikacji promocyjnej (978-8-3226-3889-7), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2020, s. 29-47.
 22. Ratalewska M., The Use of IT Tools in Small Businesses in Poland, „Eurasian Business Perspectives” (2364-5067), 2020, nr 14/2, s. 329-342.
 23. Ropęga J., Mikro i mali seryjni przedsiębiorcy w Polsce: charakterystyka, zachowania i postawy wobec okazji, kierunki dalszych badań, [w:] L. Bohdanowicz, P. Dziurski (red.), Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach Wybrane zagadnienia (978-8-3803-0380-5), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 57-70.
 24. Ropęga J., Novice and habitual entrepreneurs and external business support exploitation, „Interdisciplinary Description of Complex Systems” (1334-4684), 2020, nr 18(2-B), s. 271-285. 
 25. Ropęga J., Wojno P., Cyfryzacja w procesie przedsiębiorczym jako składowa rozwoju firm sektora MŚP, [w:] A. Laskowska-Rutkowska (red.), Cyfryzacja w zarządzaniu (978-8-3810-2394-8), CeDeWu, Warszawa 2020, s. 171-193.
 26. Różańska-Bińczyk I., Matejun M., Matusiak B., Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] J. Cewińska, A. Krejner-Nowecka, S. Winch (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim-wyzwania (978-8-3803-0369-0), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 77-91.
 27. Stawasz E., Cooperation of enterprises in the functional area in the field of innovation, „Optimum. Studia Ekonomiczne” (1506-7637), 2020, nr 1 (99), s. 22-33.
 28. Stawasz E., Innovation and Competitiveness of Micro and Small-sized Enterprises in the Context Business Consulting, [w:] D. Trzmielak, B. Piasecki (red.), Innovation and Intellectual Capital – the Entrepreneurial and Regional Perspectives SIM 110 (978-8-3649-7187-7), Społeczna Akademia Nauk, Łódź - Warszawa 2020, s. 45-59.
 29. Trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem w ujęciu międzynarodowym (978-8-3657-6624-3), pod red. Piotrowska A., Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2019. 

2019

 1. Jasiński A., Głodek P., Jurczyk-Bunkowska M., Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi (978-8-3208-2338-7), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019.
 2. Kalinowski T.B., Głodek P., Pérez Valls M., Solomon A., Fornaci M.L., Limonta T., Atanasovska I., Uribe Toril J., Ruiz Real J.L., Building next generation of globally responsible digital entrepreneurs, „Proceedings Book Responsible Innovation & Entrepreneurship” (2654-024x), 2019, s. 112-117.
 3. Lisowska R., The Ability to Identify Market Opportunities and the Development of Small Businesses, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2019, nr 4, s. 26-32.
 4. Matejun M., Ratajczak M., Economic and social benefits of socially responsible actions towards employees in agribusiness enterprises, „Management-Poland” (1429-9321), 2019, vol. 23, nr 2, s. 49-63.
 5. Ropęga J., Novice and habitual entrepreneurs: entrepreneurial motivations and exploitation of opportunities as a part of entrepreneurial process, [w:] S. Flaszewska, S. Lachiewicz (red.), Wybrane problemy zarządzania rozwojem organizacji w przemyśle 4.0 (978-8-3662-8708-2), Politechnika Łódzka, Łódź 2019, s. 131-144.  
 6. Stawasz E., Factors determining the competitiveness of small enterprises operating in local markets with a particular focus on business advice, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2019, vol. 63, nr 2, s. 108-116.
 7. Stawasz E., Factors that shape the competi ti veness of small innovati ve companies operati ng in internati onal markets with a parti cular focus on business advice, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” (2299-7326), 2019, vol. 15, nr 1, s. 61-82.
 8. Stawasz E., Managerial competencies and remedial restructuring in micro and small enterprises, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska” (1641-3466), 2019, nr 134, s. 249-265.

2018

 1. Fabińska M., Activation of Business and Society for Regional Benchmarking, „Eurasian Studies in Business and Economics” (2364-5067), 2018, nr 9, s. 289-302. 
 2. Fabińska M., Strategia internacjonalizacji MŚP – studium przypadku przedsiębiorstwa z sektora kreatywnego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 527, s. 45-55.
 3. Fabińska M., Współpraca firm rodzinnych z instytucjami otoczenia biznesu w aspekcie absorpcji wsparcia w ramach perspektywy finansowej 2014–2020 – analiza wyników badań ankietowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 7/1, s. 431-443.
 4. Głodek P., Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju (978-8-3814-2559-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018. 
 5. Głodek P., Cooperation and Small Business Advisory Process, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2018, vol. XIX, nr 7/3, s. 483-497.
 6. Głodek P., Doradztwo biznesowe dla małego przedsiębiorstwa – współpraca między doradcą a przedsiębiorcą, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 527, s. 102-15. 
 7. Głodek P., Łobacz K., Przedsiębiorczość akademicka jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego, „HORYZONTY WYCHOWANIA” (1643-9171), 2018, vol. 17, nr 44, s. 167-177.
 8. Lisowska R., Application of it tools in managing small and medium-sized enterprises in the context of creating entrepreneurial orientation, „Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia” (1644-0757), 2018, nr 17 (4), s. 105-113.
 9. Lisowska R., Determinants of the Development of Innovative Activity of Small and Medium-Sized Enterprises Operating in Sectors of Regional Smart Specialisations, „Problemy Zarządzania-Management Issues” (1644-9584), 2018, vol. 16, nr 1 (73), s. 109-125.
 10. Lisowska R., Entrepreneurial Orientation Dimensions and the Development of SMEs, [w:] (red.), ICBIM '18 Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Information Management (978-1-4503-6545-1), Association for Computing Machinery (ACM), Nowy Jork 2018, s. 100-104.
 11. Lisowska R., Innovative behaviour and competitiveness of small and medium-sized enterprises in Poland, [w:] (red.), Book of Proceedings ICoM 2018 8th International conference on management "Leadership, Innovativeness and Entrepreneurship in a Sustainable Economy” (978-8-3659-5128-1), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018, s. 422-427.
 12. Lisowska R., Wsparcie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw przez jednostki samorządu terytorialnego – studium przypadku powiatu tomaszowskiego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 7/3, s. 455-467.
 13. Piotrowska A., Przedsiębiorczość wśród seniorów w świetle założeń koncepcji silver economy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 7/3, s. 469-481.
 14. Piotrowska A., Rola kultury organizacyjnej w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem , [w:] R. Lisowska, A. Jędrzejewska (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem (978-8-3657-6616-8), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018, s. 59-71.
 15. Piotrowska A., Zastosowanie biznesowego modelu canvas w kontekście zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, [w:] R. Lisowska, A. Jaśkowiak (red.), Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem (978-8-3657-6618-2), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018, s. 69-82. 
 16. Ratalewska M., Organisational Solutions to Support the Efficient Functioning of Family Businesses from the SME Sector – Case Studies, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2018, vol. XIX, nr 7/3, s. 325-336. 
 17. Ratalewska M., Przedsiębiorczość i doradztwo MSP w sektorach kreatywnych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 527, s. 228-241.
 18. Ratalewska M., The Development of the Creative Industries Sector of Computer Games in Poland, „Eurasian Studies in Business and Economics” (2364-5067), 2018, nr 9, s. 303-312.
 19. Ratalewska M., The Role of Entrepreneurship and Business Consulting in Companies in Creative Industries, „Problemy Zarządzania-Management Issues” (1644-9584), 2018, vol. 16, nr 1 (73)/2, s. 181-191.
 20. Ropęga J., Zachowania przedsiębiorcze w małych innowacyjnych firmach – debiutujący i wielokrotni przedsiębiorcy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 7/1, s. 261-273. 
 21. Stawasz E., Głodek P., Łobacz K., Niedzielski P., Kształtowanie konkurencyjności małej firmy. Rola doradztwa biznesowego (978-8-3808-8960-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018.
 22. Stawasz E., Kompetencje menedżerskie a restrukturyzacja naprawcza w małych firmach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 7/2, s. 175-188.
 23. Stawasz E., Miszczak T., The Impact of External Financing On The Flexibility and Performance Outcomes of Micro and Small Enterprises, „Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demand” (2543-540x), 2018, vol. 17, s. 277-291.
 24. Stawasz E., Stos D., The Risk of Growth Failure of the SME Sector Companies Operating in the Shadow Economy, „Efficiency in Business and Economics Proceedings from the 7th International Conference on Efficiency as a Source of the Wealth of Nations (ESWN)” (2198-7254), 2018, s. 203-218.
 25. Urbaniak M., Ropęga J., The role of quality and environmental management systems in the evaluation of suppliers, „Proceedings of the 18th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management” (1849-5931), 2018, s. 225-240.
 26. Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem (978-8-3657-6618-2), pod red. Lisowska R., Adrianna Jaśkowiak, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018. 
 27. Wyzwania współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem (978-8-3657-6616-8), pod red. Lisowska R., Anastazja Jędrzejewska, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018.

