Gdzie sprawdzić do kogo jestem przypisana/y na zajęcia?

Mój UsosWeb -> grupy zajęciowe. Znajdziesz tutaj informacje o numerze grupy, do której należysz, a po wyborze przedmiotu przejdziesz na stronę, na której znajdziesz jego koordytanora/prowadzącego.

Studiuję na dwóch Wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego, czy otrzymałem takie same numery kont wirtualnych?

Na każdym wydziale przydzielany jest inny numer konta. Zwróć na to uwagę. 

Zaliczyłem zajęcia, nie mam oceny w USOSweb.

Dane do USOSweb wprowadzają prowadzący zajęcia. Jeżeli przed rozliczeniem semestru brakuje oceny, zgłoś to prowadzącemu. 

Złożyłem podanie do dziekanatu w sprawie wpisu warunkowego. Gdzie mogę sprawdzić status decyzji?

Prosimy sprawdzić status decyzji w zakładce 'Dla studentów' -> zaliczenia etapów i wybrać interesujący Cię etap. Jeśli napotkasz jakieś trudności możesz udać się również w tej sprawie do właściwego dziekanatu.
*** Wydział Zarządzania nie korzysta z modułu DECYZJI w USOSweb.

Gdzie mogę zarejestrować się na zajęcia z wychowania fizycznego?

Na te zajęcia rejestrować się można poprzez stronę: https://ul.uni.lodz.pl/. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu: http://swfis.uni.lodz.pl/.

UWAGA: Dział będzie sukcesywnie rozbudowywany na podstawie informacji uzyskanych
z poszczególnych dziekanatów.