Rok 2019  

 

Seminarium naukowe „Zarządzanie finansami – aspekty teoretyczne i praktyczne”, Jubileusz 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Różańskiego
   
VII Wydziałowe Spotkanie Naukowe organizowane przez Katedrę Informatyki
   
IV Konferencja SKN SCM. Trendy w logistyce i łańcuchu dostaw
   
Spotkania z menedżerami publicznymi. Grzegorz Leśniewicz. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
   
KOŁOmania.WZ
   
VI Wydziałowe Spotkanie Naukowe organizowane przez Katedrę Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
   
SIGMA maraton 2019
   
sKOŁOwanie. Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich
   
Przyszłościowy program doradztwa zawodowego. Przygotowanie młodych ludzi do przyszłej pracy poprzez innowacyjne usługi doradztwa zawodowego
   
V Wydziałowe Spotkanie Naukowe organizowane przez Katedrę Finansów i Strategii Przedsiębiorstw
   
Spotkanie z menedżerem publicznym "Cyberbezpieczeństwo we współczesnym świecie"
   
IV Wydziałowe Spotkanie Naukowe organizowane przez Katedrę Logistyki
   
Konferencja. Informatyka w Zarządzaniu / Metody komputerowe w ekonomii eksperymentalnej (IwZ/CMEE 2018)
   
Gala Absolwenta na Wydziale Zarządzania UŁ

 

Rok 2018 

14. edycja Targów Pracy na Uniwersytecie Łódzkim
   
University Management Accounting Day
   
III Wydziałowe Spotkanie Naukowe. Jak odkrywamy nowe pasje ZZLove
   
sKOŁOwanie 2018
   
Inauguracja studiów doktoranckich 2018-2019
   
Inauguracja roku akademickiego 2018-2019
   
Jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. Ireny Sobańskiej
   
Jubileusz 70-lecia Katedry Rachunkowości WZ UŁ oraz Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości
   
Biznes przy kawie - spotkanie informacyjne
   
II Wydziałowe Seminarium Naukowe „Oblicza rachunkowości”
   
Konferencja Miasto-Idea; Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar „prawa do miasta”
   
IV Ogólnopolska konferencja Creative Vibes
   
XI Konferencja Naukowa z cyklu Nadzór Korporacyjny. Instytucje, standardy, raporty
   
Konferencja podsumowująca projekt DIST
   
Pierwsze Wydziałowe Spotkanie Naukowe „Refleksje nad złożonością”
   
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton 2018
   
Wręczenie nominacji do Rady Menedżerów Publicznych dla Prezesa Atlas Areny, Pana Krzysztofa Maciaszczyka
   
 Behawioralne aspekty rachunkowości
   
 Seminarium Tech Life Harmony
   
 Spotkanie ze słuchaczami Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
   
Otwarcie trzystaosiemnastki dla doktorantów
   
Wręczenie nagród Akademickiego Turnieju Trans.edu
   
Wręczenie nagród Akademickiego Turnieju Trans.edu
   
Spotkanie z panem Krzysztofem Maciaszczykiem, Prezesem Miejskiej Areny Kultury i Sportu w ramach cyklu Spotkania z Menedżerami Publicznymi
   
Podpisanie umowy pomiędzy Wydziałem Zarządzania UŁ i łódzkim Bionanoparkiem
   
Uroczysta Gala Absolwenta 2017 na Wydziale Zarządzania UŁ
   
Podpisanie umowy przez Prezydent Łodzi Hannę Zdanowską i Rektora UŁ prof. Antoniego Różalskiego ze Stowarzyszeniem Łódzki Obszar Metropolitalny
   
Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2017/18 na Wydziale Zarządzania UŁ
 
Konferencja. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa i dzielnicowy jako głos w dialogu ze społeczeństwem

 

Rok 2017 

Uniwersyteckie Targi Pracy 2017 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 
Prezentacja kół naukowych Wydziału Zarządzania UŁ. skOŁOwanie
 
„Łódź chroni przed nadmierną prędkością”
 