2017

 1. Fabińska M., Family businesses in the face of succession based on the example of a family business operating in the sector of PVC carpentry and aluminium joinery, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 6/1, s. 183-193. 
 2. Fabińska M., Firmy rodzinne w obliczu sukcesji na przykładzie rodzinnej firmy działającej w sektorze stolarki PCV i ślusarki aluminiowej, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2017, nr 487, s. 91-100. 
 3. Głodek P., Stawasz E., University's knowledge transfer capacity – organisational structures and regional cooperation, „International Journal of Higher Education Management” (2054-9849), 2017, vol. 3, nr 2, s. 44-59.
 4. Głodek P., Zaufanie a doradztwo biznesowe dla małych przedsiębiorstw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 12/1, s. 307-318. 
 5. Głodek P., Zaufanie a źródła doradztwa małej firmy, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2017, nr 489, s. 125-136. 
 6. Lisowska R., Adekwatność oferty instytucji otoczenia biznesu do potrzeb w zakresie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – doświadczenia przedsiębiorców z województwa łódzkiego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 12/1, s. 263-275. 
 7. Lisowska R., Finansowanie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych – perspektywa finansowa 2014–2020, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” (0459-9586), 2017, vol. 51, nr 6, s. 167-175.
 8. Lisowska R., Inteligentne specjalizacje regionu a aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (0860-6846), 2017, nr 6 (809), s. 131-147. 
 9. Lisowska R., Kredyt na innowacje techologiczne jako źródło finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2017, nr 489, s. 205-212.
 10. Lisowska R., Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 6/3, s. 453-466.
 11. Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania firmą (978-8-3657-6607-6), pod red. Lisowska R., Miszczak T., Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017. 
 12. Piotrowska A., Przedsiębiorczość organizacyjna – kontekst definicyjny , „Przegląd Nauk Ekonomicznych” (2544-221X), 2017, nr XXV, s. 21-29.
 13. Piotrowska A., Storytelling jako narzędzie w procesie edukacji przedsiębiorczości, [w:] R. Lisowska, T. Miszczak (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania firmą (978-8-3657-6607-6), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017, s. 11-23. 
 14. Piotrowska A., Zastosowanie teorii agencji w zarządzaniu, „Przegląd Nauk Ekonomicznych” (2544-221X), 2017, nr XXV, s. 11-19.
 15. Ratalewska M., Agnieszka Wierzbicka, Personalizacja w Internecie — innowacyjna strategia na rynku MŚP?, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 12/1, s. 319-333.
 16. Ratalewska M., E-business in family businesses of the creative industries sector – case studies, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 6/3, s. 267-280. 
 17. Ratalewska M., Rozwój rynku aplikacji mobilnych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2017, nr 487, s. 262-272. 
 18. Ropęga J., Proces przedsiębiorczy w firmach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 6/3, s. 431-441. 
 19. Ropęga J., Wielokrotni przedsiębiorcy – definicja, skala i znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 12/1, s. 23-35.
 20. Ropęga J., Wsparcie przedsiębiorstwa w kryzysie oraz ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej w aspekcie Polityki Nowej Szansy, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2017, nr 487, s. 273-282. 
 21. Stawasz E., Czynniki kształtowania innowacyjności małych firm z uwzględnieniem doradztwa biznesowego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 12/1, s. 277-291.
 22. Stawasz E., Kompetencje menedżerskie a konkurencyjność małych innowacyjnych firm rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 6/2, s. 197-210. 
 23. Stawasz E., Relacje między innowacyjnością i konkurencyjnością w małych innowacyjnych firmach, „STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO” (2080-4881), 2017, nr 48/3, s. 269-279.
 24. Stawasz E., Ropęga J., Economic failure in the process of small business growth in the context of the shadow economy, [w:] J. Markiewicz, L. Gracz (red.), Value of Failure - The Spectrum of Challenges for the Economy (978-1-7830-8733-4), Anthem Press, Londyn 2017, s. 19-36. 
 25. Stawasz E., Wojciech Grabowski, The Role of Business Consulting in Creating Knowledge and Formulating a Strategy of Development in Polish Micro-Enterprises, „Journal for East European Management Studies” (0949-6181), 2017, vol. 22, nr 3, s. 287-309.
 26. Stawasz E., Współpraca firm w łódzko-warszawskim obszarze funkcjonalnym – czynniki i efekty, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2017, nr 477, s. 262-271.

2016

 1. Fabińska M., Aktywność przedsiębiorcza kobiet w Polsce i na świecie w świetle badań regionalnych ,„Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 6 część I, s. 109-119. 
 2. Fabińska M., Benchmarking regionalny w praktyce zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu (978-8-3631-9961-6), Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Łódź 2016. 
 3. Fabińska M., Destimulants of the Convergence Process Illustrated with the Example of the Level of Participation of Polish SMEs in the Seventh Framework Program and Preparedness to Participate in the Horizons 2020 Programs, [w:] (red.), Eurasian Studies in Business and Economics (978-3-3192-7569-7), Springer, Cham 2016, s. 23-32.
 4. Fabińska M., Droga kobiet do sukcesu biznesowego w dobie polityki równych szans, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 449, s. 130-141.
 5. Fabińska M., Instytucjonalne otoczenie biznesu, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 653-682. 
 6. Fabińska M., Women's road to business success in the era of equal opportunities policy , [w:] M. Kosała, M. Urbaniec, A. Żur (red.), Entrepreneurship: Antecedents and Effects (978-8-3652-6208-0), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2016, s. 11-25. 
 7. Głodek P., Proces komercjalizacji wiedzy, a struktury uczelni wyższej - ujęcie modelowe, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 449, s. 155-168.
 8. Głodek P., Wiśniewska M., Zewnętrzne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 621-652. 
 9. Jędrzejewski S., Jędrzejewska A., Piotrowska A., Sprawozdawczość MSP w kontekście społecznej odpowiedzialności (978-8-3946-1370-9), Wydawnictwo Afinance, Łódź 2016. 
 10. Lisowska R., Filipczak J., Siuda U., Regionalne instrument wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (978-8-3631-9960-9), Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Łódź 2016.  
 11. Lisowska R., Inteligentne specjalizacje regionu szansą na rozwój innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach – doświadczenia województwa świętokrzyskiego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 6 część II, s. 255-269. 
 12. Lisowska R., Kształtowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wykorzystywanie wzornictwa przemysłowego – doświadczenia województwa wielkopolskiego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 449, s. 358-367.
 13. Lisowska R., Ropęga J., Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm (978-8-3808-8572-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016. 
 14. Lisowska R., Ropęga J., Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm (978-8-3808-8572-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016. 
 15. Lisowska R., Specyfika funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 47-71.  
 16. Lisowska R., The Potential of Business Environment Institutions and the Support for the Development of Small and Medium-sized Enterprises, „Entrepreneurial Business and Economics Review” (2353-883X), 2016, vol. 4, nr 3, s. 83-99.
 17. Lisowska R., Uwarunkowania rozwoju współpracy zewnętrznej małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 419, s. 77-86.
 18. Lisowska R., Wieczorek I., Rola jednostek samorządu terytorialnego w stymulowaniu przedsiębiorczości lokalnej, [w:] J. Kaczmarek, P. Litwa (red.), Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu (978-8-3651-7364-5), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 159-169. 
 19. Piotrowska A., Motywacyjne aspekty uruchamiania działalności gospodarczej, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2016, nr XXII, s. 255-264. 
 20. Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), pod red. Lisowska R., Ropęga J., Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.  
 21. Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), pod red. Lisowska R., Ropęga J., Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016. 
 22. Ratalewska M., Family businesses in creative industries, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 6 część II, s. 189-200. 
 23. Ratalewska M., Grzegorczyk M., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Internecie, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 557-584. 
 24. Ratalewska M., Grzegorczyk M., Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach , [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 491-514. 
 25. Ratalewska M., Kompetencje przedsiębiorcze w firmach rodzinnych z sektora kreatywnego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 6 część I, s. 121-130.
 26. Ratalewska M., Rozwój sektora kreatywnego gier komputerowych w Polsce, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 450, s. 491-500.
 27. Ratalewska M., Stawasz E., Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 387-421. 
 28. Ratalewska M., The Development of Creative Industries in Poland Comparison with the European Union, „Eurasian Studies in Business and Economics” (2364-5067), 2016, nr 3/1, s. 57-67.
 29. Ropęga J., Czynniki niepowodzeń gospodarczych małych przedsiębiorstw w aspekcie nowego paradygmatu cywilizacyjnego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 450, s. 501-513.
 30. Ropęga J., Entrepreneurial Behaviour in Periods of Deterioration of Small Firms' Condition, „Entrepreneurial Business and Economics Review” (2353-883X), 2016, vol. 4, nr 2, s. 139-156. 
 31. Ropęga J., Kompleksowy system doradztwa jako czynnik ograniczający ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej firm sektora MSP, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 6 część I, s. 377-390.
 32. Ropęga J., Przedsiębiorczość. Zagadnienia ogólne., [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 13-45. 
 33. Ropęga J., Skrabulska K., Podsiadły K., Firmy rodzinne sektora MŚP. Wybrane sposoby pokonywania barier ich rozwoju (978-8-3946-9774-7), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2016. 
 34. Ropęga J., Znaczenie wdrożenia inteligentnych specjalizacji dla rozwoju sektora MSP, „Nauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (2080-6000), 2016, nr 3 (28), s. 93-104. 
 35. Stawasz E., Daniel Stos, A method of simplified assessment of the economic potential of R&D projects, „Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems” (1232-9312), 2016, nr 2 (101), s. 29-46. 
 36. Stawasz E., Głodek P., Łobacz K., Niedzielski P., Utilisation of business advice in small innovative firms – the role of trust and tacit knowledge, „Entrepreneurial Business and Economics Review” (2353-883X), 2016, vol. 4, nr 2, s. 117-138. 
 37. Stawasz E., Grabowski W., Rola doradztwa gospodarczego w tworzeniu wiedzy i strategii rozwoju w mikroprzedsiębiorstwach, „STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO” (2080-4881), 2016, nr 45/2, s. 49-59.
 38. Stawasz E., Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwami - wybrane oddziaływania i determinanty, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 419, s. 228-236.
 39. Stawasz E., Stos D., Method of Simplified Evaluation of the Commercial Potencial of R&D Projects, „The Essence and Measurement of Organizational Efficiency” (2198-7246), 2016, s. 263-279.
 40. Stawasz E., Wiedza zarządzających a orientacja rozwojowa w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 6 część II, s. 93-106.  

