Relacja z Gali Absolwenta 2017

25 listopada 2017 r. odbyła się Gala Absolwenta, którą uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, witając gości honorowych, pracowników, a także absolwentów. Obecny na Gali Prorektor UŁ ds. ekonomicznych dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ w swoim wystąpieniu zachęcał absolwentów do utrzymywania relacji z uczelnią poprzez udział w dedykowanych projektach oraz dalszą edukację. Podkreślił także, że absolwenci Wydziału Zarządzania UŁ są doceniani na rynku pracy, a perspektywy ich rozwoju zawodowego są z roku na rok coraz lepsze. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Dziekana Wydziału Zarządzania, który zaprezentował statystyki dotyczące tegorocznych obron i przystąpił do wręczania medali Za Chlubne Studia oraz dyplomów dla absolwentów z oceną bardzo dobrą na dyplomie.

Istotnym punktem w programie wydarzenia było wręczenie dyplomów i wyróżnień od partnerów współpracujących z Wydziałem.

FUNDATOR NAGRODY LAUREAT

Nagroda

im. Profesor Alicji Jarugi 

mgr Anna Wlazło
autorka pracy pt. „Prezentacja aktywów biologicznych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”

Wyróżnienie 

im. Profesor Alicji Jarugi 

mgr Paulina Wójcik
autorka pracy pt. „Wynik finansowy i wynik całkowity w ocenie dokonań finansowych spółek należących do indeksu WIG 30”

Nagrodę za najlepszą pracę magisterską od Klubu 500 Łódź

mgr Gabriela Klimecka
autorka pracy pt. „Neuromarketingowe narzędzia a manipulacja opakowaniem produktu w branży kosmetycznej”

Konkurs Rady Menedżerów Publicznych 

mgr Katarzyna Wojtysiak
autorka pracy pt. "Rower publiczny jako alternatywny środek komunikacji miejskiej na przykładzie Łodzi"

Konkurs Rady Menedżerów Publicznych 

Piotr Kurowski
autor pracy pt. "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sukces czy porażka systemu na przykładzie miasta Łodzi"

Santander Universidades

Monika Brzozowska
autorka pracy pt. „Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i niebilansowym”

PKO Bank Polski

Marlena Urbaszek
autorka pracy pt. "Geneza i ewolucja rachunku zysków i strat w polskiej praktyce gospodarczej"

PKO Bank Polski

Paulina Kuzaj
autorka pracy pt. "Wycena w rachunkowości a zasada kontynuacji działalności"

PKO Bank Polski

Katarzyna Janiczek
autorka pracy pt. "Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem spółki komandytowej"

DACHSER

Karol Sieczka
autor pracy pt. „Analiza skuteczności działania proekologicznych technologii na podstawie Supertechu”

Deloitte

mgr Anna Czerwińska
autorka pracy pt. „Analiza rynku usług audytorskich w Polsce”

DB Schenker

Daniela Torończak
autorka pracy pt. „Usprawnienie procesu magazynowania na przykładzie przedsiębiorstwa X”

PGE Dystrybucja S.A.

mgr Mateusz Pręcikowski
najwyższa średnia na studiach stacjonarnych I i II stopnia

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Marta Czarkowska
najwyższa średnia na studiach licencjackich

Komenda Miejska Policji w Łodzi

mgr Żaneta Błoch
autorka pracy pt. „Analizy statystyczne przyczyn zdarzeń drogowych na najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach w Łodzi”

Skanska Property Poland

Edyta Frandzel
autorka pracy pt. „Wpływ zasad wyceny i ujmowania inwestycji w nieruchomości na sytuację finansową i wynik działalności przedsiębiorstwa XYZ

Nagrody Dziekana 

mgr Szymon Błaszczyk
autor pracy pt. „Wykorzystanie systemów wizyjnych w zarządzaniu parkingami i ich bezpieczeństwem”

Mateusz Wójciak
autor pracy pt. „Wyzwania związane z pomiarem kapitału intelektualnego w uczelniach wyższych na przykładzie Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego”

W kolejnej części wydarzenia, Dziekan Wydziału Zarządzania podziękował firmom Rady Biznesu za współpracę i wspólnie realizowane projekty. Tytuł Partnera Roku 2017 otrzymał Santander Universidades.

