Adres:
Wydział Zarządzania
Katedra Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa
ul. Matejki 22/26
90 - 237 Łódź
tel.: + 48 42 635 52 32, 635 52 22
fax.: +48 42 635 53 05
e-mail: kzfp.wz@uni.lodz.pl
   
   

Zobacz też:

 

Pracownicy
   
 

 Projekt Erasmus+ EduLab4Future

 

 Obszary badań naukowych: 

 

  • Praktyczne aspekty kształtowania struktury kapitału, ze szczególnym uwzględnieniem oceny projektów rozwojowych oraz zdolności kontynuowania działalności przedsiębiorstwa.
  • Zarządzanie procesem finansowania przedsiębiorstwa, w tym wykorzystanie niestandardowych instrumentów finansowych i alternatywnych modeli finansowania
  • Strategie inwestycyjne i finansowe przedsiębiorstw w warunkach umiędzynarodowienia ich działalności.
  • Zarządzanie działalnością innowacyjną przedsiębiorstwa oraz finansowania procesu innowacyjnego.
  • Analiza specyficznych rodzajów przedsiębiorstw - firm rodzinnych, gospodarstw rolnych – w aspekcie procesu zarządzania finansami i aktywności innowacyjnej.