 

Publikacje pracowników Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
z lat 2000-2020

 

2020

 1. Fabińska M., How Polish Enterprises Cooperate with Business Environment Institutions and Absorb the Support Provided Under the EU Funds: Analysis of Survey Results, „Eurasian Business Perspectives” (2364-5067), 2020, nr 14/2, s. 357-366 [DOI].
 2. Głodek P., Business Advisors and Small Businesses: Cooperation in the Framework of the Advisory Process, [w:] (red.), Eurasian Business Perspectives (978-3-0304-8504-7), Springer, Cham 2020, s. 65-80.
 3. Głodek P., Forms of Control of Advisory Contracts in Small Businesses: Case of Poland, „Eurasian Business Perspectives” (2364-5067), 2020, nr 14/2, s. 289-299.
 4. Głodek P., Łobacz K., Entrepreneur’s Participation in the Business Advice Process – Insights from the Case Studies of Innovative Small Firms in Polish Regions, [w:] D. Trzmielak, B. Piasecki (red.), Innovation and Intellectual Capital – the Entrepreneurial and Regional Perspectives SIM 110 (978-8-3649-7187-7), Społeczna Akademia Nauk, Łódź - Warszawa 2020, s. 77-87. 
 5. Głodek P., Łobacz K., Małe innowacyjne firmy w procesie doradztwa biznesowego - perspektywa przedsiębiorcy, [w:] R. Tylżanowski (red.), Zarządzanie Innowacjami w Przedsiębiorstwie. Aktualności badawcze (978-8-3728-5915-0), Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora, Toruń 2020, s. 51-60.
 6. Głodek P., Łobacz K., Przedsiębiorczość akademicka. Procesowe modele tworzenia i rozwoju przedsięwzięć akademickich. (978-8-3657-6649-6), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2020.
 7. Głodek P., Współpraca doradcy i przedsiębiorcy a charakterystyka procesu doradztwa dla małego przedsiębiorstwa, [w:] E. Sońta-Drączkowska, I. Bednarska-Wnuk (red.), Wybrane aspekty zarządzania procesami, projektami i ryzykiem w przedsiębiorstwach (978-8-3822-0331-8), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020, s. 37-52. 
 8. Lisowska R., Innovative Behaviour as a Determinant of Growth and Development of Small Enterprises, „Eurasian Business Perspectives” (2364-5067), 2020, nr 14/2, s. 434-356.
 9. Lisowska R., Pamuła A., Changes in the Business Models of Manufacturing Companies in the SME Sector After the Implementation of Cloud Computing Solutions, „Eurasian Business Perspectives” (2364-5067), 2020, nr 14/2, s. 299-311. 
 10. Lisowska R., Stawasz E., Development of Human Resources in Micro and Small Enterprises as a Result of the Use of Business Advisory Services, [w:] D. Trzmielak, B. Piasecki (red.), Innovation and Intellectual Capital – the Entrepreneurial and Regional Perspectives SIM 110 (978-8-3649-7187-7), Społeczna Akademia Nauk, Łódź - Warszawa 2020, s. 61-76.  
 11. Lisowska R., Stawasz E., Human Resources Development in Micro and Small Enterprises as a Result of the Use of Business Advisory Services, „ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI” (1641-0874), 2020, nr 1, s. 35-48.
 12. Lisowska R., Współpraca małych przedsiębiorstw z partnerami biznesowymi w zakresie działalności innowacyjnej, [w:] A. Kijek, W. Starzyńska (red.), Współpraca - sektor publiczny-nauka-biznes. Warunki rozwoju innowacyjności poprzez zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne (978-8-3227-9393-0), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2020, s. 183-196. 
 13. Lisowska R., Wymiary orientacji przedsiębiorczej a wzrost małych innowacyjnych przedsiębiorstw, [w:] L. Bohdanowicz, P. Dziurski (red.), Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach Wybrane zagadnienia (978-8-3803-0380-5), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 41-55.
 14. Lisowska R., Zdolności dynamiczne a rozwój małych przedsiębiorstw (978-8-3822-0439-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2020.  
 15. Łobacz K., Głodek P., Challenges and Barriers of Science and Technology Commercialisation at Public Universities: Introducing a Relation-Based Analytical Framework, [w:] (red.), Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) (978-0-9998-5515-7), Wydawnictwo IBIMA Publishing LLC, King of Prussia 2020, s. 3653-3661.
 16. Matejun M., Matusiak B., Różańska-Bińczyk I., Praktyki green HR a wyniki środowiskowe współczesnych przedsiębiorstw, [w:] J. Cewińska, A. Krejner-Nowecka, S. Winch (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim-wyzwania (978-8-3803-0369-0), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 61-76.
 17. Matejun M., Woźniak M., Strategic determinants of the support absorption process in the SMEs sector companies, „Journal of Economics and Management” (1732-1948), 2020, nr 42 (3), s. 5-24.
 18. Matusiak B., Matejun M., Różańska-Bińczyk I., Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako środowisko implementacji praktyk green HR we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] M. Urbaniak, A. Tomaszewski (red.), Wyzwania społeczne i technologiczne a nowe trendy w zarządzaniu współczesnymi organizacjami (978-8-3803-0374-4), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 111-124.
 19. Piotrowska A., Konkurencyjność przedsiębiorstw - główne aspekty i uwarunkowania, „Przegląd Nauk Ekonomicznych” (2544-221X), 2019, nr 32, s. 9-21.Piotrowska A., Rola przedsiębiorczości społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym, [w:] M. Sipa, I. Gorzeń-Mitka, A. Włodarczyk, A. Skibiński, M. Sitek (red.), Wielowymiarowość zarządzania organizacją XXI wieku (978-8-3719-3705-7), Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2019, s. 63-71. 
 20. Piotrowska A., Uwarunkowania konkurencyjności małych przedsiębiorstw innowacyjnych, [w:] A. Marjański, K. Wach (red.), Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju (978-8-3649-7164-8), Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2019, s. 313-328.
 21. Ratalewska M., Agnieszka Wierzbicka, Witryna internetowa i reklama w sieci jako formy komunikacji marketingowej MŚP, [w:] E. Bańczyk (red.), „Wyróżniaj się lub zgiń”? W kręgu zagadnień komunikacji promocyjnej (978-8-3226-3889-7), Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice 2020, s. 29-47.
 22. Ratalewska M., The Use of IT Tools in Small Businesses in Poland, „Eurasian Business Perspectives” (2364-5067), 2020, nr 14/2, s. 329-342.
 23. Ropęga J., Mikro i mali seryjni przedsiębiorcy w Polsce: charakterystyka, zachowania i postawy wobec okazji, kierunki dalszych badań, [w:] L. Bohdanowicz, P. Dziurski (red.), Innowacje i marketing we współczesnych organizacjach Wybrane zagadnienia (978-8-3803-0380-5), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 57-70.
 24. Ropęga J., Novice and habitual entrepreneurs and external business support exploitation, „Interdisciplinary Description of Complex Systems” (1334-4684), 2020, nr 18(2-B), s. 271-285. 
 25. Ropęga J., Wojno P., Cyfryzacja w procesie przedsiębiorczym jako składowa rozwoju firm sektora MŚP, [w:] A. Laskowska-Rutkowska (red.), Cyfryzacja w zarządzaniu (978-8-3810-2394-8), CeDeWu, Warszawa 2020, s. 171-193.
 26. Różańska-Bińczyk I., Matejun M., Matusiak B., Praktyki green HR we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] J. Cewińska, A. Krejner-Nowecka, S. Winch (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim-wyzwania (978-8-3803-0369-0), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2020, s. 77-91.
 27. Stawasz E., Cooperation of enterprises in the functional area in the field of innovation, „Optimum. Studia Ekonomiczne” (1506-7637), 2020, nr 1 (99), s. 22-33.
 28. Stawasz E., Innovation and Competitiveness of Micro and Small-sized Enterprises in the Context Business Consulting, [w:] D. Trzmielak, B. Piasecki (red.), Innovation and Intellectual Capital – the Entrepreneurial and Regional Perspectives SIM 110 (978-8-3649-7187-7), Społeczna Akademia Nauk, Łódź - Warszawa 2020, s. 45-59.
 29. Trendy w zarządzaniu przedsiębiorstwem w ujęciu międzynarodowym (978-8-3657-6624-3), pod red. Piotrowska A., Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2019. 