Spotkanie z menedżerem publicznym na WZ
 
Uroczysta Inauguracja obchodów Jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ. w Pałacu Alfreda Biedermanna
 
Prezentacja kół naukowych Wydziału Zarządzania UŁ. skOŁOwanie
 
„Łódź chroni przed nadmierną prędkością”
 
Uroczysta inauguracja roku akademickiego dla doktorantów na Wydziale Zarządzania UŁ
 
Seminarium „Cyberbezpieczni”
 
Konferencja „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni pieszych”
 
Klasa Patronacka na Wydziale Zarządzania UŁ
 
Posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości
 
Dzień Doktoranta UŁ
 
Spotkanie dla Akademii Przyszłości z cyklu „Fotel Prezesa”
 
Dzień Studenta Wydziału Zarządzania UŁ
 
Creative Vibes
 
FABE
 
Happy FEIMday
 
„KOŁOMANIA.WZ”. Trendy w biznesie
 
Konferencja Zintegrowana odnowa miasta – wymiar społeczny, gospodarczy i materialno-przestrzenny
 
Jungle Web 2017
 
Konferencja SIGMA MARATON
 
Kapituła Konkursu Złote Pióro Przeglądu Organizacji przyznała prof. dr hab. Janowi Jeżakowi nagrodę za artykuł pt.: Rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce na tle tendencji światowych.
 
Seminarium naukowe: stosunki dyplomatyczne i biznesowe polsko-ukraińskie
 
Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich
 
Dni Kariery
 
Konferencja „Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych”
 
I Charytatywny Turniej Piłkarski „Gramy razem dla Akademii Przyszłości”
 
Milenialsi – pokolenie paradoksów. Przedsiębiorczy czy wykluczeni?
 
Prof. Jerzy Hausner z roboczą wizytą na Wydziale Zarządzania (projekt OEES)
 
Laureaci konkursu na najlepszy projekt społeczny w roku 2016/2017 realizowany przez studentów kierunku Lingwistyka dla biznesu i kierunku Zarządzanie
 
26 listopada 2016 roku odbyła się uroczysta Gala Absolwenta
 
Wizyta chińskiej delegacji na Wydziale Zarządzania UŁ
 
Uniwersytet Zawsze Otwarty na Wydziale Zarządzania UŁ
   
Spotkania z menedżerami publicznymi
   
Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnej gospodarce
   

 

Rok 2016   

Seminarium „Dzień Dobry biznes”
   
Seminarium Irrationality Customer in the Age of Digital
   
Uniwersyteckie Targi Pracy
   
Dzień z PKO BP
   
Inauguracja Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania UŁ
   
International PhD Workshop and Colloquium
   
Inauguracja drugiej kadencji Rady Menedżerów Publicznych
   
sKOŁOwanie
   
Inauguracja Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania UŁ
   
V Seminarium naukowe: Sprawozdawczość niefinansowa w świetle współczesnych badań naukowych
   
Otwarcie zmodernizowanej auli głównej im. prof. Jana Zieleniewskiego
   
Umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy; Wydziałem Zarządzania UŁ, firmą eDialog i Instytutem Technologii
   
Uroczysta inauguracja działalności Szkoły Giełdowej
   
Spotkania z menedżerami publicznymi
   
VI Konkurs Plastyczny „Plener malarski z Wydziałem Zarządzania UŁ”
   
Seminarium BIG DATA – duży problem czy dużo korzyści?
   
Wykład Absolwent VIP
   
Dni Inwestycji z PKO Bankiem Polskim  
   
Balonowy Deszcz Nagród
   
Konferencja Creative Vibes. Kreatywnością rozwijamy biznes
   
V edycja konferencji Łódź Jungle Web na Wydziale Zarządzania UŁ
   
12-13 kwietnia 2016 r. odbyła się III Konferencja SKN SCM
   
Konferencja naukowa: „Sprawność zarządzania w świetle audytów prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych”
   
Dni Kariery na Wydziale Zarządzania UŁ
   
sKOŁOwanie
   
Spotkanie ze słuchaczami Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
   
Konferencja Towards Modern Education - Project CALM as a New Approach in Learning and Teaching Logistics & Management
   
Spotkanie Rady Biznesu
   
Jak uczciwie się bogacić?
   
