Rok 2018 

 

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2017/18 na Wydziale Zarządzania UŁ
 
Konferencja. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa i dzielnicowy jako głos w dialogu ze społeczeństwem

 

Rok 2017 

Uniwersyteckie Targi Pracy 2017 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 
Prezentacja kół naukowych Wydziału Zarządzania UŁ. skOŁOwanie
 
„Łódź chroni przed nadmierną prędkością”
 
Spotkanie z menedżerem publicznym na WZ
 
Uroczysta Inauguracja obchodów Jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ. w Pałacu Alfreda Biedermanna
 
Prezentacja kół naukowych Wydziału Zarządzania UŁ. skOŁOwanie
 
„Łódź chroni przed nadmierną prędkością”
 
Uroczysta inauguracja roku akademickiego dla doktorantów na Wydziale Zarządzania UŁ
 
Seminarium „Cyberbezpieczni”
 
Konferencja „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni pieszych”
 
Klasa Patronacka na Wydziale Zarządzania UŁ
 
Posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości
 
Dzień Doktoranta UŁ
 
Spotkanie dla Akademii Przyszłości z cyklu „Fotel Prezesa”
 
Dzień Studenta Wydziału Zarządzania UŁ
 
Creative Vibes
 
FABE
 
Happy FEIMday
 
„KOŁOMANIA.WZ”. Trendy w biznesie
 
Konferencja Zintegrowana odnowa miasta – wymiar społeczny, gospodarczy i materialno-przestrzenny
 
Jungle Web 2017
 
Konferencja SIGMA MARATON
 
Kapituła Konkursu Złote Pióro Przeglądu Organizacji przyznała prof. dr hab. Janowi Jeżakowi nagrodę za artykuł pt.: Rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce na tle tendencji światowych.
 
Seminarium naukowe: stosunki dyplomatyczne i biznesowe polsko-ukraińskie
 
Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich
 
Dni Kariery
 
Konferencja „Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych”
 
I Charytatywny Turniej Piłkarski „Gramy razem dla Akademii Przyszłości”
 
Milenialsi – pokolenie paradoksów. Przedsiębiorczy czy wykluczeni?
 
Prof. Jerzy Hausner z roboczą wizytą na Wydziale Zarządzania (projekt OEES)
 
Laureaci konkursu na najlepszy projekt społeczny w roku 2016/2017 realizowany przez studentów kierunku Lingwistyka dla biznesu i kierunku Zarządzanie
 
26 listopada 2016 roku odbyła się uroczysta Gala Absolwenta
 
Wizyta chińskiej delegacji na Wydziale Zarządzania UŁ
 
Uniwersytet Zawsze Otwarty na Wydziale Zarządzania UŁ
   
Spotkania z menedżerami publicznymi
   
Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnej gospodarce
   

 

Rok 2016   

Seminarium „Dzień Dobry biznes”
   
Seminarium Irrationality Customer in the Age of Digital
   
Uniwersyteckie Targi Pracy
   
Dzień z PKO BP
   
Inauguracja Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania UŁ
   
International PhD Workshop and Colloquium
   
Inauguracja drugiej kadencji Rady Menedżerów Publicznych
   
sKOŁOwanie
   
Inauguracja Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania UŁ
   
V Seminarium naukowe: Sprawozdawczość niefinansowa w świetle współczesnych badań naukowych
   
Otwarcie zmodernizowanej auli głównej im. prof. Jana Zieleniewskiego
   
Umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy; Wydziałem Zarządzania UŁ, firmą eDialog i Instytutem Technologii
   
Uroczysta inauguracja działalności Szkoły Giełdowej
   
Spotkania z menedżerami publicznymi
   
VI Konkurs Plastyczny „Plener malarski z Wydziałem Zarządzania UŁ”
   
Seminarium BIG DATA – duży problem czy dużo korzyści?
   