2019

 1. Jasiński A., Głodek P., Jurczyk-Bunkowska M., Organizacja i zarządzanie procesami innowacyjnymi (978-8-3208-2338-7), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019.
 2. Kalinowski T.B., Głodek P., Pérez Valls M., Solomon A., Fornaci M.L., Limonta T., Atanasovska I., Uribe Toril J., Ruiz Real J.L., Building next generation of globally responsible digital entrepreneurs, „Proceedings Book Responsible Innovation & Entrepreneurship” (2654-024x), 2019, s. 112-117.
 3. Lisowska R., The Ability to Identify Market Opportunities and the Development of Small Businesses, „PRZEGLĄD ORGANIZACJI” (0137-7221), 2019, nr 4, s. 26-32.
 4. Matejun M., Ratajczak M., Economic and social benefits of socially responsible actions towards employees in agribusiness enterprises, „Management-Poland” (1429-9321), 2019, vol. 23, nr 2, s. 49-63.
 5. Ropęga J., Novice and habitual entrepreneurs: entrepreneurial motivations and exploitation of opportunities as a part of entrepreneurial process, [w:] S. Flaszewska, S. Lachiewicz (red.), Wybrane problemy zarządzania rozwojem organizacji w przemyśle 4.0 (978-8-3662-8708-2), Politechnika Łódzka, Łódź 2019, s. 131-144.  
 6. Stawasz E., Factors determining the competitiveness of small enterprises operating in local markets with a particular focus on business advice, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2019, vol. 63, nr 2, s. 108-116.
 7. Stawasz E., Factors that shape the competi ti veness of small innovati ve companies operati ng in internati onal markets with a parti cular focus on business advice, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation” (2299-7326), 2019, vol. 15, nr 1, s. 61-82.
 8. Stawasz E., Managerial competencies and remedial restructuring in micro and small enterprises, „Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska” (1641-3466), 2019, nr 134, s. 249-265.

2018

 1. Fabińska M., Activation of Business and Society for Regional Benchmarking, „Eurasian Studies in Business and Economics” (2364-5067), 2018, nr 9, s. 289-302. 
 2. Fabińska M., Strategia internacjonalizacji MŚP – studium przypadku przedsiębiorstwa z sektora kreatywnego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 527, s. 45-55.
 3. Fabińska M., Współpraca firm rodzinnych z instytucjami otoczenia biznesu w aspekcie absorpcji wsparcia w ramach perspektywy finansowej 2014–2020 – analiza wyników badań ankietowych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 7/1, s. 431-443.
 4. Głodek P., Akademicki spin off. Wiedza, zasoby i ścieżki rozwoju (978-8-3814-2559-9), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018. 
 5. Głodek P., Cooperation and Small Business Advisory Process, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2018, vol. XIX, nr 7/3, s. 483-497.
 6. Głodek P., Doradztwo biznesowe dla małego przedsiębiorstwa – współpraca między doradcą a przedsiębiorcą, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 527, s. 102-15. 
 7. Głodek P., Łobacz K., Przedsiębiorczość akademicka jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego, „HORYZONTY WYCHOWANIA” (1643-9171), 2018, vol. 17, nr 44, s. 167-177.
 8. Lisowska R., Application of it tools in managing small and medium-sized enterprises in the context of creating entrepreneurial orientation, „Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia” (1644-0757), 2018, nr 17 (4), s. 105-113.
 9. Lisowska R., Determinants of the Development of Innovative Activity of Small and Medium-Sized Enterprises Operating in Sectors of Regional Smart Specialisations, „Problemy Zarządzania-Management Issues” (1644-9584), 2018, vol. 16, nr 1 (73), s. 109-125.
 10. Lisowska R., Entrepreneurial Orientation Dimensions and the Development of SMEs, [w:] (red.), ICBIM '18 Proceedings of the 2nd International Conference on Business and Information Management (978-1-4503-6545-1), Association for Computing Machinery (ACM), Nowy Jork 2018, s. 100-104.
 11. Lisowska R., Innovative behaviour and competitiveness of small and medium-sized enterprises in Poland, [w:] (red.), Book of Proceedings ICoM 2018 8th International conference on management "Leadership, Innovativeness and Entrepreneurship in a Sustainable Economy” (978-8-3659-5128-1), Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2018, s. 422-427.
 12. Lisowska R., Wsparcie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw przez jednostki samorządu terytorialnego – studium przypadku powiatu tomaszowskiego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 7/3, s. 455-467.
 13. Piotrowska A., Przedsiębiorczość wśród seniorów w świetle założeń koncepcji silver economy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 7/3, s. 469-481.
 14. Piotrowska A., Rola kultury organizacyjnej w kontekście zarządzania przedsiębiorstwem , [w:] R. Lisowska, A. Jędrzejewska (red.), Wyzwania współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem (978-8-3657-6616-8), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018, s. 59-71.
 15. Piotrowska A., Zastosowanie biznesowego modelu canvas w kontekście zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, [w:] R. Lisowska, A. Jaśkowiak (red.), Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem (978-8-3657-6618-2), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018, s. 69-82. 
 16. Ratalewska M., Organisational Solutions to Support the Efficient Functioning of Family Businesses from the SME Sector – Case Studies, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2018, vol. XIX, nr 7/3, s. 325-336. 
 17. Ratalewska M., Przedsiębiorczość i doradztwo MSP w sektorach kreatywnych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2018, nr 527, s. 228-241.
 18. Ratalewska M., The Development of the Creative Industries Sector of Computer Games in Poland, „Eurasian Studies in Business and Economics” (2364-5067), 2018, nr 9, s. 303-312.
 19. Ratalewska M., The Role of Entrepreneurship and Business Consulting in Companies in Creative Industries, „Problemy Zarządzania-Management Issues” (1644-9584), 2018, vol. 16, nr 1 (73)/2, s. 181-191.
 20. Ropęga J., Zachowania przedsiębiorcze w małych innowacyjnych firmach – debiutujący i wielokrotni przedsiębiorcy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 7/1, s. 261-273. 
 21. Stawasz E., Głodek P., Łobacz K., Niedzielski P., Kształtowanie konkurencyjności małej firmy. Rola doradztwa biznesowego (978-8-3808-8960-6), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2018.
 22. Stawasz E., Kompetencje menedżerskie a restrukturyzacja naprawcza w małych firmach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (2543-8190), 2018, vol. XIX, nr 7/2, s. 175-188.
 23. Stawasz E., Miszczak T., The Impact of External Financing On The Flexibility and Performance Outcomes of Micro and Small Enterprises, „Business and Non-Profit Organizations Facing Increased Competition and Growing Customers’ Demand” (2543-540x), 2018, vol. 17, s. 277-291.
 24. Stawasz E., Stos D., The Risk of Growth Failure of the SME Sector Companies Operating in the Shadow Economy, „Efficiency in Business and Economics Proceedings from the 7th International Conference on Efficiency as a Source of the Wealth of Nations (ESWN)” (2198-7254), 2018, s. 203-218.
 25. Urbaniak M., Ropęga J., The role of quality and environmental management systems in the evaluation of suppliers, „Proceedings of the 18th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management” (1849-5931), 2018, s. 225-240.
 26. Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem (978-8-3657-6618-2), pod red. Lisowska R., Adrianna Jaśkowiak, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018. 
 27. Wyzwania współczesnego zarządzania przedsiębiorstwem (978-8-3657-6616-8), pod red. Lisowska R., Anastazja Jędrzejewska, Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2018.