   

Rok 2015  

 
Strefa Doktoranta
   
Międzynarodowa konferencja naukowa CESTIC 2015
   
VI Ogólnopolska Konferencja SIGMA Maraton pt. „Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej"
   
Spotkanie z Dyrektor Łódzkiego Oddziału GDDKiA
   
Uroczysta Gala Absolwenta odbyła się 28 listopada 2015 roku
   
IV Seminarium Komisji Nauki Rachunkowości Polskiej Akademii Nauk
   
Strefa Santander Universidades
   
Prezydium Rady Menedżerów Publicznych
   
Finanse i Ekonomia dla Sędziów
   
Uniwersyteckie Targi Pracy
   
Seminarium naukowe „Czy infrastruktura transportu rozwinie region łódzki?”
   
Prezentacja kół naukowych Wydziału Zarządzania sKOŁOwanie
   
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Relacje w przestrzeni zmian
   
Inauguracja Roku Akademickiego
   
Seminarium „Zamień ’jakoś’ na JAKOŚĆ”
   
Zarządzanie marketingiem w praktyce
   
Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego
   
Konferencja międzynarodowa CSR Trends III
   
Prace Dyplomowe dla Sektora Publicznego. Spotkanie informacyjne
   
Zjazd Absolwentów UŁ
   
VI Piknik Wiedzy i Nauki Uniwersytetu Łódzkiego
   
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku
   
Konferencja warsztatowa "Talk & TRAIN Interpersonal Skills"
   
Cztery kąty e-biznesu- pierwsza studencka Konferencja Na Plus SKN ProBiz+
   
Wręczenie nagród w konkursie Łódzkiego Oddziału TUP
   
Konferencja Creative Vibes
   
Konferencja podsumowująca projekt stażowy
   
Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
   
Posiedzenie Prezydium Rady Menedżerów Publicznych przy Wydziale Zarządzania UŁ
   
Spotkanie "O istocie wartości w życiu prywatnym i zawodowym" z sędzią Anną Marią Wesołowską
   
Seminarium: Sprawne zarządzanie drogą do poprawy funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej w województwie łódzkim
   
IV Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Dziekana WZ
   
Red Bull Paper Wings
   
  Dni Kariery
   
Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich na Wydziałe Zarządzania
   
  Spotkanie ze słuchaczami Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
   
Spotkanie Rady Biznesu
   
Konferencja Współpraca Nauki i Biznesu – Rola Scoutingu Technologicznego
   
Posiedzenie Prezydium Rady Menadżerów Publicznych

 

Rok 2019  

 

Seminarium naukowe „Zarządzanie finansami – aspekty teoretyczne i praktyczne”, Jubileusz 70-lecia prof. dra hab. Jerzego Różańskiego
   
VII Wydziałowe Spotkanie Naukowe organizowane przez Katedrę Informatyki
   
IV Konferencja SKN SCM. Trendy w logistyce i łańcuchu dostaw
   
Spotkania z menedżerami publicznymi. Grzegorz Leśniewicz. Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
   
KOŁOmania.WZ
   
VI Wydziałowe Spotkanie Naukowe organizowane przez Katedrę Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej
   
SIGMA maraton 2019
   
sKOŁOwanie. Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich
   
Przyszłościowy program doradztwa zawodowego. Przygotowanie młodych ludzi do przyszłej pracy poprzez innowacyjne usługi doradztwa zawodowego
   
V Wydziałowe Spotkanie Naukowe organizowane przez Katedrę Finansów i Strategii Przedsiębiorstw
   
Spotkanie z menedżerem publicznym "Cyberbezpieczeństwo we współczesnym świecie"
   
IV Wydziałowe Spotkanie Naukowe organizowane przez Katedrę Logistyki
   
Konferencja. Informatyka w Zarządzaniu / Metody komputerowe w ekonomii eksperymentalnej (IwZ/CMEE 2018)
   
