Relacja z Gali Absolwenta 2014 

Dziękujemy za udział w Gali Absolwenta 2014!

Galeria zdjęć

W sobotę 29 listopada 2014 absolwenci studiów licencjackich i magisterskich Wydziału Zarządzania UŁ otrzymali dyplomy ukończenia studiów. Podczas tegorocznej Gali Absolwenta nie zabrakło także specjalnych nagród, wyróżnień i podziękowań dla najlepszych z nich. To wyjątkowe wydarzenie stało się już naszą tradycją i świętem wszystkich absolwentów, którzy odbierają dyplomy ukończenia studiów w obecności wykładowców, rodzin oraz przyjaciół.

Po powitaniu gości, zebranych w auli im. J. Zieleniewskiego, przez Dziekana Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Ewę Walińską, krótkie przemówienie wygłosił prof. dr hab. Bogdan Gregor. Prorektor UŁ ds. ekonomicznych podkreślił, że ta uroczysta tradycja wręczania dyplomów absolwentom została zainicjowana na Uniwersytecie Łódzkim właśnie przez Wydział Zarządzania. Następnie głos zabrała Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Ewa Walińska, która omówiła wyniki absolwentów oraz zaprezentowała statystyki tegorocznych obron.

Kolejnym punktem w programie wydarzenia było wręczenie medali Za Chlubne Studia, które otrzymały mgr Dagmara Pakulska, mgr Anna Podsiadłowicz, Katarzyna Kujawiak i Patrycja Krawczyk, a także wręczenie dyplomów osobom z oceną bardzo dobrą na dyplomie.

Następnie najlepsi absolwenci otrzymali dyplomy i wyróżnienia od partnerów współpracujących z Wydziałem. Wyróżnienie za najlepszą pracę magisterską od Klubu 500 Łódź otrzymała mgr Joanna Szymczak, autorka pracy pt.: „Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowej dyrektywy UE o sprawozdawczości finansowej, MSR 1 i ustawy o rachunkowości w Polsce”.
Mgr Joanna Szymczak została także uhonorowana nagrodą im. prof. Alicji Jarugowej za najlepszą pracę magisters z zakresu Międzynarodowej Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. Wraz z nagrodzoną absolwentką dyplom uznania otrzymała promotor pracy prof. nadzw. dr hab. Anna Szychta.
Wyróżnienie w tej kategorii odebrała ponadto mgr Agata Gieraga nagrodzona za pracę pt.: „Krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości w zakresie poszukiwania i oceny zasobów mineralnych”.

Swoje nagrody i wyróżnienia przekazali najlepszym absolwentom także członkowie Rady Biznesu Wydziału Zarządzania UŁ. PKO Bank Polski w wyraz uznania dla wyróżniających się prac dyplomowych zaprosił na staż Norberta Krupińskiego i Aleksandrę Damizę, natomiast firma Infosys – Annę Szymczyk. Nagrodę od firmy Deloitte za pracę magisterską pt.: „Kreatywna rachunkowość – opinia biegłych rewidentów o najczęstszych obszarach manipulacji w sprawozdaniu finansowym” otrzymała mgr Paulina Olszewska.
Nagrodę w postaci stażu otrzymała także p. Magdalena Grabczyńska autorka najlepszej pracy licencjackiej z obszaru logistyki pt.: „Rola partnerstwa w łańcuchu dostaw”, doceniona przez firmę DB Schenker.
Absolwentów, którzy uzyskali najwyższe średnie na studiach II stopnia nagrodziła firma Procter&Gamble, która przygotowała upominki dla mgr Anny Bolonek, mgr. Adama Banasika, mgr Justyny Cyganik, mgr Anny Podsiadłowicz, mgr Joanny Szymczak oraz mgr Moniki Zajączkowskiej.
Paszporty Zarządzania - nagrody za wyróżniającą działalność na rzecz Wydziału podejmowaną podczas studiów wręczono mgr. Adrianowi Pałce i mgr. Filipowi Maszewskiemu.

Wszyscy nagrodzeni absolwenci otrzymali ponadto upominki książkowe od wydawnictwa Wolters Kluwer członka Rady Biznesu Wydziału Zarządzania UŁ.

Podczas Gali ogłoszono laureatów WuZetek, czyli nagród przyznawanych przez absolwentów ulubionym prowadzącym. WuZetki były przyznawane tradycyjnie w czterech kategoriach. Wykładowców osobno oceniali absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Prezentujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

  • „Miliard w rozumie”

- Studia licencjackie - prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek
- Studia magisterskie - prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski

  • „Sprawiedliwy wykładowca”

- Studia licencjackie - dr Jan Mertl
- Studia magisterskie - dr Janusz Reichel

  • „Zawsze Dla Nas”

- Studia licencjackie - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla
- Studia magisterskie - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla

  • „Ikona Wydziału”

- Studia licencjackie - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla
- Studia magisterskie - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla

Po wręczeniu WZ-tek głos zabrał przedstawiciel absolwentów mgr Filip Maszewski. W swoim wystąpieniu podkreślił, że wiedza uzyskana podczas nauki na Wydziale Zarządzania jest bardzo wartościowa, ale jeszcze cenniejsze są doświadczenia i postawy wyniesione z lat obecności na Wydziale.

Następnie, aby symbolicznie pożegnać się z uczelnią, absolwenci stanęli do pamiątkowej fotografii ukazującej moment podrzucania biretami oraz wspólnie z kolegium dziekańskim wznieśli toast wieńczący Galę Absolwenta 2014. A wieczorem wspólnie świętowali podczas afterparty w klubie Ambasada.
 

Relacja z Gali Absolwenta 2014 

Dziękujemy za udział w Gali Absolwenta 2014!