2017

 1. Fabińska M., Family businesses in the face of succession based on the example of a family business operating in the sector of PVC carpentry and aluminium joinery, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 6/1, s. 183-193. 
 2. Fabińska M., Firmy rodzinne w obliczu sukcesji na przykładzie rodzinnej firmy działającej w sektorze stolarki PCV i ślusarki aluminiowej, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2017, nr 487, s. 91-100. 
 3. Głodek P., Stawasz E., University's knowledge transfer capacity – organisational structures and regional cooperation, „International Journal of Higher Education Management” (2054-9849), 2017, vol. 3, nr 2, s. 44-59.
 4. Głodek P., Zaufanie a doradztwo biznesowe dla małych przedsiębiorstw, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 12/1, s. 307-318. 
 5. Głodek P., Zaufanie a źródła doradztwa małej firmy, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2017, nr 489, s. 125-136. 
 6. Lisowska R., Adekwatność oferty instytucji otoczenia biznesu do potrzeb w zakresie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw – doświadczenia przedsiębiorców z województwa łódzkiego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 12/1, s. 263-275. 
 7. Lisowska R., Finansowanie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych – perspektywa finansowa 2014–2020, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” (0459-9586), 2017, vol. 51, nr 6, s. 167-175.
 8. Lisowska R., Inteligentne specjalizacje regionu a aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (0860-6846), 2017, nr 6 (809), s. 131-147. 
 9. Lisowska R., Kredyt na innowacje techologiczne jako źródło finansowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2017, nr 489, s. 205-212.
 10. Lisowska R., Strategia inteligentnej specjalizacji stymulatorem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 6/3, s. 453-466.
 11. Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania firmą (978-8-3657-6607-6), pod red. Lisowska R., Miszczak T., Wydanie pierwsze, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017. 
 12. Piotrowska A., Przedsiębiorczość organizacyjna – kontekst definicyjny , „Przegląd Nauk Ekonomicznych” (2544-221X), 2017, nr XXV, s. 21-29.
 13. Piotrowska A., Storytelling jako narzędzie w procesie edukacji przedsiębiorczości, [w:] R. Lisowska, T. Miszczak (red.), Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w kontekście zarządzania firmą (978-8-3657-6607-6), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017, s. 11-23. 
 14. Piotrowska A., Zastosowanie teorii agencji w zarządzaniu, „Przegląd Nauk Ekonomicznych” (2544-221X), 2017, nr XXV, s. 11-19.
 15. Ratalewska M., Agnieszka Wierzbicka, Personalizacja w Internecie — innowacyjna strategia na rynku MŚP?, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 12/1, s. 319-333.
 16. Ratalewska M., E-business in family businesses of the creative industries sector – case studies, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 6/3, s. 267-280. 
 17. Ratalewska M., Rozwój rynku aplikacji mobilnych, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2017, nr 487, s. 262-272. 
 18. Ropęga J., Proces przedsiębiorczy w firmach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 6/3, s. 431-441. 
 19. Ropęga J., Wielokrotni przedsiębiorcy – definicja, skala i znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 12/1, s. 23-35.
 20. Ropęga J., Wsparcie przedsiębiorstwa w kryzysie oraz ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej w aspekcie Polityki Nowej Szansy, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2017, nr 487, s. 273-282. 
 21. Stawasz E., Czynniki kształtowania innowacyjności małych firm z uwzględnieniem doradztwa biznesowego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 12/1, s. 277-291.
 22. Stawasz E., Kompetencje menedżerskie a konkurencyjność małych innowacyjnych firm rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2017, vol. XVIII, nr 6/2, s. 197-210. 
 23. Stawasz E., Relacje między innowacyjnością i konkurencyjnością w małych innowacyjnych firmach, „STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO” (2080-4881), 2017, nr 48/3, s. 269-279.
 24. Stawasz E., Ropęga J., Economic failure in the process of small business growth in the context of the shadow economy, [w:] J. Markiewicz, L. Gracz (red.), Value of Failure - The Spectrum of Challenges for the Economy (978-1-7830-8733-4), Anthem Press, Londyn 2017, s. 19-36. 
 25. Stawasz E., Wojciech Grabowski, The Role of Business Consulting in Creating Knowledge and Formulating a Strategy of Development in Polish Micro-Enterprises, „Journal for East European Management Studies” (0949-6181), 2017, vol. 22, nr 3, s. 287-309.
 26. Stawasz E., Współpraca firm w łódzko-warszawskim obszarze funkcjonalnym – czynniki i efekty, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2017, nr 477, s. 262-271.

2016

 1. Fabińska M., Aktywność przedsiębiorcza kobiet w Polsce i na świecie w świetle badań regionalnych ,„Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 6 część I, s. 109-119. 
 2. Fabińska M., Benchmarking regionalny w praktyce zarządzania innowacyjnym rozwojem regionu (978-8-3631-9961-6), Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Łódź 2016. 
 3. Fabińska M., Destimulants of the Convergence Process Illustrated with the Example of the Level of Participation of Polish SMEs in the Seventh Framework Program and Preparedness to Participate in the Horizons 2020 Programs, [w:] (red.), Eurasian Studies in Business and Economics (978-3-3192-7569-7), Springer, Cham 2016, s. 23-32.
 4. Fabińska M., Droga kobiet do sukcesu biznesowego w dobie polityki równych szans, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 449, s. 130-141.
 5. Fabińska M., Instytucjonalne otoczenie biznesu, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 653-682. 
 6. Fabińska M., Women's road to business success in the era of equal opportunities policy , [w:] M. Kosała, M. Urbaniec, A. Żur (red.), Entrepreneurship: Antecedents and Effects (978-8-3652-6208-0), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2016, s. 11-25. 
 7. Głodek P., Proces komercjalizacji wiedzy, a struktury uczelni wyższej - ujęcie modelowe, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 449, s. 155-168.
 8. Głodek P., Wiśniewska M., Zewnętrzne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 621-652. 
 9. Jędrzejewski S., Jędrzejewska A., Piotrowska A., Sprawozdawczość MSP w kontekście społecznej odpowiedzialności (978-8-3946-1370-9), Wydawnictwo Afinance, Łódź 2016. 
 10. Lisowska R., Filipczak J., Siuda U., Regionalne instrument wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (978-8-3631-9960-9), Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Łódź 2016.  
 11. Lisowska R., Inteligentne specjalizacje regionu szansą na rozwój innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach – doświadczenia województwa świętokrzyskiego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 6 część II, s. 255-269. 
 12. Lisowska R., Kształtowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wykorzystywanie wzornictwa przemysłowego – doświadczenia województwa wielkopolskiego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 449, s. 358-367.
 13. Lisowska R., Ropęga J., Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm (978-8-3808-8572-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016. 
 14. Lisowska R., Ropęga J., Współczesna przedsiębiorczość a rozwój małych i średnich firm (978-8-3808-8572-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016. 
 15. Lisowska R., Specyfika funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 47-71.  
 16. Lisowska R., The Potential of Business Environment Institutions and the Support for the Development of Small and Medium-sized Enterprises, „Entrepreneurial Business and Economics Review” (2353-883X), 2016, vol. 4, nr 3, s. 83-99.
 17. Lisowska R., Uwarunkowania rozwoju współpracy zewnętrznej małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 419, s. 77-86.
 18. Lisowska R., Wieczorek I., Rola jednostek samorządu terytorialnego w stymulowaniu przedsiębiorczości lokalnej, [w:] J. Kaczmarek, P. Litwa (red.), Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu (978-8-3651-7364-5), Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 159-169. 
 19. Piotrowska A., Motywacyjne aspekty uruchamiania działalności gospodarczej, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” (1897-7480), 2016, nr XXII, s. 255-264. 
 20. Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), pod red. Lisowska R., Ropęga J., Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016.  
 21. Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), pod red. Lisowska R., Ropęga J., Wydanie pierwsze, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016. 
 22. Ratalewska M., Family businesses in creative industries, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 6 część II, s. 189-200. 
 23. Ratalewska M., Grzegorczyk M., Małe i średnie przedsiębiorstwa w Internecie, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 557-584. 
 24. Ratalewska M., Grzegorczyk M., Marketing w małych i średnich przedsiębiorstwach , [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 491-514. 
 25. Ratalewska M., Kompetencje przedsiębiorcze w firmach rodzinnych z sektora kreatywnego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 6 część I, s. 121-130.
 26. Ratalewska M., Rozwój sektora kreatywnego gier komputerowych w Polsce, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 450, s. 491-500.
 27. Ratalewska M., Stawasz E., Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 387-421. 
 28. Ratalewska M., The Development of Creative Industries in Poland Comparison with the European Union, „Eurasian Studies in Business and Economics” (2364-5067), 2016, nr 3/1, s. 57-67.
 29. Ropęga J., Czynniki niepowodzeń gospodarczych małych przedsiębiorstw w aspekcie nowego paradygmatu cywilizacyjnego, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 450, s. 501-513.
 30. Ropęga J., Entrepreneurial Behaviour in Periods of Deterioration of Small Firms' Condition, „Entrepreneurial Business and Economics Review” (2353-883X), 2016, vol. 4, nr 2, s. 139-156. 
 31. Ropęga J., Kompleksowy system doradztwa jako czynnik ograniczający ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej firm sektora MSP, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 6 część I, s. 377-390.
 32. Ropęga J., Przedsiębiorczość. Zagadnienia ogólne., [w:] R. Lisowska, J. Ropęga (red.), Przedsiębiorczość i zarządzanie w małej i średniej firmie. Teoria i praktyka (978-8-3808-8134-1), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016, s. 13-45. 
 33. Ropęga J., Skrabulska K., Podsiadły K., Firmy rodzinne sektora MŚP. Wybrane sposoby pokonywania barier ich rozwoju (978-8-3946-9774-7), Wydawnictwo SIZ, Łódź 2016. 
 34. Ropęga J., Znaczenie wdrożenia inteligentnych specjalizacji dla rozwoju sektora MSP, „Nauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (2080-6000), 2016, nr 3 (28), s. 93-104. 
 35. Stawasz E., Daniel Stos, A method of simplified assessment of the economic potential of R&D projects, „Problemy Eksploatacji. Maintenance Problems” (1232-9312), 2016, nr 2 (101), s. 29-46. 
 36. Stawasz E., Głodek P., Łobacz K., Niedzielski P., Utilisation of business advice in small innovative firms – the role of trust and tacit knowledge, „Entrepreneurial Business and Economics Review” (2353-883X), 2016, vol. 4, nr 2, s. 117-138. 
 37. Stawasz E., Grabowski W., Rola doradztwa gospodarczego w tworzeniu wiedzy i strategii rozwoju w mikroprzedsiębiorstwach, „STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO” (2080-4881), 2016, nr 45/2, s. 49-59.
 38. Stawasz E., Rola doradztwa gospodarczego w zarządzaniu mikroprzedsiębiorstwami - wybrane oddziaływania i determinanty, „PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU” (1899-3192), 2016, nr 419, s. 228-236.
 39. Stawasz E., Stos D., Method of Simplified Evaluation of the Commercial Potencial of R&D Projects, „The Essence and Measurement of Organizational Efficiency” (2198-7246), 2016, s. 263-279.
 40. Stawasz E., Wiedza zarządzających a orientacja rozwojowa w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (1733-2486), 2016, vol. XVII, nr 6 część II, s. 93-106.  