Gala Absolwenta na Wydziale Zarządzania UŁ

 

Rok 2018 

14. edycja Targów Pracy na Uniwersytecie Łódzkim
   
University Management Accounting Day
   
III Wydziałowe Spotkanie Naukowe. Jak odkrywamy nowe pasje ZZLove
   
sKOŁOwanie 2018
   
Inauguracja studiów doktoranckich 2018-2019
   
Inauguracja roku akademickiego 2018-2019
   
Jubileusz 45-lecia pracy naukowej prof. Ireny Sobańskiej
   
Jubileusz 70-lecia Katedry Rachunkowości WZ UŁ oraz Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości
   
Biznes przy kawie - spotkanie informacyjne
   
II Wydziałowe Seminarium Naukowe „Oblicza rachunkowości”
   
Konferencja Miasto-Idea; Społeczny, polityczny i ekonomiczny wymiar „prawa do miasta”
   
IV Ogólnopolska konferencja Creative Vibes
   
XI Konferencja Naukowa z cyklu Nadzór Korporacyjny. Instytucje, standardy, raporty
   
Konferencja podsumowująca projekt DIST
   
Pierwsze Wydziałowe Spotkanie Naukowe „Refleksje nad złożonością”
   
VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton 2018
   
Wręczenie nominacji do Rady Menedżerów Publicznych dla Prezesa Atlas Areny, Pana Krzysztofa Maciaszczyka
   
 Behawioralne aspekty rachunkowości
   
 Seminarium Tech Life Harmony
   
 Spotkanie ze słuchaczami Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
   
Otwarcie trzystaosiemnastki dla doktorantów
   
Wręczenie nagród Akademickiego Turnieju Trans.edu
   
Wręczenie nagród Akademickiego Turnieju Trans.edu
   
Spotkanie z panem Krzysztofem Maciaszczykiem, Prezesem Miejskiej Areny Kultury i Sportu w ramach cyklu Spotkania z Menedżerami Publicznymi
   
Podpisanie umowy pomiędzy Wydziałem Zarządzania UŁ i łódzkim Bionanoparkiem
   
Uroczysta Gala Absolwenta 2017 na Wydziale Zarządzania UŁ
   
Podpisanie umowy przez Prezydent Łodzi Hannę Zdanowską i Rektora UŁ prof. Antoniego Różalskiego ze Stowarzyszeniem Łódzki Obszar Metropolitalny
   
Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2017/18 na Wydziale Zarządzania UŁ
 
Konferencja. Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa i dzielnicowy jako głos w dialogu ze społeczeństwem

 

Rok 2017 

Uniwersyteckie Targi Pracy 2017 na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
 
Prezentacja kół naukowych Wydziału Zarządzania UŁ. skOŁOwanie
 
„Łódź chroni przed nadmierną prędkością”
 
Spotkanie z menedżerem publicznym na WZ
 
Uroczysta Inauguracja obchodów Jubileuszu 70-lecia Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ. w Pałacu Alfreda Biedermanna
 
Prezentacja kół naukowych Wydziału Zarządzania UŁ. skOŁOwanie
 
„Łódź chroni przed nadmierną prędkością”
 
Uroczysta inauguracja roku akademickiego dla doktorantów na Wydziale Zarządzania UŁ
 
Seminarium „Cyberbezpieczni”
 
Konferencja „Zagrożenia w ruchu drogowym. Łódź chroni pieszych”
 
Klasa Patronacka na Wydziale Zarządzania UŁ
 
Posiedzenie Komitetu Standardów Rachunkowości
 
Dzień Doktoranta UŁ
 
Spotkanie dla Akademii Przyszłości z cyklu „Fotel Prezesa”
 
Dzień Studenta Wydziału Zarządzania UŁ
 
Creative Vibes
 
FABE
 
Happy FEIMday
 
„KOŁOMANIA.WZ”. Trendy w biznesie
 
Konferencja Zintegrowana odnowa miasta – wymiar społeczny, gospodarczy i materialno-przestrzenny
 
Jungle Web 2017
 
Konferencja SIGMA MARATON
 
Kapituła Konkursu Złote Pióro Przeglądu Organizacji przyznała prof. dr hab. Janowi Jeżakowi nagrodę za artykuł pt.: Rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce na tle tendencji światowych.
 
