Komisja Statutowa i Organizacyjna-
       Dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ

Komisja Ekonomiczna -
       Prof. dr hab. Ewa Walińska
       Prof. dr hab. Grzegorz Urbanek

Komisja ds. Kadrowych -
       Dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ

Uczelniana Komisja Oceniająca -
       Prof. dr hab. Anna Szychta

Odwoławcza Komisja Oceniająca -
       Dr hab. Anna Pamuła, prof. UŁ

Uczelniana Komisja Dyscyplinarna do spraw Nauczycieli Akademickich -
       Dr hab. Ewa Śnieżek, prof. UŁ

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów -
       Dr hab. Halina Waniak-Michalak, prof. UŁ
       Dr hab. Magdalena Zalewska-Turzyńska, prof. UŁ

Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów -
       Dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ

Uczelniana Komisja Wyborcza -
       Dr Marcin Michalak