Galeria zdjęć

W sobotę 29 listopada 2014 absolwenci studiów licencjackich i magisterskich Wydziału Zarządzania UŁ otrzymali dyplomy ukończenia studiów. Podczas tegorocznej Gali Absolwenta nie zabrakło także specjalnych nagród, wyróżnień i podziękowań dla najlepszych z nich. To wyjątkowe wydarzenie stało się już naszą tradycją i świętem wszystkich absolwentów, którzy odbierają dyplomy ukończenia studiów w obecności wykładowców, rodzin oraz przyjaciół.

Po powitaniu gości, zebranych w auli im. J. Zieleniewskiego, przez Dziekana Wydziału Zarządzania prof. dr hab. Ewę Walińską, krótkie przemówienie wygłosił prof. dr hab. Bogdan Gregor. Prorektor UŁ ds. ekonomicznych podkreślił, że ta uroczysta tradycja wręczania dyplomów absolwentom została zainicjowana na Uniwersytecie Łódzkim właśnie przez Wydział Zarządzania. Następnie głos zabrała Dziekan Wydziału Zarządzania, prof. dr hab. Ewa Walińska, która omówiła wyniki absolwentów oraz zaprezentowała statystyki tegorocznych obron.

Kolejnym punktem w programie wydarzenia było wręczenie medali Za Chlubne Studia, które otrzymały mgr Dagmara Pakulska, mgr Anna Podsiadłowicz, Katarzyna Kujawiak i Patrycja Krawczyk, a także wręczenie dyplomów osobom z oceną bardzo dobrą na dyplomie.

Następnie najlepsi absolwenci otrzymali dyplomy i wyróżnienia od partnerów współpracujących z Wydziałem. Wyróżnienie za najlepszą pracę magisterską od Klubu 500 Łódź otrzymała mgr Joanna Szymczak, autorka pracy pt.: „Rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów w świetle nowej dyrektywy UE o sprawozdawczości finansowej, MSR 1 i ustawy o rachunkowości w Polsce”.
Mgr Joanna Szymczak została także uhonorowana nagrodą im. prof. Alicji Jarugowej za najlepszą pracę magisters z zakresu Międzynarodowej Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej. Wraz z nagrodzoną absolwentką dyplom uznania otrzymała promotor pracy prof. nadzw. dr hab. Anna Szychta.
Wyróżnienie w tej kategorii odebrała ponadto mgr Agata Gieraga nagrodzona za pracę pt.: „Krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości w zakresie poszukiwania i oceny zasobów mineralnych”.

Swoje nagrody i wyróżnienia przekazali najlepszym absolwentom także członkowie Rady Biznesu Wydziału Zarządzania UŁ. PKO Bank Polski w wyraz uznania dla wyróżniających się prac dyplomowych zaprosił na staż Norberta Krupińskiego i Aleksandrę Damizę, natomiast firma Infosys – Annę Szymczyk. Nagrodę od firmy Deloitte za pracę magisterską pt.: „Kreatywna rachunkowość – opinia biegłych rewidentów o najczęstszych obszarach manipulacji w sprawozdaniu finansowym” otrzymała mgr Paulina Olszewska.
Nagrodę w postaci stażu otrzymała także p. Magdalena Grabczyńska autorka najlepszej pracy licencjackiej z obszaru logistyki pt.: „Rola partnerstwa w łańcuchu dostaw”, doceniona przez firmę DB Schenker.
Absolwentów, którzy uzyskali najwyższe średnie na studiach II stopnia nagrodziła firma Procter&Gamble, która przygotowała upominki dla mgr Anny Bolonek, mgr. Adama Banasika, mgr Justyny Cyganik, mgr Anny Podsiadłowicz, mgr Joanny Szymczak oraz mgr Moniki Zajączkowskiej.
Paszporty Zarządzania - nagrody za wyróżniającą działalność na rzecz Wydziału podejmowaną podczas studiów wręczono mgr. Adrianowi Pałce i mgr. Filipowi Maszewskiemu.

Wszyscy nagrodzeni absolwenci otrzymali ponadto upominki książkowe od wydawnictwa Wolters Kluwer członka Rady Biznesu Wydziału Zarządzania UŁ.

Podczas Gali ogłoszono laureatów WuZetek, czyli nagród przyznawanych przez absolwentów ulubionym prowadzącym. WuZetki były przyznawane tradycyjnie w czterech kategoriach. Wykładowców osobno oceniali absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Prezentujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach:

  • „Miliard w rozumie”

- Studia licencjackie - prof. nadzw. dr hab. Ewa Śnieżek
- Studia magisterskie - prof. nadzw. dr hab. Robert Kozielski

  • „Sprawiedliwy wykładowca”

- Studia licencjackie - dr Jan Mertl
- Studia magisterskie - dr Janusz Reichel

  • „Zawsze Dla Nas”

- Studia licencjackie - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla
- Studia magisterskie - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla

  • „Ikona Wydziału”

- Studia licencjackie - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla
- Studia magisterskie - prof. nadzw. dr hab. Tomasz Czapla

Po wręczeniu WZ-tek głos zabrał przedstawiciel absolwentów mgr Filip Maszewski. W swoim wystąpieniu podkreślił, że wiedza uzyskana podczas nauki na Wydziale Zarządzania jest bardzo wartościowa, ale jeszcze cenniejsze są doświadczenia i postawy wyniesione z lat obecności na Wydziale.

Następnie, aby symbolicznie pożegnać się z uczelnią, absolwenci stanęli do pamiątkowej fotografii ukazującej moment podrzucania biretami oraz wspólnie z kolegium dziekańskim wznieśli toast wieńczący Galę Absolwenta 2014. A wieczorem wspólnie świętowali podczas afterparty w klubie Ambasada.
 

 Drukuj