Seminarium naukowe: stosunki dyplomatyczne i biznesowe polsko-ukraińskie
 
Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich
 
Dni Kariery
 
Konferencja „Publiczny wymiar zasobów mieszkaniowych”
 
I Charytatywny Turniej Piłkarski „Gramy razem dla Akademii Przyszłości”
 
Milenialsi – pokolenie paradoksów. Przedsiębiorczy czy wykluczeni?
 
Prof. Jerzy Hausner z roboczą wizytą na Wydziale Zarządzania (projekt OEES)
 
Laureaci konkursu na najlepszy projekt społeczny w roku 2016/2017 realizowany przez studentów kierunku Lingwistyka dla biznesu i kierunku Zarządzanie
 
26 listopada 2016 roku odbyła się uroczysta Gala Absolwenta
 
Wizyta chińskiej delegacji na Wydziale Zarządzania UŁ
 
Uniwersytet Zawsze Otwarty na Wydziale Zarządzania UŁ
   
Spotkania z menedżerami publicznymi
   
Zarządzanie procesami logistycznymi we współczesnej gospodarce
   

 

Rok 2016   

Seminarium „Dzień Dobry biznes”
   
Seminarium Irrationality Customer in the Age of Digital
   
Uniwersyteckie Targi Pracy
   
Dzień z PKO BP
   
Inauguracja Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania UŁ
   
International PhD Workshop and Colloquium
   
Inauguracja drugiej kadencji Rady Menedżerów Publicznych
   
sKOŁOwanie
   
Inauguracja Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania UŁ
   
V Seminarium naukowe: Sprawozdawczość niefinansowa w świetle współczesnych badań naukowych
   
Otwarcie zmodernizowanej auli głównej im. prof. Jana Zieleniewskiego
   
Umowa o współpracy partnerskiej pomiędzy; Wydziałem Zarządzania UŁ, firmą eDialog i Instytutem Technologii
   
Uroczysta inauguracja działalności Szkoły Giełdowej
   
Spotkania z menedżerami publicznymi
   
VI Konkurs Plastyczny „Plener malarski z Wydziałem Zarządzania UŁ”
   
Seminarium BIG DATA – duży problem czy dużo korzyści?
   
Wykład Absolwent VIP
   
Dni Inwestycji z PKO Bankiem Polskim  
   
Balonowy Deszcz Nagród
   
Konferencja Creative Vibes. Kreatywnością rozwijamy biznes
   
V edycja konferencji Łódź Jungle Web na Wydziale Zarządzania UŁ
   
12-13 kwietnia 2016 r. odbyła się III Konferencja SKN SCM
   
Konferencja naukowa: „Sprawność zarządzania w świetle audytów prowadzonych w jednostkach sektora finansów publicznych”
   
Dni Kariery na Wydziale Zarządzania UŁ
   
sKOŁOwanie
   
Spotkanie ze słuchaczami Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
   
Konferencja Towards Modern Education - Project CALM as a New Approach in Learning and Teaching Logistics & Management
   
Spotkanie Rady Biznesu
   
Jak uczciwie się bogacić?
   
   

Rok 2015  

 
Strefa Doktoranta
   
Międzynarodowa konferencja naukowa CESTIC 2015
   
VI Ogólnopolska Konferencja SIGMA Maraton pt. „Ewolucja rachunkowości w teorii i praktyce gospodarczej"
   
Spotkanie z Dyrektor Łódzkiego Oddziału GDDKiA
   
Uroczysta Gala Absolwenta odbyła się 28 listopada 2015 roku
   
IV Seminarium Komisji Nauki Rachunkowości Polskiej Akademii Nauk
   
Strefa Santander Universidades
   
Prezydium Rady Menedżerów Publicznych
   
Finanse i Ekonomia dla Sędziów
   
Uniwersyteckie Targi Pracy
   
Seminarium naukowe „Czy infrastruktura transportu rozwinie region łódzki?”
   