Podczas Gali Absolwenta 2017 ogłoszono tradycyjnie laureatów WuZetek, nagród przyznawanych przez absolwentów prowadzącym zajęcia. WuZetki były przyznawane tradycyjnie w czterech kategoriach. Wykładowców osobno oceniali absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Prezentujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach:


„Miliard w rozumie”
- Studia licencjackie: dr Paweł Sekuła
- Studia magisterskie: dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof. UŁ


„Sprawiedliwy wykładowca”
- Studia licencjackie: dr hab. Jakub Marszałek
- Studia magisterskie: dr Paweł Kuźbik


„Zawsze Dla Nas”
- Studia licencjackie: dr Michał Wiatr
- Studia magisterskie: dr hab. Przemysław Kabalski, prof UŁ


„Ikona Wydziału”
- Studia licencjackie: dr hab. Jakub Marszałek
- Studia magisterskie: dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof. UŁ


Nagrody Specjalne otrzymali: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ oraz dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ.

Po wręczeniu WuZetek głos zabrała przedstawicielka absolwentów mgr Paulina Łakomska, która podziękowała za wsparcie, na jakie mogła liczyć w trakcie studiów na Wydziale, podkreśliła znaczenie wiedzy nabywanej w trakcie studiów oraz możliwości praktycznego sprawdzenia tej wiedzy w ramach działalności w organizacjach studenckich, staży i pracy.

Na koniec Gali Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ osobiście wręczył dyplomy wszystkim obecnym na Gali absolwentom, podziękował za obecność wszystkim uczestnikom, w tym gościom reprezentującym partnerów biznesowych Wydziału Zarządzania, szczególne słowa podziękowania kierując do Prezesa Firmy Dachser, sponsora Gali Absolwenta 2017.
Ostatnim punktem uroczystości było wspólne zdjęcie absolwentów zgromadzonych na wydziałowym patio w momencie podrzucania biretów oraz toast wieńczący Galę Absolwenta 2017.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia oraz filmu z wydarzenia.

Relacja z Gali Absolwenta 2017

25 listopada 2017 r. odbyła się Gala Absolwenta, którą uroczyście otworzył Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, witając gości honorowych, pracowników, a także absolwentów. Obecny na Gali Prorektor UŁ ds. ekonomicznych dr hab. Grzegorz Urbanek, prof. UŁ w swoim wystąpieniu zachęcał absolwentów do utrzymywania relacji z uczelnią poprzez udział w dedykowanych projektach oraz dalszą edukację. Podkreślił także, że absolwenci Wydziału Zarządzania UŁ są doceniani na rynku pracy, a perspektywy ich rozwoju zawodowego są z roku na rok coraz lepsze. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Dziekana Wydziału Zarządzania, który zaprezentował statystyki dotyczące tegorocznych obron i przystąpił do wręczania medali Za Chlubne Studia oraz dyplomów dla absolwentów z oceną bardzo dobrą na dyplomie.

Istotnym punktem w programie wydarzenia było wręczenie dyplomów i wyróżnień od partnerów współpracujących z Wydziałem.

FUNDATOR NAGRODY LAUREAT

Nagroda

im. Profesor Alicji Jarugi 

mgr Anna Wlazło
autorka pracy pt. „Prezentacja aktywów biologicznych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”

Wyróżnienie 

im. Profesor Alicji Jarugi 

mgr Paulina Wójcik
autorka pracy pt. „Wynik finansowy i wynik całkowity w ocenie dokonań finansowych spółek należących do indeksu WIG 30”

Nagrodę za najlepszą pracę magisterską od Klubu 500 Łódź

mgr Gabriela Klimecka
autorka pracy pt. „Neuromarketingowe narzędzia a manipulacja opakowaniem produktu w branży kosmetycznej”

Konkurs Rady Menedżerów Publicznych 

mgr Katarzyna Wojtysiak
autorka pracy pt. "Rower publiczny jako alternatywny środek komunikacji miejskiej na przykładzie Łodzi"

Konkurs Rady Menedżerów Publicznych 

Piotr Kurowski
autor pracy pt. "Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sukces czy porażka systemu na przykładzie miasta Łodzi"

Santander Universidades

Monika Brzozowska
autorka pracy pt. „Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i niebilansowym”