 

2015

 1.  Dąbkowska M., Źródła finansowania spółek z sektora MSP na rynku NewConnect w latach 2010–2013, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia (4), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2015, s. 97-106.
 2. Fabińska M., Prorozwojowa gotowość polskich MŚP do absorpcji wsparcia w ramach nowej perspektywy programowej 2014-2020, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (348), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 54 – 65
 3. Fabińska M., Profil kadry w kontekście inteligentnych specjalizacji regionalnych na przykładzie sektora włókienniczo-odzieżowego województwa łódzkiego, [w:] Marketing i rynek (6), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015, s.1294-1308.
 4. Fabińska M., Klastry w nowej perspektywie programowej 2014-2020, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, tom 402, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s.84-94.
 5. Kiełek-Więcławska E., Rozwój innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie środków unijnych dostępnych w latach 2007-2013, [w:] Innowacje 2015. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w nowej perspektywie finansowej, Wydawnictwo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Łódź 2015, s. 59-73.
 6. Lisowska R., External Determinants of the Development of Small and Medium-Sized Enterprises – Empirical Analysis, [w:] The Process of Firm Growth, Vol.11, 2015, Gancarczyk M, Jon Mikel Zabala-Iturriagagoitia (red.), s. 115-138.
 7. Lisowska R., Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie – stymulatory i bariery, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (402), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 175-183.
 8. Lisowska R., Influence of the Environment on the Development of Small and Medium-sized Enterprises in Developed and Marginalised Areas, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie ( 7/XVI), Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk , Łódź 2015, s. 383 – 396.
 9. Lisowska R., Regionalne uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, [w:] MARKETING I RYNEK (5), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,Warszawa 2015, s. 560 – 574.
 10. Ratalewska M., Uwarunkowania rozwoju sektorów kreatywnych, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu  Ekonomicznego we Wrocławiu (401), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 421 – 430.
 11. Ropęga J., Niepowodzenia gospodarcze małych firm w aspekcie Polityki Nowej Szansy, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie (7/XVI), Społeczna Akademia Nauk , Łódź 2015; s. 397 – 409.
 12. Ropęga J., Innowacje w modelu ścieżek niepowodzeń gospodarczych małych firm, [w:] Problemy Zarządzania (1),  Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2015, s. 220 – 237.
 13. Ropęga J., Lisowska R., Współpraca sfery nauki i biznesu z perspektywy funkcjonowania ośrodków akademickich , [w:] Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy , Głodek P., Wiśniewska M. (red),  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s.123-140.
 14. Stawasz E, Determinants of knowledge transfer processes in a region, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (394), A.Kaleta (red.), Publishing House of Wrocław University of Economics,  Wrocław 2015, s. 166 – 174.
 15. Stawasz E., Transfer of Knowledge and Technology in the Region of Łódź, [w:] Transfer of Knowledge and Technology in the Region of Łódź, A.Nowakowska (red.), University of Lodz, 2015, s. 135 – 152.
 16. Stawasz E., Wybrane aspekty kształtowania zdolności MSP w zakresie innowacji i transferu wiedzy z  uczelni wyższych, [w:] Budowa potencjału uczelni wyższej z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy, Głodek P., Wiśniewska M. (red.),Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s.105-122.
 17. Stawasz E., Doradztwo gospodarcze w mikroprzedsiębiorstwach rodzinnych, [w:] Przedsiębiorczość i Zarządzanie (7/XVI), Społeczna Akademia Nauk , Łódź 2015,  s.  355-366.

Współautorstwo:

 1. Głodek P. Łobacz K., Małe innowacyjne firmy w procesie budowania przewagi konkurencyjnej z udziałem doradcy biznesowego, [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (229), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2015, s.103-120.
 2. Głodek P., Łobacz K., Development of Competitives Advantage of small innovative Firm – How to Model Business Advice Influence within the Process?,[w:] Procedia Economics and Finance, London 2015, s.487-494.
 3. Głodek P., Wiśniewska M., Trzmielak D., Wdrażanie scoutingu wiedzy w polskiej uczelni wyższej. Aspekty praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015.
 4. Głodek P., Wiśniewska M., Scouting wiedzy w ramach uczelni wyższej, [w:] Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scountingu wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s.11-23.
 5. Głodek P., Wiśniewska M., Wykorzystywanie procesów przedsiębiorczych w komercjalizacji wiedzy z punktu widzenia celów głównych interesariuszy, [w:] Budowa potencjału uczelni wyższej do współpracy z przedsiębiorstwami. Rola scoutingu wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s.141-155.
 6. Lisowska R, Ropęga J., The Role of Innovation in Preventing Economic Failure of Small Businesses, [w:] The Challenges of Management in Turbulent Times. Global Issues from Local Perspective, Contreras Loera M.R., Marjański A. (red), Universidad de Occidente, Mexico 2015, s.155-168.
 7. Ratalewska M., Ropęga J., Entrepreneurship and Survival of Small Businesses in Creative Industries,[w:] Institutional Aspects of Entrepreneurship,  A.Gubik, K.Wachm (red.), University of Miskolc, Miskolc 2015, s. 83 – 96.
 8. Ratalewska  M., Zrobek J., E-commerce w Małych i Średnich Firmach, [w:]Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (117), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015, s. 267 – 276.
 9. Stawasz E., Kiełek-Więcławska E., Support for Innovativeness of Enterprises in the SME Sector in Poland through Technological Credit, [w:] Institutional Aspects of Entrepreneurship,  Gubik A., Wach K. (red), University of Miskolc, Miskolc 2015, s. 54 – 66.
 10. Stawasz E., Stos D., Metoda oceny potencjału ekonomicznego projektów B+R, [w:] Przegląd Organizacji (5),  Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń, 2015, s. 4-9. 

 

2014

 1. M. Fabińska, Przewodnik — Monitoring kluczowych kompetencji dla innowacyjnego rynku pracy województwa łódzkiego, 2014.
 2. J. Kornecki, Skala i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce (raport z badań empirycznych), [w:] J. Jeżak (red.), Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, 25-60, współautor.
 3. J. Kornecki, Innowacje jako źródło konkurencyjności firm rodzinnych, [w:] J. Jeżak (red.), Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce. Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, 93-110.
 4. R. Lisowska, Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez instytucje otoczenia biznesu na przykładzie usługodawców logistycznych w województwie łódzkim, [w:] „Ekonomia i Zarządzanie” (6/2), Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2014, 11-22.
 5. R. Lisowska, Rola przemysłów kreatywnych w rozwoju działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw - doświadczenia brytyjskie, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (7/XV), Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2014, 407-419.
 6. R. Lisowska, Wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw przez samorząd terytorialny w obszarach zmarginalizowanych, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (331), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, 75-84.
 7. R. Lisowska, Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw z branży logistycznej, [w:] „Logistyka” (6), Instytut Logistyki i Magazynowania, 2014, 13534-13538.
 8. R. Lisowska, Skłonność do open innovation warunkiem rozwoju MSP w kontekście współpracy z otoczeniem, [w:] A. Stabryła, S. Wawak (red.), Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, Mfiles.pl, 2014, 247-257, współautor.
 9. M. Ratalewska, Wykorzystanie e-platform w zarządzaniu kapitałem ludzkim, [w:] Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (tom II), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2014, 231-242, współautor.
 10. M. Ratalewska, Motywacja - sztuka budowania zespołu w małych i średnich firmach, [w:] Ł. Skiba, A. Czarnecka (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014, 158-165.
 11. J. Ropęga, Niepowodzenia gospodarcze w nowo zakładanych nowych firmach, [w:] „Marketing i Rynek” (5), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014, 536-541.
 12. E. Stawasz, Partnerzy małych firm w dziedzinie innowacji, [w:] J. Różański, J.S. Czarnecki (red.), Zarządzanie współczesnymi organizacjami, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, 185-213.
 13. Lisowska R., Wpływ otoczenia regionalnego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (348), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 172-180.
 14. Lisowska R., The Development of Creative Industries and Their Effect on Innovativeness of the Economy and Enterprises – The British Experience, [w:] International cases on innovation, knowledge and technology transfer, Center of Technology Transfer UŁ, Łódź 2014, s. 115-127.
 15. Ratalewska M., Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Studia i materiały. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (17), Warszawa 2014, s. 19-27.
 16.  Ratalewska M., Zrobek J., Good Praktice in the Development of E-learning – Exemplified by the Universitat Oberta de Catalunya, [w:] International cases on innovation, knowledge and technology transfer, Center of Technology Transfer UŁ, Łódź 2014, s. 243-256.
 17. Ropęga J., Ograniczenia małych firm w wykorzystaniu zewnętrznych żródeł wsparcia dla ich  przetrwania, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (348), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, s. 328-338.
 18. Stawasz E., Partnerzy małych firm w dziedzinie innowacji, [w:] Zarządzanie współczesnymi organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 185-213.