Prezentacja kół naukowych Wydziału Zarządzania sKOŁOwanie
   
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Relacje w przestrzeni zmian
   
Inauguracja Roku Akademickiego
   
Seminarium „Zamień ’jakoś’ na JAKOŚĆ”
   
Zarządzanie marketingiem w praktyce
   
Strategia Rozwoju Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego
   
Konferencja międzynarodowa CSR Trends III
   
Prace Dyplomowe dla Sektora Publicznego. Spotkanie informacyjne
   
Zjazd Absolwentów UŁ
   
VI Piknik Wiedzy i Nauki Uniwersytetu Łódzkiego
   
II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku
   
Konferencja warsztatowa "Talk & TRAIN Interpersonal Skills"
   
Cztery kąty e-biznesu- pierwsza studencka Konferencja Na Plus SKN ProBiz+
   
Wręczenie nagród w konkursie Łódzkiego Oddziału TUP
   
Konferencja Creative Vibes
   
Konferencja podsumowująca projekt stażowy
   
Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
   
Posiedzenie Prezydium Rady Menedżerów Publicznych przy Wydziale Zarządzania UŁ
   
Spotkanie "O istocie wartości w życiu prywatnym i zawodowym" z sędzią Anną Marią Wesołowską
   
Seminarium: Sprawne zarządzanie drogą do poprawy funkcjonowania publicznej opieki zdrowotnej w województwie łódzkim
   
IV Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Dziekana WZ
   
Red Bull Paper Wings
   
  Dni Kariery
   
Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich na Wydziałe Zarządzania
   
  Spotkanie ze słuchaczami Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
   
Spotkanie Rady Biznesu
   
Konferencja Współpraca Nauki i Biznesu – Rola Scoutingu Technologicznego
   
Posiedzenie Prezydium Rady Menadżerów Publicznych

 

 

Rok 2014 

Dzień Studenta Wydziału Zarządzania UŁ
   
SIGMA MARATON Sprawozdawczość finansowa w warunkach społecznej odpowiedzialności biznesu
   
Seminarium naukowe
   
II International Conference „Making a difference. CSR Trends II”
   
Gala Absolwenta 2014
   
Emerald Open Day na Wydziale Zarządzania
   
Seminarium naukowe pt. Wkład prof. Alicji Jarugowej w rozwój nurtów badawczych rachunkowości
   
Wykład prof. Grzegorza Kołodki pt. Ćwierćwiecze transformacji - czy mogło być lepiej czy będzie
   
Studia Podyplomowe z Zakresu Finansów i Ekonomii dla Sędziów - inauguracja
   
Konferencja „Zarządzanie i sport – wzajemny transfer wiedzy”
   
Uniwersyteckie Targi Pracy
   
NetworKING - spotkanie z Anną Garwolińską
   
Prezentacja kół naukowych WZ „sKOŁOwanie”
   
Otwarcie Sali Patronackiej EPAL
   
Inauguracja studiów doktoranckich
   
Seminarium prof. Barbary Czarniawskiej. Przywódcy, kierownicy i przedsiębiorcy.
   
Spotkanie wspominkowe - Jubileusz 20-lecia WZ
   
Seminarium Edukacja i biznes 20-lat doświadczeń WZ
   
IX Kongres Zarządzania Oświatą
   
Inauguracja roku akademickiego
   
Łódzki Salon Maturzystów Perspektywy 2014
   
20-te Urodziny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
   
Konferencja. Dylematy rewitalizacji XIX - wiecznej zabudowy w strefach wielkomiejskich Warszawy i Łodzi.
   