Wykład Absolwent VIP
   
Dni Inwestycji z PKO Bankiem Polskim  
   
Balonowy Deszcz Nagród
   
Konferencja Creative Vibes. Kreatywnością rozwijamy biznes
   
V edycja konferencji Łódź Jungle Web na Wydziale Zarządzania UŁ
   
12-13 kwietnia 2016 r. odbyła się III Konferencja SKN SCM
   
Konferencja naukowa: „Sprawność zarządzania w świetle audytów prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych”
   
Dni Kariery na Wydziale Zarządzania UŁ
   
sKOŁOwanie
   
Spotkanie ze słuchaczami Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
   
Konferencja Towards Modern Education - Project CALM as a New Approach in Learning and Teaching Logistics & Management
   
Spotkanie Rady Biznesu
   
Jak uczciwie się bogacić?
   
   

Rok 2015  

 
Strefa Doktoranta
   
Międzynarodowa konferencja naukowa CESTIC 2015
   
VI Ogólnopolska Konferencja SIGMA Maraton pt. „Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej"
   
Spotkanie z Dyrektor Łódzkiego Oddziału GDDKiA
   
Uroczysta Gala Absolwenta odbyła się 28 listopada 2015 roku
   
IV Seminarium Komisji Nauki Rachunkowości Polskiej Akademii Nauk
   
Strefa Santander Universidades
   
Prezydium Rady Menedżerów Publicznych
   
Finanse i Ekonomia dla Sędziów
   
Uniwersyteckie Targi Pracy
   
Seminarium naukowe „Czy infrastruktura transportu rozwinie region łódzki?”
   
Prezentacja kół naukowych Wydziału Zarządzania sKOŁOwanie
   
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Relacje w przestrzeni zmian
   
Inauguracja Roku Akademickiego
   
Seminarium „Zamień ’jakoś’ na JAKOŚĆ”
   
Zarządzanie marketingiem w praktyce
   
Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego
   
Konferencja międzynarodowa CSR Trends III
   
Prace Dyplomowe dla Sektora Publicznego. Spotkanie informacyjne
   
Zjazd Absolwentów UŁ
   
VI Piknik Wiedzy i Nauki Uniwersytetu Łódzkiego
   
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku
   
Konferencja warsztatowa "Talk & TRAIN Interpersonal Skills"
   
Cztery kąty e-biznesu- pierwsza studencka Konferencja Na Plus SKN ProBiz+
   
Wręczenie nagród w konkursie Łódzkiego Oddziału TUP
   
Konferencja Creative Vibes
   
Konferencja podsumowująca projekt stażowy
   
Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
   
Posiedzenie Prezydium Rady Menedżerów Publicznych przy Wydziale Zarządzania UŁ
   
Spotkanie "O istocie wartości w życiu prywatnym i zawodowym" z sędzią Anną Marią Wesołowską
   
Seminarium: Sprawne zarządzanie drogą do poprawy funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej w województwie łódzkim
   
IV Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Dziekana WZ
   
Red Bull Paper Wings
   
  Dni Kariery
   
Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich na Wydziałe Zarządzania
   
  Spotkanie ze słuchaczami Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
   
Spotkanie Rady Biznesu
   
Konferencja Współpraca Nauki i Biznesu – Rola Scoutingu Technologicznego
   
Posiedzenie Prezydium Rady Menadżerów Publicznych

 

 

Rok 2014 

Dzień Studenta Wydziału Zarządzania UŁ
   
SIGMA MARATON Sprawozdawczość finansowa w warunkach społecznej odpowiedzialności biznesu
   
Seminarium naukowe
   
II International Conference „Making a difference. CSR Trends II”
   
Gala Absolwenta 2014
   
Emerald Open Day na Wydziale Zarządzania
   
Seminarium naukowe pt. Wkład prof. Alicji Jarugowej w rozwój nurtów badawczych rachunkowości
   
Wykład prof. Grzegorza Kołodki pt. Ćwierćwiecze transformacji - czy mogło być lepiej czy będzie
   
Studia Podyplomowe z Zakresu Finansów i Ekonomii dla Sędziów - inauguracja
   
Konferencja „Zarządzanie i sport – wzajemny transfer wiedzy”
   
Uniwersyteckie Targi Pracy
   
NetworKING - spotkanie z Anną Garwolińską
   
Prezentacja kół naukowych WZ „sKOŁOwanie”
   
Otwarcie Sali Patronackiej EPAL
   
Inauguracja studiów doktoranckich
   
Seminarium prof. Barbary Czarniawskiej. Przywódcy, kierownicy i przedsiębiorcy.
   
