Klub Absolwenta Wydziału Zarządzania UŁ

 

Misją Klubu Absolwenta Wydziału Zarządzania UŁ jest budowanie i rozwijanie relacji wynikających z więzi między Wydziałem Zarządzania UŁ a jego absolwentami. Budowanie więzi między uczelnią macierzystą a absolwentami powinno opierać się na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu i wzajemnej otwartości na potrzeby drugiej strony. Zapraszamy do Klubu Absolwenta WZ UŁ, który oferuje swoim członkom liczne korzyści i przywileje!

 

Do Klubu Abolwenta WZ UŁ zapraszamy osoby, które uzyskały na Wydziale Zarządzania UŁ tytuł lub stopień licencjata, magistra, doktora lub doktora habilitowanego, a także:

 • absolwentów studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej

 • absolwentów studiów podyplomowych i MBA realizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ

 • absolwentów studiów jednolitych magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing realizowanych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ do roku 1995

 

KORZYŚCI I PRZYWILEJE KLUBOWICZÓW

 • Zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Wydział Zarządzania UŁ

 • Promocja osiągnięć zawodowych klubowiczów 

 • Nagrody dla najaktywniejszych Klubowiczów od Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ

 • Kontakt w wykładowcami i możliwość spotkań/konsultacji z kadrą naukową

 • Dostęp do wykazu tematów prac dyplomowych studentów Wydziału Zarządzania UŁ

 • Możliwości korzystania z infrastruktury WZ UŁ na warunkach preferencyjnych

 • Współpraca z Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją

 • Współpraca z Centrum Mikser Inteligentnych Technologii

 • Współpraca z Centrum Analiz Biznesowych

 

Regulamin Klubu Absolwenta WZ UŁ >>

 

Kontakt:

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26
Tel.: 42 635 53 68
E-mail: absolwenci.wz@uni.lodz.pl

 

Klub Absolwenta Wydziału Zarządzania UŁ

 

Misją Klubu Absolwenta Wydziału Zarządzania UŁ jest budowanie i rozwijanie relacji wynikających z więzi między Wydziałem Zarządzania UŁ a jego absolwentami. Budowanie więzi między uczelnią macierzystą a absolwentami powinno opierać się na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu i wzajemnej otwartości na potrzeby drugiej strony. Zapraszamy do Klubu Absolwenta WZ UŁ, który oferuje swoim członkom liczne korzyści i przywileje!

 

Do Klubu Abolwenta WZ UŁ zapraszamy osoby, które uzyskały na Wydziale Zarządzania UŁ tytuł lub stopień licencjata, magistra, doktora lub doktora habilitowanego, a także:

 • absolwentów studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej

 • absolwentów studiów podyplomowych i MBA realizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ

 • absolwentów studiów jednolitych magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing realizowanych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ do roku 1995

 

KORZYŚCI I PRZYWILEJE KLUBOWICZÓW

 • Zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Wydział Zarządzania UŁ

 • Promocja osiągnięć zawodowych klubowiczów 

 • Nagrody dla najaktywniejszych Klubowiczów od Dziekana Wydziału Zarządzania UŁ

 • Kontakt w wykładowcami i możliwość spotkań/konsultacji z kadrą naukową

 • Dostęp do wykazu tematów prac dyplomowych studentów Wydziału Zarządzania UŁ

 • Możliwości korzystania z infrastruktury WZ UŁ na warunkach preferencyjnych

 • Współpraca z Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją

 • Współpraca z Centrum Mikser Inteligentnych Technologii

 • Współpraca z Centrum Analiz Biznesowych

 

Regulamin Klubu Absolwenta WZ UŁ >>

 

Kontakt:

Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki
90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26
Tel.: 42 635 53 68
E-mail: absolwenci.wz@uni.lodz.pl

 

 Print