Zjazd Dziekanów wydziałów ekonomii i zarządzania polskich uczelni publicznych 
   
Wykład akademicki Profesora Garetha Morgana na Wydziale Zarządzania UŁ
   
Konkurs dla uczniów szkół średnich z finansów i rachunkowości „Zeus”
   
V Piknik Wiedzy i Nauki Uniwersytetu Łódzkiego
   
Juwenalia Sportowe UŁ
   
Plener Malarski z Wydziałem Zarządzania UŁ
   
Art Management Day
   
Debata "Humanistyka w Czasach Korporacji" 
   
Determinanty Sprawnego Zarządzania w Strukturach Administracji Publicznej 
   
Debata Unia Europejska a Ukraina
   
Nadzór Korporacyjny w Dobie Przemian Modelu Sprawozdawczego
   
I Seminarium Naukowe Komisji Nauki Rachunkowości, działającej przy Łódzkim Oddziale Polskiej Akademii Nauk
   
Jungle Web
   
Wykład otwarty E-projekty w E-biznesie
   
Festiwal Nauki Techniki i Sztuki
   
Spotkanie Drzwi Otwarte Łodzi Akademickiej
   
Inauguracyjne Posiedzenie Rady Menedżerów Publicznych
   
Networking - spotkanie z Pawłem Gadomskim
   
Finał III Halowego Turnieju Piłkarskiego o Puchar Dziekana WZ
   
Wykład gościnny Prezesa Firmy Atlas, Pana Henryka Siodmoka na temat Zarządzanie Relacjami z Klientem-CRM
   
Dni Kariery
   
Prezentacja Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
   
Dzień Dobry Biznes
   
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
   
Strategia Rozwoju Makroregionu Polski Centralnej. Strategia Rozwoju Łódzko-Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
   

Rok 2013

Konferencja HR Stream Management and Technologies
   
Gala Absolwenta
   
Wizyta prof. Kołodko na Wydziale Zarządzania
   
Wizyta studentów w EC1
   
Prezentacja kół naukowych
   
Inauguracja kierunku FIR akredytowanego przez ACCA
   
Spotkanie z Karolem Okrasą na Wydziale Zarządzania
   
Inauguracja roku akademickiego
   
Konferencja Beyond Business as Usual. CSR Trends.
   
Piknik Nauki i Wiedzy
   
IV Plener Malarski
   
Konferencja Lean Accounting
   
Piknik Naukowy w Manufakturze
   
Konferencja "Społeczna odpowiedzialność w procesach zarządzania obszarami miejskimi"
   
Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
   
Łódź Jungle Web
   
Finał II Halowego Turnieju Piłkarskiego o Puchar Dziekana WZ 
   
Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich
   
Wykład otwarty prof. Balcerowicza
   

Rok 2012

Wieczór Pamięci prof. Jarugowej
   
II Łódzki Dzień CSR
   
Pierwsze spotkanie z cyklu NetworKING
   
Prezentacja kół naukowych Wydziału Zarządzania
   
Inauguracja roku akademickiego
   
Łódzki Salon Maturzystów, Perspektywy 2012
   
Piknik Nauki i Wiedzy Uniwersytetu Łódzkiego
   
Plener malarski z Wydziałem Zarządzania
   
Goście MarkeTEAM - Michał Platkow - Gilewski CD Project RED S.A.
   
Konferencja Lean Accounting na Wydziale Zarządzania
   
Piknik Naukowy Manufaktura
   
Goście MarkeTEAM - Alex Barszczewski
   
Goście MarkeTEAM - Eliza Puda
   
Konferencja Jungle Web
   
Warsztaty Product Placement Aldentro
   
Goście MarkeTEAM - Monika Synoradzka
   
Łódzki Dzień CSR
   
Dzień Wolters Kluwer
   
Drzwi Otwarte Łodzi Akademickiej
   
Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki
   
Spotkanie z cyklu Zawód Absolwenta WZ
   
Projekt Piramida
   
I Halowy Turniej Piłkarski o Puchar Dziekana WZ
   
Prezentacja kół naukowych i organizacji studenckich
   

Rok 2011

Seminarium "New Connect - bilans zysków i strat"
   