Spotkanie wspominkowe - Jubileusz 20-lecia WZ
   
Seminarium Edukacja i biznes 20-lat doświadczeń WZ
   
IX Kongres Zarządzania Oświatą
   
Inauguracja roku akademickiego
   
Łódzki Salon Maturzystów Perspektywy 2014
   
20-te Urodziny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
   
Konferencja. Dylematy rewitalizacji XIX - wiecznej zabudowy w strefach wielkomiejskich Warszawy i Łodzi.
   
Zjazd Dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania polskich uczelni publicznych 
   
Wykład akademicki Profesora Garetha Morgana na Wydziale Zarządzania UŁ
   
Konkurs dla uczniów szkół średnich z finansów i rachunkowości „Zeus”
   
V Piknik Wiedzy i Nauki Uniwersytetu Łódzkiego
   
Juwenalia Sportowe UŁ
   
Plener Malarski z Wydziałem Zarządzania UŁ
   
Art Management Day
   
Debata "Humanistyka w Czasach Korporacji" 
   
Determinanty Sprawnego Zarządzania w Strukturach Administracji Publicznej 
   
Debata Unia Europejska a Ukraina
   
Nadzór Korporacyjny w Dobie Przemian Modelu Sprawozdawczego
   
I Seminarium Naukowe Komisji Nauki Rachunkowości, działającej przy Łódzkim Oddziale Polskiej Akademii Nauk
   
Jungle Web
   
Wykład otwarty E-projekty w E-biznesie
   
Festiwal Nauki Techniki i Sztuki
   
Spotkanie Drzwi Otwarte Łodzi Akademickiej
   
Inauguracyjne Posiedzenie Rady Menedżerów Publicznych
   
Networking - spotkanie z Pawłem Gadomskim
   
Finał III Halowego Turnieju Piłkarskiego o Puchar Dziekana WZ
   
Wykład gościnny Prezesa Firmy Atlas, Pana Henryka Siodmoka na temat Zarządzanie Relacjami z Klientem-CRM
   
Dni Kariery
   
Prezentacja Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
   
Dzień Dobry Biznes
   
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
   
Strategia Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej. Strategia Rozwoju Łódzko-Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
   

Rok 2013

Konferencja HR Stream Management and Technologies
   
Gala Absolwenta
   
Wizyta prof. Kołodko na Wydziale Zarządzania
   
Wizyta studentów w EC1
   
Prezentacja kół naukowych
   
Inauguracja kierunku FIR akredytowanego przez ACCA
   
Spotkanie z Karolem Okrasą na Wydziale Zarządzania
   
Inauguracja roku akademickiego
   
Konferencja Beyond Business as Usual. CSR Trends.
   
Piknik Nauki i Wiedzy
   
IV Plener Malarski
   
Konferencja Lean Accounting
   
Piknik Naukowy w Manufakturze
   
Konferencja "Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania obszarami miejskimi"
   
Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
   
Łódź Jungle Web
   
Finał II Halowego Turnieju Piłkarskiego o Puchar Dziekana WZ 
   
Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich
   
Wykład otwarty prof. Balcerowicza
   

Rok 2012

Wieczór Pamięci prof. Jarugowej
   
II Łódzki Dzień CSR
   
Pierwsze spotkanie z cyklu NetworKING
   
Prezentacja kół naukowych Wydziału Zarządzania
   
Inauguracja roku akademickiego
   
Łódzki Salon Maturzystów, Perspektywy 2012
   
Piknik Nauki i Wiedzy Uniwersytetu Łódzkiego
   
Plener malarski z Wydziałem Zarządzania
   
Goście MarkeTEAM - Michał Platkow - Gilewski CD Project RED S.A.
   