 

2013 

 1. M. Fabińska, Wybrane czynniki kapitału regionalnego determinujące rozwój firm z sektora włókienniczo-odzieżowego z województwa łódzkiego, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (307), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, 1-13.
 2. P. Głodek, Model ryzyka w decyzjach strategicznych małych firm innowacyjnych. Konsekwencje procesu przedsiębiorczego, [w:] E. Urbanowska-Sojkin, P. Bartkowiak (red.), Ryzyko w zarządzaniu strategicznym. Aspekty podmiotowe i przedmiotowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013, 247-262, współautor.
 3. P. Głodek, Uwarunkowania powstawania i finansowania firm technologicznych, [w:] D. Trzmielak (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013, 45-80.
 4. J. Kornecki, Efektywny system wynagradzania w jednostkach samorządowych oferujących wsparcie finansowe z Unii Europejskiej jako kluczowy instrument wdrażania innowacyjnych metod zarządzania w organizacjach publicznych, „Optimum. Studia Ekonomiczne” Nr 6 (66), 2013, 70-83, współautor.
 5. J. Kornecki, Działania sprzyjające aktywnemu starzeniu w krajach Unii Europejskiej – poziom mezo i mikro, [w:] E. Kryńska, P. Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Łódź 2013, 228-253, współautor.
 6. J. Kornecki, Rola innowacyjności we współczesnej gospodarce, [w:] Zamówienia publiczne a innowacyjność MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, 9-17.
 7. J. Kornecki, Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw, [w:] Zamówienia publiczne a innowacyjność MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, 18-27.
 8. J. Kornecki, Szanse wdrożenia nowego podejścia do zamówień publicznych z perspektywy innowacyjności i włączenia MSP, [w:] Zamówienia publiczne a innowacyjność MSP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2013, 59-68, współautor.
 9. J. Kornecki, Analiza sektorów wiedzy w regionie Mazowsza w kontekście smart specialization, raport przygotowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Warszawa 2013, współautor.
 10. J. Kornecki, W kierunku rozwoju inteligencji organizacji - zarządzanie w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, [w:] A. Czech, A. Szplit (red.), Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, 95-108.
 11. R. Lisowska, Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 12. R. Lisowska, Bariery i stymulatory rozwoju małych i średnich przedsiebiorstw zlokalizowanych w regionach zmarginalizowanych, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (281), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, 74-84.
 13. R. Lisowska, Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych w regionie łódzkim, [w:] „Studia Prawno-Ekonomiczne” (XC), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2013, 29-46, współautor.
 14. R. Lisowska, Przewagi konkurencyjne małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych - analiza porównawcza, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (14), Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013, 157-168.
 15. R. Lisowska, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych - analiza porównawcza, [w:] Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (109), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013, 65-79, współautor.
 16. R. Lisowska, Współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw - przegląd badań, [w:] J. Różański (red.), Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteka, 2013, 13-42, współautor.
 17. R. Lisowska, Ocena istniejącego systemu współpracy i wymiany informacji między sferą nauki i biznesu w regionie łódzkim na tle istniejących rozwiązań w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich, [w:] J. Różański (red.), Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego, Wydawnictwo Biblioteka, 2013, 105-140, współautor.
 18. M. Ratalewska, E-learning jako narzędzie rozwoju kompetencji menedżerskich, [w:] Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie (49), Politechnika Łódzka, Łódź 2013, 129-138, współautor.
 19. M. Ratalewska, Wykorzystywanie narzędzi Web 2.0 w procesie edukacji – na przykładzie nauk o zarządzaniu, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy (32), Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2013, 577-589, współautor.
 20. M. Ratalewska, Spostrzeganie społeczne i jego znaczenie w procesie komunikacji międzyludzkiej, [w:] Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego (11), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2013, 159-168.
 21. J. Ropęga, Zagrożenie małych firm rodzinnych zjawiskiem niepowodzenia gospodarczego, [w:] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (Tom XIV), SAN, Łódź 2013, 237-247.
 22. J. Ropęga, Założenia modelu redukcji niepowodzeń małych firm, [w:] Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie (1154), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, 21-31.
 23. J. Ropęga, Zagrożenie niepowodzeniem w procesie wprowadzania zmian w małych firmach, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (277), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2013, 134-143.
 24. J. Ropęga, Ścieżki niepowodzeń gospodarczych. Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 25. E. Stawasz, Innowacje a konkurencyjność małych przedsiębiorstw, [w:] Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie (1148), Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013, 17-28.
 26. E. Stawasz, Wybrane czynniki innowacyjności przedsiębiorstw wysokich technologii z sektora MSP z uwzględnieniem sektora biotechnologicznego, [w:] D. Trzmielak (red.), Innowacje i komercjalizacja w biotechnologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, 27-44.
 27. E. Stawasz, Terytorialne aspekty kształtowania zdolności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] A. Nowakowska (red.), Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, 201-217.

  

2012 

 1. P. Głodek, Wpływ doradców biznesowych na decyzje w zakresie realizacji projektów innowacyjnych w MSP – perspektywa europejska, w: Zeszyty naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (90), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, 13-25, współautor.
 2. P. Głodek, Scouting - system identyfikacji i monitoringu wiedzy w uczelni wyższej jako instrument na rzecz wzmocnienia powiązań nauki i biznesu, [w:] Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (277), Uniwersytet Łódzki, Łódź 2012, 43-62, współautor.
 3. J. Kornecki, Rola władz publicznych w budowaniu miasta innowacyjnego - tendencje światowe, wyzwania dla polskich metropolii (na tle europejskiego projektu INNOPOLIS, [w:] Z. Makieła, A. Szromnik (red.), Miasto innowacyjne – Wiedza – Przedsiębiorczość – Marketing, Studia KPZK PAN, t. CXLI, Warszawa 2012, 61-76, współautor.
 4. J. Kornecki, Percepcja usług transferu technologii w świetle badania klientów Krajowej Sieci Innowacji, [w:] P. Niedzielski, K. Matusiak (red.), Otoczenie instytucjonalne jako stymulator procesów B+R i innowacji w gospodarce, SOOIPP Annual 2012, Zeszyty Naukowe nr 717, Ekonomiczne Problemy Usług nr 93, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, 121-133.
 5. J. Kornecki, Możliwości wykorzystania instrumentów inżynierii finansowej w finansowaniu rozwoju sektora MSP w Polsce (na przykładzie województwa łódzkiego), [w:] J. Buko (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2012, Zeszyty Naukowe nr 695, Ekonomiczne Problemy Usług nr 80, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, 171-178.
 6. J. Kornecki, Efektywność usługi proinnowacyjnej realizowanej w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, [w:] T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz (red.), Efektywność – konceptualizacja i uwarunkowania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 262, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, 166-176.
 7. J. Kornecki, Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim poprzez finansowanie projektów inwestycyjnych w ramach Działania III.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, „Zarządzanie Publiczne”, Zeszyt 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012, 157-167, współautor.
 8. J. Kornecki, Innowacyjność – istota, uwarunkowania, pomiar, [w:] W. Starzyńska, J. Wiktorowicz (red.), Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw – stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 31-46, współautor.
 9. J. Kornecki, Innowacyjność przedsiębiorstw a sektor MSP, [w:] W. Starzyńska, J. Wiktorowicz (red.), Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw – stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 47-66, współautor.
 10. J. Kornecki, Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw jako odpowiedź na popyt sektora publicznego, [w:] W. Starzyńska, J. Wiktorowicz (red.), Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw – stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 145-173, współautor.
 11. J. Kornecki, Szanse i bariery wdrażania nowego podejścia do zamówień publicznych w Polsce z perspektywy innowacyjności i włączenia MSP, [w:] W. Starzyńska, J. Wiktorowicz (red.), Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw – stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 198-231, współautor.
 12. J. Kornecki, Wyzwania strategii „Europa 2020” a racjonalizacja wydatków publicznych zwiększających dostęp sektora małych i średnich przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Perspektywa regionalnej administracji samorządowej, [w:] M. Kozłowska-Burdziak (red.), Sektor publiczny – racjonalizacja gospodarowania, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2012, 111-129, współautor.
 13. J. Kornecki, Wsparcie innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju województwa łódzkiego, [w:] E. Sobczak, A. Raszkowski (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 244, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, 201-210, współautor.
 14. J. Kornecki, Rola i znaczenie wykształcenia w procesach innowacyjnych, [w:] D. Kotlorz (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach "Studia Ekonomiczne" nr 110, Katowice 2012, 39-48.
 15. J. Kornecki, Rozwój innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie łódzkim przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, [w:] Uwarunkowania wykorzystania funduszy unijnych przez organizacje i przedsiębiorstwa, „Przedsiębiorstwo i region”, 4/2012, 16-25, współautor.
 16. R. Lisowska, Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych na przykładzie województwa łódzkiego, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (245), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012, 303-313, współautor.
 17. R. Lisowska, Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionach zmarginalizowanych na przykładzie województwa łódzkiego, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (244), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2012, 416-425.
 18. R. Lisowska, Technologie internetowe szansą na poprawę innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (92), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, 185-200, współautor.
 19. R. Lisowska, Rozwój przedsiębiorczości w regionach szansą na aktywizację społeczności lokalnej, [w:] Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (81), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012, 104-113.
 20. R. Lisowska, Bariery i progi rozwojowe małych przedsiębiorstw w Polsce, [w]: B. Piasecki (red.), Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 81-112.
 21. R. Lisowska, Działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce - analiza komparatywna, [w:] W. Bieńkowski, S. Bukowski, G. Olszewska (red.), Przyszłość integracji europejskiej - konkurencyjność i rynki, CeDeWu, 2012, 129-145, współautor.
 22. M. Ratalewska, E-learning - możliwość pozyskiwania i doskonalenia kompetencji pracowniczych, [w:] Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług (703), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012, 184-193, współautor.
 23. J. Ropęga, Proces upadku małych firm - przyczyny i symptomy, [w:] B. Piasecki (red.), Upadek małych firm. Symptomy i strategie wczesnego ostrzegania, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 37-79.
 24. E. Stawasz, Wybrane aspekty planowania w małym przedsiębiorstwie, [w:] Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego (7), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Łodzi, Łódź 2012, 13-22.

