Konferencja naukowa: „Sprawność zarządzania w świetle audytów prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych”

 

Katedra Zarządzania Miastem i Regionem we współpracy z Kołem Audytorów Wewnętrznych Jednostek Samorządów Terytorialnych IIA Polska oraz Łódzkim Kołem Regionalnym IIA Polska - zaprasza na konferencję pn. "Sprawność zarządzania w świetle audytów prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych”.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i poglądów praktyków audytu wewnętrznego i reprezentantów świata nauki z obszaru zarządzania (w szczególności w obszarze problematyki zarządzania publicznego), z odbiorcami usług audytu wewnętrznego, reprezentującymi jednostki sektora finansów publicznych z terenu całego kraju. Konferencja stanowić będzie również okazję do promowania współpracy pomiędzy jej organizatorami, to jest Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, a Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz – wyrażamy taką nadzieję – będzie inspiracją do dalszych wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw.

Uczestnictwo w konferencji będzie premiowane punktami cpe. 

Organizatorzy konferencji:

  • Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska (The Institute of Internal Auditors (IIA) – Koło Audytorów Wewnętrznych JST IIA Polska oraz Łódzkie Koło Regionalne IIA Polska https://www.iia.org.pl/ 
  • Katedra Zarządzania Miastem i Regionem (KZMiR), Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 

Adresaci konferencji

Konferencja skierowana jest do następujących grup i środowisk zawodowych:

  • audytorów wewnętrznych w instytucjach publicznych,
  • przedstawicieli samorządów terytorialnych (gminnych i powiatowych i wojewódzkich),
  • przedstawicieli urzędów wojewódzkich,
  • przedstawicieli innych jednostek sektora finansów publicznych,
  • nauczycieli akademickich zajmujących się problematyką audytu w organizacjach publicznych. 

Termin konferencji: 17 marzec 2016 r. (konferencja jednodniowa) 

Miejsce: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Jana Matejki 22/26; obrady prowadzone będą w auli w gmachu WZ UŁ.

Opłata: konferencja bezpłatna. 

Zgłoszenia uczestników:

Deklarację uczestnictwa w konferencji należy dokonać drogą elektroniczną przysyłając zgłoszenie na adres e-mail: konferencja.lodz@op.pl najpóźniej do dnia 08 marca 2016 r. 

W zgłoszeniu proszę podać: 

  • imię, nazwisko
  • tytuł zawodowy, stopień naukowy, tytuł naukowy
  • charakter zgłoszenia: reprezentowaną instytucję lub zgłoszenie indywidualne.

Organizatorzy dysponują 150 miejscami. W przypadku większej liczby zainteresowanych – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie do pobrania.

Program konferencji do pobrania.