Gala Absolwenta
   
I Studenckie Forum Finansowe na Wydziale Zarządzania
   
Infosys Day na Wydziale Zarządzania
   
Seminarium „Polski rynek PR – etyka i etykieta w zawodzie PR-owca”
   
Konferencja Międzynarodowa na Wydziale Zarządzania
   
Prezentacja kół naukowych Wydziału Zarządzania
   
Inauguracja roku akademickiego
   
Spotkanie z Jackiem Pogorzelskim
   
Piknik naukowy na Wydziale Zarządzania
   
Turniej siatkówki
   
Dzień z PZU na Wydziale Zarządzania
   
Plener malarski z Wydziałem Zarządzania
 
Juwenalia Sportowe dla Pracowników UŁ
 

Rok 2010

Gala Absolwenta
 
Otwarcie e-kiosku bankowego BZ WBK na Wydziale Zarządzania UŁ
 
Debata z kandydatami na urząd Prezydenta Miasta Łodzi o łódzkim sporcie
 
Inauguracja roku akademickiego 2010/2011
 
Łódzki Salon Maturzystów
 
Olimpiada sportowa
 
Plener malarski z Wydziałem Zarządzania
 
Wykład PKO TFI
 
Drzwi otwarte

 

Rok 2009

Gala absolwenta
   
SKN MarkeTEAM: Marketing Challenge 2009
 
Inauguracja roku akademickiego 2009/2010
 
Wykład PKO: "Polski sektor bankowy wobec światowego kryzysu"
 

Rok 2008

Gala absolwenta 2008
 
Wielka Olimpiada Wydziałowa oraz piknik Wydziału Zarządzania - 1 czerwca 2008
 
Polski Kongres Logistyczny Logistics 2008
 
II edycja turnieju Marketing Challenge - 19 kwietnia 2008
   
Spotkanie Rady Biznesu z Wojewodą Łódzkim - 30 stycznia 2008
 

Rok 2007

Jazda Próbna Zarządzania z firmą Przyguccy Inter-Car
 
Otwarcie ISCC - International Student Cooperation Centre 18.12
 
Krajowy Zjazd Doktorantów 30.11-2.12
 
Akcja creACTYWNIE dla innych
 
Globalny Mikołaj 2007
 
Panel dyskusyjny Pasja eksploracji a biznes
 
II Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych i Organizacji Studenckich
 

Rok 2006

Wielka Olimpiada Wydziałowa
 
Debata przeciwko rasizmowi
 
Otwarcie nowego budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Łódzkiego
 
Targi kół naukowych i organizacji studenckich
 
Dni Kariery
 
Gala wręczenia dyplomów absolwentom WZ
 
Bal absolwenta - wręczenie Paszportów Zarządzania 2005 z Centralwings
 
Pasja eksploracji a biznes - jak ludzie sukcesu spędzają wolny czas
 

Rok 2005

VII edycja Wampiriady
 
Targi kół naukowych i organizacji studenckich
 
Juwenalia
 
Sztuka w Zarządzaniu - druga odsłona
 
Debata wokół Traktatu Konstytucyjnego dla Europy. Gość honorowy: prof. dr hab. Dariusz Rosati
 
Inż. Jacek Karpiński na Wydziale Zarządzania UŁ (twórca polskiego minikomputera K202)
 
Dni Kariery
 
Spotkanie z ambasadorem USA
 
Wykład Tomasza Bochenka Dyrektora Generalnego Microsoft Polska
 
Bal Menedżera Wyspa Skarbów
 
Ogólnopolska Konferencja Przedsiębiorców
   
Uroczyste wręczenie dyplomów
 

Rok 2004

Inauguracja roku akademickiego 2004/2005
 
Konferencja jubileuszowa z okazji 10 - lecia Wydziału Zarządzania
 
Inauguracja wspólnego z ASP projektu Sztuka w Zarządzaniu
 
Wizyta Bronisława Geremka
 
Dni Hiszpańskie, mecz Polska - Hiszpania
 
Dni Kariery
 
Bal Menedżera
 

Rok 2003

Inaugaracja działalności Akceleratora Technologii
 
Wizyty VIPów