Wyróżniająca ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej

17 stycznia 2013 roku Polska Komisja Akredytacyjna przyznała Wydziałowi Zarządzania UŁ najwyższą – wyróżniającą ocenę instytucjonalną. To pierwsza tak wysoka ocena w Polsce wśród wydziałów z obszaru nauk społecznych.

W ocenie PKA podkreślono kompleksowość wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia oraz jego dojrzałą strukturę organizacyjną. Wyróżniono działania dotyczące doskonalenia systemu w zakresie współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, przedstawicielami rynku pracy, w tym w szczególności prestiżowymi firmami regionu łódzkiego.

pokaż więcej

 

Kategoria naukowa A w kompleksowej ocenie działalności naukowej

Wydział Zarządzania UŁ otrzymał w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych kategorię naukową A. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami oceny przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej.

pokaż więcej

 

 

II miejsce w rankingu wydzialów ekonomicznych Rzeczpospolitej

Wydział Zarządzania UŁ został oceniony jako jeden z najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce - w najnowszym Rankingu Uczelni i Wydziałów Ekonomicznych Rzeczpospolitej zajął II miejsce w kategorii "Wydziały ekonomiczne" (na 27 wydziałów).

pokaż więcej

 

 

  

Akredytacja ACCA

W 2013 roku Wydział Zarządzania UŁ otrzymał akredytację Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Obecnie prowadzimy dwa akredytowane kierunki: na I stopniu (Rachunkowość) i II stopniu (Finanse i Rachunkowość), a studenci Wydziału Zarządzania mają możliwość rozpoczęcia kwalifikacji już w trakcie studiów oraz uzyskania zwolnienia z egzaminów i opłat w ACCA na specjalnych warunkach.

ACCA jest międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Kwalifikacja ACCA została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych jako globalny wzorzec międzynarodowego programu rachunkowości. 

Warunki kwalifikacji ACCA dla studentów Wydziału Zarządzania UŁ

 

 

Akredytacja IPMA

W 2015 roku specjalność Zarządzanie Projektami otrzymała akredytację International Project Management Association Polska (IPMA Polska), która jest częścią międzynarodowej organizacji non-profit - International Project Management Association®, zrzeszającej i certyfikującej Project Managerów. Studenci specjalności Zarządzanie projektami realizują przedmioty zakwalifikowane do programu IPMA Student 

pokaż więcej

 

 

Akredytacja CIMA

W 2018 roku Wydział Zarządzania UŁ otrzymał akredytację CIMA. (Chartered Institute of Management Accountants) największej na świecie i czołowej organizacji zrzeszającej osoby zajmujące się rachunkowością zarządczą. 

CIMA kładzie wysoki nacisk na utrzymanie najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych oraz zachowanie zaufania publicznego do rachunkowości zarządczej.

pokaż więcej

  

 

Awans w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2017

W Rankingu Uczelni Akademickich 2017 organizowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” Wydział Zarządzania UŁ został uwzględniony w dwóch rankingach Kierunków Studiów 2017: Zarządzanie (10 miejsce) oraz Finanse i Rachunkowość (8 miejsce) i w obydwu zanotował awans.

pokaż więcej