Jubileusz 10-lecia Wydziału Zarządzania UŁ


W 2004 roku Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego obchodził jubileusz 10-lecia istnienia. Z tej okazji wydano książkę “10 lat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego”. Odbyła się również dwudniowa konferencja dotycząca roli nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.

Rocznica dekady istnienia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego została upamiętniona wmurowaniem jubileuszowej tablicy pamiątkowej. Był to symbol podziękowania dla założycieli Wydziału - prof. Jerzego Dietla, prof. Bogdana Gregora, prof. Alicji Jarugi, prof. Jana Jeżaka, prof. Zofii Mikołajczyk, prof. Jerzego Kortana, prof. Bogdana Piaseckiego i prof. Jerzego Zielińskiego, a także dla rektorów, dziekanów, kierowników katedr, zakładów, pracowni, dziekanatu, społeczności akademickiej oraz wszystkich, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju Wydziału.

 

Kolejnym przedsięwzięciem zrealizowanym w ramach 10-lecia Wydziału było wydanie pamiątkowej książki podsumowującej minioną dekadę autorstwa prof. Bogdana Gregora oraz prof. Zofii Mikołajczyk.

 

Ponadto w dniach 17-18 września 2004 r. odbyła się konferencja "Rola nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy". Jej celem było umożliwienie wymiany myśli i poglądów w zakresie szeroko rozumianych nauk o zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem nowych wyzwań stawianych tej dziedzinie wiedzy i będących konsekwencją pogłębiających się procesów globalizacyjnych. Konferencja była adresowana do przedstawicieli świata nauki oraz praktyków zainteresowanych problemami związanymi z rolą nauk o zarządzaniu w kreowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy.

W programie konferencji znalazły się sesja plenarna, w trakcie której zaprezentowano referaty wprowadzające oraz dziewięć sesji tematycznych o następujących profilach:

"Konkurencyjność i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw"

"Marketing w świetle wyzwań Nowej Ekonomii"

"Strategie przedsiębiorstw po integracji z Unią Europejską"

"Społeczne problemy zarządzania organizacjami w warunkach przenikania kultur"

"Zintegrowane systemy zarządzania jakością w wybranych sektorach gospodarki"

"Nowoczesne narzędzia w systemach informatycznych zarządzania"

"Rachunkowość w warunkach globalizacji"

"Zarządzanie w sektorze użyteczności publicznej wobec wyzwań globalizacji"

"Zarządzanie zasobami ludzkimi - wyzwanie XXI wieku"

 

W Komitecie Honorowym, który patronował konferencji jubileuszowej, znaleźli się:

Prof. dr dr h.c. Karl Alewell

Mgr inż. arch. Anna Grabowska

Mgr inż. arch. Jacek Grabowski

Prof. dr dr h.c. Dietger Hahn

Prof. zw. dr hab. Stanisław Liszewski

Prof. dr dr h.c. Lee E. Preston

Prof. zw. dr hab. Wiesław Puś

Prof. zw. dr hab. dr h.c. Jerzy Regulski

Dyrektor Jan Rydz

Prof. zw. dr hab. Michał Seweryński

Poseł na Sejm III Kadencji Andrzej Woźnicki

 

Wszystkie informacje poświęcone wydarzeniu zawarte były na dedykowanej stronie internetowej:

 

Z okazji Jubileuszu przygotowano również pamiątkowe upominki.