 

2011

 1. M. Fabińska (red.), Akademia Zarządzania Innowacjami, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2011.
 2. M. Fabińska, Benchmarking efektywności aplikacyjnej firm w ramach złożonych projektów dla wybranych działań i poddziałań POIG oraz RPO z województwa łódzkiego i pozostałych piętnastu województw, [w:] M. Fabińska (red.), Akademia Zarządzania Innowacjami, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2011, 43-73.
 3. P. Głodek, Finansowanie komercjalizacji technologii i przedsięwzięć inwestycyjnych opartych na wiedzy, PARP, Łódź 2011, współautor.
 4. P. Głodek, Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP, PARP, Łódź 2011, współautor.
 5. P. Głodek, Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy, PARP, Łódź 2011, współautor.
 6. P. Głodek, Akademicki spin off – wybrane uwarunkowania i klasyfikacja, „Optimum studia ekonomiczne” 2011, nr 2 (50), Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego, 252-263.
 7. P. Głodek, Uwarunkowania strategiczne akademickich firm spin-off – kierunki dyskusji, Zeszyty Naukowe nr 653, Ekonomiczne problemy usług nr 69, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, 53-64.
 8. J. Kornecki, Wzrost i rozwój przedsiębiorstw rodzinnych – wybrane zagadnienia, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 5, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2011, 375-394, współautor.
 9. J. Kornecki, Nowoczesne narzędzia wspomagające procesy zarządzania wiedzą przez organizacje inteligentne, [w:] A. Smalec, L. Gracz (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty, G. Rosa, Ekonomiczne Problemy Usług nr 74, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 662, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, 319-331.
 10. J. Kornecki, Potencjał instytucji otoczenia biznesu na Dolnym Śląsku w zakresie efektywnego wspierania konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] S. Piocha, B. Granosik (red.), Ekonomiczne problemy synchronizacji zachowań gospodarczych instytucji i przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2011, 279-302.
 11. J. Kornecki, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i jego rola w wyrównywaniu szans na rynku pracy osób w wieku 50+/45+, [w:] B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, 83-95.
 12. J. Kornecki, R. Lisowska, Programy kierowane do osób w wieku 50+/45+ zrealizowane w Polsce w latach 2004-2009 – synteza, [w:] B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2011, 165-185, współautor.
 13. J. Kornecki, Innowacyjność a strategie zarządzania wiedzą w praktyce przedsiębiorstw województwa łódzkiego, [w:] L. Lewandowska (red.), Innowatorzy, innowacje a konkurencyjność regionu łódzkiego, Innowatorzy, innowacje a konkurencyjność region łódzkiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2011, 167-190, współautor.
 14. J. Kornecki, Innowacyjność a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw, [w:] J. Sokołowski. G. Węgrzyn (red.), Ekonomia, Tom I, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 168, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, 291-302.
 15. J. Kornecki, Proinnowacyjne oddziaływanie zamówień publicznych w opinii małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] J. Niczyporuk, J. Sadowy, M. Urbanek (red.), Nowe podejście do zamówień publicznych - zamówienia publiczne jako instrument zwiększania innowacyjności gospodarki i zrównoważonego rozwoju. Doświadczenia polskie i zagraniczne. Część I, referat na IV Konferencję Naukową, Kazimierz Dolny 2011, 59-71, współautor.
 16. J. Kornecki, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jako instrument wyrównywania szans na rynku pracy osób w wieku 50+/45+, [w:] P. Dziekański (red.), Wybrane aspekty konkurencyjności samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, Ostrowiec Świętokrzyski 2011, 133-154.
 17. R. Lisowska, Wsparcie aktywizacji zawodowej osób w wieku 45+ z funduszy europejskich na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), [w:] J. Sokołowski. G. Węgrzyn (red.), Ekonomia, Tom I, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 168, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, 401-412.
 18. R. Lisowska, Wpływ małych i średnich przedsiębiorstw na rozwój regionów zmarginalizowanych, [w:] R. Brol, A. Raszkowski (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, 255-264.
 19. R. Lisowska, Wsparcie działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy unijnych, [w:] M. Matejun (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011, 231-249, współautor.
 20. R. Lisowska, Obszary i instrumenty wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań na przykładzie województwa łódzkiego, [w:] M. Matejun (red.), Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011, 288-306, współautor.
 21. R. Lisowska, Warunki funkcjonowania małych i średnich firm w regionach zmarginalizowanych, [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tworzenie i zarządzanie, Zeszyty Naukowe nr 638, Ekonomiczne Problemy Usług nr 63, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, 141-149.
 22. R. Lisowska, Program Operacyjny Kapitał Ludzki i jego rola w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+/45+, [w:] B. Urbaniak, J. Wiktorowicz (red.), Raport z analizy programów skierowanych do osób 50+ zrealizowanych w Polsce w latach 2004-2009, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 119-142.
 23. R. Lisowska, Specjalne sfery ekonomiczne jako instrument wsparcia działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, [w:] P. Niedzielski, K. B. Matusiak (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe 642, Ekonomiczne problemy usług nr 64, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, 251-266.
 24. A. Rogut, Ścieżki rozwoju firm technologicznych, [w:] M. Urbaniak (red.), Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości, vol. 3, Folia Oeconomica 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, 371-395.
 25. A. Roman, Innowacje - podstawą rozwoju przedsiębiorstwa, [w:] L. Lewandowska (red.), Innowatorzy, innowacje a konkurencyjność region łódzkiego, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2011, 247-263.
 26. A. Roman, Kapitał equity jako źródło finansowania wczesnych faz innowacji w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy, [w:] K. Meredyk, A. Wildowicz-Giergiel (red.), Instytucjonalne aspekty rozwoju sektora B+R w Polsce. Od gospodarki imitacyjnej do innowacyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2011, 151-162.
 27. A. Roman, Innowacje jako podstawa rozwoju przedsiębiorstwa opartego na wiedzy, Zeszyty Naukowe nr 653, Ekonomiczne problemy usług nr 69, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, 65-89.
 28. A. Roman, Miejsce kapitału intelektualnego w bilansie przedsiębiorstwa, [w:] M. Urbaniak (red.), Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości, vol. 3, Folia Oeconomica 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, 469-480.
 29. J. Ropęga, Wybrane uwarunkowania rozwoju firm sektora MSP, [w:] M. Urbaniak (red.), Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości, vol. 3, Folia Oeconomica 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, 459-468, współautor.
 30. J. Ropęga, Rola biznesplanu w przetrwaniu MŚP, [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Tworzenie i zarządzanie, Zeszyty Naukowe nr 638, Ekonomiczne Problemy Usług nr 63, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, 356-361.
 31. J. Ropęga, Proces niepowodzeń gospodarczych sektora MSP, Zeszyty Naukowe nr 653, Ekonomiczne problemy usług nr 69, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, 159-173.
 32. J. Ropęga, Gospodarowanie opakowaniami zwrotnymi, [w:] M. Urbaniak (red.), Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości, vol. 3, Folia Oeconomica 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, 445-457, współautor.
 33. J. Ropęga, Wybrane uwarunkowania rozwoju firm sektora MSP, [w:] M. Urbaniak (red.), Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości, vol. 3, Folia Oeconomica 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, 459-468.
 34. E. Stawasz, Lokalizacja działalności a innowacyjność przedsiębiorstw z sektora MŚP (na przykładzie regionu łódzkiego), [w:] R. Brol, A. Roszkowski (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, 199-208.
 35. E. Stawasz, Główne obszary sił motorycznych i napięć w systemie transferu i komercjalizacji technologii w Polsce, [w:] P. Niedzielski, K. B. Matusiak (red.), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe 642, Ekonomiczne problemy usług nr 64, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, 13-26.
 36. E. Stawasz, Innowacyjność a wzrost przedsiębiorstw z sektora MSP w dziedzinach wysokiej technologii w kontekście ich wewnętrznej zdolności innowacyjnej, [w:] M. Adamska (red.), Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011, 221-237.
 37. E. Stawasz, Wybrane uwarunkowania rozwoju firm sektora MSP, [w:] M. Urbaniak (red.), Aktualne trendy w naukach o zarządzaniu, finansach i rachunkowości, vol. 3, Folia Oeconomica 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011, 459-468, współautor.