PKO Bank Polski

Marlena Urbaszek
autorka pracy pt. "Geneza i ewolucja rachunku zysków i strat w polskiej praktyce gospodarczej"

PKO Bank Polski

Paulina Kuzaj
autorka pracy pt. "Wycena w rachunkowości a zasada kontynuacji działalności"

PKO Bank Polski

Katarzyna Janiczek
autorka pracy pt. "Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem spółki komandytowej"

DACHSER

Karol Sieczka
autor pracy pt. „Analiza skuteczności działania proekologicznych technologii na podstawie Supertechu”

Deloitte

mgr Anna Czerwińska
autorka pracy pt. „Analiza rynku usług audytorskich w Polsce”

DB Schenker

Daniela Torończak
autorka pracy pt. „Usprawnienie procesu magazynowania na przykładzie przedsiębiorstwa X”

PGE Dystrybucja S.A.

mgr Mateusz Pręcikowski
najwyższa średnia na studiach stacjonarnych I i II stopnia

Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Marta Czarkowska
najwyższa średnia na studiach licencjackich

Komenda Miejska Policji w Łodzi

mgr Żaneta Błoch
autorka pracy pt. „Analizy statystyczne przyczyn zdarzeń drogowych na najbardziej niebezpiecznych skrzyżowaniach w Łodzi”

Skanska Property Poland

Edyta Frandzel
autorka pracy pt. „Wpływ zasad wyceny i ujmowania inwestycji w nieruchomości na sytuację finansową i wynik działalności przedsiębiorstwa XYZ

Nagrody Dziekana 

mgr Szymon Błaszczyk
autor pracy pt. „Wykorzystanie systemów wizyjnych w zarządzaniu parkingami i ich bezpieczeństwem”

Mateusz Wójciak
autor pracy pt. „Wyzwania związane z pomiarem kapitału intelektualnego w uczelniach wyższych na przykładzie Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego”

W kolejnej części wydarzenia, Dziekan Wydziału Zarządzania podziękował firmom Rady Biznesu za współpracę i wspólnie realizowane projekty. Tytuł Partnera Roku 2017 otrzymał Santander Universidades.

Podczas Gali Absolwenta 2017 ogłoszono tradycyjnie laureatów WuZetek, nagród przyznawanych przez absolwentów prowadzącym zajęcia. WuZetki były przyznawane tradycyjnie w czterech kategoriach. Wykładowców osobno oceniali absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Prezentujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach:


„Miliard w rozumie”
- Studia licencjackie: dr Paweł Sekuła
- Studia magisterskie: dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof. UŁ


„Sprawiedliwy wykładowca”
- Studia licencjackie: dr hab. Jakub Marszałek
- Studia magisterskie: dr Paweł Kuźbik


„Zawsze Dla Nas”
- Studia licencjackie: dr Michał Wiatr
- Studia magisterskie: dr hab. Przemysław Kabalski, prof UŁ


„Ikona Wydziału”
- Studia licencjackie: dr hab. Jakub Marszałek
- Studia magisterskie: dr hab. Tomasz Wnuk-Pel, prof. UŁ


Nagrody Specjalne otrzymali: dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ oraz dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ.

Po wręczeniu WuZetek głos zabrała przedstawicielka absolwentów mgr Paulina Łakomska, która podziękowała za wsparcie, na jakie mogła liczyć w trakcie studiów na Wydziale, podkreśliła znaczenie wiedzy nabywanej w trakcie studiów oraz możliwości praktycznego sprawdzenia tej wiedzy w ramach działalności w organizacjach studenckich, staży i pracy.

Na koniec Gali Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ osobiście wręczył dyplomy wszystkim obecnym na Gali absolwentom, podziękował za obecność wszystkim uczestnikom, w tym gościom reprezentującym partnerów biznesowych Wydziału Zarządzania, szczególne słowa podziękowania kierując do Prezesa Firmy Dachser, sponsora Gali Absolwenta 2017.
Ostatnim punktem uroczystości było wspólne zdjęcie absolwentów zgromadzonych na wydziałowym patio w momencie podrzucania biretów oraz toast wieńczący Galę Absolwenta 2017.

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia oraz filmu z wydarzenia.

 Drukuj