Konferencja Lean Accounting na Wydziale Zarządzania
   
Piknik Naukowy Manufaktura
   
Goście MarkeTEAM - Alex Barszczewski
   
Goście MarkeTEAM - Eliza Puda
   
Konferencja Jungle Web
   
Warsztaty Product Placement Aldentro
   
Goście MarkeTEAM - Monika Synoradzka
   
Łódzki Dzień CSR
   
Dzień Wolters Kluwer
   
Drzwi Otwarte Łodzi Akademickiej
   
Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
   
Spotkanie z cyklu Zawód Absolwenta WZ
   
Projekt Piramida
   
I Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Dziekana WZ
   
Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich
   

Rok 2011

Seminarium "New Connect - bilans zysków i strat"
   
Gala Absolwenta
   
I Studenckie Forum Finansowe na Wydziale Zarządzania
   
Infosys Day na Wydziale Zarządzania
   
Seminarium „Polski rynek PR – etyka i etykieta w zawodzie PR-owca”
   
Konferencja Międzynarodowa na Wydziale Zarządzania
   
Prezentacja kół naukowych Wydziału Zarządzania
   
Inauguracja roku akademickiego
   
Spotkanie z Jackiem Pogorzelskim
   
Piknik naukowy na Wydziale Zarządzania
   
Turniej siatkówki
   
Dzień z PZU na Wydziale Zarządzania
   
Plener malarski z Wydziałem Zarządzania
 
Juwenalia Sportowe dla Pracowników UŁ
 

Rok 2010

Gala Absolwenta
 
Otwarcie e-kiosku bankowego BZ WBK na Wydziale Zarządzania UŁ
 
Debata z kandydatami na urząd Prezydenta Miasta Łodzi o łódzkim sporcie
 
Inauguracja roku akademickiego 2010/2011
 
Łódzki Salon Maturzystów
 
Olimpiada sportowa
 
Plener malarski z Wydziałem Zarządzania
 
Wykład PKO TFI
 
Drzwi otwarte

 

Rok 2009

Gala absolwenta
   
SKN MarkeTEAM: Marketing Challenge 2009
 
Inauguracja roku akademickiego 2009/2010
 
Wykład PKO: "Polski sektor bankowy wobec światowego kryzysu"
 

Rok 2008

Gala absolwenta 2008
 
Wielka Olimpiada Wydziałowa oraz piknik Wydziału Zarządzania - 1 czerwca 2008
 
Polski Kongres Logistyczny Logistics 2008
 
II edycja turnieju Marketing Challenge - 19 kwietnia 2008
   
Spotkanie Rady Biznesu z Wojewodą Łódzkim - 30 stycznia 2008
 

Rok 2007

Jazda Próbna Zarządzania z firmą Przyguccy Inter-Car
 
Otwarcie ISCC - International Student Cooperation Centre 18.12
 
Krajowy Zjazd Doktorantów 30.11-2.12
 
Akcja creACTYWNIE dla innych
 
Globalny Mikołaj 2007
 
Panel dyskusyjny Pasja eksploracji a biznes
 
II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
 

Rok 2006

Wielka Olimpiada Wydziałowa
 
Debata przeciwko rasizmowi
 
Otwarcie nowego budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Łódzkiego
 
Targi kół naukowych i organizacji studenckich
 
Dni Kariery
 
Gala wręczenia dyplomów absolwentom WZ
 
Bal absolwenta - wręczenie Paszportów Zarządzania 2005 z Centralwings
 
Pasja eksploracji a biznes - jak ludzie sukcesu spędzają wolny czas
 

Rok 2005

VII edycja Wampiriady
 
Targi kół naukowych i organizacji studenckich
 
Juwenalia
 
Sztuka w Zarządzaniu - druga odsłona
 
Debata wokół Traktatu Konstytucyjnego dla Europy. Gość honorowy: prof. dr hab. Dariusz Rosati
 
Inż. Jacek Karpiński na Wydziale Zarządzania UŁ (twórca polskiego minikomputera K202)
 
Dni Kariery
 
Spotkanie z ambasadorem USA
 
Wykład Tomasza Bochenka Dyrektora Generalnego Microsoft Polska
 
Bal Menedżera Wyspa Skarbów
 
Ogólnopolska Konferencja Przedsiębiorców
   
Uroczyste wręczenie dyplomów
 

Rok 2004

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005
 
Konferencja jubileuszowa z okazji 10 - lecia Wydziału Zarządzania
 
Inauguracja wspólnego z ASP projektu Sztuka w Zarządzaniu
 
Wizyta Bronisława Geremka
 
Dni Hiszpańskie, mecz Polska - Hiszpania
 
Dni Kariery
 
Bal Menedżera
 

Rok 2003

Inaugaracja działalności Akceleratora Technologii
 
Wizyty VIPów